ม.6

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม. 6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: KA013498

จำนวนข้อ

: 160 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 11 ก.พ. 61 เวลา 14:15 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/160
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข. นางสาวนิภาซื้อไหโบราณจากนายวิชัยที่มีที่ดินติดกับที่ที่นางสาวนิภาได้รับมรดกมา นายวิชัยบอกว่ายายของเขาได้จากไปตั้งแต่ปีก่อนได้เก็บสิ่งของโบราณของยายเอาไว้ในห้องเก็บของ หากยายของเขารู้เข้าคงว่าเขาเป็นคนเนรคุณต่อบรรพบุรุษ

2

ข้อที่ 2/160
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข. คณะผู้วิพากษ์วิจารณ์ควรให้ผู้รับสารทราบข้อมูลที่เป็นความจริงและปราศจากอคติ  หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ กล่าวไว้ว่า “การวิพากษ์วิจารณ์จะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันคือความรับผิดชอบ”  

3

ข้อที่ 3/160
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข.  

4

ข้อที่ 4/160
คำถาม :

จงเลือกราชาศัพท์ที่เหมาะสมจากกลุ่ม ก. และ จากกลุ่ม ข. เติมลงในช่องว่าง (ก) และ (ข) ตามลำดับ เวลา ๐๙.๐๘ น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     (ก)     ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     (ข)     แทนพระองค์ไปยังอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

5

ข้อที่ 5/160
คำถาม :

ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข. การประชุมสรรหาตัวแทนของชมรมวรรณศิลป์เพื่อเข้าไปทำหน้าที่สมาชิกสภานิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความครึกครื้น สมาชิกแต่ละคนต่างมีใบหน้ายิ้มแย้มเพราะรอโอกาสนี้มานานแล้ว สมาชิกของชมรมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ต่างฝ่ายต่างก็ปรบมือให้การสนับสนุนสมาชิกที่ตนเองสนับสนุน เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง ทุกคนดูท่าทางตื่นเต้นและจดจ่ออยู่กับการนับคะแนนแต่พอสิ้นสุดการนับคะแนนฝ่ายที่ได้เสียงข้างมากพากันถอนหายใจกันเฮือกใหญ่พร้อมทั้งกระโดดกอดกันเมื่อรู้ว่าผู้ที่ตนเองเลือกนั้นชนะ

6

ข้อที่ 6/160
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข.  

7

ข้อที่ 7/160
คำถาม :

ใช้ข้อมูลบรรณานุกรมต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข. ดร.ปัญญา  หยั่งรู้ (นามแฝง). ๒๕๖๐. สมาธิในการแก้ปัญหาชีวิต. (ซีดี-รอม). นนทบุรี : แผ่นเสียงทองคำจำกัด. วันที่ผลิต ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐.

8

ข้อที่ 8/160
คำถาม :

จงเลือกคำที่เหมาะสมจากกลุ่ม ก. และ กลุ่ม ข. แล้วนำไปเติมในช่องว่าง (ก) และ (ข) ตามที่ปรากฏในข้อความที่เลขานุการบันทึกไว้จากการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ประธานให้คณะกรรมการทุกคนลงคะแนนเสียงหลังจากที่ได้ให้คณะกรรมการ      (ก)     ทั้งในเชิงสนับสนุนและในเชิงคัดค้านที่ประชุมมีมติผ่านในข้อเสนอที่ว่า “ควรจัดกิจกรรมรักษ์โรงเรียนในงานวันวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” มี     (ข)       ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน ๑๐ คะแนน และ คะแนนเสียงคัดค้าน ๕ คะแนน

9

ข้อที่ 9/160
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข.

10

ข้อที่ 10/160
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข.  

11

ข้อที่ 11/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับนกเงือกในข้อความต่อไปนี้ นกเงือกเป็นนกป่าขนาดใหญ่ที่มีจุดเด่นคือจะงอยปากหนาที่ใหญ่และมีโหนกทางด้านบนเป็นโพรง ภายในโพรงมีเนื้อเยื่อคล้ายฟองน้ำ ส่วนใหญ่ลำตัวมีสีขาวดำหางยาว ปีกกว้างใหญ่ บินได้แข็งแรง เวลาบินจะโบกปีกช้า ๆ กินผลไม้เป็นอาหารหลัก และสัตว์เลื้อยคลานเล็ก ๆ เป็นอาหารเสริม ทำรังในโพรงไม้ ตัวเมียจะเข้าไป กกไข่ในโพรงโดยใช้โคลนและมูลปิดปากโพรงไว้ เหลือเพียงช่องพอให้ตัวผู้อื่นส่งอาหารเข้าไปได้ เมื่อลูกนกโตพอแล้วจึงเจาะโพรงออกมา เพราะจะงอยปากและส่วนหัวที่ใหญ่เหมือนโหนกหรือหงอนนั้น ทำให้นกเงือกถูกล่าเพื่อใช้ในเชิงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาแต่โบราณ โดยใช้ทำเป็นเครื่องประดับของชนเผ่าต่าง ๆ ด้วยเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณ

12

ข้อที่ 12/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับพะยูนในข้อความต่อไปนี้ พะยูน (Dugong dugon ในอันดับ Sirenia) ภาษายาวีเรียกว่า ดูหยง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลเขตอบอุ่น มีรูปร่างคล้ายแมวน้ำขนาดใหญ่ที่อ้วนกลมเทอะทะ ครีบมีลักษะคล้ายใบพาย ซึ่งวิวัฒนาการมาจากขาหน้าใช้สำหรับพยุงตัวและขุดหาอาหาร ไม่มีครีบหลัง ไม่มีใบหู ตามีขนาดเล็ก ริมฝีปากมีเส้นขนอยู่โดยรอบ ตัวผู้เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีฟันคู่หนึ่งงอกออกจากปากคล้ายงาช้าง จากการศึกษาพบว่ามันมีลักษณะบางอย่างเหมือนและใกล้เคียงกับ Moeritherium ซึ่งเป็นต้นตระกูลของช้างยุคอีโอซีนตอนต้นหรือเมื่อประมาณ ๔๐ ล้านปีมาแล้ว ในยุคกลางนักเดินเรือเชื่อว่าพะยูนคือนางเงือก เนื่องจากแม่พะยูนเวลาให้นมลูกมักจะกอดอยู่กับอกและตั้งฉากกับท้องทะเล ทำให้แลเห็นในระยะไกลคล้ายผู้หญิงอยู่ในน้ำ สำหรับสถานะของพะยูนในประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากถูกคุกคามอย่างหนักในเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยและถูกขึ้นบัญชีสัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย

13

ข้อที่ 13/160
คำถาม :

ข้อใดไม่สอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ต่อไปนี้ การรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์หนึ่งคนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงและเป็นการยากที่จะคาดเดา   ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ผู้ที่ป่วยโดยโรคอัลไซเมอร์นั้นเปรียบเสมือนการถูกทำลายชีวิตไปทีละน้อย และยังได้ทำร้ายหัวใจคนที่รักที่อยู่รอบข้างด้วย โดยบิลล์ เกตส์ ระบุว่าที่รู้ดีเกี่ยวกับอัลไซเมอร์นั้น เพราะคนในครอบครัวก็ป่วยด้วยโรคนี้เช่นกัน

14

ข้อที่ 14/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของข้อความต่อไปนี้ ตอนเช้าตื่นมาให้ดื่มน้ำอุ่น ๆ ๑ แก้วใหญ่เพื่อช่วยในเรื่องการขับถ่าย จากนั้นมื้อเช้ากินไข่ต้ม ๑ ฟอง ในมื้อเที่ยงกินสลัดผักหรือไม่ก็ส้มตำแต่ห้ามหวานเด็ดขาด ในระหว่างวันให้งดของหวาน มื้อเย็นอนุโลมให้กินเเอปเปิ้ลได้ ๑ ผล เเต่ถ้าทนได้ก็ขอเเนะนำว่าอย่ากินดีกว่า หลัง ๖ โมงเย็นให้งดอาหารทุกอย่าง ถ้าหิวมาก ๆ ให้ดื่มน้ำเยอะ ๆ เเทน และที่สำคัญมากคืออย่าลืมออกกำลังกาย นอกจากจะช่วยให้น้ำหนักลดได้เร็วขึ้นเเล้วยังช่วยให้หุ่นของคุณไม่เทอะทะอีกต่อไป

15

ข้อที่ 15/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในข้อความต่อไปนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ถูกใช้เป็นกรอบแนวความคิดและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับมหภาคของไทยซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อความอยู่ดีมีสุข มุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “สังคมสีเขียว” ด้วยหลักการดังกล่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ นี้จะไม่เน้นเรื่องตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์หรือระบบเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกันระหว่างเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบท

16

ข้อที่ 16/160
คำถาม :

สาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้อยู่ที่ส่วนใด (๑) คนไทยนั้นถือว่าบ้านเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนตาย / (๒) เพราะคนไทยโบราณนั้นใช้บ้านเป็นที่เกิด  การคลอดลูกจะกระทำกันที่บ้านโดยมีหมอพื้นบ้านที่เรียกว่า หมอตำแย เป็นผู้ทำคลอด มิได้ใช้โรงพยาบาลหรือสถานผดุงครรภ์อย่างในปัจจุบันนี้ / (๓) และที่สุดของชีวิตเมื่อมีการตายเกิดขึ้น คนไทยก็จะเก็บศพของผู้ตายที่เป็นสมาชิกของบ้านไว้ในบ้านก่อนที่จะทำพิธีเผา เพื่อทำบุญสวดและเป็นการใกล้ชิดกับผู้ตายเป็นครั้งสุดท้าย / (๔) ดังนั้นบ้านจึงเป็นสถานที่ที่คนไทยใช้ชีวิตอยู่เกือบตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย

17

ข้อที่ 17/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของข้อความต่อไปนี้ คนที่ถูกงูพิษกัดจะเห็นเป็นรอยเขี้ยว รอยลึก ๑ หรือ ๒ รอย แล้วแต่ว่าจะกัดถนัดหรือไม่ ส่วนงูไม่มีพิษกัดจะมีรอยฟันเป็นแถวเรียงกัน เมื่อถูกงูกัดให้ใช้ผ้าแผ่นเล็ก ๆ พันที่แผล โดยพันจากส่วนล่างของแผลให้แน่นพอประมาณ แล้วพันทับเลยแผลขึ้นไป จากนั้นหาแผ่นไม้หรือกระดาษแข็งมาทาบแล้วพันทับด้วยผ้าอีกครั้ง ให้ผู้ป่วยยกส่วนที่ถูกกัดอยู่เหนือแนวระนาบแล้วส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ห้ามให้ทานยาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้ปวด ยกเว้นยาพาราเซตามอล

18

ข้อที่ 18/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของข้อความต่อไปนี้ ฉันมีโอกาสไปเที่ยวเมืองน่าน จังหวัดที่หลายคนถามว่ามีอะไรให้เที่ยว ยิ่งกว่านั้นบางคนถามว่าน่านอยู่ภาคไหน ฉันยิ้มและบอกว่ากลับมาจะเล่าให้ฟัง ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน ที่น่าน ฉันเหมือนได้หยุดเข็มนาฬิกาหรือหากมันเดินก็คงเดินแบบอ้อยอิ่งที่สุด วัดคือสถานที่ซึ่งพบได้ทุกสี่แยก แม้อายุหลายร้อยปีแล้วแต่ทุกวัดยังคงความสวยงามและมีพระสงฆ์ปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนครั้งเก่าก่อน ฉันปั่นจักรยานลัดเลาะไปทั่วเมือง เก็บทั้งภาพและความรู้สึกที่ดีของที่นี่ไว้และบอกตัวเองว่าวันหนึ่งจะกลับมาหยุดเวลาที่น่านอีกสักครั้ง

19

ข้อที่ 19/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนต้องการเน้นสาระเรื่องใดเป็นสำคัญ คุณลองหยิบเหรียญบาทขึ้นมา ๑ เหรียญแล้วลองมองเหรียญในมือคุณ คุณเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าทำไมคุณถึงมองเห็นเหรียญได้เพียงแค่ด้านเดียว ทำไมคุณถึงไม่สามารถมองเห็นทั้ง ๒ ด้านของเหรียญได้พร้อม ๆ กัน ด้านของเหรียญก็เปรียบเสมือนกับตัวคุณที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ คนเรามักจะมองเห็นแต่ข้อดีของตัวเองและชอบที่จะมองความผิดพลาดของผู้อื่น การที่คุณมองเห็นแต่ข้อดีของตัวเองก็เหมือนกับการที่คุณมองเหรียญแค่เพียงด้านเดียว น้อยคนนักที่จะยอมเสียสละเวลามองเหรียญให้ครบทั้ง ๒ ด้าน

20

ข้อที่ 20/160
คำถาม :

ส่วนใดของข่าวต่อไปนี้มีการแสดงความเห็น ๑) เว็บไซต์ดิอินดิเพนเดนต์รายงานเหตุในวงการแพทย์ของจีนว่า / ๒) น.ส.จ้าว เปียนเซียง แพทย์เชี่ยวชาญโรคทางเดินหายใจชาวจีน อายุ 43 ปี / ๓) เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต หลังเข้าเวรทำงานยาว 18 ชั่วโมง / ๔) เพื่อนร่วมงานเล่าว่าพบหมอจ้าวในสภาพหมดสติหลังล้มลงในที่ทำงานและเสียชีวิตเวลา 19.16 น. วันเดียวกันนั้น / ๕) โดยมีพ่อแม่ในช่วงวัย 80 ปี ดูใจในวาระสุดท้ายเป็นที่น่าสะเทือนใจ

21

ข้อที่ 21/160
คำถาม :

ผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้มีลักษณะนิสัยหลายประการยกเว้นข้อใด ปัจจุบันผมทำงานเพื่อเลี้ยงดูลูกและเมีย ใครมาชวนไปดื่มเหล้าผมก็ไม่ไป แม้งานจะหนักแค่ไหนผมก็ทำได้ เคยมีคมมาบอกให้ผมหัดโกงเวลาทำงานบ้างแต่ผมเห็นว่าเป็นสิ่งไม่สมควรทำ ทุกวันนี้ผมจึงแข็งขันในการทำงานเพื่อให้คุ้มกับเงินค่าจ้างที่นายจ้างจ่าย

22

ข้อที่ 22/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ อบายมุข คือ ทางแห่งความฉิบหาย มี ๒ หมวด คือ อบายมุข ๔ ได้แก่ ๑.เป็นนักเลงหญิง ๒.เป็นนักเลงสุรา ๓.เป็นนักเลงการพนัน ๔.คบคนชั่วเป็นมิตร และ อบายมุข ๖ ได้แก่ ๑.ดื่มน้ำเมา ๒.เที่ยวกลางคืน ๓.เที่ยวดูการเล่น ๔.เล่นการพนัน ๕.คบคนชั่วเป็นมิตร ๖.เกียจคร้านการทางาน ถ้าผู้ใดหลงติดอบายมุขเข้าก็ย่อมนำความเสื่อมมาสู่ตนเองและครอบครัว

23

ข้อที่ 23/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ เรื่องน้ำ เรามองว่าประเทศไทยมีน้ำเยอะแยะ เราไม่เคยคิดประหยัดว่าจะใช้น้ำคุ้มค่าที่สุดอย่างไร เช่น น้ำที่เหลือจากการซักล้าง เราก็ควรจะเอาไปรดน้ำต้นไม้ ความประหยัดเป็นจุดหนึ่งของการลดความต้องการที่เพิ่มขึ้น การที่เราจะต้องการพื้นที่การเกษตรปลูกผลิตผลการเกษตรให้มากขึ้น ถ้าเรารู้จักประหยัด เราก็จะไม่ต้องการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น เรื่องอาหารก็จะลดลงไป อย่างเช่นการดื่มกาแฟในการประชุมหลายแห่ง แม้แต่การประชุมนานาชาติ ผมไม่รู้ว่ากาแฟเททิ้งกันเท่าไหร่ แล้วกาแฟมาจากไหน ก็มาจากป่าเขตร้อนป่าเขตร้อนที่โดนทำลายไปเพราะคนพื้นเมืองต้องการทำลายป่า เพื่อขยายพื้นที่ปลูกกาแฟ เพราะกาแฟราคาดี มันมีผลถึงกันหมด

24

ข้อที่ 24/160
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม ผู้เขียนข้อความข้างต้นมีจุดประสงค์จะสื่อความคิดตามข้อใด

25

ข้อที่ 25/160
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อความข้างต้นอาจปรากฏในงานเขียนหลายประเภทยกเว้นข้อใด

26

ข้อที่ 26/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ความคิดของผู้เขียนในข้อความต่อไปนี้ การพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น เด็กวัยนี้ต้องการมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อให้ก้าวทันโลก การเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้พิจารณาตนเองตามความถนัด และความสนใจจะช่วยเสริมสร้างทักษะความสามารถเฉพาะตัวที่มีความเป็นตัวของตัวเอง รู้จักคิดและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง อันนำไปสู่การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ดังนั้นเราควรพัฒนาวัยรุ่นอย่างจริงจังเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสำหรับประเทศต่อไป

27

ข้อที่ 27/160
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อใดเป็นความคิดที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอในข้อความข้างต้น

28

ข้อที่ 28/160
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม ผู้เขียนต้องการรณรงค์เรื่องใดในข้อความข้างต้น

29

ข้อที่ 29/160
คำถาม :

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ ภาษามีความสำคัญต่อนักการเมืองอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการที่นักการเมืองใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อหาเสียงในการเลือกตั้ง เพื่อแถลงนโยบาย เพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นในสภา เพื่ออธิบายหรือชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อโจมตีหรือตำหนิฝ่ายตรงข้าม และเพื่อจูงใจประชาชนให้เชื่อถือ เป็นต้น ซึ่งนักการเมืองที่มีความชำนาญหรือมีความฉลาดในการใช้ภาษามักประสบความสำเร็จในเวทีการเมือง อย่างน้อยก็เป็นที่ชื่นชอบของประชาชน ในทางตรงข้ามนักการเมืองที่พูดไม่เก่ง สื่อสารไม่ชัดเจนหรือขาดความชำนาญในการใช้ภาษาก็มักไม่ประสบความสำเร็จและไม่เป็นที่นิยมของประชาชน

30

ข้อที่ 30/160
คำถาม :

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ ตามลักษณะเพลงไทยทุกเพลงย่อมมีอารมณ์ที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้ฟังรู้สึกได้โดยเริ่มปรากฏจากวรรณศิลป์ในเพลงที่สื่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธ อารมณ์ครึกครื้น อารมณ์รัก หรืออารมณ์โศก แต่เมื่อนำมาร้องอย่างมีคีตศิลป์ต้องระมัดระวัง ไม่เผลอใส่อารมณ์มากไปจนเกินเหตุ เพราะจะทำให้ผู้ฟังไม่รู้สึกประทับใจ ผู้ร้องต้องสำเหนียกอยู่เสมอว่า การขับร้องเพลงไทยทุกครั้งและทุกเพลงควรต้องแสดงอารมณ์ออกมาให้พอเหมาะจึงจะทำให้ผู้ฟังสามารถสัมผัสความไพเราะจับใจของเพลงนั้น ๆ ได้

31

ข้อที่ 31/160
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการเขียนโน้มน้าวใจโดยอ้างอิงบุคคลที่น่าเชื่อถือ

32

ข้อที่ 32/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นโครงสร้างการใช้เหตุผลในข้อความต่อไปนี้ ผู้คนในแถบบริเวณบ่อแร่ต่างพากับเจ็บป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ ทั้งนี้เป็นเพราะมลพิษจากฝุ่นผงแร่ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศรอบบ่อแร่ ทางการได้เรียกพบผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

33

ข้อที่ 33/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีการใช้เหตุผลต่อเนื่องกัน ๑) การบริจาคหรือเสียสละของอันเป็นส่วนตัวเพื่อส่วนรวม / ๒) นับว่าเป็นการทำความดีที่น่าจะสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง / ๓) การร่วมบริจาคทรัพย์สินหรือการเสียสละเวลาส่วนตัวของพี่ตูน บอดี้สแลม เป็นตัวอย่างที่ดี / ๔) บางคนอาจจะถามว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไร ไม่มีใครตอบได้ / ๕) พี่ตูนคนเดียวอาจจะทำไม่สำเร็จ ต้องให้ทุกคนช่วยกัน

34

ข้อที่ 34/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นการแสดงทรรศนะ ๑) ปัจจุบันรัฐบาลได้รณรงค์ให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ / ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านต่าง ๆ เสนอว่ารัฐควรให้ความรู้แก่ประชาชนก่อน / ๓) ไทยแลนด์ ๔.๐ มีการพัฒนามาตั้งแต่ไทยแลนด์ ๑.๐ ยุคของเกษตรกรรม / ๔) ตามด้วยไทยแลนด์ ๒.๐ ยุคอุตสาหกรรมเบาและไทยแลนด์ ๓.๐ ยุคอุตสาหกรรมหนัก / ๕) ปัจจุบันยุคไทยแลนด์ ๔.๐ คือ เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

35

ข้อที่ 35/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้

36

ข้อที่ 36/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นบรรยายโวหาร

37

ข้อที่ 37/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีอธิบายตามแบบใด การกราบเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง หากเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้มีอาวุโสในขณะที่นั่งกับพื้น การปฏิบัติจะเริ่มจากนั่งคุกเข่าลงแล้วเดินเข่าไปด้านหน้าผู้อาวุโส จากนั้นให้นั่งพับเพียบและเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อย ต่อมาก้มตัวลงหมอบอย่างช้า ๆ แล้วค่อย ๆ ยื่นแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้าโดยให้ข้อศอกคร่อมหัวเข่าที่ยื่นออกมา พนมมือให้อยู่ในระดับพื้นแล้วค่อย ๆ ก้มศีรษะให้นิ้วหัวแม่มือจรดหน้าผาก ที่สำคัญคือไม่กระดกหัวแม่มือให้มาแตะหน้าผาก เสร็จแล้วจึงพยุงตัวขึ้นนั่งอย่างช้า ๆ ประสานมือไว้ที่หัวเข่าข้างที่ยื่นออกมา

38

ข้อที่ 38/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นที่ไม่จำเป็นสำหรับการเขียนเรียงความเรื่อง “ภาวะโลกร้อน : เราแก้ไขได้”

39

ข้อที่ 39/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ควรเป็นส่วนใดของเรียงความเรื่อง “สุนทรภู่ที่ฉันรู้จัก” ถ้าหากเราจะกล่าวถึงกวีผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เห็นจะไม่พ้นพระสุนทรโวหารภู่หรือที่เรารู้จักกันในนามของ สุนทรภู่ ศรีกวีเอกแห่งแผ่นดินสยาม ผู้เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่จรรโลงตัวอักษรร้อยรสเป็นความบันเทิงแห่งโลกวรรณกรรมอันเป็นเอกลักษณ์หาท่านใดเปรียบได้ยาก ซึ่งตัวฉันเองก็ได้รับรู้ถึงประวัติและผลงานของท่านมาบ้างตั้งแต่ยังเด็กและได้มีโอกาสร่วมงานวันสุนทรภู่ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในทุกปี

40

ข้อที่ 40/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับรายงานทางวิชาการ ๑) กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกชนิดหนึ่งที่มีศัตรูพืชมาก ดังนั้นการป้องกันและกำจัดศัตรูของกุหลาบให้มีประสิทธิภาพ / ๒) ผู้ปลูกควรทราบลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับกุหลาบ วงจรชีวิตของศัตรู   นั้น ๆ ชองกุหลาบ / ๓) รวมทั้งการป้องกันกำจัดและการใช้สารเคมีให้มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่น / ๔) การฝึกเจ้าหน้าที่ให้หมั่นตรวจแปลงปลูกและสังเกตต้นกุหลาบทุกวันจะช่วยให้พบโรคหรือแมลงในระยะเริ่มแรก ทำให้สามารถกำจัดได้ง่าย / ๕) ในการฉีดพ่นสารเคมีควรใช้สารเคมีตัวเดียวกัน ติดต่อกันอย่างน้อย ๒ – ๓ ครั้ง เพื่อให้สารเคมีตัวนั้นออกฤทธิของสารอย่างเต็มที่ จากนั้นควรสับเปลี่ยนกลุ่มของสารเคมีตัวใหม่เพื่อลดการดื้อยา

41

ข้อที่ 41/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับรายงานทางวิชาการ

42

ข้อที่ 42/160
คำถาม :

ประกาศต่อไปนี้ขาดส่วนประกอบใด

43

ข้อที่ 43/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ผู้พูดมีเจตนาตรงกับข้อใด “ฉันไม่สนอะไรทั้งนั้น ไหนเธอลองพูดมาสิว่าคนอื่น ๆ เขาทำกันอย่างไร มันถึงจะถูกต้อง”

44

ข้อที่ 44/160
คำถาม :

คำพูดตามข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสม

45

ข้อที่ 45/160
คำถาม :

ข้อใดปรากฏเสียงวรรณยุกต์เพียง ๒ เสียงเท่านั้น

46

ข้อที่ 46/160
คำถาม :

ข้อใดปรากฏเสียงพยัญชนะสะกดมากมาตราที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)

47

ข้อที่ 47/160
คำถาม :

บทประพันธ์ต่อไปนี้มีคำอ่านออกเสียงควบกล้ำและออกเสียงอักษรนำกี่คำ (ไม่นับคำที่ออกเสียงซ้ำ)

48

ข้อที่ 48/160
คำถาม :

ข้อใดใช้คำลักษณะนามผิด

49

ข้อที่ 49/160
คำถาม :

คำในข้อใดสะกดถูกทุคำ

50

ข้อที่ 50/160
คำถาม :

ข้อใดใช้คำผิดความหมาย

51

ข้อที่ 51/160
คำถาม :

คำในข้อมีความหมายมากกว่า ๑ ความหมายทุกคำ

52

ข้อที่ 52/160
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง

53

ข้อที่ 53/160
คำถาม :

สำนวนในข้อใดเหมาะจะเติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้ วัลยาเป็นคนที่มองข้ามหรือไม่รู้ค่าของดีที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตน แต่หล่อนกลับไปแสวงหาสิ่งอื่นที่ด้อยกว่า ลักษณะของวัลยาตรงกับสำนวนว่า..........................................

54

ข้อที่ 54/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีส่วนประกอบของประโยคที่สมบูรณ์ ๑) อนาคตกาลภายภาคหน้าด้วยความเชื่อทางพระพุทธศาสนาก่อนพระศาสนาของพระมหาสมณ โคดม / ๒) ตำนานของหลาย ๆ คัมภีร์สำคัญในพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายมหายานและฝ่ายเถรวาท / ๓) กล่าวถึงอนาคตพุทธ พระศรีอาริยเมตไตรย ๑ ในพระพุทธเจ้าในอนาคต / ๔) ผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่างปรารถนาที่จะเกิดในยุคของท่าน / ๕) เป็นยุคแห่งความรุ่งเรื่องทั้งอริยทรัพย์ทางโลกุตรธรรมและโภคทรัพย์ทางโลกิยธรรม

55

ข้อที่ 55/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นประโยคความซ้อน ๑) กุหลาบ (อังกฤษ : rose) คือดอกไม้ในสกุล Rosa ในวงศ์ Rosaceae มีต้นกำเนิดจากทวีปเอเชีย / ๒) นักภาษาศาสตร์เชิงประวัติสันนิษฐานว่า กุหลาบ มาจาก คุล ในภาษาเปอร์เซียซึ่งแปลว่า สีแดง / ๓) กุหลาบเข้ามาเมืองไทยสมัยใดไม่ทราบแน่ชัดแต่ ลา ลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช / ๔) บันทึกว่าได้เห็นกุหลาบที่กรุงศรีอยุธยาและที่แน่นอนอีกแห่งคือกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก / ๕) พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ได้มีการกล่าวถึงกุหลาบด้วย      

56

ข้อที่ 56/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นประโยคบกพร่อง ๑) เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ ภาพยนตร์ไทยเรื่องนางสาวสุวรรณถูกถ่ายทำในเมืองไทยโดยบริษัทยูนิเวอร์ซัลซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก / ๒) ต่อมา พ.ศ.๒๔๗๐ คนไทยได้ถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อการค้าเรื่องแรกคือเรื่องโชคสองชั้น / ๓) ในช่วงหลัง พ.ศ.๒๔๙๐ ภาพยนตร์ไทยอยู่ในช่วงเฟื่องฟู สตูดิโอถ่ายทำและภาพยนตร์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น / ๔) หลังจากนั้นประเทศไทยเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ภาพยนตร์อยู่ในช่วงซบเซา / ๕) เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง กิจการภาพยนตร์ในประเทศไทยค่อย ๆ ฟื้นคืนกลับมาและได้เปลี่ยนไปสร้างเป็นภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มิลลิเมตรแทน    

57

ข้อที่ 57/160
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาไม่กำกวม

58

ข้อที่ 58/160
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษากำกวม

59

ข้อที่ 59/160
คำถาม :

ข้อใดปรากฏคำยืมภาษาต่างประเทศมากที่สุด

60

ข้อที่ 60/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีคำยืมภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตกี่คำ ในภัทรกัลป์นี้มีพุทธะบังเกิดขึ้นทั้งสิ้น ๕ องค์ ปัจจุบันอยู่ในศาสนาของพระสมณโคดมซึ่งมีอายุขัย ๕,๐๐๐ ปี เมื่อถึงกาลสิ้นแล้วไฟบรรลัยกัลป์จะมล้างโลกนี้ให้เป็นจุณ

61

ข้อที่ 61/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีคำสมาสมากที่สุด ๑) การศึกษาวรรณคดีไทย ผู้ศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วย / ๒) นักวิชาการวรรณคดีไทยได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ว่า / ๓) กวีมักจะนำเรื่องราวที่ร่วมสมัยกับตนมารังสรรค์เป็นวรรณคดี / ๔) การเรียนรู้วรรณคดีก็เท่ากับว่าผู้ศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวของอดีตที่ผ่านมา / ๕) ดังนั้นจึงควรส่งเสริมเยาวชนให้เรียนรู้สิ่งที่บรรพชนได้เขียนฝากไว้ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการอันน่าสนใจ  

62

ข้อที่ 62/160
คำถาม :

คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำซ้ำเสมอ

63

ข้อที่ 63/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีคำซ้อนมากที่สุด ๑) มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน / ๒) มีการคิดวิธีติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มโดยการสร้างภาษาขึ้นใช้ / ๓) มนุษย์สร้างสรรค์ภาษาเพื่อใช้เป็นตัวแทนความนึกคิด / ๔) ภาษาจึงเป็นสื่อที่ใช้แลกเปลี่ยนความคิดให้แจ่มแจ้งในการสื่อสาร / ๕) ทั้งนี้ภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ วัจนภาษา และ อวัจนภาษา  

64

ข้อที่ 64/160
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำประสม

65

ข้อที่ 65/160
คำถาม :

พาดหัวข่าวข้อใดไม่มีการแสดงความเห็น

66

ข้อที่ 66/160
คำถาม :

ข้อใดมีชื่อสัตว์ต่างประเภทไปจากข้ออื่น

67

ข้อที่ 67/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้

68

ข้อที่ 68/160
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ผู้แต่งมีความรู้สึกตามข้อใด

69

ข้อที่ 69/160
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับความคิดของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้

70

ข้อที่ 70/160
คำถาม :

แนวคิดตามข้อใดไม่สอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้

71

ข้อที่ 71/160
คำถาม :

ข้อใดไม่มีความเชื่อ

72

ข้อที่ 72/160
คำถาม :

ข้อใดไม่กล่าวถึงค่านิยม

73

ข้อที่ 73/160
คำถาม :

ศิลปะการประพันธ์ตามข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้

74

ข้อที่ 74/160
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้วรรคใดไม่มีการแสดงอารมณ์

75

ข้อที่ 75/160
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดมีจินตภาพมากที่สุด

76

ข้อที่ 76/160
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้วรรคใดไม่มีจินตภาพทั้งทางด้านเสียงและด้านความเคลื่อนไหว

77

ข้อที่ 77/160
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างจากข้ออื่น

78

ข้อที่ 78/160
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นคำถามเชิงวาทศิลป์

79

ข้อที่ 79/160
คำถาม :

บทสนทนาต่อไปนี้สามารถจัดวรรคเป็นคำประพันธ์ได้ตามฉันทลักษณ์ข้อใด

80

ข้อที่ 80/160
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์แตกต่างจากบทประพันธ์ต่อไปนี้

81

ข้อที่ 81/160
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข. นางสาวนิภาซื้อไหโบราณจากนายวิชัยที่มีที่ดินติดกับที่ที่นางสาวนิภาได้รับมรดกมา นายวิชัยบอกว่ายายของเขาได้จากไปตั้งแต่ปีก่อนได้เก็บสิ่งของโบราณของยายเอาไว้ในห้องเก็บของ หากยายของเขารู้เข้าคงว่าเขาเป็นคนเนรคุณต่อบรรพบุรุษ

82

ข้อที่ 82/160
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข. คณะผู้วิพากษ์วิจารณ์ควรให้ผู้รับสารทราบข้อมูลที่เป็นความจริงและปราศจากอคติ  หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ กล่าวไว้ว่า “การวิพากษ์วิจารณ์จะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันคือความรับผิดชอบ”  

83

ข้อที่ 83/160
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข.  

84

ข้อที่ 84/160
คำถาม :

จงเลือกราชาศัพท์ที่เหมาะสมจากกลุ่ม ก. และ จากกลุ่ม ข. เติมลงในช่องว่าง (ก) และ (ข) ตามลำดับ เวลา ๐๙.๐๘ น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     (ก)     ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     (ข)     แทนพระองค์ไปยังอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

85

ข้อที่ 85/160
คำถาม :

ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข. การประชุมสรรหาตัวแทนของชมรมวรรณศิลป์เพื่อเข้าไปทำหน้าที่สมาชิกสภานิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความครึกครื้น สมาชิกแต่ละคนต่างมีใบหน้ายิ้มแย้มเพราะรอโอกาสนี้มานานแล้ว สมาชิกของชมรมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ต่างฝ่ายต่างก็ปรบมือให้การสนับสนุนสมาชิกที่ตนเองสนับสนุน เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง ทุกคนดูท่าทางตื่นเต้นและจดจ่ออยู่กับการนับคะแนนแต่พอสิ้นสุดการนับคะแนนฝ่ายที่ได้เสียงข้างมากพากันถอนหายใจกันเฮือกใหญ่พร้อมทั้งกระโดดกอดกันเมื่อรู้ว่าผู้ที่ตนเองเลือกนั้นชนะ

86

ข้อที่ 86/160
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข.  

87

ข้อที่ 87/160
คำถาม :

ใช้ข้อมูลบรรณานุกรมต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข. ดร.ปัญญา  หยั่งรู้ (นามแฝง). ๒๕๖๐. สมาธิในการแก้ปัญหาชีวิต. (ซีดี-รอม). นนทบุรี : แผ่นเสียงทองคำจำกัด. วันที่ผลิต ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐.

88

ข้อที่ 88/160
คำถาม :

จงเลือกคำที่เหมาะสมจากกลุ่ม ก. และ กลุ่ม ข. แล้วนำไปเติมในช่องว่าง (ก) และ (ข) ตามที่ปรากฏในข้อความที่เลขานุการบันทึกไว้จากการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ประธานให้คณะกรรมการทุกคนลงคะแนนเสียงหลังจากที่ได้ให้คณะกรรมการ      (ก)     ทั้งในเชิงสนับสนุนและในเชิงคัดค้านที่ประชุมมีมติผ่านในข้อเสนอที่ว่า “ควรจัดกิจกรรมรักษ์โรงเรียนในงานวันวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” มี     (ข)       ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน ๑๐ คะแนน และ คะแนนเสียงคัดค้าน ๕ คะแนน

89

ข้อที่ 89/160
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข.

90

ข้อที่ 90/160
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข.  

91

ข้อที่ 91/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับนกเงือกในข้อความต่อไปนี้ นกเงือกเป็นนกป่าขนาดใหญ่ที่มีจุดเด่นคือจะงอยปากหนาที่ใหญ่และมีโหนกทางด้านบนเป็นโพรง ภายในโพรงมีเนื้อเยื่อคล้ายฟองน้ำ ส่วนใหญ่ลำตัวมีสีขาวดำหางยาว ปีกกว้างใหญ่ บินได้แข็งแรง เวลาบินจะโบกปีกช้า ๆ กินผลไม้เป็นอาหารหลัก และสัตว์เลื้อยคลานเล็ก ๆ เป็นอาหารเสริม ทำรังในโพรงไม้ ตัวเมียจะเข้าไป กกไข่ในโพรงโดยใช้โคลนและมูลปิดปากโพรงไว้ เหลือเพียงช่องพอให้ตัวผู้อื่นส่งอาหารเข้าไปได้ เมื่อลูกนกโตพอแล้วจึงเจาะโพรงออกมา เพราะจะงอยปากและส่วนหัวที่ใหญ่เหมือนโหนกหรือหงอนนั้น ทำให้นกเงือกถูกล่าเพื่อใช้ในเชิงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาแต่โบราณ โดยใช้ทำเป็นเครื่องประดับของชนเผ่าต่าง ๆ ด้วยเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณ

92

ข้อที่ 92/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับพะยูนในข้อความต่อไปนี้ พะยูน (Dugong dugon ในอันดับ Sirenia) ภาษายาวีเรียกว่า ดูหยง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลเขตอบอุ่น มีรูปร่างคล้ายแมวน้ำขนาดใหญ่ที่อ้วนกลมเทอะทะ ครีบมีลักษะคล้ายใบพาย ซึ่งวิวัฒนาการมาจากขาหน้าใช้สำหรับพยุงตัวและขุดหาอาหาร ไม่มีครีบหลัง ไม่มีใบหู ตามีขนาดเล็ก ริมฝีปากมีเส้นขนอยู่โดยรอบ ตัวผู้เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีฟันคู่หนึ่งงอกออกจากปากคล้ายงาช้าง จากการศึกษาพบว่ามันมีลักษณะบางอย่างเหมือนและใกล้เคียงกับ Moeritherium ซึ่งเป็นต้นตระกูลของช้างยุคอีโอซีนตอนต้นหรือเมื่อประมาณ ๔๐ ล้านปีมาแล้ว ในยุคกลางนักเดินเรือเชื่อว่าพะยูนคือนางเงือก เนื่องจากแม่พะยูนเวลาให้นมลูกมักจะกอดอยู่กับอกและตั้งฉากกับท้องทะเล ทำให้แลเห็นในระยะไกลคล้ายผู้หญิงอยู่ในน้ำ สำหรับสถานะของพะยูนในประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากถูกคุกคามอย่างหนักในเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยและถูกขึ้นบัญชีสัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย

93

ข้อที่ 93/160
คำถาม :

ข้อใดไม่สอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ต่อไปนี้ การรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์หนึ่งคนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงและเป็นการยากที่จะคาดเดา   ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ผู้ที่ป่วยโดยโรคอัลไซเมอร์นั้นเปรียบเสมือนการถูกทำลายชีวิตไปทีละน้อย และยังได้ทำร้ายหัวใจคนที่รักที่อยู่รอบข้างด้วย โดยบิลล์ เกตส์ ระบุว่าที่รู้ดีเกี่ยวกับอัลไซเมอร์นั้น เพราะคนในครอบครัวก็ป่วยด้วยโรคนี้เช่นกัน

94

ข้อที่ 94/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของข้อความต่อไปนี้ ตอนเช้าตื่นมาให้ดื่มน้ำอุ่น ๆ ๑ แก้วใหญ่เพื่อช่วยในเรื่องการขับถ่าย จากนั้นมื้อเช้ากินไข่ต้ม ๑ ฟอง ในมื้อเที่ยงกินสลัดผักหรือไม่ก็ส้มตำแต่ห้ามหวานเด็ดขาด ในระหว่างวันให้งดของหวาน มื้อเย็นอนุโลมให้กินเเอปเปิ้ลได้ ๑ ผล เเต่ถ้าทนได้ก็ขอเเนะนำว่าอย่ากินดีกว่า หลัง ๖ โมงเย็นให้งดอาหารทุกอย่าง ถ้าหิวมาก ๆ ให้ดื่มน้ำเยอะ ๆ เเทน และที่สำคัญมากคืออย่าลืมออกกำลังกาย นอกจากจะช่วยให้น้ำหนักลดได้เร็วขึ้นเเล้วยังช่วยให้หุ่นของคุณไม่เทอะทะอีกต่อไป

95

ข้อที่ 95/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในข้อความต่อไปนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ถูกใช้เป็นกรอบแนวความคิดและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับมหภาคของไทยซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อความอยู่ดีมีสุข มุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “สังคมสีเขียว” ด้วยหลักการดังกล่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ นี้จะไม่เน้นเรื่องตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์หรือระบบเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกันระหว่างเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบท

96

ข้อที่ 96/160
คำถาม :

สาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้อยู่ที่ส่วนใด (๑) คนไทยนั้นถือว่าบ้านเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนตาย / (๒) เพราะคนไทยโบราณนั้นใช้บ้านเป็นที่เกิด  การคลอดลูกจะกระทำกันที่บ้านโดยมีหมอพื้นบ้านที่เรียกว่า หมอตำแย เป็นผู้ทำคลอด มิได้ใช้โรงพยาบาลหรือสถานผดุงครรภ์อย่างในปัจจุบันนี้ / (๓) และที่สุดของชีวิตเมื่อมีการตายเกิดขึ้น คนไทยก็จะเก็บศพของผู้ตายที่เป็นสมาชิกของบ้านไว้ในบ้านก่อนที่จะทำพิธีเผา เพื่อทำบุญสวดและเป็นการใกล้ชิดกับผู้ตายเป็นครั้งสุดท้าย / (๔) ดังนั้นบ้านจึงเป็นสถานที่ที่คนไทยใช้ชีวิตอยู่เกือบตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย

97

ข้อที่ 97/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของข้อความต่อไปนี้ คนที่ถูกงูพิษกัดจะเห็นเป็นรอยเขี้ยว รอยลึก ๑ หรือ ๒ รอย แล้วแต่ว่าจะกัดถนัดหรือไม่ ส่วนงูไม่มีพิษกัดจะมีรอยฟันเป็นแถวเรียงกัน เมื่อถูกงูกัดให้ใช้ผ้าแผ่นเล็ก ๆ พันที่แผล โดยพันจากส่วนล่างของแผลให้แน่นพอประมาณ แล้วพันทับเลยแผลขึ้นไป จากนั้นหาแผ่นไม้หรือกระดาษแข็งมาทาบแล้วพันทับด้วยผ้าอีกครั้ง ให้ผู้ป่วยยกส่วนที่ถูกกัดอยู่เหนือแนวระนาบแล้วส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ห้ามให้ทานยาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้ปวด ยกเว้นยาพาราเซตามอล

98

ข้อที่ 98/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของข้อความต่อไปนี้ ฉันมีโอกาสไปเที่ยวเมืองน่าน จังหวัดที่หลายคนถามว่ามีอะไรให้เที่ยว ยิ่งกว่านั้นบางคนถามว่าน่านอยู่ภาคไหน ฉันยิ้มและบอกว่ากลับมาจะเล่าให้ฟัง ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน ที่น่าน ฉันเหมือนได้หยุดเข็มนาฬิกาหรือหากมันเดินก็คงเดินแบบอ้อยอิ่งที่สุด วัดคือสถานที่ซึ่งพบได้ทุกสี่แยก แม้อายุหลายร้อยปีแล้วแต่ทุกวัดยังคงความสวยงามและมีพระสงฆ์ปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนครั้งเก่าก่อน ฉันปั่นจักรยานลัดเลาะไปทั่วเมือง เก็บทั้งภาพและความรู้สึกที่ดีของที่นี่ไว้และบอกตัวเองว่าวันหนึ่งจะกลับมาหยุดเวลาที่น่านอีกสักครั้ง

99

ข้อที่ 99/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนต้องการเน้นสาระเรื่องใดเป็นสำคัญ คุณลองหยิบเหรียญบาทขึ้นมา ๑ เหรียญแล้วลองมองเหรียญในมือคุณ คุณเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าทำไมคุณถึงมองเห็นเหรียญได้เพียงแค่ด้านเดียว ทำไมคุณถึงไม่สามารถมองเห็นทั้ง ๒ ด้านของเหรียญได้พร้อม ๆ กัน ด้านของเหรียญก็เปรียบเสมือนกับตัวคุณที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ คนเรามักจะมองเห็นแต่ข้อดีของตัวเองและชอบที่จะมองความผิดพลาดของผู้อื่น การที่คุณมองเห็นแต่ข้อดีของตัวเองก็เหมือนกับการที่คุณมองเหรียญแค่เพียงด้านเดียว น้อยคนนักที่จะยอมเสียสละเวลามองเหรียญให้ครบทั้ง ๒ ด้าน

100

ข้อที่ 100/160
คำถาม :

ส่วนใดของข่าวต่อไปนี้มีการแสดงความเห็น ๑) เว็บไซต์ดิอินดิเพนเดนต์รายงานเหตุในวงการแพทย์ของจีนว่า / ๒) น.ส.จ้าว เปียนเซียง แพทย์เชี่ยวชาญโรคทางเดินหายใจชาวจีน อายุ 43 ปี / ๓) เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต หลังเข้าเวรทำงานยาว 18 ชั่วโมง / ๔) เพื่อนร่วมงานเล่าว่าพบหมอจ้าวในสภาพหมดสติหลังล้มลงในที่ทำงานและเสียชีวิตเวลา 19.16 น. วันเดียวกันนั้น / ๕) โดยมีพ่อแม่ในช่วงวัย 80 ปี ดูใจในวาระสุดท้ายเป็นที่น่าสะเทือนใจ

101

ข้อที่ 101/160
คำถาม :

ผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้มีลักษณะนิสัยหลายประการยกเว้นข้อใด ปัจจุบันผมทำงานเพื่อเลี้ยงดูลูกและเมีย ใครมาชวนไปดื่มเหล้าผมก็ไม่ไป แม้งานจะหนักแค่ไหนผมก็ทำได้ เคยมีคมมาบอกให้ผมหัดโกงเวลาทำงานบ้างแต่ผมเห็นว่าเป็นสิ่งไม่สมควรทำ ทุกวันนี้ผมจึงแข็งขันในการทำงานเพื่อให้คุ้มกับเงินค่าจ้างที่นายจ้างจ่าย

102

ข้อที่ 102/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ อบายมุข คือ ทางแห่งความฉิบหาย มี ๒ หมวด คือ อบายมุข ๔ ได้แก่ ๑.เป็นนักเลงหญิง ๒.เป็นนักเลงสุรา ๓.เป็นนักเลงการพนัน ๔.คบคนชั่วเป็นมิตร และ อบายมุข ๖ ได้แก่ ๑.ดื่มน้ำเมา ๒.เที่ยวกลางคืน ๓.เที่ยวดูการเล่น ๔.เล่นการพนัน ๕.คบคนชั่วเป็นมิตร ๖.เกียจคร้านการทางาน ถ้าผู้ใดหลงติดอบายมุขเข้าก็ย่อมนำความเสื่อมมาสู่ตนเองและครอบครัว

103

ข้อที่ 103/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ เรื่องน้ำ เรามองว่าประเทศไทยมีน้ำเยอะแยะ เราไม่เคยคิดประหยัดว่าจะใช้น้ำคุ้มค่าที่สุดอย่างไร เช่น น้ำที่เหลือจากการซักล้าง เราก็ควรจะเอาไปรดน้ำต้นไม้ ความประหยัดเป็นจุดหนึ่งของการลดความต้องการที่เพิ่มขึ้น การที่เราจะต้องการพื้นที่การเกษตรปลูกผลิตผลการเกษตรให้มากขึ้น ถ้าเรารู้จักประหยัด เราก็จะไม่ต้องการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น เรื่องอาหารก็จะลดลงไป อย่างเช่นการดื่มกาแฟในการประชุมหลายแห่ง แม้แต่การประชุมนานาชาติ ผมไม่รู้ว่ากาแฟเททิ้งกันเท่าไหร่ แล้วกาแฟมาจากไหน ก็มาจากป่าเขตร้อนป่าเขตร้อนที่โดนทำลายไปเพราะคนพื้นเมืองต้องการทำลายป่า เพื่อขยายพื้นที่ปลูกกาแฟ เพราะกาแฟราคาดี มันมีผลถึงกันหมด

104

ข้อที่ 104/160
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม ผู้เขียนข้อความข้างต้นมีจุดประสงค์จะสื่อความคิดตามข้อใด

105

ข้อที่ 105/160
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อความข้างต้นอาจปรากฏในงานเขียนหลายประเภทยกเว้นข้อใด

106

ข้อที่ 106/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ความคิดของผู้เขียนในข้อความต่อไปนี้ การพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น เด็กวัยนี้ต้องการมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อให้ก้าวทันโลก การเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้พิจารณาตนเองตามความถนัด และความสนใจจะช่วยเสริมสร้างทักษะความสามารถเฉพาะตัวที่มีความเป็นตัวของตัวเอง รู้จักคิดและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง อันนำไปสู่การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ดังนั้นเราควรพัฒนาวัยรุ่นอย่างจริงจังเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสำหรับประเทศต่อไป

107

ข้อที่ 107/160
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อใดเป็นความคิดที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอในข้อความข้างต้น

108

ข้อที่ 108/160
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม ผู้เขียนต้องการรณรงค์เรื่องใดในข้อความข้างต้น

109

ข้อที่ 109/160
คำถาม :

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ ภาษามีความสำคัญต่อนักการเมืองอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการที่นักการเมืองใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อหาเสียงในการเลือกตั้ง เพื่อแถลงนโยบาย เพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นในสภา เพื่ออธิบายหรือชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อโจมตีหรือตำหนิฝ่ายตรงข้าม และเพื่อจูงใจประชาชนให้เชื่อถือ เป็นต้น ซึ่งนักการเมืองที่มีความชำนาญหรือมีความฉลาดในการใช้ภาษามักประสบความสำเร็จในเวทีการเมือง อย่างน้อยก็เป็นที่ชื่นชอบของประชาชน ในทางตรงข้ามนักการเมืองที่พูดไม่เก่ง สื่อสารไม่ชัดเจนหรือขาดความชำนาญในการใช้ภาษาก็มักไม่ประสบความสำเร็จและไม่เป็นที่นิยมของประชาชน

110

ข้อที่ 110/160
คำถาม :

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ ตามลักษณะเพลงไทยทุกเพลงย่อมมีอารมณ์ที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้ฟังรู้สึกได้โดยเริ่มปรากฏจากวรรณศิลป์ในเพลงที่สื่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธ อารมณ์ครึกครื้น อารมณ์รัก หรืออารมณ์โศก แต่เมื่อนำมาร้องอย่างมีคีตศิลป์ต้องระมัดระวัง ไม่เผลอใส่อารมณ์มากไปจนเกินเหตุ เพราะจะทำให้ผู้ฟังไม่รู้สึกประทับใจ ผู้ร้องต้องสำเหนียกอยู่เสมอว่า การขับร้องเพลงไทยทุกครั้งและทุกเพลงควรต้องแสดงอารมณ์ออกมาให้พอเหมาะจึงจะทำให้ผู้ฟังสามารถสัมผัสความไพเราะจับใจของเพลงนั้น ๆ ได้

111

ข้อที่ 111/160
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการเขียนโน้มน้าวใจโดยอ้างอิงบุคคลที่น่าเชื่อถือ

112

ข้อที่ 112/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นโครงสร้างการใช้เหตุผลในข้อความต่อไปนี้ ผู้คนในแถบบริเวณบ่อแร่ต่างพากับเจ็บป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ ทั้งนี้เป็นเพราะมลพิษจากฝุ่นผงแร่ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศรอบบ่อแร่ ทางการได้เรียกพบผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

113

ข้อที่ 113/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีการใช้เหตุผลต่อเนื่องกัน ๑) การบริจาคหรือเสียสละของอันเป็นส่วนตัวเพื่อส่วนรวม / ๒) นับว่าเป็นการทำความดีที่น่าจะสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง / ๓) การร่วมบริจาคทรัพย์สินหรือการเสียสละเวลาส่วนตัวของพี่ตูน บอดี้สแลม เป็นตัวอย่างที่ดี / ๔) บางคนอาจจะถามว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไร ไม่มีใครตอบได้ / ๕) พี่ตูนคนเดียวอาจจะทำไม่สำเร็จ ต้องให้ทุกคนช่วยกัน

114

ข้อที่ 114/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นการแสดงทรรศนะ ๑) ปัจจุบันรัฐบาลได้รณรงค์ให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ / ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านต่าง ๆ เสนอว่ารัฐควรให้ความรู้แก่ประชาชนก่อน / ๓) ไทยแลนด์ ๔.๐ มีการพัฒนามาตั้งแต่ไทยแลนด์ ๑.๐ ยุคของเกษตรกรรม / ๔) ตามด้วยไทยแลนด์ ๒.๐ ยุคอุตสาหกรรมเบาและไทยแลนด์ ๓.๐ ยุคอุตสาหกรรมหนัก / ๕) ปัจจุบันยุคไทยแลนด์ ๔.๐ คือ เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

115

ข้อที่ 115/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้

116

ข้อที่ 116/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นบรรยายโวหาร

117

ข้อที่ 117/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีอธิบายตามแบบใด การกราบเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง หากเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้มีอาวุโสในขณะที่นั่งกับพื้น การปฏิบัติจะเริ่มจากนั่งคุกเข่าลงแล้วเดินเข่าไปด้านหน้าผู้อาวุโส จากนั้นให้นั่งพับเพียบและเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อย ต่อมาก้มตัวลงหมอบอย่างช้า ๆ แล้วค่อย ๆ ยื่นแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้าโดยให้ข้อศอกคร่อมหัวเข่าที่ยื่นออกมา พนมมือให้อยู่ในระดับพื้นแล้วค่อย ๆ ก้มศีรษะให้นิ้วหัวแม่มือจรดหน้าผาก ที่สำคัญคือไม่กระดกหัวแม่มือให้มาแตะหน้าผาก เสร็จแล้วจึงพยุงตัวขึ้นนั่งอย่างช้า ๆ ประสานมือไว้ที่หัวเข่าข้างที่ยื่นออกมา

118

ข้อที่ 118/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นที่ไม่จำเป็นสำหรับการเขียนเรียงความเรื่อง “ภาวะโลกร้อน : เราแก้ไขได้”

119

ข้อที่ 119/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ควรเป็นส่วนใดของเรียงความเรื่อง “สุนทรภู่ที่ฉันรู้จัก” ถ้าหากเราจะกล่าวถึงกวีผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เห็นจะไม่พ้นพระสุนทรโวหารภู่หรือที่เรารู้จักกันในนามของ สุนทรภู่ ศรีกวีเอกแห่งแผ่นดินสยาม ผู้เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่จรรโลงตัวอักษรร้อยรสเป็นความบันเทิงแห่งโลกวรรณกรรมอันเป็นเอกลักษณ์หาท่านใดเปรียบได้ยาก ซึ่งตัวฉันเองก็ได้รับรู้ถึงประวัติและผลงานของท่านมาบ้างตั้งแต่ยังเด็กและได้มีโอกาสร่วมงานวันสุนทรภู่ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในทุกปี

120

ข้อที่ 120/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับรายงานทางวิชาการ ๑) กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกชนิดหนึ่งที่มีศัตรูพืชมาก ดังนั้นการป้องกันและกำจัดศัตรูของกุหลาบให้มีประสิทธิภาพ / ๒) ผู้ปลูกควรทราบลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับกุหลาบ วงจรชีวิตของศัตรู   นั้น ๆ ชองกุหลาบ / ๓) รวมทั้งการป้องกันกำจัดและการใช้สารเคมีให้มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่น / ๔) การฝึกเจ้าหน้าที่ให้หมั่นตรวจแปลงปลูกและสังเกตต้นกุหลาบทุกวันจะช่วยให้พบโรคหรือแมลงในระยะเริ่มแรก ทำให้สามารถกำจัดได้ง่าย / ๕) ในการฉีดพ่นสารเคมีควรใช้สารเคมีตัวเดียวกัน ติดต่อกันอย่างน้อย ๒ – ๓ ครั้ง เพื่อให้สารเคมีตัวนั้นออกฤทธิของสารอย่างเต็มที่ จากนั้นควรสับเปลี่ยนกลุ่มของสารเคมีตัวใหม่เพื่อลดการดื้อยา

121

ข้อที่ 121/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับรายงานทางวิชาการ

122

ข้อที่ 122/160
คำถาม :

ประกาศต่อไปนี้ขาดส่วนประกอบใด

123

ข้อที่ 123/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ผู้พูดมีเจตนาตรงกับข้อใด “ฉันไม่สนอะไรทั้งนั้น ไหนเธอลองพูดมาสิว่าคนอื่น ๆ เขาทำกันอย่างไร มันถึงจะถูกต้อง”

124

ข้อที่ 124/160
คำถาม :

คำพูดตามข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสม

125

ข้อที่ 125/160
คำถาม :

ข้อใดปรากฏเสียงวรรณยุกต์เพียง ๒ เสียงเท่านั้น

126

ข้อที่ 126/160
คำถาม :

ข้อใดปรากฏเสียงพยัญชนะสะกดมากมาตราที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)

127

ข้อที่ 127/160
คำถาม :

บทประพันธ์ต่อไปนี้มีคำอ่านออกเสียงควบกล้ำและออกเสียงอักษรนำกี่คำ (ไม่นับคำที่ออกเสียงซ้ำ)

128

ข้อที่ 128/160
คำถาม :

ข้อใดใช้คำลักษณะนามผิด

129

ข้อที่ 129/160
คำถาม :

คำในข้อใดสะกดถูกทุคำ

130

ข้อที่ 130/160
คำถาม :

ข้อใดใช้คำผิดความหมาย

131

ข้อที่ 131/160
คำถาม :

คำในข้อมีความหมายมากกว่า ๑ ความหมายทุกคำ

132

ข้อที่ 132/160
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง

133

ข้อที่ 133/160
คำถาม :

สำนวนในข้อใดเหมาะจะเติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้ วัลยาเป็นคนที่มองข้ามหรือไม่รู้ค่าของดีที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตน แต่หล่อนกลับไปแสวงหาสิ่งอื่นที่ด้อยกว่า ลักษณะของวัลยาตรงกับสำนวนว่า..........................................

134

ข้อที่ 134/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีส่วนประกอบของประโยคที่สมบูรณ์ ๑) อนาคตกาลภายภาคหน้าด้วยความเชื่อทางพระพุทธศาสนาก่อนพระศาสนาของพระมหาสมณ โคดม / ๒) ตำนานของหลาย ๆ คัมภีร์สำคัญในพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายมหายานและฝ่ายเถรวาท / ๓) กล่าวถึงอนาคตพุทธ พระศรีอาริยเมตไตรย ๑ ในพระพุทธเจ้าในอนาคต / ๔) ผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่างปรารถนาที่จะเกิดในยุคของท่าน / ๕) เป็นยุคแห่งความรุ่งเรื่องทั้งอริยทรัพย์ทางโลกุตรธรรมและโภคทรัพย์ทางโลกิยธรรม

135

ข้อที่ 135/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นประโยคความซ้อน ๑) กุหลาบ (อังกฤษ : rose) คือดอกไม้ในสกุล Rosa ในวงศ์ Rosaceae มีต้นกำเนิดจากทวีปเอเชีย / ๒) นักภาษาศาสตร์เชิงประวัติสันนิษฐานว่า กุหลาบ มาจาก คุล ในภาษาเปอร์เซียซึ่งแปลว่า สีแดง / ๓) กุหลาบเข้ามาเมืองไทยสมัยใดไม่ทราบแน่ชัดแต่ ลา ลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช / ๔) บันทึกว่าได้เห็นกุหลาบที่กรุงศรีอยุธยาและที่แน่นอนอีกแห่งคือกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก / ๕) พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ได้มีการกล่าวถึงกุหลาบด้วย      

136

ข้อที่ 136/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นประโยคบกพร่อง ๑) เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ ภาพยนตร์ไทยเรื่องนางสาวสุวรรณถูกถ่ายทำในเมืองไทยโดยบริษัทยูนิเวอร์ซัลซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก / ๒) ต่อมา พ.ศ.๒๔๗๐ คนไทยได้ถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อการค้าเรื่องแรกคือเรื่องโชคสองชั้น / ๓) ในช่วงหลัง พ.ศ.๒๔๙๐ ภาพยนตร์ไทยอยู่ในช่วงเฟื่องฟู สตูดิโอถ่ายทำและภาพยนตร์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น / ๔) หลังจากนั้นประเทศไทยเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ภาพยนตร์อยู่ในช่วงซบเซา / ๕) เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง กิจการภาพยนตร์ในประเทศไทยค่อย ๆ ฟื้นคืนกลับมาและได้เปลี่ยนไปสร้างเป็นภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มิลลิเมตรแทน    

137

ข้อที่ 137/160
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาไม่กำกวม

138

ข้อที่ 138/160
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษากำกวม

139

ข้อที่ 139/160
คำถาม :

ข้อใดปรากฏคำยืมภาษาต่างประเทศมากที่สุด

140

ข้อที่ 140/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีคำยืมภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตกี่คำ ในภัทรกัลป์นี้มีพุทธะบังเกิดขึ้นทั้งสิ้น ๕ องค์ ปัจจุบันอยู่ในศาสนาของพระสมณโคดมซึ่งมีอายุขัย ๕,๐๐๐ ปี เมื่อถึงกาลสิ้นแล้วไฟบรรลัยกัลป์จะมล้างโลกนี้ให้เป็นจุณ

141

ข้อที่ 141/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีคำสมาสมากที่สุด ๑) การศึกษาวรรณคดีไทย ผู้ศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วย / ๒) นักวิชาการวรรณคดีไทยได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ว่า / ๓) กวีมักจะนำเรื่องราวที่ร่วมสมัยกับตนมารังสรรค์เป็นวรรณคดี / ๔) การเรียนรู้วรรณคดีก็เท่ากับว่าผู้ศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวของอดีตที่ผ่านมา / ๕) ดังนั้นจึงควรส่งเสริมเยาวชนให้เรียนรู้สิ่งที่บรรพชนได้เขียนฝากไว้ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการอันน่าสนใจ  

142

ข้อที่ 142/160
คำถาม :

คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำซ้ำเสมอ

143

ข้อที่ 143/160
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีคำซ้อนมากที่สุด ๑) มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน / ๒) มีการคิดวิธีติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มโดยการสร้างภาษาขึ้นใช้ / ๓) มนุษย์สร้างสรรค์ภาษาเพื่อใช้เป็นตัวแทนความนึกคิด / ๔) ภาษาจึงเป็นสื่อที่ใช้แลกเปลี่ยนความคิดให้แจ่มแจ้งในการสื่อสาร / ๕) ทั้งนี้ภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ วัจนภาษา และ อวัจนภาษา  

144

ข้อที่ 144/160
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำประสม

145

ข้อที่ 145/160
คำถาม :

พาดหัวข่าวข้อใดไม่มีการแสดงความเห็น

146

ข้อที่ 146/160
คำถาม :

ข้อใดมีชื่อสัตว์ต่างประเภทไปจากข้ออื่น

147

ข้อที่ 147/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้

148

ข้อที่ 148/160
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ผู้แต่งมีความรู้สึกตามข้อใด

149

ข้อที่ 149/160
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับความคิดของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้

150

ข้อที่ 150/160
คำถาม :

แนวคิดตามข้อใดไม่สอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้

151

ข้อที่ 151/160
คำถาม :

ข้อใดไม่มีความเชื่อ

152

ข้อที่ 152/160
คำถาม :

ข้อใดไม่กล่าวถึงค่านิยม

153

ข้อที่ 153/160
คำถาม :

ศิลปะการประพันธ์ตามข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้

154

ข้อที่ 154/160
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้วรรคใดไม่มีการแสดงอารมณ์

155

ข้อที่ 155/160
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดมีจินตภาพมากที่สุด

156

ข้อที่ 156/160
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้วรรคใดไม่มีจินตภาพทั้งทางด้านเสียงและด้านความเคลื่อนไหว

157

ข้อที่ 157/160
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างจากข้ออื่น

158

ข้อที่ 158/160
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นคำถามเชิงวาทศิลป์

159

ข้อที่ 159/160
คำถาม :

บทสนทนาต่อไปนี้สามารถจัดวรรคเป็นคำประพันธ์ได้ตามฉันทลักษณ์ข้อใด

160

ข้อที่ 160/160
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์แตกต่างจากบทประพันธ์ต่อไปนี้

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตร