ป.6

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613485

จำนวนข้อ

: 64 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 31 ม.ค. 61 เวลา 21:12 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/64
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในพวกพืชมีดอก

2

ข้อที่ 2/64
คำถาม :

มานะทดลองปลูกต้นดาวเรืองในดินชนิดต่างๆ เป็นการศึกษาในเรื่องใด

3

ข้อที่ 3/64
คำถาม :

ณดาทำการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีตอนกิ่ง ข้อใดถูกต้อง

4

ข้อที่ 4/64
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

5

ข้อที่ 5/64
คำถาม :

อวัยวะใดที่ทำหน้าที่ย่อยอาหาร ก.กระเพาะอาหาร ข.ลำไส้เล็ก ค.ลำไส้ใหญ่ ง.หลอดอาหาร  

6

ข้อที่ 6/64
คำถาม :

หัวใจห้องใดทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย

7

ข้อที่ 7/64
คำถาม :

จากการสำรวจแหล่งน้ำแห่งหนึ่งพบสิ่งมีชีวิตดังนี้ งู  นก ลูกกุ้ง  แพลงก์ตอน ปลา จากข้อมูล ถ้าพบภาวะสมดุลขึ้นในระบบนิเวศนี้  สิ่งมีชีวิตใดมากที่สุดปริมาณ

8

ข้อที่ 8/64
คำถาม :

จากข้อ 7  มีผู้บริโภคกี่ชนิด

9

ข้อที่ 9/64
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่ได้รับพลังงานจากพืชเพียงอย่างเดียว

10

ข้อที่ 10/64
คำถาม :

ตัวเลขที่เขียนข้างถุงปุ๋ย N P K หมายถึงอะไร ตามลำดับ

11

ข้อที่ 11/64
คำถาม :

สารในข้อใดต่อไปนี้มีคุณสมบัติเป็นกรด

12

ข้อที่ 12/64
คำถาม :

ในการกลั่นน้ำโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์  น้ำชนิดใดไม่สามารถกลั่นให้บริสุทธิ์ได้

13

ข้อที่ 13/64
คำถาม :

การเทน้ำเสียทิ้งลงไปในแม่น้ำลำคลอง จะก่อให้เกิดน้ำเสีย เนื่องจากเหตุผลข้อใด

14

ข้อที่ 14/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

15

ข้อที่ 15/64
คำถาม :

วัตถุ 4ชนิดมีความหนาแน่นดังนี้ จากตารางนำวัตถุไปทิ้งน้ำ วัตถุใดจะลอย

16

ข้อที่ 16/64
คำถาม :

รถลาก ออกแรง 2000 นิวตัน ลากรถที่ตกข้างทางขึ้นมา โดยมีคนช่วยดันรถออกแรง 100 นิวตัน ทำให้รถขึ้นจากขอบทางได้ ถ้ามีแค่แรงรถลากอย่างเดียวรถลากจะต้องออกแรงเท่าใดจึงสามารถลากรถเสียขึ้นมาได้

17

ข้อที่ 17/64
คำถาม :

ทดสอบชั่งมวลของวัตถุชนิดหนึ่งด้วยตราชั่งสปริง ในของเหลว 4 ชนิด ได้ผลดังตาราง จากตารางของเหลวชนิดใดมีแรงพยุงตัวมากที่สุด

18

ข้อที่ 18/64
คำถาม :

ทดลองลากกล่องบนพื้นผิวลักษณะต่างๆกัน ด้วยตราช่างสปริง ได้ผลการทดลองดังนี้ จากข้อมูล การลากกล่องบนพื้นผิว จงเรียงลำดับว่าพื้นผิวชนิดใดเกิดแรงเสียดทานจากมากไปหาน้อยถูกต้อง

19

ข้อที่ 19/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นฉนวนไฟฟ้า

20

ข้อที่ 20/64
คำถาม :

อุปกรณ์ไฟฟ้าในจ้อใดที่อาศัยหลักการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้า

21

ข้อที่ 21/64
คำถาม :

หลักการสะท้อนของแสง จะได้ความเกี่ยวข้องของมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนอย่างไร

22

ข้อที่ 22/64
คำถาม :

เมื่อนำทัพพีที่เป็นอลูมิเนียม ไปคนน้ำร้อนๆ ที่ตั้งไฟอยู่ จะรู้สึกว่าทัพพีร้อนจากเหตุการณ์ใช้อาศัยหลักการใด

23

ข้อที่ 23/64
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง เรื่องการต่อแบขนานและอนุกรม

24

ข้อที่ 24/64
คำถาม :

ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเกิดลมทะเล

25

ข้อที่ 25/64
คำถาม :

"น้ำแข็งที่อยู่ในก้อนเมฆขนาดใหญ่ ถูกกระแสลมพัดวน จนกระทั่งมีขนาดใหญ่มากพอที่เมื่อตกลงมาแล้วยังละลายไม่หมดก่อนถึงพื้นดิน" ข้อความข้างต้นคือข้อใด

26

ข้อที่ 26/64
คำถาม :

นักเรียนทำกรดหยดลงบนพื้นห้องปรากฏว่าเกิดฟองแก๊ส แสดงว่าพื้นห้องทำด้วยวัสดุชนิดใด

27

ข้อที่ 27/64
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงดาวพุธไม่ถูกต้อง

28

ข้อที่ 28/64
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ดาวเคราะห์

29

ข้อที่ 29/64
คำถาม :

ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับโลกไม่ถูกต้อง

30

ข้อที่ 30/64
คำถาม :

ปรากฏการสุริยุปราคาเกิดได้อย่างไร

31

ข้อที่ 31/64
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

32

ข้อที่ 32/64
คำถาม :

นักเรียนทำการทดลองเพื่อดูว่าแสงแดดมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วหรือไม่ ทำการทดลองโดยนำเมล็ดต้นถั่วชนิดเดียวกัน 2  เมล็ด  ใส่ถ้วยขนาดเล็กสองใบ ถ้วยหนึ่งนำไปเก็บในกล่องมิดชิดแสงแดดส่องไม่ถึง อีกถ้วยนำไปวางตากแดด รดน้ำทุกวัน และทิ้งไว้ 5 วัน สังเกตและบันทึกผลการทดลอง ข้อใดคือตัวแปรต้นและตัวแปรตามของการทดลองนี้

33

ข้อที่ 33/64
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในพวกพืชมีดอก

34

ข้อที่ 34/64
คำถาม :

มานะทดลองปลูกต้นดาวเรืองในดินชนิดต่างๆ เป็นการศึกษาในเรื่องใด

35

ข้อที่ 35/64
คำถาม :

ณดาทำการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีตอนกิ่ง ข้อใดถูกต้อง

36

ข้อที่ 36/64
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

37

ข้อที่ 37/64
คำถาม :

อวัยวะใดที่ทำหน้าที่ย่อยอาหาร ก.กระเพาะอาหาร ข.ลำไส้เล็ก ค.ลำไส้ใหญ่ ง.หลอดอาหาร  

38

ข้อที่ 38/64
คำถาม :

หัวใจห้องใดทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย

39

ข้อที่ 39/64
คำถาม :

จากการสำรวจแหล่งน้ำแห่งหนึ่งพบสิ่งมีชีวิตดังนี้ งู  นก ลูกกุ้ง  แพลงก์ตอน ปลา จากข้อมูล ถ้าพบภาวะสมดุลขึ้นในระบบนิเวศนี้  สิ่งมีชีวิตใดมากที่สุดปริมาณ

40

ข้อที่ 40/64
คำถาม :

จากข้อ 7  มีผู้บริโภคกี่ชนิด

41

ข้อที่ 41/64
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่ได้รับพลังงานจากพืชเพียงอย่างเดียว

42

ข้อที่ 42/64
คำถาม :

ตัวเลขที่เขียนข้างถุงปุ๋ย N P K หมายถึงอะไร ตามลำดับ

43

ข้อที่ 43/64
คำถาม :

สารในข้อใดต่อไปนี้มีคุณสมบัติเป็นกรด

44

ข้อที่ 44/64
คำถาม :

ในการกลั่นน้ำโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์  น้ำชนิดใดไม่สามารถกลั่นให้บริสุทธิ์ได้

45

ข้อที่ 45/64
คำถาม :

การเทน้ำเสียทิ้งลงไปในแม่น้ำลำคลอง จะก่อให้เกิดน้ำเสีย เนื่องจากเหตุผลข้อใด

46

ข้อที่ 46/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

47

ข้อที่ 47/64
คำถาม :

วัตถุ 4ชนิดมีความหนาแน่นดังนี้ จากตารางนำวัตถุไปทิ้งน้ำ วัตถุใดจะลอย

48

ข้อที่ 48/64
คำถาม :

รถลาก ออกแรง 2000 นิวตัน ลากรถที่ตกข้างทางขึ้นมา โดยมีคนช่วยดันรถออกแรง 100 นิวตัน ทำให้รถขึ้นจากขอบทางได้ ถ้ามีแค่แรงรถลากอย่างเดียวรถลากจะต้องออกแรงเท่าใดจึงสามารถลากรถเสียขึ้นมาได้

49

ข้อที่ 49/64
คำถาม :

ทดสอบชั่งมวลของวัตถุชนิดหนึ่งด้วยตราชั่งสปริง ในของเหลว 4 ชนิด ได้ผลดังตาราง จากตารางของเหลวชนิดใดมีแรงพยุงตัวมากที่สุด

50

ข้อที่ 50/64
คำถาม :

ทดลองลากกล่องบนพื้นผิวลักษณะต่างๆกัน ด้วยตราช่างสปริง ได้ผลการทดลองดังนี้ จากข้อมูล การลากกล่องบนพื้นผิว จงเรียงลำดับว่าพื้นผิวชนิดใดเกิดแรงเสียดทานจากมากไปหาน้อยถูกต้อง

51

ข้อที่ 51/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นฉนวนไฟฟ้า

52

ข้อที่ 52/64
คำถาม :

อุปกรณ์ไฟฟ้าในจ้อใดที่อาศัยหลักการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้า

53

ข้อที่ 53/64
คำถาม :

หลักการสะท้อนของแสง จะได้ความเกี่ยวข้องของมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนอย่างไร

54

ข้อที่ 54/64
คำถาม :

เมื่อนำทัพพีที่เป็นอลูมิเนียม ไปคนน้ำร้อนๆ ที่ตั้งไฟอยู่ จะรู้สึกว่าทัพพีร้อนจากเหตุการณ์ใช้อาศัยหลักการใด

55

ข้อที่ 55/64
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง เรื่องการต่อแบขนานและอนุกรม

56

ข้อที่ 56/64
คำถาม :

ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเกิดลมทะเล

57

ข้อที่ 57/64
คำถาม :

"น้ำแข็งที่อยู่ในก้อนเมฆขนาดใหญ่ ถูกกระแสลมพัดวน จนกระทั่งมีขนาดใหญ่มากพอที่เมื่อตกลงมาแล้วยังละลายไม่หมดก่อนถึงพื้นดิน" ข้อความข้างต้นคือข้อใด

58

ข้อที่ 58/64
คำถาม :

นักเรียนทำกรดหยดลงบนพื้นห้องปรากฏว่าเกิดฟองแก๊ส แสดงว่าพื้นห้องทำด้วยวัสดุชนิดใด

59

ข้อที่ 59/64
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงดาวพุธไม่ถูกต้อง

60

ข้อที่ 60/64
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ดาวเคราะห์

61

ข้อที่ 61/64
คำถาม :

ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับโลกไม่ถูกต้อง

62

ข้อที่ 62/64
คำถาม :

ปรากฏการสุริยุปราคาเกิดได้อย่างไร

63

ข้อที่ 63/64
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

64

ข้อที่ 64/64
คำถาม :

นักเรียนทำการทดลองเพื่อดูว่าแสงแดดมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วหรือไม่ ทำการทดลองโดยนำเมล็ดต้นถั่วชนิดเดียวกัน 2  เมล็ด  ใส่ถ้วยขนาดเล็กสองใบ ถ้วยหนึ่งนำไปเก็บในกล่องมิดชิดแสงแดดส่องไม่ถึง อีกถ้วยนำไปวางตากแดด รดน้ำทุกวัน และทิ้งไว้ 5 วัน สังเกตและบันทึกผลการทดลอง ข้อใดคือตัวแปรต้นและตัวแปรตามของการทดลองนี้

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน