ป.6

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613486

จำนวนข้อ

: 64 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 31 ม.ค. 61 เวลา 22:14 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/64
คำถาม :

พิจารณาแผนภาพส่วนประกอบของดอกไม้ต่อไปนี้ บริเวณอักษรใด ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายละอองเรณู

2

ข้อที่ 2/64
คำถาม :

ข้อใดคือสิ่งสำคัญในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์

3

ข้อที่ 3/64
คำถาม :

อาหารชนิดใดต่อไปนี้จะถูกย่อยเป็นอันดับแรกที่กระเพาะอาหาร

4

ข้อที่ 4/64
คำถาม :

วิตามินชนิดใดที่ละลายได้ในไขมัน

5

ข้อที่ 5/64
คำถาม :

สัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์เลือดเย็นทั้งหมด

6

ข้อที่ 6/64
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ก. คาร์โบไฮเดรต 3 กรัม  ไขมัน  1 กรัม ข. โปรตีน 4 กรัม  ไขมัน  1 กรัม ค. โปรตีน 2 กรัม  คาร์โบไฮเดรต 3 กรัม ง. โปรตีน 2 กรัม  คาร์โบไฮเดรต 4 กรัม ข้อใดให้พลังงานแก่ร่างกายมากที่สุด

7

ข้อที่ 7/64
คำถาม :

ในขณะที่เล่นฟุตบอลอัตราการหายใจเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับขณะพัก

8

ข้อที่ 8/64
คำถาม :

ข้อมูลจากตารางที่กำหนดให้  สาร A, B, C  น่าจะเป็นสารใด ตามลำดับ

9

ข้อที่ 9/64
คำถาม :

ยาส่วนใหญ่ที่แนะนำให้กินหลังอาหารทันที มีคุณสมบัติเป็นอะไร

10

ข้อที่ 10/64
คำถาม :

การกระทำข้อใดเป็นการทำลายธรรมชาติ

11

ข้อที่ 11/64
คำถาม :

ลูกแมวตัวสีขาวผู้ตัวหนึ่ง ถูกนำไปย้อมสีขนให้เป็นขนหลากสี ต่อมาได้ผสมพันธุ์กับแมวตัวมีสีดำ ข้อใดต่อไปนี้เป็นไปไม่ได้

12

ข้อที่ 12/64
คำถาม :

แผนภาพแสดงการผสมพันธุ์ระหว่างแมวสีดำกับแมวสีน้ำตาล ข้อใดสรุปถูกต้อง

13

ข้อที่ 13/64
คำถาม :

แผนภาพแสดงโซ่อาหารในระบบนิเวศแห่งหนึ่งเป็นดังนี้ สิ่งมีชีวิต A --> สิ่งมีชีวิต B --> สิ่งมีชีวิต C --> สิ่งมีชีวิต D --> สิ่งมีชีวิต E จากแผนภาพ เมื่อระบบนิเวศเข้าสู่ภาวะสมดุลสิ่งมีชีวิตใดมีโอกาสที่จะมีจำนวนประชากรมากที่สุด

14

ข้อที่ 14/64
คำถาม :

สิ่งใดจัดเป็นขยะอันตราย

15

ข้อที่ 15/64
คำถาม :

ตารางแสดงสมบัติขอสารชนิดต่างๆ ถ้าทำการแยกสารทุกชนิดออกจากกันโดยผ่านตะแกรงที่มีรูขนาดใหญ่ 0.5 นิ้ว และนำสารที่ผ่านตะแกรงมาดูดเเม่เหล็ก สารที่ดูดแม่เหล็กคือสารใดบ้าง

16

ข้อที่ 16/64
คำถาม :

วิธีใดเหมาะสมในการแยกสารของแข็งออกจากของเหลว เช่นกรองกะทิ กรองน้ำเชื่อม

17

ข้อที่ 17/64
คำถาม :

หน้าที่สำคัญของสารทำความสะอาดคือข้อใด

18

ข้อที่ 18/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

19

ข้อที่ 19/64
คำถาม :

ถ้าต้องการทดสอบว่า สายยางชนิดใดมีความเหนียวกว่ากัน ต้องควบคุมสิ่งใดให้เหมือนกัน

20

ข้อที่ 20/64
คำถาม :

การแข่งขันลากกล่องของทีม 1 และ 2 โดยกล่องแต่ละใบมีน้ำหนักและขนาดเท่ากัน ทีมที่ 1 ออกแรงคนละ 450  นิวตัน วัตถุจึงเริ่มเคลื่อนที่ ทีมที่2 แต่ละคนต้องออกแรงอย่างน้อยเท่าไหร่วัตถุจึงเริ่มเคลื่อนที่ได้

21

ข้อที่ 21/64
คำถาม :

นำน้ำใส่ภาชนะทรงกระบอกปิดฝาให้สนิท แล้วเจาะรูตามรูป น้ำที่พุ่งออกมาจากรูภาชนะตำแหน่งใดแรงที่สุด

22

ข้อที่ 22/64
คำถาม :

จากรูปใช้ตอบคำถาม จากรูปที่ 1 และ 2  เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใด

23

ข้อที่ 23/64
คำถาม :

จากรูปใช้ตอบคำถาม เมื่อนำหลอดไฟหมายเลข 4 และ1 ออกจากวงจร จะเป็นอย่างไร

24

ข้อที่ 24/64
คำถาม :

นำขวดลวดมาพันรอบตะปู  ข้อใดมีความแรงของเหล็กไฟฟ้ามากที่สุด

25

ข้อที่ 25/64
คำถาม :

เสียงจะเดินทางผ่านตัวกลางใดได้ดีที่สุด

26

ข้อที่ 26/64
คำถาม :

ข้อใดพูดถึงการเกิดรุ้งกินน้ำไม่ถูกต้อง

27

ข้อที่ 27/64
คำถาม :

ถ้าปล่อยให้เกิดภาวะโลกร้อนเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จะมีผลอย่างไรในอนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุด

28

ข้อที่ 28/64
คำถาม :

หินกรวดมน พบได้ตามที่ใด

29

ข้อที่ 29/64
คำถาม :

ตะปูลงในสารใด จึงเกิดการสึกกร่อนเร็วที่สุด

30

ข้อที่ 30/64
คำถาม :

ตารางแสดงสมบัติของดาวเคราะห์ ข้อใดคือดาวข้างต้น

31

ข้อที่ 31/64
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่จัดเป็นการโคลนนิ่ง (cloning)

32

ข้อที่ 32/64
คำถาม :

จากตารางช่วงใดมีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุด และยาวที่สุด คือข้อใด

33

ข้อที่ 33/64
คำถาม :

พิจารณาแผนภาพส่วนประกอบของดอกไม้ต่อไปนี้ บริเวณอักษรใด ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายละอองเรณู

34

ข้อที่ 34/64
คำถาม :

ข้อใดคือสิ่งสำคัญในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์

35

ข้อที่ 35/64
คำถาม :

อาหารชนิดใดต่อไปนี้จะถูกย่อยเป็นอันดับแรกที่กระเพาะอาหาร

36

ข้อที่ 36/64
คำถาม :

วิตามินชนิดใดที่ละลายได้ในไขมัน

37

ข้อที่ 37/64
คำถาม :

สัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์เลือดเย็นทั้งหมด

38

ข้อที่ 38/64
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ก. คาร์โบไฮเดรต 3 กรัม  ไขมัน  1 กรัม ข. โปรตีน 4 กรัม  ไขมัน  1 กรัม ค. โปรตีน 2 กรัม  คาร์โบไฮเดรต 3 กรัม ง. โปรตีน 2 กรัม  คาร์โบไฮเดรต 4 กรัม ข้อใดให้พลังงานแก่ร่างกายมากที่สุด

39

ข้อที่ 39/64
คำถาม :

ในขณะที่เล่นฟุตบอลอัตราการหายใจเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับขณะพัก

40

ข้อที่ 40/64
คำถาม :

ข้อมูลจากตารางที่กำหนดให้  สาร A, B, C  น่าจะเป็นสารใด ตามลำดับ

41

ข้อที่ 41/64
คำถาม :

ยาส่วนใหญ่ที่แนะนำให้กินหลังอาหารทันที มีคุณสมบัติเป็นอะไร

42

ข้อที่ 42/64
คำถาม :

การกระทำข้อใดเป็นการทำลายธรรมชาติ

43

ข้อที่ 43/64
คำถาม :

ลูกแมวตัวสีขาวผู้ตัวหนึ่ง ถูกนำไปย้อมสีขนให้เป็นขนหลากสี ต่อมาได้ผสมพันธุ์กับแมวตัวมีสีดำ ข้อใดต่อไปนี้เป็นไปไม่ได้

44

ข้อที่ 44/64
คำถาม :

แผนภาพแสดงการผสมพันธุ์ระหว่างแมวสีดำกับแมวสีน้ำตาล ข้อใดสรุปถูกต้อง

45

ข้อที่ 45/64
คำถาม :

แผนภาพแสดงโซ่อาหารในระบบนิเวศแห่งหนึ่งเป็นดังนี้ สิ่งมีชีวิต A --> สิ่งมีชีวิต B --> สิ่งมีชีวิต C --> สิ่งมีชีวิต D --> สิ่งมีชีวิต E จากแผนภาพ เมื่อระบบนิเวศเข้าสู่ภาวะสมดุลสิ่งมีชีวิตใดมีโอกาสที่จะมีจำนวนประชากรมากที่สุด

46

ข้อที่ 46/64
คำถาม :

สิ่งใดจัดเป็นขยะอันตราย

47

ข้อที่ 47/64
คำถาม :

ตารางแสดงสมบัติขอสารชนิดต่างๆ ถ้าทำการแยกสารทุกชนิดออกจากกันโดยผ่านตะแกรงที่มีรูขนาดใหญ่ 0.5 นิ้ว และนำสารที่ผ่านตะแกรงมาดูดเเม่เหล็ก สารที่ดูดแม่เหล็กคือสารใดบ้าง

48

ข้อที่ 48/64
คำถาม :

วิธีใดเหมาะสมในการแยกสารของแข็งออกจากของเหลว เช่นกรองกะทิ กรองน้ำเชื่อม

49

ข้อที่ 49/64
คำถาม :

หน้าที่สำคัญของสารทำความสะอาดคือข้อใด

50

ข้อที่ 50/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

51

ข้อที่ 51/64
คำถาม :

ถ้าต้องการทดสอบว่า สายยางชนิดใดมีความเหนียวกว่ากัน ต้องควบคุมสิ่งใดให้เหมือนกัน

52

ข้อที่ 52/64
คำถาม :

การแข่งขันลากกล่องของทีม 1 และ 2 โดยกล่องแต่ละใบมีน้ำหนักและขนาดเท่ากัน ทีมที่ 1 ออกแรงคนละ 450  นิวตัน วัตถุจึงเริ่มเคลื่อนที่ ทีมที่2 แต่ละคนต้องออกแรงอย่างน้อยเท่าไหร่วัตถุจึงเริ่มเคลื่อนที่ได้

53

ข้อที่ 53/64
คำถาม :

นำน้ำใส่ภาชนะทรงกระบอกปิดฝาให้สนิท แล้วเจาะรูตามรูป น้ำที่พุ่งออกมาจากรูภาชนะตำแหน่งใดแรงที่สุด

54

ข้อที่ 54/64
คำถาม :

จากรูปใช้ตอบคำถาม จากรูปที่ 1 และ 2  เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใด

55

ข้อที่ 55/64
คำถาม :

จากรูปใช้ตอบคำถาม เมื่อนำหลอดไฟหมายเลข 4 และ1 ออกจากวงจร จะเป็นอย่างไร

56

ข้อที่ 56/64
คำถาม :

นำขวดลวดมาพันรอบตะปู  ข้อใดมีความแรงของเหล็กไฟฟ้ามากที่สุด

57

ข้อที่ 57/64
คำถาม :

เสียงจะเดินทางผ่านตัวกลางใดได้ดีที่สุด

58

ข้อที่ 58/64
คำถาม :

ข้อใดพูดถึงการเกิดรุ้งกินน้ำไม่ถูกต้อง

59

ข้อที่ 59/64
คำถาม :

ถ้าปล่อยให้เกิดภาวะโลกร้อนเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จะมีผลอย่างไรในอนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุด

60

ข้อที่ 60/64
คำถาม :

หินกรวดมน พบได้ตามที่ใด

61

ข้อที่ 61/64
คำถาม :

ตะปูลงในสารใด จึงเกิดการสึกกร่อนเร็วที่สุด

62

ข้อที่ 62/64
คำถาม :

ตารางแสดงสมบัติของดาวเคราะห์ ข้อใดคือดาวข้างต้น

63

ข้อที่ 63/64
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่จัดเป็นการโคลนนิ่ง (cloning)

64

ข้อที่ 64/64
คำถาม :

จากตารางช่วงใดมีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุด และยาวที่สุด คือข้อใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน