ม.6

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 k

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613472

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 7 ม.ค. 61 เวลา 14:14 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

พจน์ที่ 7 ของลำดับ 1, 7, 11, 17, 21, 27,  คืออะไร

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

กำหนดจำนวน 0, –4, –8, –12, –16,... จำนวนต่อไปคือจำนวนใด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

69 เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับ a= 8n - 3

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ผลต่างร่วมของลำดับ 1, 5, 9, 13, 17, ... คือจำนวนใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงพจน์ทั่วไปของลำดับ 16, 10, 4, –2, –8

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จำนวนใดคือผลต่างร่วมของลำดับ 11, 17, 23, 29, 35, ...

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงพจน์ทั่วไปของลำดับ a, a+2, a+4, a+6, …

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

กำหนดลำดับ 2, 5, 8, 11, 14, ... จำนวนใดไม่ได้อยู่ในลำดับนี้

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงพจน์ทั่วไปของลำดับ –2, –4, –8, ...

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งจำนวน 30 คน ไปเลือกที่นั่งในห้องประชุม ซึ่งในแต่ละแถวมี 100 ที่นั่งถ้านักเรียนทั้งหมดเลือกนั่งแถวเดียวกัน โดยคนที่ 1 นั่งเก้าอี้ตัวที่ 3 คนที่ 2 นั่งเก้าอี้ตัวที่ 6 คนที่ 3 นั่งเก้าอี้ตัวที่ 9 คนที่ 4 นั่งเก้าอี้ตัวที่ 12 เป็นดังนี้เรื่อยไป แล้วคนที่ 30 จะนั่งเก้าอี้ตัวที่เท่าใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ลำดับเลขคณิตชุดหนึ่ง มีพจน์ที่ 1 คือ 8 และพจน์ที่ 5 คือ 16 พจน์ที่ 3 คืออะไร

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

บริษัทแห่งหนึ่งซื้อรถยนต์ในราคา 2,000,000 บาท โดยพนักงานบริษัทนี้ตั้งค่าเสื่อมราคาไว้ปีละ 20% เมื่อครบ 5 ปี รถยนต์คันนี้จะมีมูลค่าเท่าไร

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นลำดับเลขคณิต

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นลำดับเรขาคณิต

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ป้อมเริ่มต้นทำงานในปี พ.ศ. 2550 โดยได้รับเงินเดือนเดือนละ 10,000 บาท และได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 500 บาท อยากทราบว่าในปี พ.ศ. 2560 ป้อมจะได้รับเงินเดือนเดือนละเท่าไร

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ถ้า x , 4x , 6x + 8 เป็นสามพจน์ที่เรียงอยู่ในลำดับเลขคณิต แล้ว x เป็นเท่าไร

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ผลบวกของจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 100 เป็นเท่าไร

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ผลบวกของ 10 พจน์แรกของลำดับ 1, 4, 7, 10, 13, ... เท่ากับเท่าไร

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ผลบวกของจำนวนคี่ที่อยู่ระหว่าง 30 กับ 100 เป็นเท่าไร

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ผลบวก 6 พจน์แรกของอนุกรม 3 + 3 ⋅ 4 + 3 ⋅ 4+ ... + 3 ⋅ 45

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

สิรินออมเงินเดือนแรก 100 บาท เดือนที่สอง 200 บาท เดือนที่สาม 400 บาท เดือนที่สี่ 800 บาทอยากทราบว่าเวลาหนึ่งปี สิรินจะออมเงินได้เท่าไร

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ผลบวกของลำดับ 2, 4, 8, ..., 256 เป็นเท่าไร

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ผลบวกของลำดับ 4, 10, 16, ..., 178 เป็นเท่าไร

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ผลบวกของจำนวนเต็มบวกที่เป็นพหุคูณของ 2 สิบจำนวนแรกเป็นเท่าไร

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ผลบวกของสามพจน์แรก คือ 15 และผลบวกของกำลังสองของสามพจน์แรก คือ 83 ลำดับนี้คืออะไร

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การนำเสนอข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลเพียงชุดเดียว ต้องใช้การนำเสนอโดยวิธีใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

กราฟของข้อมูลตั้งแต่สองชุดขึ้นไป จะนำมาเปรียบเทียบกันได้เมื่อใด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การนำเสนอข้อมูลโดยวิธีใดที่สามารถนำไปช่วยในการพยากรณ์ข้อมูลที่ต้องการทราบในอนาคตได้

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากตัวอย่าง เพื่ออ้างอิงไปถึงข้อมูลทั้งหมด เรียกว่าอะไร

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน