ป.6

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613487

จำนวนข้อ

: 62 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 31 ม.ค. 61 เวลา 23:32 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/62
คำถาม :

พืชในข้อใดชอบแสงแดด และต้องปลูกไว้กลางแจ้ง

2

ข้อที่ 2/62
คำถาม :

ตารางแสดงการเจริญเติบโตของต้นไม้ชนิดหนึ่ง จากตารางชนิดดินข้อใด ทำให้พืชเจริญเติบโตได้น้อยที่สุด

3

ข้อที่ 3/62
คำถาม :

ข้อใดคือน้ำปลาที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค

4

ข้อที่ 4/62
คำถาม :

จาการสำรวจนักเรียนในโรงเรียน พบว่าสารอาหารที่ขาดคือ โปรตีน นักเรียนควรกินอาหารใดเพิ่ม

5

ข้อที่ 5/62
คำถาม :

อาหารชนิดใดที่มีธาตุที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของสารอาหารเหมือนกัน

6

ข้อที่ 6/62
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะที่แสดงถึงความสมดุลแห่งธรรมชาติ

7

ข้อที่ 7/62
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

8

ข้อที่ 8/62
คำถาม :

การผสมพันธุ์สัตว์ของรุ่นพ่อแม่นั้น ข้อใดอาจทำให้เกิดลักษณะไม่ดีของรุ่นลูก

9

ข้อที่ 9/62
คำถาม :

ข้อใดช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ

10

ข้อที่ 10/62
คำถาม :

เหตุการณ์ใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

11

ข้อที่ 11/62
คำถาม :

ตารางแสดงการละลายในน้ำของสาร 4ชนิดและผลกรร่อนด้วยตะแกรง นำสารทั้ง 4 ชนิดมาผสมกัน ร่อนด้วยตะแกรงนำสารที่ผ่านไม่ได้ ไปละลายในนำสารที่ผ่านได้ไปละลายในน้ำ สารที่เหลือคือสารใด

12

ข้อที่ 12/62
คำถาม :

การฉีดยาฆ่าแมลง ควรปฏิบัติตนอย่างไร ให้เกิดความปลอดภัย

13

ข้อที่ 13/62
คำถาม :

อวัยวะใดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมากที่สุด

14

ข้อที่ 14/62
คำถาม :

"เนื้อละเอียด มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินน้อย อุ้มน้ำ" หมายถึงดินชนิดใด

15

ข้อที่ 15/62
คำถาม :

ตัวเลือกข้อใดเป็นการเพิ่มแรงเสียดทาน

16

ข้อที่ 16/62
คำถาม :

ถ้าเราทำให้อากาศออกไปจากถุงเก็บของสุญญากาศ แล้วปิดถุงให้สนิท ถุงจะเป็นอย่างไร

17

ข้อที่ 17/62
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม ทดลองใส่ไข่เป็ดลงในภาชนะ 4 ใบ แต่ละใบบรรจุของเหลวต่างกัน 2  ชนิดได้แก่ น้ำทะเลและน้ำจืด ตัวแปรต้นการทดลองนี้คืออะไร

18

ข้อที่ 18/62
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม ทดลองใส่ไข่เป็ดลงในภาชนะ 4 ใบ แต่ละใบบรรจุของเหลวต่างกัน 2  ชนิดได้แก่ น้ำทะเลและน้ำจืด การทดลองนี้เกี่ยวข้องกับข้อใด

19

ข้อที่ 19/62
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง "เสียง"

20

ข้อที่ 20/62
คำถาม :

เมื่อลำแสงขนานส่องผ่านเลนส์เว้าเป็นอย่างไร

21

ข้อที่ 21/62
คำถาม :

ถ้าอยากให้หลอดไฟสว่าง รูปใดถูกต้อง

22

ข้อที่ 22/62
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการต่อแบบขนาน

23

ข้อที่ 23/62
คำถาม :

ข้อใดคือเครื่องวัดความเร็วของลม

24

ข้อที่ 24/62
คำถาม :

หินงอกหินย้อยเกิดก๊าซจากอะไร

25

ข้อที่ 25/62
คำถาม :

เหตุการณ์ใด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

26

ข้อที่ 26/62
คำถาม :

การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำมีผลเสียอย่างไร

27

ข้อที่ 27/62
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ในการศึกษาวัตถุบนท้องฟ้า

28

ข้อที่ 28/62
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์

29

ข้อที่ 29/62
คำถาม :

ยานอะพอลโล (Apollo)  เป็นการสำรวจดาวดวงใด

30

ข้อที่ 30/62
คำถาม :

ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

31

ข้อที่ 31/62
คำถาม :

นานะสำรวจกลุ่มสิ่งมีชีวิตแถวสวนหลังบ้านและนานีสำรวจกลุ่มสิ่งมีชีวิตสระน้ำแถวโรงเรียนแห่งหนึ่ง จากรายงานผลสำรวจใดไม่ถูกต้อง

32

ข้อที่ 32/62
คำถาม :

พืชในข้อใดชอบแสงแดด และต้องปลูกไว้กลางแจ้ง

33

ข้อที่ 33/62
คำถาม :

ตารางแสดงการเจริญเติบโตของต้นไม้ชนิดหนึ่ง จากตารางชนิดดินข้อใด ทำให้พืชเจริญเติบโตได้น้อยที่สุด

34

ข้อที่ 34/62
คำถาม :

ข้อใดคือน้ำปลาที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค

35

ข้อที่ 35/62
คำถาม :

จาการสำรวจนักเรียนในโรงเรียน พบว่าสารอาหารที่ขาดคือ โปรตีน นักเรียนควรกินอาหารใดเพิ่ม

36

ข้อที่ 36/62
คำถาม :

อาหารชนิดใดที่มีธาตุที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของสารอาหารเหมือนกัน

37

ข้อที่ 37/62
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะที่แสดงถึงความสมดุลแห่งธรรมชาติ

38

ข้อที่ 38/62
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

39

ข้อที่ 39/62
คำถาม :

การผสมพันธุ์สัตว์ของรุ่นพ่อแม่นั้น ข้อใดอาจทำให้เกิดลักษณะไม่ดีของรุ่นลูก

40

ข้อที่ 40/62
คำถาม :

ข้อใดช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ

41

ข้อที่ 41/62
คำถาม :

เหตุการณ์ใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

42

ข้อที่ 42/62
คำถาม :

ตารางแสดงการละลายในน้ำของสาร 4ชนิดและผลกรร่อนด้วยตะแกรง นำสารทั้ง 4 ชนิดมาผสมกัน ร่อนด้วยตะแกรงนำสารที่ผ่านไม่ได้ ไปละลายในนำสารที่ผ่านได้ไปละลายในน้ำ สารที่เหลือคือสารใด

43

ข้อที่ 43/62
คำถาม :

การฉีดยาฆ่าแมลง ควรปฏิบัติตนอย่างไร ให้เกิดความปลอดภัย

44

ข้อที่ 44/62
คำถาม :

อวัยวะใดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมากที่สุด

45

ข้อที่ 45/62
คำถาม :

"เนื้อละเอียด มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินน้อย อุ้มน้ำ" หมายถึงดินชนิดใด

46

ข้อที่ 46/62
คำถาม :

ตัวเลือกข้อใดเป็นการเพิ่มแรงเสียดทาน

47

ข้อที่ 47/62
คำถาม :

ถ้าเราทำให้อากาศออกไปจากถุงเก็บของสุญญากาศ แล้วปิดถุงให้สนิท ถุงจะเป็นอย่างไร

48

ข้อที่ 48/62
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม ทดลองใส่ไข่เป็ดลงในภาชนะ 4 ใบ แต่ละใบบรรจุของเหลวต่างกัน 2  ชนิดได้แก่ น้ำทะเลและน้ำจืด ตัวแปรต้นการทดลองนี้คืออะไร

49

ข้อที่ 49/62
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม ทดลองใส่ไข่เป็ดลงในภาชนะ 4 ใบ แต่ละใบบรรจุของเหลวต่างกัน 2  ชนิดได้แก่ น้ำทะเลและน้ำจืด การทดลองนี้เกี่ยวข้องกับข้อใด

50

ข้อที่ 50/62
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง "เสียง"

51

ข้อที่ 51/62
คำถาม :

เมื่อลำแสงขนานส่องผ่านเลนส์เว้าเป็นอย่างไร

52

ข้อที่ 52/62
คำถาม :

ถ้าอยากให้หลอดไฟสว่าง รูปใดถูกต้อง

53

ข้อที่ 53/62
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการต่อแบบขนาน

54

ข้อที่ 54/62
คำถาม :

ข้อใดคือเครื่องวัดความเร็วของลม

55

ข้อที่ 55/62
คำถาม :

หินงอกหินย้อยเกิดก๊าซจากอะไร

56

ข้อที่ 56/62
คำถาม :

เหตุการณ์ใด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

57

ข้อที่ 57/62
คำถาม :

การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำมีผลเสียอย่างไร

58

ข้อที่ 58/62
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ในการศึกษาวัตถุบนท้องฟ้า

59

ข้อที่ 59/62
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์

60

ข้อที่ 60/62
คำถาม :

ยานอะพอลโล (Apollo)  เป็นการสำรวจดาวดวงใด

61

ข้อที่ 61/62
คำถาม :

ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

62

ข้อที่ 62/62
คำถาม :

นานะสำรวจกลุ่มสิ่งมีชีวิตแถวสวนหลังบ้านและนานีสำรวจกลุ่มสิ่งมีชีวิตสระน้ำแถวโรงเรียนแห่งหนึ่ง จากรายงานผลสำรวจใดไม่ถูกต้อง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน