ป.6

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613504

จำนวนข้อ

: 64 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 28 มี.ค. 61 เวลา 16:35 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/64
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายโดยนัย

2

ข้อที่ 2/64
คำถาม :

“นอกจากปะการังแข็งแล้ว ปะการังอ่อนสีแดงสดใส ชมพูอ่อน ม่วง ชูช่ออวบอิ่มละลานตาเป็นสีสันอันจัดจ้านสดใสของท้องทะเล เจ้ากัลปังหาพัดขนาดใหญ่ต้นสูงท่วมหัวพัดพลิ้วโอนไปตามกระแสน้ำ” ข้อความข้างต้นนี้เป็นโวหารชนิดใด

3

ข้อที่ 3/64
คำถาม :

“...คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ...” ข้อความข้างต้นนี้ตรงกับสำนวนใด

4

ข้อที่ 4/64
คำถาม :

“กษัตริย์โซโลมอนพระราชาแห่งอิสราเอลผู้ยิ่งใหญ่และฉลาดด้วยปัญญาอันล้ำเลิศ ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดในยุคนั้นมีปัญญาเท่าพระองค์   พระองค์พูดถึงดวงตาและหูว่า “ตามองเห็น และ หูได้ยิน เป็นของขวัญจากพระเจ้า ใช่แล้วเพราะถ้าเราไม่มีตา ไม่มีหู การรับรู้โลกล้อมรอบจะถูกจำกัด ผู้ที่มีตาสามารถดู มีหูสามารถรับฟัง ควรรู้สึกถึงคุณค่าของมันและยิ่งไปกว่านั้นจะต้องดูแลรักษาสองสิ่งนี้อย่างดีที่สุด มีคนไม่น้อยชอบดูภาพลามกอนาจาร ชอบฟังคนด่ากัน ชอบฟังคำนินทา คำกล่าวร้ายกันและกัน ผมเสียใจกับผู้ไม่อาจใช้สายตาและประสาทหูได้ แต่ผมดีใจที่เขาไม่ต้องมารู้มาเห็นและได้ยินสิ่งที่ไร้สาระและเป็น พิษเป็นภัยกับสิ่งที่เห็นและได้ยิน จงดีใจและภูมิใจที่มีตาดู มีหูฟัง จงเห็นอกเห็นใจผู้ที่ไม่มี จงใช้ดวงตาและหูให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น  ข้อความต่อไปนี้  ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายสื่อสารเรื่องใดอย่างชัดเจน

5

ข้อที่ 5/64
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้  ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง ๑.ในเหตุการณ์วันนั้นผมได้เดินทางผ่านสุสานของวัดแห่งหนึ่งดูแล้วน่าขนลุก  ๒.เดิมทีวัดแห่งนี้เคยมีพระจำพรรษาอยู่ ๔ รูป แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นวัดร้าง  ๓.ผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นเชื่อกันว่าเคยมีคนเห็นหญิงสาวคนหนึ่งมักยืนอยู่หน้าวัดคนเดียว ๓. ชาวบ้านสันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ที่หญิงสาวผู้นั้นเสียชีวิต๔.หรืออาจจะเป็นเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นมาเฉยๆก็ได้   

6

ข้อที่ 6/64
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในบทประพันธ์

7

ข้อที่ 7/64
คำถาม :

ผู้แต่งมีวัตถุประสงค์อย่างไร

8

ข้อที่ 8/64
คำถาม :

“แม่คือผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้ที่เป็นผู้สร้างชีวิตและทะนุถนอมลูกด้วยความรักมาจนเติบโต แม่จึงเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับลูกทุกคน คำว่าแม่จึงเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับลูกทุกคน คำว่าแม่จึงเป็นคำที่ยิ่งใหญ่ยากเกินกว่าจะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้” เมื่ออ่านข้อความนี้แล้ว ข้อใดนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันน้อยกว่าข้ออื่น

9

ข้อที่ 9/64
คำถาม :

ข้อใดอธิบายความหมายไม่ สัมพันธ์กับข้อมูลในกราฟ

10

ข้อที่ 10/64
คำถาม :

จากข้อมูลในแผนภูมิวงกลมข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

11

ข้อที่ 11/64
คำถาม :

ข้อความใดในจดหมายส่วนตัวถึงคุณยายใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม

12

ข้อที่ 12/64
คำถาม :

คำลงท้ายจดหมายในข้อใดที่เขียนไปถึงคุณลุงที่บวชเป็นพระ

13

ข้อที่ 13/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำถามของคำตอบ  “ ผู้ชายในภาพกำลังแสดงความรักที่มีต่อลูก”

14

ข้อที่ 14/64
คำถาม :

ข้อความในภาพมีลักษณะใด

15

ข้อที่ 15/64
คำถาม :

ข้อความโฆษณาใดน่าเชื่อถือมากที่สุด

16

ข้อที่ 16/64
คำถาม :

ข้อความโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่  เพราะเหตุใด

17

ข้อที่ 17/64
คำถาม :

คำโฆษณาในข้อใดน่าเชื่อถือน้อยที่สุด

18

ข้อที่ 18/64
คำถาม :

ประโยคในข้อใดมีกรรม

19

ข้อที่ 19/64
คำถาม :

สำนวนในข้อใดเป็นประโยคสามัญ

20

ข้อที่ 20/64
คำถาม :

ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

21

ข้อที่ 21/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาจีนทุกคำ

22

ข้อที่ 22/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคคำถามปฏิเสธ

23

ข้อที่ 23/64
คำถาม :

ประโยคในข้อใดมีลักษณะแตกต่างจากข้ออื่น

24

ข้อที่ 24/64
คำถาม :

จงเติมคำในช่องว่างให้ได้ใจความและถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี๑๑

25

ข้อที่ 25/64
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้  ถ้าแบ่งวรรคถูกต้องตามฉันทลักษณ์จะเป็นคำประพันธ์ชนิดใด “อาบเอ๋ยอาบน้ำพาชื่นฉ่ำนักหนาอย่าลืมหลงถูสบู่น้อยน้อยค่อยบรรจงช่วยเสริมส่งความสะอาด ปราศโรคภัยอาบวันละสองครั้งเป็นอย่างน้อยอาบบ่อยบ่อยยามร้อนผ่อนคลายได้ ประหยัดน้ำไว้บ้างช่วยสร้างไทยอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้ ไม่ดีเอย.”  

26

ข้อที่ 26/64
คำถาม :

“ พวกที่ออกมาเรียกร้องสิทธิของตนเอง  เมื่อถึงเวลาใช้สิทธิกลับไม่กล้าออกไป”

27

ข้อที่ 27/64
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนภาษาผิด

28

ข้อที่ 28/64
คำถาม :

ข้อใดไม่ปรากฏในบทประพันธ์ข้างต้นนี้

29

ข้อที่ 29/64
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนเรื่องความเชื่อเรื่องกรรม

30

ข้อที่ 30/64
คำถาม :

จากโคลงบทนี้  ผู้ประพันธ์ให้ความสำคัญของสิ่งใดมากที่สุด

31

ข้อที่ 31/64
คำถาม :

จากบทประพันธ์นี้กล่าวถึงสิ่งใด

32

ข้อที่ 32/64
คำถาม :

จากบทประพันธ์นี้ตรงกับสำนวนใด

33

ข้อที่ 33/64
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายโดยนัย

34

ข้อที่ 34/64
คำถาม :

“นอกจากปะการังแข็งแล้ว ปะการังอ่อนสีแดงสดใส ชมพูอ่อน ม่วง ชูช่ออวบอิ่มละลานตาเป็นสีสันอันจัดจ้านสดใสของท้องทะเล เจ้ากัลปังหาพัดขนาดใหญ่ต้นสูงท่วมหัวพัดพลิ้วโอนไปตามกระแสน้ำ” ข้อความข้างต้นนี้เป็นโวหารชนิดใด

35

ข้อที่ 35/64
คำถาม :

“...คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ...” ข้อความข้างต้นนี้ตรงกับสำนวนใด

36

ข้อที่ 36/64
คำถาม :

“กษัตริย์โซโลมอนพระราชาแห่งอิสราเอลผู้ยิ่งใหญ่และฉลาดด้วยปัญญาอันล้ำเลิศ ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดในยุคนั้นมีปัญญาเท่าพระองค์   พระองค์พูดถึงดวงตาและหูว่า “ตามองเห็น และ หูได้ยิน เป็นของขวัญจากพระเจ้า ใช่แล้วเพราะถ้าเราไม่มีตา ไม่มีหู การรับรู้โลกล้อมรอบจะถูกจำกัด ผู้ที่มีตาสามารถดู มีหูสามารถรับฟัง ควรรู้สึกถึงคุณค่าของมันและยิ่งไปกว่านั้นจะต้องดูแลรักษาสองสิ่งนี้อย่างดีที่สุด มีคนไม่น้อยชอบดูภาพลามกอนาจาร ชอบฟังคนด่ากัน ชอบฟังคำนินทา คำกล่าวร้ายกันและกัน ผมเสียใจกับผู้ไม่อาจใช้สายตาและประสาทหูได้ แต่ผมดีใจที่เขาไม่ต้องมารู้มาเห็นและได้ยินสิ่งที่ไร้สาระและเป็น พิษเป็นภัยกับสิ่งที่เห็นและได้ยิน จงดีใจและภูมิใจที่มีตาดู มีหูฟัง จงเห็นอกเห็นใจผู้ที่ไม่มี จงใช้ดวงตาและหูให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น  ข้อความต่อไปนี้  ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายสื่อสารเรื่องใดอย่างชัดเจน

37

ข้อที่ 37/64
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้  ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง ๑.ในเหตุการณ์วันนั้นผมได้เดินทางผ่านสุสานของวัดแห่งหนึ่งดูแล้วน่าขนลุก  ๒.เดิมทีวัดแห่งนี้เคยมีพระจำพรรษาอยู่ ๔ รูป แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นวัดร้าง  ๓.ผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นเชื่อกันว่าเคยมีคนเห็นหญิงสาวคนหนึ่งมักยืนอยู่หน้าวัดคนเดียว ๓. ชาวบ้านสันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ที่หญิงสาวผู้นั้นเสียชีวิต๔.หรืออาจจะเป็นเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นมาเฉยๆก็ได้   

38

ข้อที่ 38/64
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในบทประพันธ์

39

ข้อที่ 39/64
คำถาม :

ผู้แต่งมีวัตถุประสงค์อย่างไร

40

ข้อที่ 40/64
คำถาม :

“แม่คือผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้ที่เป็นผู้สร้างชีวิตและทะนุถนอมลูกด้วยความรักมาจนเติบโต แม่จึงเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับลูกทุกคน คำว่าแม่จึงเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับลูกทุกคน คำว่าแม่จึงเป็นคำที่ยิ่งใหญ่ยากเกินกว่าจะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้” เมื่ออ่านข้อความนี้แล้ว ข้อใดนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันน้อยกว่าข้ออื่น

41

ข้อที่ 41/64
คำถาม :

ข้อใดอธิบายความหมายไม่ สัมพันธ์กับข้อมูลในกราฟ

42

ข้อที่ 42/64
คำถาม :

จากข้อมูลในแผนภูมิวงกลมข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

43

ข้อที่ 43/64
คำถาม :

ข้อความใดในจดหมายส่วนตัวถึงคุณยายใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม

44

ข้อที่ 44/64
คำถาม :

คำลงท้ายจดหมายในข้อใดที่เขียนไปถึงคุณลุงที่บวชเป็นพระ

45

ข้อที่ 45/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำถามของคำตอบ  “ ผู้ชายในภาพกำลังแสดงความรักที่มีต่อลูก”

46

ข้อที่ 46/64
คำถาม :

ข้อความในภาพมีลักษณะใด

47

ข้อที่ 47/64
คำถาม :

ข้อความโฆษณาใดน่าเชื่อถือมากที่สุด

48

ข้อที่ 48/64
คำถาม :

ข้อความโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่  เพราะเหตุใด

49

ข้อที่ 49/64
คำถาม :

คำโฆษณาในข้อใดน่าเชื่อถือน้อยที่สุด

50

ข้อที่ 50/64
คำถาม :

ประโยคในข้อใดมีกรรม

51

ข้อที่ 51/64
คำถาม :

สำนวนในข้อใดเป็นประโยคสามัญ

52

ข้อที่ 52/64
คำถาม :

ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

53

ข้อที่ 53/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาจีนทุกคำ

54

ข้อที่ 54/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคคำถามปฏิเสธ

55

ข้อที่ 55/64
คำถาม :

ประโยคในข้อใดมีลักษณะแตกต่างจากข้ออื่น

56

ข้อที่ 56/64
คำถาม :

จงเติมคำในช่องว่างให้ได้ใจความและถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี๑๑

57

ข้อที่ 57/64
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้  ถ้าแบ่งวรรคถูกต้องตามฉันทลักษณ์จะเป็นคำประพันธ์ชนิดใด “อาบเอ๋ยอาบน้ำพาชื่นฉ่ำนักหนาอย่าลืมหลงถูสบู่น้อยน้อยค่อยบรรจงช่วยเสริมส่งความสะอาด ปราศโรคภัยอาบวันละสองครั้งเป็นอย่างน้อยอาบบ่อยบ่อยยามร้อนผ่อนคลายได้ ประหยัดน้ำไว้บ้างช่วยสร้างไทยอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้ ไม่ดีเอย.”  

58

ข้อที่ 58/64
คำถาม :

“ พวกที่ออกมาเรียกร้องสิทธิของตนเอง  เมื่อถึงเวลาใช้สิทธิกลับไม่กล้าออกไป”

59

ข้อที่ 59/64
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนภาษาผิด

60

ข้อที่ 60/64
คำถาม :

ข้อใดไม่ปรากฏในบทประพันธ์ข้างต้นนี้

61

ข้อที่ 61/64
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนเรื่องความเชื่อเรื่องกรรม

62

ข้อที่ 62/64
คำถาม :

จากโคลงบทนี้  ผู้ประพันธ์ให้ความสำคัญของสิ่งใดมากที่สุด

63

ข้อที่ 63/64
คำถาม :

จากบทประพันธ์นี้กล่าวถึงสิ่งใด

64

ข้อที่ 64/64
คำถาม :

จากบทประพันธ์นี้ตรงกับสำนวนใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน