ม.3

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MA313491

จำนวนข้อ

: 90 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 1 ก.พ. 61 เวลา 23:35 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/90
คำถาม :

ดอกไม้ชนิดใดที่จัดเป็นดอกประเภทเดียวกับดอกมะเขือ

2

ข้อที่ 2/90
คำถาม :

ในการทดสอบหาปริมาณวิตามินซีในผลไม้ชนิดต่างๆ โดยพิจารณาจากจำนวนหยดของน้ำผลไม้ที่ทำให้สีน้ำเงินของสารละลายน้ำแป้งผสมกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นไม่มีสี โดยเปรียบเทียบจำนวนหยดของสารละลายวิตามินซีที่ใช้ทดลอง จากการทดลองขั้นต้น ตัวแปรต้นในการทดลอง คือ

3

ข้อที่ 3/90
คำถาม :

จงพิจารณาภาพ จากภาพการทดลอง A และ B ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

4

ข้อที่ 4/90
คำถาม :

การบดอาหารให้มีขนาดเล็กลงจะมีผลต่อการย่อยอย่างไร

5

ข้อที่ 5/90
คำถาม :

เหงื่อไหล เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบอวัยวะใด

6

ข้อที่ 6/90
คำถาม :

การทำโคลนนิ่งแกะดอลลี่ ทำให้มีลักษณะเหมือนแม่ทุกประการ ข้อใดถูกต้อง

7

ข้อที่ 7/90
คำถาม :

ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้เกิดกระบวนการหมุนเวียนของน้ำ

8

ข้อที่ 8/90
คำถาม :

พิจารณาแผนภาพส่วนประกอบของดอกไม้ต่อไปนี้บริเวณอักษรใดที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายละอองเรณู

9

ข้อที่ 9/90
คำถาม :

พฤติกรรมในข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรตามหลักการ Recycle

10

ข้อที่ 10/90
คำถาม :

หลักการเกี่ยวกับเรื่องเซลล์ ข้อใดไม่ถูกต้อง

11

ข้อที่ 11/90
คำถาม :

น้ำในข้อใดที่เปรียบเหมือนน้ำที่ผ่านกระบวนการกรอง

12

ข้อที่ 12/90
คำถาม :

การที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่าอะไร

13

ข้อที่ 13/90
คำถาม :

สารละลาย A มีความเข้มข้น 10% โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่าอย่างไร

14

ข้อที่ 14/90
คำถาม :

ด่างทับทิมมีเนื้อสารร้อยละ 20 โดยมวล ในสารละลาย 120 กรัม มีด่างทับทิมกี่กรัม

15

ข้อที่ 15/90
คำถาม :

จากตาราง ถ้าต้องการแยกสารทั้ง 4 ชนิด ด้วยวิธีโครมาโทรกราฟี สารที่แยกออกมาก่อน คือข้อใด

16

ข้อที่ 16/90
คำถาม :

ใส่ตะปูลงในสารใด จึงเกิดการสึกกร่อนเร็วที่สุด

17

ข้อที่ 17/90
คำถาม :

จงพิจารณาผลการทดสอบอาหาร 4 ชนิด ถ้าปริมาณอาหารแต่ละชนิดเท่ากัน อาหารชนิดใดที่ให้พลังงานมากที่สุด

18

ข้อที่ 18/90
คำถาม :

กำหนดให้ A, B, C และ D เป็นสารอาหาร 4 ชนิด ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้ A สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างฮอร์โมนหลายชนิด B เก็บสะสมในรูปของไกลโคเจนที่ตับและกล้ามเนื้อ C เป็นส่วนประกอบของอวัยวะภายในต่างๆ และสมอง D ช่วยควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย A, B, C และ D ควรเป็นสารอาหารที่พบในอาหารชนิดใดตามลำดับ

19

ข้อที่ 19/90
คำถาม :

จงหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุหนึ่ง (กำหนด F1=5 N , F2=7 N , F3=15 N)

20

ข้อที่ 20/90
คำถาม :

แขวนวัตถุ 16 N กับเครื่องชั่งสปริง A และ B ในแนวดิ่งโดยที่วัตถุอยู่ในสภาพสมดุล ถ้าอ่านค่าเครื่องชั่งสปริง B ได้ 6 N จะอ่านค่าจากเครื่องชั่งสปริง A ได้เท่าใด

21

ข้อที่ 21/90
คำถาม :

พื้นถนนเปียกฝน เกิดอุบัติเหตุง่ายเพราะเหตุใด

22

ข้อที่ 22/90
คำถาม :

อาหารชนิดหนึ่ง เมื่อทำการทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนและสารละลายไบยูเร็ต ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อนำไปทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์และอุ่นในน้ำร้อน เกิดตะกอนสีส้มอิฐ อาหารชนิดนั้นคืออะไร

23

ข้อที่ 23/90
คำถาม :

ท่อลำเลียงอาหารของพืช เปรียบได้กับอวัยวะใดของมนุษย์

24

ข้อที่ 24/90
คำถาม :

ข้อใดใช้หลักโมเมนต์ที่มีจุดหมุนอยู่ตรงกลาง

25

ข้อที่ 25/90
คำถาม :

“การเดินทางด้วยรถยนต์ ที่มีระยะทางและความเร็วเท่ากัน” เชื้อเพลิงข้อใดสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

26

ข้อที่ 26/90
คำถาม :

สาร A เป็นของแข็งสีขาว เมื่อหยดกรดลงไปจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้น ฟองแก๊สที่เกิดขึ้นเมื่อนำไปทดสอบน้ำปูนใส พบว่าน้ำปูนใสขุ่น สาร A ควรเป็นสารใดต่อไปนี้

27

ข้อที่ 27/90
คำถาม :

หญิงสองคนเดินขึ้นเขาพร้อมกัน หญิงสองคนนี้มีกำลังเท่ากันแต่มีน้ำหนักไม่เท่ากัน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการเดินเพื่อให้ถึงยอดเขา

28

ข้อที่ 28/90
คำถาม :

ในการทดลองใส่ของเหลว B จุ่มไว้ในภาชนะที่บรรจุของเหลว A เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลว A ทีละน้อย พบว่า ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ของเหลว B เดือด แต่ของเหลว A ไม่เดือด แสดงว่า

29

ข้อที่ 29/90
คำถาม :

บ้านของหมากใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ และฟิวส์ขนาด 15 แอมแปร์ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกเครื่องรวมกันสูงสุดไม่ควรเกินเท่าใด

30

ข้อที่ 30/90
คำถาม :

การกระทำใดแสดงว่ามีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

31

ข้อที่ 31/90
คำถาม :

เมือง A มีความดันบรรยากาศ 600 มิลลิเมตรของปรอท เมือง B มีความดันบรรยากาศ800 มิลลิเมตรของปรอท ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง

32

ข้อที่ 32/90
คำถาม :

ถ้ารินน้ำปลาใส่ถ้วยทิ้งไว้ 1 คืน ตอนเช้ามาดูสังเกตเห็นเกล็ดของแข็งเหลืออยู่ เกล็ดของแข็งนั้นคืออะไร

33

ข้อที่ 33/90
คำถาม :

“แมกมา” อยู่ในส่วนชั้นใดของโลก

34

ข้อที่ 34/90
คำถาม :

ทำการตกผลึกสารส้ม โดยนำสารละลายสารส้มที่มีความเข้มข้นเท่ากัน อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ใส่ในภาชนะขนาดเดียวกัน 2 ใบ ใบละ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร นำภาชนะที่ 1 แช่ไว้ในขันที่บรรจุน้ำแข็ง ภาชนะที่ 2 ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที สังเกตผลึกสารส้มทั้งสองภาชนะ พบว่าผลึกสารส้มในภาชนะที่ 1 มีขนาดเล็กกว่าผลึกสารส้มในภาชนะที่ 2 จากผลการทดลอง ขนาดของผลึกสารส้มมีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งใด

35

ข้อที่ 35/90
คำถาม :

กระบวนการใดทำให้หินตะกอนเปลี่ยนเป็นหินแปรได้

36

ข้อที่ 36/90
คำถาม :

ตารางแสดงสมบัติบางประการของแร่ชนิดต่างๆ ข้อสรุปใดถูกต้อง

37

ข้อที่ 37/90
คำถาม :

การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านใด

38

ข้อที่ 38/90
คำถาม :

ดาวเคราะห์ที่มีความสว่างมากที่สุดเมื่อมองจากโลกด้วยตาเปล่าคือดาวเคราะห์ดวงใด

39

ข้อที่ 39/90
คำถาม :

ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกมีความหนาไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลเมตร ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย โดยสังเกตุเห็นปรากฏการณ์ต่างๆในท้องฟ้าได้ ถ้าในอนาคตชั้นบรรยากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีความหนาลดลง สมมติฐานใดมีโอกาสเกิดขึ้น

40

ข้อที่ 40/90
คำถาม :

ดาวเคราะห์ดวงใดที่สามารถเห็นในเวลาใกล้รุ่งหรือพบค่ำ

41

ข้อที่ 41/90
คำถาม :

สมการเคมีในข้อใดไม่ถูกต้อง 1. Fe2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O -----> 2Fe(OH)3 + 3(NH4)2SO4 2. H2O + CO2 -----> H2CO3 3. 8Al + 3Fe3O4 -----> 4Al2O3 + 9Fe 4. Zn + Hcl -----> ZnCl2 + H2 5. CH3OH + O2 -----> CO2 + H2O 6. 2Na + 2H2O -----> NaOH + H2

42

ข้อที่ 42/90
คำถาม :

บุคคลใดใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 1.นุดีอ่านฉลากและปฏิบัติตามวิธีการใช้ทุกครั้ง 2.สุชาติสวมคอนแทคเลนส์เมื่อใช้ทินเนอร์ 3.สมคิดไม่สูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถติดไฟได้ 4.นานะไม่สวมแว่นตาป้องกันสารเคมี ถ้าขณะทำการทดลอง 5.สุธีไม่สวมถุงมือและเสื้อคลุม ก่อนทำการทดลองเคมี 6.มานะ รับประทานอาหารในห้องทดลอง

43

ข้อที่ 43/90
คำถาม :

ตารางแสดงผลการตรวจวัดค่า DO ค่า BOD และปริมาณสารตะกั่ว จากแหล่งน้ำ 4 แหล่ง ถ้ากำหนดให้น้ำที่มีค่า DO ต่ำกว่า 3  มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่า BOD สูงกว่า 100  มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นน้ำเสีย ข้อใดถูกต้อง 1. แหล่งน้ำที่ 3 อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าแหล่งน้ำที่ 1 2. เฉพาะแหล่งน้ำที่ 2 และ 4 เท่านั้น ที่ใช้เพื่อการคมนาคมได้ 3. เฉพาะแหล่งน้ำที่ 3 เท่านั้น ที่ต้องการระบบบำบัดน้ำเสีย 4. บริเวณแหล่งน้ำที่ 2 มีชุมชนบ้านเรือนหนาแน่นมากกว่าบริเวณแหล่งน้ำที่ 4 5. แหล่งน้ำที่ 4 สามารถใช้ดื่มได้อย่างปลอดภัย 6. แหล่งน้ำที่ 1 และ 3 อยู่ใกล้เมืองใหญ่มากที่สุด

44

ข้อที่ 44/90
คำถาม :

ข้อใดอธิบายได้ถูกต้อง พิจารณาขั้นตอนการทำไอศกรีม ดังต่อไปนี้ A. ใส่ส่วนผสมระหว่างนม น้ำตาล ผลไม้ต่างๆ ลงในภาชนะ B. นำน้ำแข็งก้อนใหญ่พอประมาณผสมกับเกลือในปริมาณที่พอเหมาะ C. เอาภาชนะในข้อ A ใส่ในข้อ B แล้วขยับภาชนะไปมา D. ส่วนผสมทุกอย่างเริ่มเย็นจัดจนกลายเป็นไอศกรีม   1. ส่วนผสมต่างๆใช้ในการทำไอศกรีม ทำให้ไอศกรีมเกิดการเปลี่ยนสถานะ 2. ขั้นตอน B และ C ทำให้ไอศกรีมเกิดการคายพลังงาน 3. น้ำแข็งผสมกับเกลือเป็นตัวเพิ่มพลังงานให้น้ำนมรวมตัวกับส่วนผสมอื่นๆได้ดี 4. การจัดเรียงระหว่างอนุภาคของน้ำนมมีช่องว่างระหว่างอนุภาคน้อยกว่าขณะที่เป็นไอศกรีม 5. การเปลี่ยนแปลงสถานะของไอศกรีมเป็นการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของน้ำนม 6. ในการผสมส่วนผสมของไอศกรีมซึ่งเป็นผลไม้ต่างๆต้องแตกตัวและลดพลังงานก่อนจึงจะรวมตัวกับนมได้

45

ข้อที่ 45/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับโรคหรืออันตรายที่เกิดในสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร 1.แคดเมียม-เป็นตะคริว 2.สารหนู-โรคไข้ดำ 3.ดินปะสิว-มะเร็ง 4.ตะกั่ว-ทำลายเม็ดเลือดแดง ปวดศีรษะ 5.ปรอท-ความจำเสื่อม อัมพาท 6.บอเร็กซ์-อันตรายต่อปอด

46

ข้อที่ 46/90
คำถาม :

ดอกไม้ชนิดใดที่จัดเป็นดอกประเภทเดียวกับดอกมะเขือ

47

ข้อที่ 47/90
คำถาม :

ในการทดสอบหาปริมาณวิตามินซีในผลไม้ชนิดต่างๆ โดยพิจารณาจากจำนวนหยดของน้ำผลไม้ที่ทำให้สีน้ำเงินของสารละลายน้ำแป้งผสมกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นไม่มีสี โดยเปรียบเทียบจำนวนหยดของสารละลายวิตามินซีที่ใช้ทดลอง จากการทดลองขั้นต้น ตัวแปรต้นในการทดลอง คือ

48

ข้อที่ 48/90
คำถาม :

จงพิจารณาภาพ จากภาพการทดลอง A และ B ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

49

ข้อที่ 49/90
คำถาม :

การบดอาหารให้มีขนาดเล็กลงจะมีผลต่อการย่อยอย่างไร

50

ข้อที่ 50/90
คำถาม :

เหงื่อไหล เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบอวัยวะใด

51

ข้อที่ 51/90
คำถาม :

การทำโคลนนิ่งแกะดอลลี่ ทำให้มีลักษณะเหมือนแม่ทุกประการ ข้อใดถูกต้อง

52

ข้อที่ 52/90
คำถาม :

ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้เกิดกระบวนการหมุนเวียนของน้ำ

53

ข้อที่ 53/90
คำถาม :

พิจารณาแผนภาพส่วนประกอบของดอกไม้ต่อไปนี้บริเวณอักษรใดที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายละอองเรณู

54

ข้อที่ 54/90
คำถาม :

พฤติกรรมในข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรตามหลักการ Recycle

55

ข้อที่ 55/90
คำถาม :

หลักการเกี่ยวกับเรื่องเซลล์ ข้อใดไม่ถูกต้อง

56

ข้อที่ 56/90
คำถาม :

น้ำในข้อใดที่เปรียบเหมือนน้ำที่ผ่านกระบวนการกรอง

57

ข้อที่ 57/90
คำถาม :

การที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่าอะไร

58

ข้อที่ 58/90
คำถาม :

สารละลาย A มีความเข้มข้น 10% โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่าอย่างไร

59

ข้อที่ 59/90
คำถาม :

ด่างทับทิมมีเนื้อสารร้อยละ 20 โดยมวล ในสารละลาย 120 กรัม มีด่างทับทิมกี่กรัม

60

ข้อที่ 60/90
คำถาม :

จากตาราง ถ้าต้องการแยกสารทั้ง 4 ชนิด ด้วยวิธีโครมาโทรกราฟี สารที่แยกออกมาก่อน คือข้อใด

61

ข้อที่ 61/90
คำถาม :

ใส่ตะปูลงในสารใด จึงเกิดการสึกกร่อนเร็วที่สุด

62

ข้อที่ 62/90
คำถาม :

จงพิจารณาผลการทดสอบอาหาร 4 ชนิด ถ้าปริมาณอาหารแต่ละชนิดเท่ากัน อาหารชนิดใดที่ให้พลังงานมากที่สุด

63

ข้อที่ 63/90
คำถาม :

กำหนดให้ A, B, C และ D เป็นสารอาหาร 4 ชนิด ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้ A สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างฮอร์โมนหลายชนิด B เก็บสะสมในรูปของไกลโคเจนที่ตับและกล้ามเนื้อ C เป็นส่วนประกอบของอวัยวะภายในต่างๆ และสมอง D ช่วยควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย A, B, C และ D ควรเป็นสารอาหารที่พบในอาหารชนิดใดตามลำดับ

64

ข้อที่ 64/90
คำถาม :

จงหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุหนึ่ง (กำหนด F1=5 N , F2=7 N , F3=15 N)

65

ข้อที่ 65/90
คำถาม :

แขวนวัตถุ 16 N กับเครื่องชั่งสปริง A และ B ในแนวดิ่งโดยที่วัตถุอยู่ในสภาพสมดุล ถ้าอ่านค่าเครื่องชั่งสปริง B ได้ 6 N จะอ่านค่าจากเครื่องชั่งสปริง A ได้เท่าใด

66

ข้อที่ 66/90
คำถาม :

พื้นถนนเปียกฝน เกิดอุบัติเหตุง่ายเพราะเหตุใด

67

ข้อที่ 67/90
คำถาม :

อาหารชนิดหนึ่ง เมื่อทำการทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนและสารละลายไบยูเร็ต ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อนำไปทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์และอุ่นในน้ำร้อน เกิดตะกอนสีส้มอิฐ อาหารชนิดนั้นคืออะไร

68

ข้อที่ 68/90
คำถาม :

ท่อลำเลียงอาหารของพืช เปรียบได้กับอวัยวะใดของมนุษย์

69

ข้อที่ 69/90
คำถาม :

ข้อใดใช้หลักโมเมนต์ที่มีจุดหมุนอยู่ตรงกลาง

70

ข้อที่ 70/90
คำถาม :

“การเดินทางด้วยรถยนต์ ที่มีระยะทางและความเร็วเท่ากัน” เชื้อเพลิงข้อใดสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

71

ข้อที่ 71/90
คำถาม :

สาร A เป็นของแข็งสีขาว เมื่อหยดกรดลงไปจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้น ฟองแก๊สที่เกิดขึ้นเมื่อนำไปทดสอบน้ำปูนใส พบว่าน้ำปูนใสขุ่น สาร A ควรเป็นสารใดต่อไปนี้

72

ข้อที่ 72/90
คำถาม :

หญิงสองคนเดินขึ้นเขาพร้อมกัน หญิงสองคนนี้มีกำลังเท่ากันแต่มีน้ำหนักไม่เท่ากัน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการเดินเพื่อให้ถึงยอดเขา

73

ข้อที่ 73/90
คำถาม :

ในการทดลองใส่ของเหลว B จุ่มไว้ในภาชนะที่บรรจุของเหลว A เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลว A ทีละน้อย พบว่า ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ของเหลว B เดือด แต่ของเหลว A ไม่เดือด แสดงว่า

74

ข้อที่ 74/90
คำถาม :

บ้านของหมากใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ และฟิวส์ขนาด 15 แอมแปร์ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกเครื่องรวมกันสูงสุดไม่ควรเกินเท่าใด

75

ข้อที่ 75/90
คำถาม :

การกระทำใดแสดงว่ามีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

76

ข้อที่ 76/90
คำถาม :

เมือง A มีความดันบรรยากาศ 600 มิลลิเมตรของปรอท เมือง B มีความดันบรรยากาศ800 มิลลิเมตรของปรอท ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง

77

ข้อที่ 77/90
คำถาม :

ถ้ารินน้ำปลาใส่ถ้วยทิ้งไว้ 1 คืน ตอนเช้ามาดูสังเกตเห็นเกล็ดของแข็งเหลืออยู่ เกล็ดของแข็งนั้นคืออะไร

78

ข้อที่ 78/90
คำถาม :

“แมกมา” อยู่ในส่วนชั้นใดของโลก

79

ข้อที่ 79/90
คำถาม :

ทำการตกผลึกสารส้ม โดยนำสารละลายสารส้มที่มีความเข้มข้นเท่ากัน อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ใส่ในภาชนะขนาดเดียวกัน 2 ใบ ใบละ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร นำภาชนะที่ 1 แช่ไว้ในขันที่บรรจุน้ำแข็ง ภาชนะที่ 2 ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที สังเกตผลึกสารส้มทั้งสองภาชนะ พบว่าผลึกสารส้มในภาชนะที่ 1 มีขนาดเล็กกว่าผลึกสารส้มในภาชนะที่ 2 จากผลการทดลอง ขนาดของผลึกสารส้มมีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งใด

80

ข้อที่ 80/90
คำถาม :

กระบวนการใดทำให้หินตะกอนเปลี่ยนเป็นหินแปรได้

81

ข้อที่ 81/90
คำถาม :

ตารางแสดงสมบัติบางประการของแร่ชนิดต่างๆ ข้อสรุปใดถูกต้อง

82

ข้อที่ 82/90
คำถาม :

การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านใด

83

ข้อที่ 83/90
คำถาม :

ดาวเคราะห์ที่มีความสว่างมากที่สุดเมื่อมองจากโลกด้วยตาเปล่าคือดาวเคราะห์ดวงใด

84

ข้อที่ 84/90
คำถาม :

ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกมีความหนาไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลเมตร ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย โดยสังเกตุเห็นปรากฏการณ์ต่างๆในท้องฟ้าได้ ถ้าในอนาคตชั้นบรรยากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีความหนาลดลง สมมติฐานใดมีโอกาสเกิดขึ้น

85

ข้อที่ 85/90
คำถาม :

ดาวเคราะห์ดวงใดที่สามารถเห็นในเวลาใกล้รุ่งหรือพบค่ำ

86

ข้อที่ 86/90
คำถาม :

สมการเคมีในข้อใดไม่ถูกต้อง 1. Fe2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O -----> 2Fe(OH)3 + 3(NH4)2SO4 2. H2O + CO2 -----> H2CO3 3. 8Al + 3Fe3O4 -----> 4Al2O3 + 9Fe 4. Zn + Hcl -----> ZnCl2 + H2 5. CH3OH + O2 -----> CO2 + H2O 6. 2Na + 2H2O -----> NaOH + H2

87

ข้อที่ 87/90
คำถาม :

บุคคลใดใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 1.นุดีอ่านฉลากและปฏิบัติตามวิธีการใช้ทุกครั้ง 2.สุชาติสวมคอนแทคเลนส์เมื่อใช้ทินเนอร์ 3.สมคิดไม่สูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถติดไฟได้ 4.นานะไม่สวมแว่นตาป้องกันสารเคมี ถ้าขณะทำการทดลอง 5.สุธีไม่สวมถุงมือและเสื้อคลุม ก่อนทำการทดลองเคมี 6.มานะ รับประทานอาหารในห้องทดลอง

88

ข้อที่ 88/90
คำถาม :

ตารางแสดงผลการตรวจวัดค่า DO ค่า BOD และปริมาณสารตะกั่ว จากแหล่งน้ำ 4 แหล่ง ถ้ากำหนดให้น้ำที่มีค่า DO ต่ำกว่า 3  มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่า BOD สูงกว่า 100  มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นน้ำเสีย ข้อใดถูกต้อง 1. แหล่งน้ำที่ 3 อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าแหล่งน้ำที่ 1 2. เฉพาะแหล่งน้ำที่ 2 และ 4 เท่านั้น ที่ใช้เพื่อการคมนาคมได้ 3. เฉพาะแหล่งน้ำที่ 3 เท่านั้น ที่ต้องการระบบบำบัดน้ำเสีย 4. บริเวณแหล่งน้ำที่ 2 มีชุมชนบ้านเรือนหนาแน่นมากกว่าบริเวณแหล่งน้ำที่ 4 5. แหล่งน้ำที่ 4 สามารถใช้ดื่มได้อย่างปลอดภัย 6. แหล่งน้ำที่ 1 และ 3 อยู่ใกล้เมืองใหญ่มากที่สุด

89

ข้อที่ 89/90
คำถาม :

ข้อใดอธิบายได้ถูกต้อง พิจารณาขั้นตอนการทำไอศกรีม ดังต่อไปนี้ A. ใส่ส่วนผสมระหว่างนม น้ำตาล ผลไม้ต่างๆ ลงในภาชนะ B. นำน้ำแข็งก้อนใหญ่พอประมาณผสมกับเกลือในปริมาณที่พอเหมาะ C. เอาภาชนะในข้อ A ใส่ในข้อ B แล้วขยับภาชนะไปมา D. ส่วนผสมทุกอย่างเริ่มเย็นจัดจนกลายเป็นไอศกรีม   1. ส่วนผสมต่างๆใช้ในการทำไอศกรีม ทำให้ไอศกรีมเกิดการเปลี่ยนสถานะ 2. ขั้นตอน B และ C ทำให้ไอศกรีมเกิดการคายพลังงาน 3. น้ำแข็งผสมกับเกลือเป็นตัวเพิ่มพลังงานให้น้ำนมรวมตัวกับส่วนผสมอื่นๆได้ดี 4. การจัดเรียงระหว่างอนุภาคของน้ำนมมีช่องว่างระหว่างอนุภาคน้อยกว่าขณะที่เป็นไอศกรีม 5. การเปลี่ยนแปลงสถานะของไอศกรีมเป็นการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของน้ำนม 6. ในการผสมส่วนผสมของไอศกรีมซึ่งเป็นผลไม้ต่างๆต้องแตกตัวและลดพลังงานก่อนจึงจะรวมตัวกับนมได้

90

ข้อที่ 90/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับโรคหรืออันตรายที่เกิดในสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร 1.แคดเมียม-เป็นตะคริว 2.สารหนู-โรคไข้ดำ 3.ดินปะสิว-มะเร็ง 4.ตะกั่ว-ทำลายเม็ดเลือดแดง ปวดศีรษะ 5.ปรอท-ความจำเสื่อม อัมพาท 6.บอเร็กซ์-อันตรายต่อปอด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน