ป.6

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613483

จำนวนข้อ

: 64 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 31 ม.ค. 61 เวลา 14:16 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/64
คำถาม :

ณเดชทดลองเพาะเมล็ดถัวเมื่อเมล็ดงอกได้ทำการวัดความสูงของถั่วเป็นระยะเวลา 9 วัน ได้ผลดังนี้ ในวันที่ 8 ถั่วจะมีความสูงเท่าไหร่ (เซนติเมตร)

2

ข้อที่ 2/64
คำถาม :

การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการใช้เมล็ดมีผลดีอย่างไร

3

ข้อที่ 3/64
คำถาม :

ตารางส่วนประกอบของดอกไม้ดังนี้ จากตาราง ดอกสมบูรณ์เพศคือข้อใด

4

ข้อที่ 4/64
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตข้อใดไม่จัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง

5

ข้อที่ 5/64
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม D น่าจะเป็นสัตว์ชนิดใด

6

ข้อที่ 6/64
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม B น่าจะเป็นสัตว์ชนิดใด

7

ข้อที่ 7/64
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม สัตว์ชนิดใดไม่ได้อยู่ในน้ำตลอดเวลา

8

ข้อที่ 8/64
คำถาม :

ญาญ่ารับประทานก๋วยเตี๋ยวหมูเป็นอาหารเที่ยง อวัยวะใดที่ย่อยหมูเป็นอันดับแรก

9

ข้อที่ 9/64
คำถาม :

พิจารณาตารางแสดงพลังงานจากอาหารต่อไปนี้ ถ้า1วัน พ่อต้องการพลังงาน 1500 Kcal พ่อควรเลือกรับประทานอาหารในข้อใดบ้าง จึงจะได้รับพลังงานเพียงพอ

10

ข้อที่ 10/64
คำถาม :

พิจารณาตารางข้อมูลดังนี้ จากตารางข้อใดกล่าวถูกต้อง

11

ข้อที่ 11/64
คำถาม :

ถ้าสิ่งมีชีวิต B ตายหมด ข้อใดถูกต้อง

12

ข้อที่ 12/64
คำถาม :

รากับสาหร่ายเป็นการอยู่ร่วมกันแบบใด

13

ข้อที่ 13/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นความสัมพันธ์แบบปรสิต

14

ข้อที่ 14/64
คำถาม :

นกเอี้ยงกับควายเป็นความสัมพันธ์แบบใด

15

ข้อที่ 15/64
คำถาม :

จากแผนผัง สัดส่วนต้นสูงต่อต้นเตี้ยในรุ่นลูกคือข้อใด

16

ข้อที่ 16/64
คำถาม :

การระเหิดเป็นการเปลี่ยนสถานะในข้อใด

17

ข้อที่ 17/64
คำถาม :

นำของเหลวชนิดหนึ่งใส่ถ้วย แล้วนำไปตั้งไฟจนของเหลวในภาชนะหายไปหมด ไม่เหลือสารใดๆเลย การทดลองนี้สรุปได้ว่าอย่างไร

18

ข้อที่ 18/64
คำถาม :

การทำนาเกลือเป็นการแยกองค์ประกอบของสารแบบใด

19

ข้อที่ 19/64
คำถาม :

จากภาพเป็นการแยกชั้นของเหลว 4 ชนิดในถังน้ำใบหนึ่ง ของเหลวชนิดใดมีความหนาแน่นน้อยที่สุด

20

ข้อที่ 20/64
คำถาม :

จากภาพ A ออกแรงดันกล่องไปทางซ้ายแรง 500 นิวตันกล่องจึงเคลื่อนที่  ถ้า C ออกแรงดันกล่องใบเดิมด้วยแรงไปทางขวา100 นิวตัน เคลื่อนที่ B ต้องออกแรงกี่นิวตันเพื่อทำให้กล่องเคลื่อนที่

21

ข้อที่ 21/64
คำถาม :

ตารางแสดงะระยะทางที่ลังเคลื่อนที่ได้บนพื้นผิวต่างๆเมื่อผลักด้วยแรงและระยะเวลาที่เท่ากัน จากข้อมูลพื้นที่ผิวใดก่อให้เกิดแรงเสียดทานมากที่สุด

22

ข้อที่ 22/64
คำถาม :

จากภาพเป็นการติดตั้งปั๊มน้ำที่หอพักแห่งหนึ่ง อยากทราบว่าถ้าเปิดน้ำพร้อมกัน ชั้นใดจะไหลเบาที่สุด

23

ข้อที่ 23/64
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นฉนวนไฟฟ้า

24

ข้อที่ 24/64
คำถาม :

ในบริเวณที่มีระดับความเข้มเสียง 85 เดซิเบล กำหนดให้ทำงานไม่เกินกี่ชั่วโมง

25

ข้อที่ 25/64
คำถาม :

ถ้าแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมาก ไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อย รังสีจะเป็นอย่างไรต่อผิวรอยต่อและเส้นแนวฉาก

26

ข้อที่ 26/64
คำถาม :

หินแกรนิต จัดเป็นหินชนิดใด

27

ข้อที่ 27/64
คำถาม :

พื้นที่ในข้อใดเสี่ยงต่อการดินถล่ม

28

ข้อที่ 28/64
คำถาม :

ดาวเคราะห์ใดที่เล็กกว่าโลกและอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด

29

ข้อที่ 29/64
คำถาม :

"วัตถุท้องฟ้าที่ไม่มีแสงในตัวเอง" หมายถึงข้อใด

30

ข้อที่ 30/64
คำถาม :

การเกิดจันทรุปราคา ตำแหน่งของดาวเรียงตัวกันอย่างไร

31

ข้อที่ 31/64
คำถาม :

นักเรียนได้ทำการทดลอง โดยนำผักกาดขาว หั่นให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปใส่ภาชนะ ถ้วยที่ 1 ใส่ 20 กรัม                     ถ้วยที่ 2 ใส่ 40 กรัม                     ถ้วยที่ 3 ใส่ 60 กรัม                     จากนั้นเติมน้ำลงไปในแต่ละถ้วย ถ้วยละ 50 มิลลิลิตร เท่ากันจากนั้นหยดน้ำส้มที่มีฤทธิ์เป็นกรด 10 หยดๆละเท่าๆกัน แล้วคลุกให้เข้ากัน ข้อใดคือตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ของการทดลองนี้

32

ข้อที่ 32/64
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกทั้งหมด

33

ข้อที่ 33/64
คำถาม :

ณเดชทดลองเพาะเมล็ดถัวเมื่อเมล็ดงอกได้ทำการวัดความสูงของถั่วเป็นระยะเวลา 9 วัน ได้ผลดังนี้ ในวันที่ 8 ถั่วจะมีความสูงเท่าไหร่ (เซนติเมตร)

34

ข้อที่ 34/64
คำถาม :

การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการใช้เมล็ดมีผลดีอย่างไร

35

ข้อที่ 35/64
คำถาม :

ตารางส่วนประกอบของดอกไม้ดังนี้ จากตาราง ดอกสมบูรณ์เพศคือข้อใด

36

ข้อที่ 36/64
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตข้อใดไม่จัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง

37

ข้อที่ 37/64
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม D น่าจะเป็นสัตว์ชนิดใด

38

ข้อที่ 38/64
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม B น่าจะเป็นสัตว์ชนิดใด

39

ข้อที่ 39/64
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม สัตว์ชนิดใดไม่ได้อยู่ในน้ำตลอดเวลา

40

ข้อที่ 40/64
คำถาม :

ญาญ่ารับประทานก๋วยเตี๋ยวหมูเป็นอาหารเที่ยง อวัยวะใดที่ย่อยหมูเป็นอันดับแรก

41

ข้อที่ 41/64
คำถาม :

พิจารณาตารางแสดงพลังงานจากอาหารต่อไปนี้ ถ้า1วัน พ่อต้องการพลังงาน 1500 Kcal พ่อควรเลือกรับประทานอาหารในข้อใดบ้าง จึงจะได้รับพลังงานเพียงพอ

42

ข้อที่ 42/64
คำถาม :

พิจารณาตารางข้อมูลดังนี้ จากตารางข้อใดกล่าวถูกต้อง

43

ข้อที่ 43/64
คำถาม :

ถ้าสิ่งมีชีวิต B ตายหมด ข้อใดถูกต้อง

44

ข้อที่ 44/64
คำถาม :

รากับสาหร่ายเป็นการอยู่ร่วมกันแบบใด

45

ข้อที่ 45/64
คำถาม :

ข้อใดเป็นความสัมพันธ์แบบปรสิต

46

ข้อที่ 46/64
คำถาม :

นกเอี้ยงกับควายเป็นความสัมพันธ์แบบใด

47

ข้อที่ 47/64
คำถาม :

จากแผนผัง สัดส่วนต้นสูงต่อต้นเตี้ยในรุ่นลูกคือข้อใด

48

ข้อที่ 48/64
คำถาม :

การระเหิดเป็นการเปลี่ยนสถานะในข้อใด

49

ข้อที่ 49/64
คำถาม :

นำของเหลวชนิดหนึ่งใส่ถ้วย แล้วนำไปตั้งไฟจนของเหลวในภาชนะหายไปหมด ไม่เหลือสารใดๆเลย การทดลองนี้สรุปได้ว่าอย่างไร

50

ข้อที่ 50/64
คำถาม :

การทำนาเกลือเป็นการแยกองค์ประกอบของสารแบบใด

51

ข้อที่ 51/64
คำถาม :

จากภาพเป็นการแยกชั้นของเหลว 4 ชนิดในถังน้ำใบหนึ่ง ของเหลวชนิดใดมีความหนาแน่นน้อยที่สุด

52

ข้อที่ 52/64
คำถาม :

จากภาพ A ออกแรงดันกล่องไปทางซ้ายแรง 500 นิวตันกล่องจึงเคลื่อนที่  ถ้า C ออกแรงดันกล่องใบเดิมด้วยแรงไปทางขวา100 นิวตัน เคลื่อนที่ B ต้องออกแรงกี่นิวตันเพื่อทำให้กล่องเคลื่อนที่

53

ข้อที่ 53/64
คำถาม :

ตารางแสดงะระยะทางที่ลังเคลื่อนที่ได้บนพื้นผิวต่างๆเมื่อผลักด้วยแรงและระยะเวลาที่เท่ากัน จากข้อมูลพื้นที่ผิวใดก่อให้เกิดแรงเสียดทานมากที่สุด

54

ข้อที่ 54/64
คำถาม :

จากภาพเป็นการติดตั้งปั๊มน้ำที่หอพักแห่งหนึ่ง อยากทราบว่าถ้าเปิดน้ำพร้อมกัน ชั้นใดจะไหลเบาที่สุด

55

ข้อที่ 55/64
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นฉนวนไฟฟ้า

56

ข้อที่ 56/64
คำถาม :

ในบริเวณที่มีระดับความเข้มเสียง 85 เดซิเบล กำหนดให้ทำงานไม่เกินกี่ชั่วโมง

57

ข้อที่ 57/64
คำถาม :

ถ้าแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมาก ไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อย รังสีจะเป็นอย่างไรต่อผิวรอยต่อและเส้นแนวฉาก

58

ข้อที่ 58/64
คำถาม :

หินแกรนิต จัดเป็นหินชนิดใด

59

ข้อที่ 59/64
คำถาม :

พื้นที่ในข้อใดเสี่ยงต่อการดินถล่ม

60

ข้อที่ 60/64
คำถาม :

ดาวเคราะห์ใดที่เล็กกว่าโลกและอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด

61

ข้อที่ 61/64
คำถาม :

"วัตถุท้องฟ้าที่ไม่มีแสงในตัวเอง" หมายถึงข้อใด

62

ข้อที่ 62/64
คำถาม :

การเกิดจันทรุปราคา ตำแหน่งของดาวเรียงตัวกันอย่างไร

63

ข้อที่ 63/64
คำถาม :

นักเรียนได้ทำการทดลอง โดยนำผักกาดขาว หั่นให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปใส่ภาชนะ ถ้วยที่ 1 ใส่ 20 กรัม                     ถ้วยที่ 2 ใส่ 40 กรัม                     ถ้วยที่ 3 ใส่ 60 กรัม                     จากนั้นเติมน้ำลงไปในแต่ละถ้วย ถ้วยละ 50 มิลลิลิตร เท่ากันจากนั้นหยดน้ำส้มที่มีฤทธิ์เป็นกรด 10 หยดๆละเท่าๆกัน แล้วคลุกให้เข้ากัน ข้อใดคือตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ของการทดลองนี้

64

ข้อที่ 64/64
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกทั้งหมด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน