ป.6

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี53

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613481

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 29 ม.ค. 61 เวลา 15:10 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกประมาณ 22,530 กิโลเมตร สามารถประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้ตรงกับข้อใด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาค่าประมาณเต็มล้านของผลต่างระหว่าง 1,204,536 และ 4,158,982

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ปอปลามีสอบในอีก 12 วัน มีหนังสือที่ต้องอ่านให้จบ 96 หน้า แต่ปอปลาอ่านไปแล้ว 36 หน้า ดังนั้นปอปลาต้องอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละกี่หน้าจึงจะจบทั้งเล่มพอดี

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เที่ยวบินโดยสารภายในประเทศจะปิดให้บริการเช็คอินที่สนามบินก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที  นทีจองตั๋วเครื่องบินไปหาดใหญ่ไว้เวลา 11.20 น. เขาต้องออกจากบ้านช้าที่สุดเวลาเท่าไรจึงจะไม่ตกเครื่อง ถ้าใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านไปถึงสนามบินอย่างมากชั่วโมงครึ่ง

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ส่วนของเส้นตรง AB และ CD ยาวเท่ากัน ตัดกันที่จุด O โดยทั้งสอง แบ่งครึ่งและตั้งฉากซึ่งกันและกัน เมื่อลากส่วนของเส้นตรง AC, CB, BD, DA จะได้รูปสี่เหลี่ยมชนิดใด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

จากรูปที่กำหนดให้สามารถประกอบเป็นรูปทรงสามมิติได้ตามข้อใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการทราบอัตราการเจริญเติบโตของต้นทานตะวัน โดยใช้ส่วนสูงเป็นเกณฑ์ นักเรียนต้องใช้วิธีใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกสองครั้ง เมื่อนำแต้มที่ขึ้นครั้งแรกหารด้วยแต้มที่ขึ้นครั้งที่สอง ข้อใดถูกต้อง

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

จากกราฟแสดงกำไรของร้านค้าแห่งหนึ่ง ข้อใดสรุปถูกต้อง

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ ชาวสวนปลูกมังคุด 150 ต้น ซึ่งจะมากกว่าที่ทุเรียนเป็นสองเท่า ถ้าเขาปลูกมังคุดเพิ่มอีก 4 ต้น จากสถานการณ์ที่กำหนด ข้อใดผิด  

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ ชาวสวนปลูกมังคุด 150 ต้น ซึ่งจะมากกว่าที่ทุเรียนเป็นสองเท่า ถ้าเขาปลูกมังคุดเพิ่มอีก 4 ต้น นักเรียนสองคนพยายามแก้โจทย์ปัญหาเพื่อหาจำนวนต้นทุเรียน โดยเขียนเป็นประโยตสัญลักษณ์ ให้ X แทนจำนวนต้นทุเรียน ดังนี้ ปรีชา : 2X = 150 + 4 ปรีดา :  ข้อใดถูกต้อง

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

กำหนดเกมหมุนวงล้อมีคะแนน ดังรูป จากเกมหมุนวงล้อ ถ้าหมุนวงล้อสามครั้งแล้วนำผลบวกของแต้มที่ได้มารวมกัน คะแนนรวมในข้อใด ผิด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

กำหนดเกมหมุนวงล้อมีคะแนน ดังรูป ถ้าต้องการให้ได้แต้มสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 3 ครั้ง ต้องหมุนวงล้อให้ได้เท่าไร

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ในการเข้าค่ายพักแรมของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีลูกเสือ 72 คน เนตรนารี 84 คน ต้องการจัดหมู่ให้แต่ละหมู่มีจำนวนลูกเสือและเนตรนารีจำนวนเท่ากัน โดยไม่ให้ปนกัน แต่ละหมู่มีจำนวนคนมากที่สุด จะสามารถจัดได้กี่หมู่ 

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ตู้เย็นสูง 4 ฟุต มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 2 ฟุต ตู้เย็นนี้มีขนาดกี่ลูกบาศก์ฟุต

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ออมสินมีเงินเป็น  ของแพรวา แพรว่ามีเงิน 600 บาท ออมสินจะมีเงินเท่าไร

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

จากแบบรูปการเรียงผลไม้ของแม่ค้า ถ้าแม่ค้าเรียงผลไม้เป็น 5 แถว แม่ค้าจะเรียงผลไม้ได้กี่ผล

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

เกษตรกรแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรดังรูป บ่อเลี้ยงปลามีพื้นที่มากกว่าที่พักอาศัยกี่ตารางเมตร

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

แผนภาพต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถาม ต้องการปูพื้นห้องโถงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยกระเบื้องปูพื้นรูปเรขาคณิตขนาดต่าง ๆ ดังรูป ต้องใช้ กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดใหญ่ 12 แผ่น          กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดเล็ก  16 แผ่น          กระเบื้องรูปสามเหลี่ยม ขนาดใหญ่     24 แผ่น          กระเบื้องรูปสามเหลี่ยม ขนาดเล็ก      32 แผ่น ต้องใช้กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดน้อยกว่ากระเบื้องรูปสามเหลี่ยมกี่แผ่น 

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

แผนภาพต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถาม ต้องการปูพื้นห้องโถงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยกระเบื้องปูพื้นรูปเรขาคณิตขนาดต่าง ๆ ดังรูป ต้องใช้ กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดใหญ่ 12 แผ่น          กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดเล็ก  16 แผ่น          กระเบื้องรูปสามเหลี่ยม ขนาดใหญ่     24 แผ่น          กระเบื้องรูปสามเหลี่ยม ขนาดเล็ก      32 แผ่น พื้นที่ที่ถูกปูด้วยกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละเท่าไรของพื้นที่ทั้งหมด (ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกประมาณ 22,530 กิโลเมตร สามารถประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้ตรงกับข้อใด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาค่าประมาณเต็มล้านของผลต่างระหว่าง 1,204,536 และ 4,158,982

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ปอปลามีสอบในอีก 12 วัน มีหนังสือที่ต้องอ่านให้จบ 96 หน้า แต่ปอปลาอ่านไปแล้ว 36 หน้า ดังนั้นปอปลาต้องอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละกี่หน้าจึงจะจบทั้งเล่มพอดี

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เที่ยวบินโดยสารภายในประเทศจะปิดให้บริการเช็คอินที่สนามบินก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที  นทีจองตั๋วเครื่องบินไปหาดใหญ่ไว้เวลา 11.20 น. เขาต้องออกจากบ้านช้าที่สุดเวลาเท่าไรจึงจะไม่ตกเครื่อง ถ้าใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านไปถึงสนามบินอย่างมากชั่วโมงครึ่ง

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ส่วนของเส้นตรง AB และ CD ยาวเท่ากัน ตัดกันที่จุด O โดยทั้งสอง แบ่งครึ่งและตั้งฉากซึ่งกันและกัน เมื่อลากส่วนของเส้นตรง AC, CB, BD, DA จะได้รูปสี่เหลี่ยมชนิดใด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

จากรูปที่กำหนดให้สามารถประกอบเป็นรูปทรงสามมิติได้ตามข้อใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการทราบอัตราการเจริญเติบโตของต้นทานตะวัน โดยใช้ส่วนสูงเป็นเกณฑ์ นักเรียนต้องใช้วิธีใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกสองครั้ง เมื่อนำแต้มที่ขึ้นครั้งแรกหารด้วยแต้มที่ขึ้นครั้งที่สอง ข้อใดถูกต้อง

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

จากกราฟแสดงกำไรของร้านค้าแห่งหนึ่ง ข้อใดสรุปถูกต้อง

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ ชาวสวนปลูกมังคุด 150 ต้น ซึ่งจะมากกว่าที่ทุเรียนเป็นสองเท่า ถ้าเขาปลูกมังคุดเพิ่มอีก 4 ต้น จากสถานการณ์ที่กำหนด ข้อใดผิด  

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ ชาวสวนปลูกมังคุด 150 ต้น ซึ่งจะมากกว่าที่ทุเรียนเป็นสองเท่า ถ้าเขาปลูกมังคุดเพิ่มอีก 4 ต้น นักเรียนสองคนพยายามแก้โจทย์ปัญหาเพื่อหาจำนวนต้นทุเรียน โดยเขียนเป็นประโยตสัญลักษณ์ ให้ X แทนจำนวนต้นทุเรียน ดังนี้ ปรีชา : 2X = 150 + 4 ปรีดา :  ข้อใดถูกต้อง

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

กำหนดเกมหมุนวงล้อมีคะแนน ดังรูป จากเกมหมุนวงล้อ ถ้าหมุนวงล้อสามครั้งแล้วนำผลบวกของแต้มที่ได้มารวมกัน คะแนนรวมในข้อใด ผิด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

กำหนดเกมหมุนวงล้อมีคะแนน ดังรูป ถ้าต้องการให้ได้แต้มสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 3 ครั้ง ต้องหมุนวงล้อให้ได้เท่าไร

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ในการเข้าค่ายพักแรมของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีลูกเสือ 72 คน เนตรนารี 84 คน ต้องการจัดหมู่ให้แต่ละหมู่มีจำนวนลูกเสือและเนตรนารีจำนวนเท่ากัน โดยไม่ให้ปนกัน แต่ละหมู่มีจำนวนคนมากที่สุด จะสามารถจัดได้กี่หมู่ 

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ตู้เย็นสูง 4 ฟุต มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 2 ฟุต ตู้เย็นนี้มีขนาดกี่ลูกบาศก์ฟุต

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ออมสินมีเงินเป็น  ของแพรวา แพรว่ามีเงิน 600 บาท ออมสินจะมีเงินเท่าไร

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

จากแบบรูปการเรียงผลไม้ของแม่ค้า ถ้าแม่ค้าเรียงผลไม้เป็น 5 แถว แม่ค้าจะเรียงผลไม้ได้กี่ผล

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

เกษตรกรแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรดังรูป บ่อเลี้ยงปลามีพื้นที่มากกว่าที่พักอาศัยกี่ตารางเมตร

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

แผนภาพต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถาม ต้องการปูพื้นห้องโถงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยกระเบื้องปูพื้นรูปเรขาคณิตขนาดต่าง ๆ ดังรูป ต้องใช้ กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดใหญ่ 12 แผ่น          กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดเล็ก  16 แผ่น          กระเบื้องรูปสามเหลี่ยม ขนาดใหญ่     24 แผ่น          กระเบื้องรูปสามเหลี่ยม ขนาดเล็ก      32 แผ่น ต้องใช้กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดน้อยกว่ากระเบื้องรูปสามเหลี่ยมกี่แผ่น 

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

แผนภาพต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถาม ต้องการปูพื้นห้องโถงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยกระเบื้องปูพื้นรูปเรขาคณิตขนาดต่าง ๆ ดังรูป ต้องใช้ กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดใหญ่ 12 แผ่น          กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดเล็ก  16 แผ่น          กระเบื้องรูปสามเหลี่ยม ขนาดใหญ่     24 แผ่น          กระเบื้องรูปสามเหลี่ยม ขนาดเล็ก      32 แผ่น พื้นที่ที่ถูกปูด้วยกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละเท่าไรของพื้นที่ทั้งหมด (ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน