ม.3

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 k

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MA313474

จำนวนข้อ

: 48 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 18 ม.ค. 61 เวลา 11:29 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/48
คำถาม :

ข้อใดสำคัญเป็นลำดับแรกในการอ่านออกเสียง

2

ข้อที่ 2/48
คำถาม :

การแบ่งวรรคอ่านออกเสียงบทร้อยกรองใดต่างจากพวก

3

ข้อที่ 3/48
คำถาม :

ความหมายโดยนัยปรากฏอยู่ในข้อความใดเด่นชัดที่สุด

4

ข้อที่ 4/48
คำถาม :

ความหมายโดยตรงปรากฏอยู่ในข้อความใดเด่นชัดที่สุด

5

ข้อที่ 5/48
คำถาม :

“ผมไม่อยากเลิกสูบบุหรี่หรอกครับหากเลิกจริงๆจะทำให้ผมกินอาหารมากขึ้นจะคุมน้ำหนักตัวไม่ได้ กลายเป็นคนอ้วนเพราะบุหรี่ช่วยลดรสชาติอาหาร ทำให้ไม่อร่อย ผมก็กินอาหารไม่บ่อย…” จากข้อความที่อ่าน นักเรียนควรนำข้อมูลใดมาสนับสนุนให้คนเลิกสูบบุหรี่มีความเข้าใจได้ถูกต้อง

6

ข้อที่ 6/48
คำถาม :

น้ำผึ้งเดือนห้าใครๆก็ว่าดีเลิศ ผลิตภัณฑ์ที่วางขายก็มักโฆษณากันหนักแน่นว่า น้ำผึ้งแท้ต้องเดือนห้าเท่านั้น ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา เดือนห้าเป็นเดือนที่แล้งปลอดฝน น้ำผึ้งที่อยู่บนรังผึ้งจึงไม่มีน้ำหรือความชื้นปนอยู่มากจนเกินไป น้ำผึ้งเดือนห้าจึงเข้มข้นจากธรรมชาตินั่นเอง” จากข้อความนี้ควรตั้งชื่อใดเหมาะสมที่สุด

7

ข้อที่ 7/48
คำถาม :

แนวคิดของข้อความต่อไปนี้คือข้อใด “การกอดแต่ละครั้งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดความสุข  ความพึงพอใจ ความปิติยินดีและก่อให้เกิดการหลั่งสารแห่งความสุข”  

8

ข้อที่ 8/48
คำถาม :

“มีความรู้ตัวตนจากหนไหน เกิดขึ้นเองเคว้งไหวไร้คำสั่ง พบอาการอารมณ์จมภวังค์ พบพลังบางอย่างอำพรางตัว” จากบทประพันธ์ควรเขียนผังความคิดประเด็นใด

9

ข้อที่ 9/48
คำถาม :

“พ่อแม่ควรตั้งเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมลูก อาจเริ่มด้วยกิจกรรมง่ายๆ แต่อย่าเร่งรัดลูกจนเกินไปโดยเฉพาะการเรียนหนังสือ” จากข้อความนี้ตรงกับความเปรียบข้อใด

10

ข้อที่ 10/48
คำถาม :

“คำกล่าวที่ว่า เด็กๆนั้นแม้เติบโตเป็นวัยรุ่นแล้วแต่ความด้อยประสบการณ์ ความคิดที่ไม่ถูกต้อง มุมมองที่คับแคบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น มักส่งผลให้เด็กตอบสนองต่อความผิดหวังอย่างไม่ถูกต้อง โดยเลือกใช้วิธีที่สร้างปัญหา หลบหนีปัญหา…” จากข้อความควรใช้การเปรียบเทียบข้อใดมากล่าวอ้าง

11

ข้อที่ 11/48
คำถาม :

“หากฉันบิน บินได้ดังนก ฉันจะบินบินไปในนภา หากฉันลอยล่องลมเหนือฟากฟ้า ฉันจะมองลงมายังพื้นดิน โลกมนุษย์แสนกว้างใหญ่เหลือเกินยิ่งมองยิ่งเพลิน จำเริญหัวใจ” จากข้อความข้างต้นควรอ่านนิตยสารใดมาสนับสนุนข้อมูลได้ถูกต้องและเหมาะสม

12

ข้อที่ 12/48
คำถาม :

”คุณตาวัย ๙๒ ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์ สมัยเป็นเด็กคุณตาขาดโอกาสทางการศึกษา คุณตาจึงไม่ให้อายุมาเป็นอุปสรรคในการเรียนโดยใช้เวลาหลังเลิกทำนามาอ่านหนังสือ ใช้เวลาเรียน ๑๐ ปี มีครอบครัวคอยเป็นกำลังสนับสนุนและกำลังใจ” จากข่าวนี้แสดงให้เห็นว่าคุณตามีคุณลักษณะเช่นไร

13

ข้อที่ 13/48
คำถาม :

จงเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง

14

ข้อที่ 14/48
คำถาม :

จงเรียงลำดับความให้ถูกต้อง

15

ข้อที่ 15/48
คำถาม :

เชื่อหรือไม่ “เกลือสินเธาว์บริสุทธิ์ที่พบใน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน มีคุณสมบัติพิเศษสามารถทำความสะอาดผิวได้”

16

ข้อที่ 16/48
คำถาม :

“สุขภาพดีขึ้นจริงๆ จากที่ล้มป่วยเคยเข้า ICU ยังฟื้นกลับมาได้ หน้าตาที่เคยซีดเซียวดูสดใสขึ้น ภรรยาบอกว่าดูเป็นหนุ่มขึ้น รู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกรอบ” จากข้อความที่อ่านเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไร

17

ข้อที่ 17/48
คำถาม :

“เธอต้องปรับรูปแบบเปลี่ยนบทบาท ใช้ธรรมเป็นอำนาจในทุกที่ ความชื่นใจจากประชาถ้าจะมี คือไมตรีตอบสนองค่าของงาน”  “เธอ” ในบทร้อยกรองนี้น่าจะหมายถึงบุคลากรอาชีพใดมากที่สุด

18

ข้อที่ 18/48
คำถาม :

ข้อใดต่างจากพวก

19

ข้อที่ 19/48
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

20

ข้อที่ 20/48
คำถาม :

มารยาทในการอ่านข้อใดไม่ควรปฏิบัติ

21

ข้อที่ 21/48
คำถาม :

เหตุผลสำคัญที่สุดที่ให้นักเรียนฝึกคัดลายมือ คือข้อใด

22

ข้อที่ 22/48
คำถาม :

ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในหลักการคัดลายมือ

23

ข้อที่ 23/48
คำถาม :

จุ๊บแจงต้องการเขียนคำอวยวันเกิดให้กับคุณยายจุ๊บแจงควรใช้ข้อความใดเหมาะสมที่สุด

24

ข้อที่ 24/48
คำถาม :

ข้อความใดใช้ถ้อยคำเป็นภาษาโฆษณา

25

ข้อที่ 25/48
คำถาม :

ข้อควรระวังที่สำคัญของผู้เขียนสารคดีชีวประวัติ คือข้อใด

26

ข้อที่ 26/48
คำถาม :

ข้อความใดเป็นการเขียนอัตชีวประวัติที่บอกความสามารถพิเศษของบุคคลเจ้าของประวัติ

27

ข้อที่ 27/48
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยชน์ของการย่อความมากที่สุด

28

ข้อที่ 28/48
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เป็นการเขียนย่อความรูปแบบใด “ ย่อ…….เรื่อง……..ของ………….ความว่า………..”  

29

ข้อที่ 29/48
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องในการเขียนจดหมายกิจธุระที่ดี

30

ข้อที่ 30/48
คำถาม :

การเขียนจดหมายกิจธุระเชิญวิทยากร ควรใช้รูปแบบใดถูกต้องที่สุด

31

ข้อที่ 31/48
คำถาม :

“นกภูหงอนหัวน้ำตาลแดง เป็นนกที่มีขนาดเล็กมาก  ลำตัวผอมยาว ด้านบนลำตัวมีขีดลายสีขาว บริเวณหูสีน้ำตาลแดง” จากข้อความนี้จัดเป็นงานเขียนประเภทใด

32

ข้อที่ 32/48
คำถาม :

“แต่ในข้อเท็จจริง คนที่กล่าวหาและคนที่ถูกกล่าวหา ล้วนแต่เป็นผู้ที่ทำให้บ้านเมืองแตกแยก หากพิจารณาอย่างแยบคาย ความแตกแยกไม่ได้เกิดจากประชาชนทะเลาะกัน แต่มีมูลเหตุมาจากลิ่วล้อของทั้ง ๒ ฝ่ายจัดมวลชนมาตีรันฟันแทงเพื่อแย่งอำนาจไปทูนหัวให้ลูกพี่” จากข้อความนี้จัดเป็นงานเขียนประเภทใด

33

ข้อที่ 33/48
คำถาม :

“เริ่มมีคนบ่นว่าทีวีไทยปัจจุบันพอถึงช่วงโฆษณาสินค้าจะเสียงดังมากผิดปกติ เสียงแสบแก้วหูมากและได้เสนอให้คนบ่นร้องเรียนไปยัง กสทช…” จากข้อความที่อ่านควรนำข้อมูลใดมาโต้แย้งได้เหมาะสมที่สุด

34

ข้อที่ 34/48
คำถาม :

“หนุ่มนิสัยวู่วามเอาแต่ใจตนเอง วันหนึ่งเมื่อเขาไปทำนาแต่เช้ารออยู่จนสาย แม่ก็ยังไม่เอาข้าวมาให้กิน ครั้นแม่มาถึงนำก่องข้าวมาให้ ด้วยความหิวทำให้เกิดความรู้สึกว่า ก่องข้าวนั้นเล็กไม่พอกิน จึงผลักแม่ล้มลง เมื่อเขากินข้าวอิ่มแล้วก็ยังคงเหลือข้าวอยู่ แต่แม่ของเขาก็สิ้นใจไปแล้ว ชายหนุ่มจึงสำนึกผิด แต่ก็สายเกินไป ชายหนุ่มได้ สร้างเจดีย์บรรจุกระดูกของแม่ไว้ด้วย” การกระทำของชายหนุ่มตรงกับสำนวนสุภาษิตใด

35

ข้อที่ 35/48
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องในการกรอกใบสมัครงาน

36

ข้อที่ 36/48
คำถาม :

“ระหว่างที่อยู่ในมหาวิทยาลัย กระผมเคยได้รับเลือกเป็นประธานชมรมวิชาการสาธารณสุขเคยเป็นตัวแทนนักศึกษาในการจัดอบรมเรื่องการจัดการสุขาภิบาลอาคารที่พักอาศัยและสถาบันให้แก่กลุ่มแม่บ้าน” จากข้อความเป็นการกรอกใบสมัครงานให้ข้อมูลด้านใด

37

ข้อที่ 37/48
คำถาม :

สิ่งสำคัญลำดับแรกในการศึกษาค้นคว้าโครงงานคือข้อใด

38

ข้อที่ 38/48
คำถาม :

จากข้อความเป็นส่วนใดของการเขียนรายงาน  

39

ข้อที่ 39/48
คำถาม :

มารยาทในการเขียนข้อใดสำคัญน้อยที่สุด

40

ข้อที่ 40/48
คำถาม :

ข้อใดเป็นมารยาทในการเขียน

41

ข้อที่ 41/48
คำถาม :

ข้อใดไม่ควรกระทำในการฟังบรรยายของวิทยากร

42

ข้อที่ 42/48
คำถาม :

“ฉันอยู่ในภาวะตีบตันคำพูดกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวทุกอย่างดูกลับตาลปัตรไปหมดและดูเหมือนว่าการขีดวงเวลาแห่งการท่องไปในโลกแห่งข่าวสารควรรัดกุมมากขึ้น เช็คข่าวสารกันหลายเที่ยวก่อนแชร์” จากข้อความอะไรที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน

43

ข้อที่ 43/48
คำถาม :

“ไม่เคยมีหรอกที่ความเป็นละครกับความเป็นจริงจะแยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิงทั้งละครและของจริงต่างก็มีจังหวะจะโคนที่โยกย้ายถ่ายโอนไปมาเป็นสองโลกที่สานไขว้กันไว้ได้อย่างแนบแน่นเลยทีเดียว” จากข้อความนี้มีแง่คิดใดที่นำไปใช้ในชีวิตได้

44

ข้อที่ 44/48
คำถาม :

“มีการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ค่อนข้างมากเกี่ยวกับการดื่มหรือบริโภคอาหารมหัศจรรย์บางชนิด ที่ทำให้มีเชาว์ปัญญาสูง ทั้งที่ความจริงแล้วสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของสมองอย่างแท้จริง คือน้ำตาลกลูโคส” ใจความของข้อความที่อ่านเป็นประเภทใด

45

ข้อที่ 45/48
คำถาม :

“เคล็ดลับในการร้องเรียน หากเราไม่อยากเปิดเผยตัวเอง เราควรรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานให้ชัดเจนมากที่สุด เพื่อให้ข้อมูลที่เราร้องเรียนมีความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่เป็นการกล่าวอ้างลอยๆเพื่อกลั่นแกล้ง” จากข้อความนี้ผู้พูดมีเจตนาอะไร  

46

ข้อที่ 46/48
คำถาม :

“ความสวยงามของขันลงหินสะท้อนถึงฝีมือช่างอันประณีตเปี่ยมไปด้วยทักษะและความมานะอดทนของชาวบ้านบุ นับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา…” ประเด็นคุณธรรมที่ได้จากข้อความนี้คือข้อใด

47

ข้อที่ 47/48
คำถาม :

“ผมเตรียมการมาบรรยายอย่างดี แต่ครั้นบรรยายไปได้เพียง 2-3 นาที ผู้ที่พูดคุยกันตั้งแต่ตอนแรกนั้นก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดคุยเลย และแล้วผมก็ “เบรกแตก” หันไปหาสองท่านที่กำลังคุยกันอยู่แล้วพูดออกไปว่า “ผมแนะนำว่าท่านน่าจะนั่งแยกกัน” พูดไปเพียงเท่านั้นบรรยากาศในห้องสัมมนาก็ตึงเครียดขึ้นมาทันที” จากสถานการณ์นี้หากนักเรียนเป็นวิทยากรจะทำอย่างไรเป็นลำดับแรก

48

ข้อที่ 48/48
คำถาม :

“การรำแก้บนเป็นส่วนหนึ่งของคณะละครชาตรี ได้รับความนิยมจากเจ้าภาพในการจ้างหาไปรำถวายมือหรือรำแก้บนตามสถานซึ่งเป็นศาลสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีการขับร้องประกอบการรำ…” จากข้อความแสดงให้เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาในข้อใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน