ป.6

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613489

จำนวนข้อ

: 64 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 1 ก.พ. 61 เวลา 01:02 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/64
คำถาม :

การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดมีข้อเสียอย่างไร

2

ข้อที่ 2/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่

3

ข้อที่ 3/64
คำถาม :

พืชในข้อใดเป็นดอกสมบูรณ์เพศทั้งหมด

4

ข้อที่ 4/64
คำถาม :

ปะการัง  ฟองน้ำ เป็นสัตว์จำพวกใด

5

ข้อที่ 5/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นการบำรุงรักษาดิน

6

ข้อที่ 6/64
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายละอองเรณู

7

ข้อที่ 7/64
คำถาม :

กลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีทั้งผู้ผลิต  ผู้บริโภค และผู้ย่อยอินทรีย์สาร

8

ข้อที่ 8/64
คำถาม :

คนที่ผ่าตัดเอถุงน้ำดีออกจากร่างกายแล้ว ไม่ควรรับประทานอาหารในข้อใด

9

ข้อที่ 9/64
คำถาม :

รูปแบบการปฏิสนธิใดต่างจากพวก

10

ข้อที่ 10/64
คำถาม :

สัตว์ที่หายใจด้วยปอดยกเว้น

11

ข้อที่ 11/64
คำถาม :

ชาวนาปลูกข้าวและมีแมลงคอยกัดกินข้าวที่ปลูกไว้สร้างความเสียหายมาก แต่บริเวณนั้นมีกบอาศัยอยู่มันจะช่วยกินแมลงพวกนี้ แต่เมื่อชาวนาเห็นกบมีปริมาณมากจึงจับมาทำกินเป็นอาหาร ข้อใดถูกต้อง

12

ข้อที่ 12/64
คำถาม :

จากข้อ11 ส่งผลกระทบอย่างไร

13

ข้อที่ 13/64
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรม

14

ข้อที่ 14/64
คำถาม :

การถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งของสิ่งมีชีวิต โดยอาศัยเซลล์สืบพันธุ์ เป็นความหมายของข้อใด

15

ข้อที่ 15/64
คำถาม :

เมื่อเติมน้ำตาลลงในแก้วที่มีน้ำอยู่ 3 ใน 4 แก้ว ข้อใดอธิบายถูกต้อง

16

ข้อที่ 16/64
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

17

ข้อที่ 17/64
คำถาม :

นำกรดเทลงบนหินปูน จะเกิดอะไรขึ้น

18

ข้อที่ 18/64
คำถาม :

การกระทำในข้อใดให้กล่องหยุดนิ่ง (ลูกศรแสดงการกระทำต่อกล่อง)

19

ข้อที่ 19/64
คำถาม :

เด็กชายแตะฟุตบอลไปยังพื้นผิวชนิดต่างๆ ด้วยแรงที่เท่ากัน ลูกฟุตบอลจะกลิ้งไปพื้นผิวชนิดใดได้ไม่ไกลนัก

20

ข้อที่ 20/64
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกระจกเงาราบ  

21

ข้อที่ 21/64
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งทดลองเป่าที่ปากหลอดทดลองแต่ละใบ ตามภาพดังนี้ หลอดทดลองใบใดทำให้เกิดเสียงเบาที่สุด

22

ข้อที่ 22/64
คำถาม :

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนลวดหนีบกระดาษ(อัน) กับจำนวนรอบของลวดทองแดงที่พันรอบแท่งเหล็ก (รอบ) จากตาราง ให้ประมาณการณ์ว่าใช้ลวดทองแดงพันรอบแท่งเหล็ก 600 รอบ จะเกิดแรงแม่เหล็ก ที่ดูดลวดหนีบกระดาษได้กี่อัน

23

ข้อที่ 23/64
คำถาม :

การหาปริมาตรของหินโดยการแทนที่น้ำต้องใช้หินที่มีลักษณะในข้อใด

24

ข้อที่ 24/64
คำถาม :

การจำแนกกลุ่มหินตามลักษณะการเกิด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่อะไรบ้าง

25

ข้อที่ 25/64
คำถาม :

ข้อใดเหมาะสำหรับปลูกพืชมากที่สุด

26

ข้อที่ 26/64
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบสุริยะ

27

ข้อที่ 27/64
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึง ดาวตกไม่ถูกต้อง

28

ข้อที่ 28/64
คำถาม :

หินชนิดใดที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

29

ข้อที่ 29/64
คำถาม :

โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลากี่ชั่วโมง

30

ข้อที่ 30/64
คำถาม :

ทำไมเรามองเห็นดวงจันทร์

31

ข้อที่ 31/64
คำถาม :

ณ เดช ทำการทดลองหย่อนวัตถุ 2 ชนิด มีมวล 50 กรัมเท่ากันมีขนาด 30 ลบ.ซม.และ 20ล บ.ซม. ตามลำดับ ใส่วัตถุลงไปในบีกเกอร์  2 ใบที่บรรจุน้ำไว้ในปริมาณเท่ากัน ดังรูป จากการทดลองข้อใดสรุปถูกต้อง

32

ข้อที่ 32/64
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับก๊าซอออกซิเจน

33

ข้อที่ 33/64
คำถาม :

การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดมีข้อเสียอย่างไร

34

ข้อที่ 34/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่

35

ข้อที่ 35/64
คำถาม :

พืชในข้อใดเป็นดอกสมบูรณ์เพศทั้งหมด

36

ข้อที่ 36/64
คำถาม :

ปะการัง  ฟองน้ำ เป็นสัตว์จำพวกใด

37

ข้อที่ 37/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นการบำรุงรักษาดิน

38

ข้อที่ 38/64
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายละอองเรณู

39

ข้อที่ 39/64
คำถาม :

กลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีทั้งผู้ผลิต  ผู้บริโภค และผู้ย่อยอินทรีย์สาร

40

ข้อที่ 40/64
คำถาม :

คนที่ผ่าตัดเอถุงน้ำดีออกจากร่างกายแล้ว ไม่ควรรับประทานอาหารในข้อใด

41

ข้อที่ 41/64
คำถาม :

รูปแบบการปฏิสนธิใดต่างจากพวก

42

ข้อที่ 42/64
คำถาม :

สัตว์ที่หายใจด้วยปอดยกเว้น

43

ข้อที่ 43/64
คำถาม :

ชาวนาปลูกข้าวและมีแมลงคอยกัดกินข้าวที่ปลูกไว้สร้างความเสียหายมาก แต่บริเวณนั้นมีกบอาศัยอยู่มันจะช่วยกินแมลงพวกนี้ แต่เมื่อชาวนาเห็นกบมีปริมาณมากจึงจับมาทำกินเป็นอาหาร ข้อใดถูกต้อง

44

ข้อที่ 44/64
คำถาม :

จากข้อ11 ส่งผลกระทบอย่างไร

45

ข้อที่ 45/64
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรม

46

ข้อที่ 46/64
คำถาม :

การถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งของสิ่งมีชีวิต โดยอาศัยเซลล์สืบพันธุ์ เป็นความหมายของข้อใด

47

ข้อที่ 47/64
คำถาม :

เมื่อเติมน้ำตาลลงในแก้วที่มีน้ำอยู่ 3 ใน 4 แก้ว ข้อใดอธิบายถูกต้อง

48

ข้อที่ 48/64
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

49

ข้อที่ 49/64
คำถาม :

นำกรดเทลงบนหินปูน จะเกิดอะไรขึ้น

50

ข้อที่ 50/64
คำถาม :

การกระทำในข้อใดให้กล่องหยุดนิ่ง (ลูกศรแสดงการกระทำต่อกล่อง)

51

ข้อที่ 51/64
คำถาม :

เด็กชายแตะฟุตบอลไปยังพื้นผิวชนิดต่างๆ ด้วยแรงที่เท่ากัน ลูกฟุตบอลจะกลิ้งไปพื้นผิวชนิดใดได้ไม่ไกลนัก

52

ข้อที่ 52/64
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกระจกเงาราบ  

53

ข้อที่ 53/64
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งทดลองเป่าที่ปากหลอดทดลองแต่ละใบ ตามภาพดังนี้ หลอดทดลองใบใดทำให้เกิดเสียงเบาที่สุด

54

ข้อที่ 54/64
คำถาม :

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนลวดหนีบกระดาษ(อัน) กับจำนวนรอบของลวดทองแดงที่พันรอบแท่งเหล็ก (รอบ) จากตาราง ให้ประมาณการณ์ว่าใช้ลวดทองแดงพันรอบแท่งเหล็ก 600 รอบ จะเกิดแรงแม่เหล็ก ที่ดูดลวดหนีบกระดาษได้กี่อัน

55

ข้อที่ 55/64
คำถาม :

การหาปริมาตรของหินโดยการแทนที่น้ำต้องใช้หินที่มีลักษณะในข้อใด

56

ข้อที่ 56/64
คำถาม :

การจำแนกกลุ่มหินตามลักษณะการเกิด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่อะไรบ้าง

57

ข้อที่ 57/64
คำถาม :

ข้อใดเหมาะสำหรับปลูกพืชมากที่สุด

58

ข้อที่ 58/64
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบสุริยะ

59

ข้อที่ 59/64
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึง ดาวตกไม่ถูกต้อง

60

ข้อที่ 60/64
คำถาม :

หินชนิดใดที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

61

ข้อที่ 61/64
คำถาม :

โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลากี่ชั่วโมง

62

ข้อที่ 62/64
คำถาม :

ทำไมเรามองเห็นดวงจันทร์

63

ข้อที่ 63/64
คำถาม :

ณ เดช ทำการทดลองหย่อนวัตถุ 2 ชนิด มีมวล 50 กรัมเท่ากันมีขนาด 30 ลบ.ซม.และ 20ล บ.ซม. ตามลำดับ ใส่วัตถุลงไปในบีกเกอร์  2 ใบที่บรรจุน้ำไว้ในปริมาณเท่ากัน ดังรูป จากการทดลองข้อใดสรุปถูกต้อง

64

ข้อที่ 64/64
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับก๊าซอออกซิเจน

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน