ป.6

ข้อสอบ O-NET สังคม ป.6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613503

จำนวนข้อ

: 80 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 27 มี.ค. 61 เวลา 16:03 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/80
คำถาม :

ข้อต่อไปนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นทั้งหมดยกเว้นข้อใด

2

ข้อที่ 2/80
คำถาม :

ข้อใดคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญที่พบในท้องถิ่นของภาคกลาง

3

ข้อที่ 3/80
คำถาม :

อินเดียและจีนใช้ช่องทางไหนการเผยแพร่อารยธรรมในดินแดนไทยมากที่สุดดังต่อไปนี้

4

ข้อที่ 4/80
คำถาม :

ปัจจัยอะไรที่เด่นชัดที่สุดที่ทำให้เศรษฐกิจในสมัยของอาณาจักรอยุธยามีความเจริญรุ่งเรือง

5

ข้อที่ 5/80
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้คืออิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

6

ข้อที่ 6/80
คำถาม :

ยุคทองของวรรณคดีเกิดขึ้นในรัชสมัยใด

7

ข้อที่ 7/80
คำถาม :

กษัตริย์พระองค์ใดข้อใดต่อไปนี้ที่ได้รับพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

8

ข้อที่ 8/80
คำถาม :

ถ้าท่านเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดพะเยา ท่านจะสามารถเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศไหนได้บ้างทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลาน้อยที่สุด

9

ข้อที่ 9/80
คำถาม :

ถ้าในจังหวัดของท่านเมื่อดูในแผนที่ภูมิประเทศพบว่า มีการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสีน้ำตาลระบายพื้นที่มากกว่าระบายสีเขียว แสดงว่าบ่งบอกถึงเรื่องอะไรในจังหวัดของท่าน

10

ข้อที่ 10/80
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้อธิบายภูมิลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ไม่ถูกต้อง

11

ข้อที่ 11/80
คำถาม :

เพราะเหตุใดภาคกลางถึงอุดมไปด้วยโบราณสถานที่สำคัญซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม

12

ข้อที่ 12/80
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้จับคู่ได้เหมาะสมที่สุด

13

ข้อที่ 13/80
คำถาม :

การกระทำต่อไปนี้ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและทำให้เกิดน้ำท่วมยกเว้นข้อใด

14

ข้อที่ 14/80
คำถาม :

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของคนไทยในสมัยโบราณสิ่งใดที่มีอิทธิพลมาจากการที่มนุษย์พยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพดินฟ้าอากาศ

15

ข้อที่ 15/80
คำถาม :

ข้อใดเป็นความเชื่อทิ่ผิดเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

16

ข้อที่ 16/80
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสหกรณ์

17

ข้อที่ 17/80
คำถาม :

ปัจจัยอะไรที่ผู้ผลิตควบคุมได้ยากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

18

ข้อที่ 18/80
คำถาม :

“แห่กวาดแบงค์-เหรียญ ร.9 ราคาพุ่ง 5 เท่า ธนารักษ์จ่อออกรุ่นพิเศษ:ประชาชาติธุรกิจ” จากข้อความในหนังสือพิมพ์นี้อธิบายหน้าที่ของเงินว่าคืออะไร

19

ข้อที่ 19/80
คำถาม :

ธนาคารข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถปล่อยเงินกู้ให้ลูกค้าได้

20

ข้อที่ 20/80
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงหน่วยเศรษฐกิจ : หน่วยรัฐบาล ได้อย่างถูกต้อง

21

ข้อที่ 21/80
คำถาม :

ลักษณะโดดเด่นของกลุ่มออมทรัพย์ ยกเว้นข้อใดต่อไปนี้

22

ข้อที่ 22/80
คำถาม :

ในทางพระพุทธศาสนา วันอัฐมีบูชามีความสำคัญอย่างไร

23

ข้อที่ 23/80
คำถาม :

ในศาสนพิธีของศาสนาพุทธ อิสลามและคริสต์มีสิ่งใดที่มีลักษณะคล้ายกันทั้งหมด

24

ข้อที่ 24/80
คำถาม :

การงดน้ำงดอาหารในการถือศีลอดของชาวมุสลิมนั้นทำเพื่ออะไร

25

ข้อที่ 25/80
คำถาม :

การระงับตนเองไม่ทำความชั่วนั่นตรงกับหลักธรรมใด

26

ข้อที่ 26/80
คำถาม :

บัญญัติ 10 ประการที่เป็นหลักธรรมสำคัญของของศาสนาคริสต์นั้นมีข้อใดที่สอดคล้องกับหลักธรรมใดของศาสนาพุทธ

27

ข้อที่ 27/80
คำถาม :

ข้อใดมิใช่สิ่งที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติในวันออกพรรษา

28

ข้อที่ 28/80
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดในการเข้าร่วมศาสนพิธี  พิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา

29

ข้อที่ 29/80
คำถาม :

ถ้าขี่จักรยานอยู่บนทางเท้าใกล้หน้าโรงเรียนแล้วมีเสียงเพลงเปิดเคารพธงชาติเวลา 8.00 ดังขึ้นท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไร

30

ข้อที่ 30/80
คำถาม :

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนให้ประชาชนรู้รักสามัคคี นั่นแสดงว่าพระองค์ทรงมีความสำคัญต่อสังคมไทยในด้านใด

31

ข้อที่ 31/80
คำถาม :

สิ่งใดที่ประชาชนสามารถปฎิบัติได้ขณะอยู่ระหว่างการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์

32

ข้อที่ 32/80
คำถาม :

อะไรคือจุดแข็งของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

33

ข้อที่ 33/80
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่หลักของการปกครองส่วนท้องถิ่น

34

ข้อที่ 34/80
คำถาม :

ในฐานะที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่กิจกรรมใดที่นักเรียนเองควรปฎิบัติเพื่อมีส่วนช่วยส่งเสริมประชาธิปไตย

35

ข้อที่ 35/80
คำถาม :

เมื่อทำบัตรประชาชนหายควรทำอย่างไร

36

ข้อที่ 36/80
คำถาม :

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง การที่พ่อแม่ให้ลูกร่วมตัดสินใจว่าลูกจะไปเรียนพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือไปทำกิจกรรมอื่นๆเป็นการส่งเสริมสิทธิเด็กในในด้าน____________

37

ข้อที่ 37/80
คำถาม :

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง __________เป็นหลักการทําการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งอาศัยการพึ่งพากันระหว่างพืชและเน้นความหลากหลายของพืชเป็นหลัก

38

ข้อที่ 38/80
คำถาม :

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง ที่ทำเกษตรกรรมที่มีหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีการระบายน้ำดี ไม่มีชั้นหินหรือชั้นดินดาน เป็นภูมิภาคที่มีฝนตกชุกตลอดปีควรปลูก____________จึงจะให้ผลผลิตได้ดีที่สุด

39

ข้อที่ 39/80
คำถาม :

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง พิธี ศีลมหาสนิทเป็นพิธีกรรมที่ชาวคริสต์จะต้องไปฟังมิสซาในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ เพื่อระลึกถึงพระเยซู ชาวคริสต์จะสวดมนต์ รับ_____________จากบาทหลวงมารับประทาน ถือเป็นการให้เลือดของผู้เข้าร่วมพิธีกับเลือดของพระเยซูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

40

ข้อที่ 40/80
คำถาม :

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีการจารึกภาพไว้ตามเสาและผนังรายรอบบริเวณวัด เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ_____________

41

ข้อที่ 41/80
คำถาม :

ข้อต่อไปนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นทั้งหมดยกเว้นข้อใด

42

ข้อที่ 42/80
คำถาม :

ข้อใดคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญที่พบในท้องถิ่นของภาคกลาง

43

ข้อที่ 43/80
คำถาม :

อินเดียและจีนใช้ช่องทางไหนการเผยแพร่อารยธรรมในดินแดนไทยมากที่สุดดังต่อไปนี้

44

ข้อที่ 44/80
คำถาม :

ปัจจัยอะไรที่เด่นชัดที่สุดที่ทำให้เศรษฐกิจในสมัยของอาณาจักรอยุธยามีความเจริญรุ่งเรือง

45

ข้อที่ 45/80
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้คืออิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

46

ข้อที่ 46/80
คำถาม :

ยุคทองของวรรณคดีเกิดขึ้นในรัชสมัยใด

47

ข้อที่ 47/80
คำถาม :

กษัตริย์พระองค์ใดข้อใดต่อไปนี้ที่ได้รับพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

48

ข้อที่ 48/80
คำถาม :

ถ้าท่านเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดพะเยา ท่านจะสามารถเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศไหนได้บ้างทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลาน้อยที่สุด

49

ข้อที่ 49/80
คำถาม :

ถ้าในจังหวัดของท่านเมื่อดูในแผนที่ภูมิประเทศพบว่า มีการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสีน้ำตาลระบายพื้นที่มากกว่าระบายสีเขียว แสดงว่าบ่งบอกถึงเรื่องอะไรในจังหวัดของท่าน

50

ข้อที่ 50/80
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้อธิบายภูมิลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ไม่ถูกต้อง

51

ข้อที่ 51/80
คำถาม :

เพราะเหตุใดภาคกลางถึงอุดมไปด้วยโบราณสถานที่สำคัญซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม

52

ข้อที่ 52/80
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้จับคู่ได้เหมาะสมที่สุด

53

ข้อที่ 53/80
คำถาม :

การกระทำต่อไปนี้ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและทำให้เกิดน้ำท่วมยกเว้นข้อใด

54

ข้อที่ 54/80
คำถาม :

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของคนไทยในสมัยโบราณสิ่งใดที่มีอิทธิพลมาจากการที่มนุษย์พยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพดินฟ้าอากาศ

55

ข้อที่ 55/80
คำถาม :

ข้อใดเป็นความเชื่อทิ่ผิดเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

56

ข้อที่ 56/80
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสหกรณ์

57

ข้อที่ 57/80
คำถาม :

ปัจจัยอะไรที่ผู้ผลิตควบคุมได้ยากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

58

ข้อที่ 58/80
คำถาม :

“แห่กวาดแบงค์-เหรียญ ร.9 ราคาพุ่ง 5 เท่า ธนารักษ์จ่อออกรุ่นพิเศษ:ประชาชาติธุรกิจ” จากข้อความในหนังสือพิมพ์นี้อธิบายหน้าที่ของเงินว่าคืออะไร

59

ข้อที่ 59/80
คำถาม :

ธนาคารข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถปล่อยเงินกู้ให้ลูกค้าได้

60

ข้อที่ 60/80
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงหน่วยเศรษฐกิจ : หน่วยรัฐบาล ได้อย่างถูกต้อง

61

ข้อที่ 61/80
คำถาม :

ลักษณะโดดเด่นของกลุ่มออมทรัพย์ ยกเว้นข้อใดต่อไปนี้

62

ข้อที่ 62/80
คำถาม :

ในทางพระพุทธศาสนา วันอัฐมีบูชามีความสำคัญอย่างไร

63

ข้อที่ 63/80
คำถาม :

ในศาสนพิธีของศาสนาพุทธ อิสลามและคริสต์มีสิ่งใดที่มีลักษณะคล้ายกันทั้งหมด

64

ข้อที่ 64/80
คำถาม :

การงดน้ำงดอาหารในการถือศีลอดของชาวมุสลิมนั้นทำเพื่ออะไร

65

ข้อที่ 65/80
คำถาม :

การระงับตนเองไม่ทำความชั่วนั่นตรงกับหลักธรรมใด

66

ข้อที่ 66/80
คำถาม :

บัญญัติ 10 ประการที่เป็นหลักธรรมสำคัญของของศาสนาคริสต์นั้นมีข้อใดที่สอดคล้องกับหลักธรรมใดของศาสนาพุทธ

67

ข้อที่ 67/80
คำถาม :

ข้อใดมิใช่สิ่งที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติในวันออกพรรษา

68

ข้อที่ 68/80
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดในการเข้าร่วมศาสนพิธี  พิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา

69

ข้อที่ 69/80
คำถาม :

ถ้าขี่จักรยานอยู่บนทางเท้าใกล้หน้าโรงเรียนแล้วมีเสียงเพลงเปิดเคารพธงชาติเวลา 8.00 ดังขึ้นท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไร

70

ข้อที่ 70/80
คำถาม :

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนให้ประชาชนรู้รักสามัคคี นั่นแสดงว่าพระองค์ทรงมีความสำคัญต่อสังคมไทยในด้านใด

71

ข้อที่ 71/80
คำถาม :

สิ่งใดที่ประชาชนสามารถปฎิบัติได้ขณะอยู่ระหว่างการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์

72

ข้อที่ 72/80
คำถาม :

อะไรคือจุดแข็งของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

73

ข้อที่ 73/80
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่หลักของการปกครองส่วนท้องถิ่น

74

ข้อที่ 74/80
คำถาม :

ในฐานะที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่กิจกรรมใดที่นักเรียนเองควรปฎิบัติเพื่อมีส่วนช่วยส่งเสริมประชาธิปไตย

75

ข้อที่ 75/80
คำถาม :

เมื่อทำบัตรประชาชนหายควรทำอย่างไร

76

ข้อที่ 76/80
คำถาม :

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง การที่พ่อแม่ให้ลูกร่วมตัดสินใจว่าลูกจะไปเรียนพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือไปทำกิจกรรมอื่นๆเป็นการส่งเสริมสิทธิเด็กในในด้าน____________

77

ข้อที่ 77/80
คำถาม :

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง __________เป็นหลักการทําการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งอาศัยการพึ่งพากันระหว่างพืชและเน้นความหลากหลายของพืชเป็นหลัก

78

ข้อที่ 78/80
คำถาม :

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง ที่ทำเกษตรกรรมที่มีหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีการระบายน้ำดี ไม่มีชั้นหินหรือชั้นดินดาน เป็นภูมิภาคที่มีฝนตกชุกตลอดปีควรปลูก____________จึงจะให้ผลผลิตได้ดีที่สุด

79

ข้อที่ 79/80
คำถาม :

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง พิธี ศีลมหาสนิทเป็นพิธีกรรมที่ชาวคริสต์จะต้องไปฟังมิสซาในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ เพื่อระลึกถึงพระเยซู ชาวคริสต์จะสวดมนต์ รับ_____________จากบาทหลวงมารับประทาน ถือเป็นการให้เลือดของผู้เข้าร่วมพิธีกับเลือดของพระเยซูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

80

ข้อที่ 80/80
คำถาม :

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์ถูกต้อง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีการจารึกภาพไว้ตามเสาและผนังรายรอบบริเวณวัด เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ_____________

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน