ม.3

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MA313493

จำนวนข้อ

: 90 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 2 ก.พ. 61 เวลา 12:44 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/90
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งทดลองใช้วาสลีนทาที่ท้องใบและหลังใบของต้นชบาที่ปลูกไว้ในกระถาง ต่อจากนั้นได้นำกระถางไปตั้งรับแสงแดด 2-3 ชั่วโมง จึงเก็บใบชบามาทดสอบแป้งปรากฏว่า ไม่พบแป้ง ข้อสรุปใดถูกต้อง

2

ข้อที่ 2/90
คำถาม :

ชนิดของผลที่เกิดจากดอกเดี่ยว มีรังไข่เดียว และมีออวุลหลายอันภายในรังไข่ ควรมีชนิดของผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร

3

ข้อที่ 3/90
คำถาม :

ทำการทดสอบหาปริมาณแป้งที่ตำแหน่งปิดกระดาษของใบไม้ที่อยู่ในต้นเดียวกัน โดยใช้กระดาษปิดแตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ กระดาษดำ กระดาษสา และกระดาษแก้วใส จากนั้นให้ใบไม้ทุกใบได้รับแสงเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากการทดลองนี้ สิ่งใดเป็นตัวแปรต้น

4

ข้อที่ 4/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

5

ข้อที่ 5/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับต้นมะม่วง

6

ข้อที่ 6/90
คำถาม :

สารละลาย 5 ชนิด ได้แก่ P, Q, R, S และ T ที่มีความเข้มข้นเท่ากัน มีค่า pH ดังนี้ ข้อใดระบุชนิดของสารได้ถูกต้อง

7

ข้อที่ 7/90
คำถาม :

เมื่อกระบังลมหดตัวกะทันหัน ทำให้อากาศถูกดันออกอย่างรวดเร็ว จะเกิดอาการใดขึ้น

8

ข้อที่ 8/90
คำถาม :

เมื่อนำผักสดไปต้มเป็นระยะเวลานาน จะทำให้มีปริมาณวิตามินชนิดใดแตกต่างกันมากที่สุด

9

ข้อที่ 9/90
คำถาม :

สมมติสัตว์ชนิดที่หนึ่งมีจำนวนโครโมโซม 100 แท่ง สัตว์ชนิดที่สองมีจำนวนโครโมโซม 80 แท่ง ลูกผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสัตว์ชนิดที่หนึ่งกับสอง จะมีจำนวนโครโมโซมของเซลล์ร่างกายเป็นกี่แท่ง

10

ข้อที่ 10/90
คำถาม :

สามี-ภรรยา ที่มีลักษณะยีนในคู่ใดที่ลูกจะมีโอกาสแสดงลักษณะผิวเผือก 50% (กำหนดให้ B แทน ยีนเด่นที่ควบคุมลักษณะผิวปกติ และ b แทน ยีนด้อยที่ควบคุมลักษณะผิวเผือก)

11

ข้อที่ 11/90
คำถาม :

คำอธิบายต่อไปนี้เป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบใด การคัดเลือกเซลล์อสุจิที่ดีที่สุดเซลล์หนึ่ง แล้วฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่โดยตรงทำให้เกิดการปฏิสนธิกัน จากนั้นเลี้ยงตัวอ่อนเหมือนเด็กหลอดแก้ว จนกระทั่งถึงระยะที่นำไปฝังที่โพรงมดลูกได้ จึงนำไปฝังตรงโพรงมดลูกฝ่ายหญิงเพื่อให้ตั้งครรภ์ เป็นวิธีช่วยการปฏิสนธิสำหรับผู้มีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชายมีเซลล์อสุจิอ่อนแอ

12

ข้อที่ 12/90
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ “ ชาวนาตีงูในนาข้าวตาย แล้วนำมาทำอาหารกิน เนื่องจากกลัวว่างูจะทำอันตราย เมื่อชาวนาไปเกี่ยวข้าว ทำให้จำนวนหนูนาซึ่งเป็นอาหารของงูเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้ผลผลิตข้าวลดลง เพราะถูกหนูนาทำลาย ” จากข้อความข้างต้น ข้อใดไม่ถูกต้อง

13

ข้อที่ 13/90
คำถาม :

สาร A เป็นของแข็ง ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ สาร A คือ

14

ข้อที่ 14/90
คำถาม :

น้ำเกลือจัดเป็นสารชนิดใด

15

ข้อที่ 15/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ควรทำ

16

ข้อที่ 16/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นแก๊สที่ใช้ประโยชน์ในการดับเพลิง

17

ข้อที่ 17/90
คำถาม :

ตารางแสดงปริมาณของตะกั่วในสารละลายตะกั่วที่ถูกดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ชนิดหนึ่ง ศึกษาข้อมูลในตารางข้างต้น แล้วตอบคำถาม ถ้าความเข้มข้นของสารละลายตะกั่ว เท่ากับ 0.30 มิลลิโมลต่อลิตร ถ่านกัมมันต์จะดูดซับตะกั่วไว้ได้กี่มิลลิโมลต่อกรัม

18

ข้อที่ 18/90
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลจากตาราง แล้วตอบคำถาม ตารางแสดงการละลายของสารบางชนิดที่อุณหภูมิต่างๆ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

19

ข้อที่ 19/90
คำถาม :

ตารางแสดงแรง F1 และ F2 ที่ใช้ลากและดึงรถที่จอดนิ่งอยู่บนพื้นลื่นพร้อมกันในทิศทางตรงกันข้าม จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ จากข้อมูล การออกแรงครั้งใดทำให้รถเคลื่อนที่ด้วยความเร่งในทิศตรงกันข้ามกับแรง F2

20

ข้อที่ 20/90
คำถาม :

ถ้าวัตถุ A มีปริมาตรเป็น 2 เท่าของวัตถุ B แต่มีน้ำหนักเท่ากัน ถามว่า วัตถุ A  มีความหนาแน่นเป็นกี่เท่าของ B

21

ข้อที่ 21/90
คำถาม :

มีนาต้องการงัดก้อนหินมวล 5o N ให้เคลื่อนที่ จะต้องออกแรงกี่นิวตัน ซึ่งก้อนหินอยู่ห่างจากไม้เป็นระยะ 80 CM ตามภาพ  

22

ข้อที่ 22/90
คำถาม :

สนามเด็กเล่น เส้นผ่านศูนย์กลาง20 เมตร นุดีวิ่งจากจุด A ไป B ด้วยความเร็วสม่ำเสมอไปตามขอบพื้นที่ และไปหยุดที่จุด B ใช้เวลา 20 วินาที จงหาขนาดความเร็วเฉลี่ย ในการวิ่งเป็นกี่เมตรต่อวินาที

23

ข้อที่ 23/90
คำถาม :

กิจกรรมในข้อใดที่ทำให้เกิดงาน ในความหมายทางวิทยาศาสตร์  

24

ข้อที่ 24/90
คำถาม :

การเคลื่อนที่ของวัตถุเกี่ยวข้องกับพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ ข้อใดมีการเปลี่ยนรูปพลังงานต่างจากข้ออื่น

25

ข้อที่ 25/90
คำถาม :

เหล็กและอะลูมิเนียมมีมวล  100 และ 200กรัมตามลำดับ ให้พลังงานความร้อน 400 cal เท่ากัน โลหะใดมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปมากกว่ากัน (ความจุความร้อนจำเพาะเหล็ก =0.12 อะลูมิเนียม = 0.22 แคลอรีต่อกรัม-องศาเซลเซียส ตามลำดับ)

26

ข้อที่ 26/90
คำถาม :

ข้อใดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง

27

ข้อที่ 27/90
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งทดลอง โดยวัดกระแสไฟฟ้าและความต้านทาน ของปลายลวดโลหะตัวนำ ได้ดังตาราง ได้ผลดังนี้ ลวดตัวนำ A หรือ B มีความต่างศักย์ไฟฟ้า(โวลต์)มากกว่ากัน เท่าไหร่

28

ข้อที่ 28/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไดโอด

29

ข้อที่ 29/90
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งออกแบบการทดลองโดยเทของเหลว 3 ชนิดคือของเหลว A B และ C ชนิดละ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในภาชนะทรงกระบอกใสขนาดเท่ากัน จำนวน 3 ใบ แล้วหย่อนลูกกลมโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ลงในของเหลว จับเวลาตั้งแต่เริ่มปล่อยจนกระทั่งลูกกลมโลหะกระทบก้นภาชนะ จากข้อมูลข้างต้น นักเรียน ควรออกแบบตารางบึนทึกผลการทดลองแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด  

30

ข้อที่ 30/90
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นการใช้ซ้ำ (Reuse) ก. นำกระโปรงยีนมาดัดแปลงเป็นกระเป๋า ข. เก็บขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วไปขายเพื่อไปทำตะกร้าพลาสติกใหม่ ค. นำกระดาษที่ใช้แล้วส่งไปย่อยแล้วอัดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ง. นำกระดาษขาวที่เขียนหน้าเดียวมารวมเล่มเย็บเป็นสมุดใหม่

31

ข้อที่ 31/90
คำถาม :

พิจารณาสมบัติของแร่ต่อไปนี้ จากการทดสอบแร่ชนิดหนึ่ง พบว่า มีความแข็งเท่ากับ 6 สีของแร่เป็นสีน้ำตาลเข้ม สีผงละเอียดเป็นสีขาว นักเรียนลงข้อสรุปแร่ชนิดนี้ตามข้อใด

32

ข้อที่ 32/90
คำถาม :

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของถ่านหินและร้อยละของคาร์บอนในถ่นหิน 4 ชนิด ดังนี้ จากตารางข้อใดกล่าวถึงถ่านหินได้ถูกต้อง

33

ข้อที่ 33/90
คำถาม :

พิจารณาตารางชนิดและลักษณะของชั้นดินดังต่อไปนี้ ชั้นดินชนิดใดอยู่ลึกที่สุด

34

ข้อที่ 34/90
คำถาม :

ตารางแสดงข้อมูลประเภทของหิน A, B และ C เป็นดังนี้ หิน A คือหินชนิดใด

35

ข้อที่ 35/90
คำถาม :

ภาพแสดงพื้นดินริมฝั่งแม่น้ำ จุดใดมีความเร็วและกระแสน้ำมากที่สุด

36

ข้อที่ 36/90
คำถาม :

ดาวดวงใดสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

37

ข้อที่ 37/90
คำถาม :

วัตถุบนท้องฟ้าที่ลุกไหม้หมดไปในบรรยากาศเรียกว่าอะไร

38

ข้อที่ 38/90
คำถาม :

ดาวเทียมธีออส ใช้ประโยชน์ในด้านใด

39

ข้อที่ 39/90
คำถาม :

การโคจรของดาวเทียมค้างฟ้า มีคาบในการโคจรรอบโลก 1 รอบ ใช้เวลานานเท่าไร

40

ข้อที่ 40/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงดาวในระบบสุริยะไม่ถูกต้อง

41

ข้อที่ 41/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การเกิดปฏิกิริยาเคมี 1. จุ่มกระดาษลิตมัสลงในน้ำมะนาวเปลี่ยนสีน้ำเงินเป็นแดง 2. ผสมน้ำมะนาวกับน้ำปูนใสแล้วหยดลงบนมือทำให้รู้สึกร้อน 3. น้ำเมื่อได้รับความร้อนกลายเป็นไอน้ำ 4. เหล็กเป็นสนิมเมื่อได้รับความชื้น 5. วางการบูรดับกลิ่นไว้ในห้อง 6. ใช้แก๊สบ่มผลไม้ให้สุก

42

ข้อที่ 42/90
คำถาม :

จากข้อมูลในตาราง อาหารในข้อใดประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ครบถ้วน 1. A และ B 2. A และ C 3. B และ C 4. A และ D 5. B, C และ D 6. A, B และ D

43

ข้อที่ 43/90
คำถาม :

การเกิดฝาแฝดตามสถานการณ์นี้ มีสมมุติฐานมาจากข้อใด หญิงคนหนึ่งคลอดลูกแฝด 6 คน ดังนี้ แฝดคู่ที่ 1 เป็นชายทั้งคู่ หน้าตาเหมือนกัน แฝดคู่ที่ 2 เป็นหญิงทั้งคู่ หน้าตาเหมือนกัน แฝดคู่ที่ 3 เป็นชายและหญิง หน้าตาคล้ายกัน   1. เกิดจากไข่ 2 เซลล์ ปฏิสนธิกับอสุจิ 2 เซลล์ 2. เกิดจากไข่ 3 เซลล์ ปฏิสนธิกับอสุจิ 3 เซลล์ 3. เกิดจากไข่ 3 เซลล์ ปฏิสนธิกับอสุจิ 6 เซลล์ 4. เกิดจากไข่ 4 เซลล์ ปฏิสนธิกับอสุจิ 4 เซลล์ 5. แฝดคู่ที่ 1, 2 เป็นแฝดต่างไข่ แฝดคู่ที่ 3 เป็นแฝดร่วมไข่ 6. แฝดคู่ที่ 1, 2 เป็นแฝดร่วมไข่ แฝดคู่ที่ 3 เป็นแฝดต่างไข่

44

ข้อที่ 44/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกลั่นลำดับส่วน 1.สารที่มีจำนวนคาร์บอนมากจะยิ่งมีจุดเดือดสูง 2สารที่มีจุดเดือดต่ำจะควบแน่นออกมาก่อน 3.ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นคือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว,น้ำมันเบนซิน,น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน,น้ำมันเชื้อเพลิงไอพ่น,น้ำมันก๊าด,น้ำมันดีเซล,น้ำมันเตา,ยางมะตอย 4.บิวเทน ถูกนำมาใช้เป็นเเก๊สหุงต้ม 5.แก๊สปิโตรเลียมมีจุดเดือดต่ำสุด 6.น้ำมันเตามีจุดเดือดต่ำสุด

45

ข้อที่ 45/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม 1.ลักษณะทางพันธุกรรมแบ่งเป็น 2 ปะเภทคือ แปรผันต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 2.สีผิว ความสูง น้ำหนัก คือลักษณะทางพันธุกรรมที่ต่อเนื่อง 3.ลักษณะทางพันธุกรรมที่ต่อเนื่องถูกควบคุมโดยยีนหลายคู่  ยีนจึงมีอิทธิพลมาก 4.ลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่ต่อเนื่อง  เป็นลักษณะที่มีความแตกต่างกันอย่างไม่ชัดเจน 5.ความสามารถในการห่อลิ้นได้  ความถนัดมือซ้ายมือขวา คือลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่ต่อเนื่อง 6. ยีนเป็นหน่วยพันธุกรรม ซึ่งควบคุมการถ่ายทอดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิต

46

ข้อที่ 46/90
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งทดลองใช้วาสลีนทาที่ท้องใบและหลังใบของต้นชบาที่ปลูกไว้ในกระถาง ต่อจากนั้นได้นำกระถางไปตั้งรับแสงแดด 2-3 ชั่วโมง จึงเก็บใบชบามาทดสอบแป้งปรากฏว่า ไม่พบแป้ง ข้อสรุปใดถูกต้อง

47

ข้อที่ 47/90
คำถาม :

ชนิดของผลที่เกิดจากดอกเดี่ยว มีรังไข่เดียว และมีออวุลหลายอันภายในรังไข่ ควรมีชนิดของผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร

48

ข้อที่ 48/90
คำถาม :

ทำการทดสอบหาปริมาณแป้งที่ตำแหน่งปิดกระดาษของใบไม้ที่อยู่ในต้นเดียวกัน โดยใช้กระดาษปิดแตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ กระดาษดำ กระดาษสา และกระดาษแก้วใส จากนั้นให้ใบไม้ทุกใบได้รับแสงเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากการทดลองนี้ สิ่งใดเป็นตัวแปรต้น

49

ข้อที่ 49/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

50

ข้อที่ 50/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับต้นมะม่วง

51

ข้อที่ 51/90
คำถาม :

สารละลาย 5 ชนิด ได้แก่ P, Q, R, S และ T ที่มีความเข้มข้นเท่ากัน มีค่า pH ดังนี้ ข้อใดระบุชนิดของสารได้ถูกต้อง

52

ข้อที่ 52/90
คำถาม :

เมื่อกระบังลมหดตัวกะทันหัน ทำให้อากาศถูกดันออกอย่างรวดเร็ว จะเกิดอาการใดขึ้น

53

ข้อที่ 53/90
คำถาม :

เมื่อนำผักสดไปต้มเป็นระยะเวลานาน จะทำให้มีปริมาณวิตามินชนิดใดแตกต่างกันมากที่สุด

54

ข้อที่ 54/90
คำถาม :

สมมติสัตว์ชนิดที่หนึ่งมีจำนวนโครโมโซม 100 แท่ง สัตว์ชนิดที่สองมีจำนวนโครโมโซม 80 แท่ง ลูกผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสัตว์ชนิดที่หนึ่งกับสอง จะมีจำนวนโครโมโซมของเซลล์ร่างกายเป็นกี่แท่ง

55

ข้อที่ 55/90
คำถาม :

สามี-ภรรยา ที่มีลักษณะยีนในคู่ใดที่ลูกจะมีโอกาสแสดงลักษณะผิวเผือก 50% (กำหนดให้ B แทน ยีนเด่นที่ควบคุมลักษณะผิวปกติ และ b แทน ยีนด้อยที่ควบคุมลักษณะผิวเผือก)

56

ข้อที่ 56/90
คำถาม :

คำอธิบายต่อไปนี้เป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบใด การคัดเลือกเซลล์อสุจิที่ดีที่สุดเซลล์หนึ่ง แล้วฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่โดยตรงทำให้เกิดการปฏิสนธิกัน จากนั้นเลี้ยงตัวอ่อนเหมือนเด็กหลอดแก้ว จนกระทั่งถึงระยะที่นำไปฝังที่โพรงมดลูกได้ จึงนำไปฝังตรงโพรงมดลูกฝ่ายหญิงเพื่อให้ตั้งครรภ์ เป็นวิธีช่วยการปฏิสนธิสำหรับผู้มีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชายมีเซลล์อสุจิอ่อนแอ

57

ข้อที่ 57/90
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ “ ชาวนาตีงูในนาข้าวตาย แล้วนำมาทำอาหารกิน เนื่องจากกลัวว่างูจะทำอันตราย เมื่อชาวนาไปเกี่ยวข้าว ทำให้จำนวนหนูนาซึ่งเป็นอาหารของงูเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้ผลผลิตข้าวลดลง เพราะถูกหนูนาทำลาย ” จากข้อความข้างต้น ข้อใดไม่ถูกต้อง

58

ข้อที่ 58/90
คำถาม :

สาร A เป็นของแข็ง ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ สาร A คือ

59

ข้อที่ 59/90
คำถาม :

น้ำเกลือจัดเป็นสารชนิดใด

60

ข้อที่ 60/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ควรทำ

61

ข้อที่ 61/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นแก๊สที่ใช้ประโยชน์ในการดับเพลิง

62

ข้อที่ 62/90
คำถาม :

ตารางแสดงปริมาณของตะกั่วในสารละลายตะกั่วที่ถูกดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ชนิดหนึ่ง ศึกษาข้อมูลในตารางข้างต้น แล้วตอบคำถาม ถ้าความเข้มข้นของสารละลายตะกั่ว เท่ากับ 0.30 มิลลิโมลต่อลิตร ถ่านกัมมันต์จะดูดซับตะกั่วไว้ได้กี่มิลลิโมลต่อกรัม

63

ข้อที่ 63/90
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลจากตาราง แล้วตอบคำถาม ตารางแสดงการละลายของสารบางชนิดที่อุณหภูมิต่างๆ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

64

ข้อที่ 64/90
คำถาม :

ตารางแสดงแรง F1 และ F2 ที่ใช้ลากและดึงรถที่จอดนิ่งอยู่บนพื้นลื่นพร้อมกันในทิศทางตรงกันข้าม จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ จากข้อมูล การออกแรงครั้งใดทำให้รถเคลื่อนที่ด้วยความเร่งในทิศตรงกันข้ามกับแรง F2

65

ข้อที่ 65/90
คำถาม :

ถ้าวัตถุ A มีปริมาตรเป็น 2 เท่าของวัตถุ B แต่มีน้ำหนักเท่ากัน ถามว่า วัตถุ A  มีความหนาแน่นเป็นกี่เท่าของ B

66

ข้อที่ 66/90
คำถาม :

มีนาต้องการงัดก้อนหินมวล 5o N ให้เคลื่อนที่ จะต้องออกแรงกี่นิวตัน ซึ่งก้อนหินอยู่ห่างจากไม้เป็นระยะ 80 CM ตามภาพ  

67

ข้อที่ 67/90
คำถาม :

สนามเด็กเล่น เส้นผ่านศูนย์กลาง20 เมตร นุดีวิ่งจากจุด A ไป B ด้วยความเร็วสม่ำเสมอไปตามขอบพื้นที่ และไปหยุดที่จุด B ใช้เวลา 20 วินาที จงหาขนาดความเร็วเฉลี่ย ในการวิ่งเป็นกี่เมตรต่อวินาที

68

ข้อที่ 68/90
คำถาม :

กิจกรรมในข้อใดที่ทำให้เกิดงาน ในความหมายทางวิทยาศาสตร์  

69

ข้อที่ 69/90
คำถาม :

การเคลื่อนที่ของวัตถุเกี่ยวข้องกับพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ ข้อใดมีการเปลี่ยนรูปพลังงานต่างจากข้ออื่น

70

ข้อที่ 70/90
คำถาม :

เหล็กและอะลูมิเนียมมีมวล  100 และ 200กรัมตามลำดับ ให้พลังงานความร้อน 400 cal เท่ากัน โลหะใดมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปมากกว่ากัน (ความจุความร้อนจำเพาะเหล็ก =0.12 อะลูมิเนียม = 0.22 แคลอรีต่อกรัม-องศาเซลเซียส ตามลำดับ)

71

ข้อที่ 71/90
คำถาม :

ข้อใดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง

72

ข้อที่ 72/90
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งทดลอง โดยวัดกระแสไฟฟ้าและความต้านทาน ของปลายลวดโลหะตัวนำ ได้ดังตาราง ได้ผลดังนี้ ลวดตัวนำ A หรือ B มีความต่างศักย์ไฟฟ้า(โวลต์)มากกว่ากัน เท่าไหร่

73

ข้อที่ 73/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไดโอด

74

ข้อที่ 74/90
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งออกแบบการทดลองโดยเทของเหลว 3 ชนิดคือของเหลว A B และ C ชนิดละ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในภาชนะทรงกระบอกใสขนาดเท่ากัน จำนวน 3 ใบ แล้วหย่อนลูกกลมโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ลงในของเหลว จับเวลาตั้งแต่เริ่มปล่อยจนกระทั่งลูกกลมโลหะกระทบก้นภาชนะ จากข้อมูลข้างต้น นักเรียน ควรออกแบบตารางบึนทึกผลการทดลองแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด  

75

ข้อที่ 75/90
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นการใช้ซ้ำ (Reuse) ก. นำกระโปรงยีนมาดัดแปลงเป็นกระเป๋า ข. เก็บขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วไปขายเพื่อไปทำตะกร้าพลาสติกใหม่ ค. นำกระดาษที่ใช้แล้วส่งไปย่อยแล้วอัดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ง. นำกระดาษขาวที่เขียนหน้าเดียวมารวมเล่มเย็บเป็นสมุดใหม่

76

ข้อที่ 76/90
คำถาม :

พิจารณาสมบัติของแร่ต่อไปนี้ จากการทดสอบแร่ชนิดหนึ่ง พบว่า มีความแข็งเท่ากับ 6 สีของแร่เป็นสีน้ำตาลเข้ม สีผงละเอียดเป็นสีขาว นักเรียนลงข้อสรุปแร่ชนิดนี้ตามข้อใด

77

ข้อที่ 77/90
คำถาม :

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของถ่านหินและร้อยละของคาร์บอนในถ่นหิน 4 ชนิด ดังนี้ จากตารางข้อใดกล่าวถึงถ่านหินได้ถูกต้อง

78

ข้อที่ 78/90
คำถาม :

พิจารณาตารางชนิดและลักษณะของชั้นดินดังต่อไปนี้ ชั้นดินชนิดใดอยู่ลึกที่สุด

79

ข้อที่ 79/90
คำถาม :

ตารางแสดงข้อมูลประเภทของหิน A, B และ C เป็นดังนี้ หิน A คือหินชนิดใด

80

ข้อที่ 80/90
คำถาม :

ภาพแสดงพื้นดินริมฝั่งแม่น้ำ จุดใดมีความเร็วและกระแสน้ำมากที่สุด

81

ข้อที่ 81/90
คำถาม :

ดาวดวงใดสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

82

ข้อที่ 82/90
คำถาม :

วัตถุบนท้องฟ้าที่ลุกไหม้หมดไปในบรรยากาศเรียกว่าอะไร

83

ข้อที่ 83/90
คำถาม :

ดาวเทียมธีออส ใช้ประโยชน์ในด้านใด

84

ข้อที่ 84/90
คำถาม :

การโคจรของดาวเทียมค้างฟ้า มีคาบในการโคจรรอบโลก 1 รอบ ใช้เวลานานเท่าไร

85

ข้อที่ 85/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงดาวในระบบสุริยะไม่ถูกต้อง

86

ข้อที่ 86/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การเกิดปฏิกิริยาเคมี 1. จุ่มกระดาษลิตมัสลงในน้ำมะนาวเปลี่ยนสีน้ำเงินเป็นแดง 2. ผสมน้ำมะนาวกับน้ำปูนใสแล้วหยดลงบนมือทำให้รู้สึกร้อน 3. น้ำเมื่อได้รับความร้อนกลายเป็นไอน้ำ 4. เหล็กเป็นสนิมเมื่อได้รับความชื้น 5. วางการบูรดับกลิ่นไว้ในห้อง 6. ใช้แก๊สบ่มผลไม้ให้สุก

87

ข้อที่ 87/90
คำถาม :

จากข้อมูลในตาราง อาหารในข้อใดประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ครบถ้วน 1. A และ B 2. A และ C 3. B และ C 4. A และ D 5. B, C และ D 6. A, B และ D

88

ข้อที่ 88/90
คำถาม :

การเกิดฝาแฝดตามสถานการณ์นี้ มีสมมุติฐานมาจากข้อใด หญิงคนหนึ่งคลอดลูกแฝด 6 คน ดังนี้ แฝดคู่ที่ 1 เป็นชายทั้งคู่ หน้าตาเหมือนกัน แฝดคู่ที่ 2 เป็นหญิงทั้งคู่ หน้าตาเหมือนกัน แฝดคู่ที่ 3 เป็นชายและหญิง หน้าตาคล้ายกัน   1. เกิดจากไข่ 2 เซลล์ ปฏิสนธิกับอสุจิ 2 เซลล์ 2. เกิดจากไข่ 3 เซลล์ ปฏิสนธิกับอสุจิ 3 เซลล์ 3. เกิดจากไข่ 3 เซลล์ ปฏิสนธิกับอสุจิ 6 เซลล์ 4. เกิดจากไข่ 4 เซลล์ ปฏิสนธิกับอสุจิ 4 เซลล์ 5. แฝดคู่ที่ 1, 2 เป็นแฝดต่างไข่ แฝดคู่ที่ 3 เป็นแฝดร่วมไข่ 6. แฝดคู่ที่ 1, 2 เป็นแฝดร่วมไข่ แฝดคู่ที่ 3 เป็นแฝดต่างไข่

89

ข้อที่ 89/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกลั่นลำดับส่วน 1.สารที่มีจำนวนคาร์บอนมากจะยิ่งมีจุดเดือดสูง 2สารที่มีจุดเดือดต่ำจะควบแน่นออกมาก่อน 3.ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นคือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว,น้ำมันเบนซิน,น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน,น้ำมันเชื้อเพลิงไอพ่น,น้ำมันก๊าด,น้ำมันดีเซล,น้ำมันเตา,ยางมะตอย 4.บิวเทน ถูกนำมาใช้เป็นเเก๊สหุงต้ม 5.แก๊สปิโตรเลียมมีจุดเดือดต่ำสุด 6.น้ำมันเตามีจุดเดือดต่ำสุด

90

ข้อที่ 90/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม 1.ลักษณะทางพันธุกรรมแบ่งเป็น 2 ปะเภทคือ แปรผันต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 2.สีผิว ความสูง น้ำหนัก คือลักษณะทางพันธุกรรมที่ต่อเนื่อง 3.ลักษณะทางพันธุกรรมที่ต่อเนื่องถูกควบคุมโดยยีนหลายคู่  ยีนจึงมีอิทธิพลมาก 4.ลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่ต่อเนื่อง  เป็นลักษณะที่มีความแตกต่างกันอย่างไม่ชัดเจน 5.ความสามารถในการห่อลิ้นได้  ความถนัดมือซ้ายมือขวา คือลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่ต่อเนื่อง 6. ยีนเป็นหน่วยพันธุกรรม ซึ่งควบคุมการถ่ายทอดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิต

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน