ป.6

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี58

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613479

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 24 ม.ค. 61 เวลา 15:48 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

พื้นที่ที่แรเงาในกราฟ มีพื้นที่เป็นอัตราส่วนเท่าไร เมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

โลกของเรามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,742 กิโลเมตร โลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเท่าใดในหน่วยกิโลเมตร (ตอบเป็นจำนวนเต็มหมื่น)

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ในการแข่งขันการวิ่งมาราธอนรายการหนึ่ง ผู้เข้าแข่งขันทำเวลาได้ดังนี้ เมื่อทำการแจกรางวัล ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

แม่ค้าจัดกระเช้าผลไม้สำหรับวันขึ้นปีใหม่ โดยแต่ละกระเช้ามีส้ม 4 ผล มะม่วง 2 ผล ฝรั่ง 3 ผล และกล้วย 1 หวี แม่ค้าต้องซื้อผลไม้มาอย่างน้อยที่สุด อย่างละกี่โหลจึงจะสามารถจัดกระเช้าได้พอดี ไม่มีผลไม้เหลือ และจัดได้กี่กระเช้า

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ซื้อดินสอราคา 10.25 บาท จำนวน 3 แท่ง จ่ายด้วยธนบัตรใบละ 50 บาท จะได้รับเงินทอนเป็นจำนวนเท่าไร

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

จากรูปที่กำหนดให้ AC, BD เป็นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความยาวด้าน 28 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ที่แรเงา

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จากรูป เป็นรูปที่มีสมมาตร 1 แกน เมื่อตัดรูปตามแกนสมมารถจะได้เส้นรอบรูปยาวเท่าไร

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

เค้กชิ้นหนึ่งถูกแบ่งเป็น 12 ชิ้น ชิ้นละเท่า ๆ กัน เด็กชายเมืองฟ้าได้รับเค้ก 3 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ เท่าไรจากเค้กทั้งหมด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สามารถประกอบเป็นรูปลูกบาศก์ได้

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

สี่เหลี่ยมในข้อใด มีเส้นทแยงมุมเป็นแกนสมมาตรทั้งคู่

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ยางลบราคาก้อนละ 13.50 บาท ถ้าต้องการซื้อ 3 ก้อน ต้องจ่ายเงินเท่าไร

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

สมพลมีรายได้เดือนละ 12,000 บาท และมีรายจ่ายประจำเดือน แสดงตามแผนภูมิรูปวงกลม โดย A คือ ค่าที่พัก, B คือ เงินออม, C คือ ค่าอาหาร, D คือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเสื้อผ้า ข้อใด ถูกต้อง

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ในหารทอดลูกเต๋า สองลูก หนึ่งครั้ง เมื่อนำแต้มที่ได้มารวมกัน ข้อใด เป็นไปไม่ได้

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

จากแผนผัง จงหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดจากหมู่บ้าน A ไปยังหมู่บ้าน B

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จากการสำรวจสมาชิกในชุมชนแห่งหนึ่ง พบว่ามีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 47 คน ถ้าคนในชุมชนมีทั้งหมด 345 คน จะเขียนเป็นสมการเพื่อหาจำนวนผู้ชายในชุมชนได้ตามข้อใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ลุงดำรงตัดต้นไม้แล้วนำท่อนซุงมาจัดเรียงตามภาพ ถ้าท่อนซุงมีทั้งหมด 7 แถว จงหาว่าลุงดำรงมีท่อนซุงกี่ท่อน

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

พี่น้องสามคนวิ่งรอบสนาม หนึ่งรอบใช้เวลาดังนี้ พี่คนโตใช้เวลา 9 นาที คนกลางใช้เวลา 12 นาที คนเล็กใช้เวลา 15 นาที  ถ้าเริ่มออกวิ่งพร้อมกันจากจุดเดียวกัน อีกกี่นาทีทั้งสามพี่น้องจึงจะกลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นพร้อมกันทั้งสามคนอีกครั้ง  

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

แชมพูขวดละ 95 บาท ถ้าซื้อ 2 ขวด ราคา 152 บาท แสดงว่าซื้อสองขวดลดราคากี่เปอร์เซ็นต์

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ตู้ปลามีความกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร ต้องการเติมน้ำให้เต็มต้องใช้น้ำกี่ลิตร

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

พื้นที่ที่แรเงาในกราฟ มีพื้นที่เป็นอัตราส่วนเท่าไร เมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

โลกของเรามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,742 กิโลเมตร โลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเท่าใดในหน่วยกิโลเมตร (ตอบเป็นจำนวนเต็มหมื่น)

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ในการแข่งขันการวิ่งมาราธอนรายการหนึ่ง ผู้เข้าแข่งขันทำเวลาได้ดังนี้ เมื่อทำการแจกรางวัล ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

แม่ค้าจัดกระเช้าผลไม้สำหรับวันขึ้นปีใหม่ โดยแต่ละกระเช้ามีส้ม 4 ผล มะม่วง 2 ผล ฝรั่ง 3 ผล และกล้วย 1 หวี แม่ค้าต้องซื้อผลไม้มาอย่างน้อยที่สุด อย่างละกี่โหลจึงจะสามารถจัดกระเช้าได้พอดี ไม่มีผลไม้เหลือ และจัดได้กี่กระเช้า

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ซื้อดินสอราคา 10.25 บาท จำนวน 3 แท่ง จ่ายด้วยธนบัตรใบละ 50 บาท จะได้รับเงินทอนเป็นจำนวนเท่าไร

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

จากรูปที่กำหนดให้ AC, BD เป็นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความยาวด้าน 28 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ที่แรเงา

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จากรูป เป็นรูปที่มีสมมาตร 1 แกน เมื่อตัดรูปตามแกนสมมารถจะได้เส้นรอบรูปยาวเท่าไร

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

เค้กชิ้นหนึ่งถูกแบ่งเป็น 12 ชิ้น ชิ้นละเท่า ๆ กัน เด็กชายเมืองฟ้าได้รับเค้ก 3 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ เท่าไรจากเค้กทั้งหมด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สามารถประกอบเป็นรูปลูกบาศก์ได้

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

สี่เหลี่ยมในข้อใด มีเส้นทแยงมุมเป็นแกนสมมาตรทั้งคู่

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ยางลบราคาก้อนละ 13.50 บาท ถ้าต้องการซื้อ 3 ก้อน ต้องจ่ายเงินเท่าไร

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

สมพลมีรายได้เดือนละ 12,000 บาท และมีรายจ่ายประจำเดือน แสดงตามแผนภูมิรูปวงกลม โดย A คือ ค่าที่พัก, B คือ เงินออม, C คือ ค่าอาหาร, D คือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเสื้อผ้า ข้อใด ถูกต้อง

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ในหารทอดลูกเต๋า สองลูก หนึ่งครั้ง เมื่อนำแต้มที่ได้มารวมกัน ข้อใด เป็นไปไม่ได้

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

จากแผนผัง จงหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดจากหมู่บ้าน A ไปยังหมู่บ้าน B

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จากการสำรวจสมาชิกในชุมชนแห่งหนึ่ง พบว่ามีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 47 คน ถ้าคนในชุมชนมีทั้งหมด 345 คน จะเขียนเป็นสมการเพื่อหาจำนวนผู้ชายในชุมชนได้ตามข้อใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ลุงดำรงตัดต้นไม้แล้วนำท่อนซุงมาจัดเรียงตามภาพ ถ้าท่อนซุงมีทั้งหมด 7 แถว จงหาว่าลุงดำรงมีท่อนซุงกี่ท่อน

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

พี่น้องสามคนวิ่งรอบสนาม หนึ่งรอบใช้เวลาดังนี้ พี่คนโตใช้เวลา 9 นาที คนกลางใช้เวลา 12 นาที คนเล็กใช้เวลา 15 นาที  ถ้าเริ่มออกวิ่งพร้อมกันจากจุดเดียวกัน อีกกี่นาทีทั้งสามพี่น้องจึงจะกลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นพร้อมกันทั้งสามคนอีกครั้ง  

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

แชมพูขวดละ 95 บาท ถ้าซื้อ 2 ขวด ราคา 152 บาท แสดงว่าซื้อสองขวดลดราคากี่เปอร์เซ็นต์

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ตู้ปลามีความกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร ต้องการเติมน้ำให้เต็มต้องใช้น้ำกี่ลิตร

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน