ป.6

ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613505

จำนวนข้อ

: 80 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 30 มี.ค. 61 เวลา 14:07 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/80
คำถาม :

Which word has the first same sound as “house”?

2

ข้อที่ 2/80
คำถาม :

Which pair of words has different beginning sound?

3

ข้อที่ 3/80
คำถาม :

Look at the picture. Which of the following is true for the picture?

4

ข้อที่ 4/80
คำถาม :

Which sentence is true for the picture?

5

ข้อที่ 5/80
คำถาม :

Read the sign. Which of the following is correct according to the sign?

6

ข้อที่ 6/80
คำถาม :

Look at the sign. Which of the following is correct about the sign?

7

ข้อที่ 7/80
คำถาม :

On Easter Day, what do children do?

8

ข้อที่ 8/80
คำถาม :

“It is a day for families and friends to get together for a special meal.  The meal often has a turkey, stuffing, potatoes, gravy, pumpkin pie, and vegetables.  It’s a time for many people to give thanks for what they have.” What festival is it?

9

ข้อที่ 9/80
คำถาม :

Read the instructions. First, put the eggs in the pot. Then, pour some water into the eggs. Finally, put the pot of eggs on the stove until cooked. The instructions tell how to _________________ eggs.

10

ข้อที่ 10/80
คำถาม :

Read the instructions

11

ข้อที่ 11/80
คำถาม :

Read the instructions

12

ข้อที่ 12/80
คำถาม :

Look at the fruit and their prices. You have 45 baht.  What can you buy?

13

ข้อที่ 13/80
คำถาม :

Look at the fruit and their prices. You buy a banana and a pineapple.  How much will you pay?

14

ข้อที่ 14/80
คำถาม :

Look at the table. What food does every one eat?

15

ข้อที่ 15/80
คำถาม :

Look at the table. Which of the following is correct?

16

ข้อที่ 16/80
คำถาม :

It is 75% of space in school that is for buildings while 25% of it is for a playground.

17

ข้อที่ 17/80
คำถาม :

Read this information.

18

ข้อที่ 18/80
คำถาม :

You are ready to go home, but it’s raining very hard.  What should you do?

19

ข้อที่ 19/80
คำถาม :

Your brother tripped and fell down.  He hurt his arm and has bruises on the elbow.  What should you say to him?

20

ข้อที่ 20/80
คำถาม :

Study the conversation and answer the questions. Who are Anna and Betty?   They are _______________________.  

21

ข้อที่ 21/80
คำถาม :

Study the conversation and answer the questions. What does Anna do?

22

ข้อที่ 22/80
คำถาม :

Look at the map and answer the questions. From the post office, how can you go to the park?

23

ข้อที่ 23/80
คำถาม :

Look at the map and answer the questions. Which is correct according to the map?

24

ข้อที่ 24/80
คำถาม :

Read the letter and answer the questions. Who writes this letter?

25

ข้อที่ 25/80
คำถาม :

Read the letter and answer the questions. When did Daisy plan to see Uncle Joe?

26

ข้อที่ 26/80
คำถาม :

Read the letter and answer the questions. When was the letter written?

27

ข้อที่ 27/80
คำถาม :

Read the letter and answer the questions. How long will Daisy be in the camp?

28

ข้อที่ 28/80
คำถาม :

Read the letter and answer the questions. Which one does Daisy do last?

29

ข้อที่ 29/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations.

30

ข้อที่ 30/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations.

31

ข้อที่ 31/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations.

32

ข้อที่ 32/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations.

33

ข้อที่ 33/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations.

34

ข้อที่ 34/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations.

35

ข้อที่ 35/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations.

36

ข้อที่ 36/80
คำถาม :

In class  You want your teacher to speak louder.  What should you say to her?

37

ข้อที่ 37/80
คำถาม :

Cloze

38

ข้อที่ 38/80
คำถาม :

Cloze

39

ข้อที่ 39/80
คำถาม :

Cloze

40

ข้อที่ 40/80
คำถาม :

Cloze

41

ข้อที่ 41/80
คำถาม :

Which word has the first same sound as “house”?

42

ข้อที่ 42/80
คำถาม :

Which pair of words has different beginning sound?

43

ข้อที่ 43/80
คำถาม :

Look at the picture. Which of the following is true for the picture?

44

ข้อที่ 44/80
คำถาม :

Which sentence is true for the picture?

45

ข้อที่ 45/80
คำถาม :

Read the sign. Which of the following is correct according to the sign?

46

ข้อที่ 46/80
คำถาม :

Look at the sign. Which of the following is correct about the sign?

47

ข้อที่ 47/80
คำถาม :

On Easter Day, what do children do?

48

ข้อที่ 48/80
คำถาม :

“It is a day for families and friends to get together for a special meal.  The meal often has a turkey, stuffing, potatoes, gravy, pumpkin pie, and vegetables.  It’s a time for many people to give thanks for what they have.” What festival is it?

49

ข้อที่ 49/80
คำถาม :

Read the instructions. First, put the eggs in the pot. Then, pour some water into the eggs. Finally, put the pot of eggs on the stove until cooked. The instructions tell how to _________________ eggs.

50

ข้อที่ 50/80
คำถาม :

Read the instructions

51

ข้อที่ 51/80
คำถาม :

Read the instructions

52

ข้อที่ 52/80
คำถาม :

Look at the fruit and their prices. You have 45 baht.  What can you buy?

53

ข้อที่ 53/80
คำถาม :

Look at the fruit and their prices. You buy a banana and a pineapple.  How much will you pay?

54

ข้อที่ 54/80
คำถาม :

Look at the table. What food does every one eat?

55

ข้อที่ 55/80
คำถาม :

Look at the table. Which of the following is correct?

56

ข้อที่ 56/80
คำถาม :

It is 75% of space in school that is for buildings while 25% of it is for a playground.

57

ข้อที่ 57/80
คำถาม :

Read this information.

58

ข้อที่ 58/80
คำถาม :

You are ready to go home, but it’s raining very hard.  What should you do?

59

ข้อที่ 59/80
คำถาม :

Your brother tripped and fell down.  He hurt his arm and has bruises on the elbow.  What should you say to him?

60

ข้อที่ 60/80
คำถาม :

Study the conversation and answer the questions. Who are Anna and Betty?   They are _______________________.  

61

ข้อที่ 61/80
คำถาม :

Study the conversation and answer the questions. What does Anna do?

62

ข้อที่ 62/80
คำถาม :

Look at the map and answer the questions. From the post office, how can you go to the park?

63

ข้อที่ 63/80
คำถาม :

Look at the map and answer the questions. Which is correct according to the map?

64

ข้อที่ 64/80
คำถาม :

Read the letter and answer the questions. Who writes this letter?

65

ข้อที่ 65/80
คำถาม :

Read the letter and answer the questions. When did Daisy plan to see Uncle Joe?

66

ข้อที่ 66/80
คำถาม :

Read the letter and answer the questions. When was the letter written?

67

ข้อที่ 67/80
คำถาม :

Read the letter and answer the questions. How long will Daisy be in the camp?

68

ข้อที่ 68/80
คำถาม :

Read the letter and answer the questions. Which one does Daisy do last?

69

ข้อที่ 69/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations.

70

ข้อที่ 70/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations.

71

ข้อที่ 71/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations.

72

ข้อที่ 72/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations.

73

ข้อที่ 73/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations.

74

ข้อที่ 74/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations.

75

ข้อที่ 75/80
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations.

76

ข้อที่ 76/80
คำถาม :

In class  You want your teacher to speak louder.  What should you say to her?

77

ข้อที่ 77/80
คำถาม :

Cloze

78

ข้อที่ 78/80
คำถาม :

Cloze

79

ข้อที่ 79/80
คำถาม :

Cloze

80

ข้อที่ 80/80
คำถาม :

Cloze

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน