ม.3

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 k

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MA313471

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 4 ม.ค. 61 เวลา 20:16 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :

ปริซึมสี่เหลี่ยมที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีความยาวเส้นคู่ขนานเท่ากับ 5 นิ้ว และ 8  นิ้ว ตามลำดับ และสูง 4 นิ้ว โดยที่ปริซึมแท่งนี้สูง  12 นิ้ว จะมีปริมาตรเท่ากับเท่าไร

2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

กำหนดให้ปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วมีความยาวเส้นคู่ขนานเท่ากับ 9 นิ้ว และ 15 นิ้ว และมีความสูงยาว 4 นิ้ว ถ้าปริซึมแท่งนี้สูง 10 นิ้ว อยากทราบว่าพื้นที่ผิวของปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วเป็นเท่าไร

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

ถังใส่น้ำทรงกระบอกสูง 6 ฟุตและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของถังยาว 7 ฟุต ถ้าณเดชต้องการทาสีรอบถังภายนอก แต่ไม่ทาสีก้นถังและฝาถัง ซึ่งเขาต้องจ่ายค่าทาสีตารางฟุตละ 30 บาท  อยากทราบว่าเขาต้องจ่ายเงินประมาณกี่บาท    

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ถังน้ำทรงกระบอกและกรวยมีความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากัน โดยมีความสูงเท่ากับ 15 เซนติเมตร ถ้าใช้กรวยตักน้ำเต็มพอดี แล้วเทใส่ถังทรงกระบอก อยากทราบว่าระดับน้ำในถังทรงกระบอกจะสูงกี่เซนติเมตร

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

แท่งเหล็กทรงกระบอกเจาะตรงกลางออกเป็นแท่งปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีความกว้าง 4 เซนติเมตร และความยาว 6 เซนติเมตร โดยแท่งเหล็กมีรัศมีของฐานยาว 10 เซนติเมตร และความสูงเท่ากับ 12 เซนติเมตร อยากทราบว่า ปริมาตรของแท่งเหล็กทรงกระบอกนี้เท่ากับเท่าไร

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

ถ้าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งสูง 6 เซนติเมตร มีปริมาตร 32 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วแต่ละด้านของฐานพีระมิดยาวเท่าไร

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ห้องประชุมห้องหนึ่งมีขนาดกว้าง 10 เมตร และยาว 12 เมตร ต้องการติดฝ้าเพดาน โดยวัสดุทำฝ้าเพดานที่ใช้หนึ่งแผ่นมีขนาด 60 × 60 ตารางเซนติเมตร และวัสดุทำฝ้าราคาแผ่นละ 30 บาท อยากทราบว่า ห้องประชุมนี้ต้องใช้วัสดุทำฝ้าเพดานประมาณกี่แผ่น และจ่ายเงินค่าวัสดุทำฝ้าเพดานประมาณกี่บาท

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโฆษณาขายน้ำผลไม้ชนิดกล่องขนาด  250  มิลลิลิตร  โดยขายเป็นแพ็คๆ ละ 6 กล่อง ราคาแพ็คละ 102 บาท ส่วนกล่องใหญ่ 1 ลิตร ราคากล่องละ 61 บาท จากข้อมูลข้างต้น นักเรียนคิดว่าควรซื้อน้ำผลไม้ชนิดใดจึงจะประหยัดเงินมากกว่ากันและประหยัดกว่ากันกี่บาทโดยคำนึงถึงปริมาณในการบริโภคที่เท่ากัน 

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

ปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งบรรจุในกระป๋องสูง 3.5 เซนติเมตร รัศมีของฐานยาว 4.25 เซนติเมตร บริษัทผลิตปลากระป๋องได้วันละ 5,000 กระป๋อง ถ้าการปิดฉลากด้านข้างกระป๋องจะต้องมีส่วนที่ซ้อนทับกันสำหรับทากาว 1 เซนติเมตร อยากทราบว่าในแต่ละวันจะต้องใช้กระดาษสำหรับทำฉลากคิดเป็นพื้นที่อย่างน้อยประมาณกี่ตารางเซนติเมตร (กำหนดให้ π  ≈ 3.14)

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

หมอนขวานใบหนึ่งมีฐานยาว 12 นิ้ว ด้านประกอบมุมยอดยาว 10 นิ้ว หมอนมีความยาว 16 นิ้ว แพรวาต้องการมอบหมอนขวานใบนี้ให้แก่คุณย่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี แพรวาต้องใช้กระดาษห่อของขวัญที่มีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไร

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

ปัญญาบริโภคน้ำส้มเป็นประจำ เขาจึงต้องการตรวจสอบว่าปริมาณน้ำส้มที่เท่ากันของน้ำส้มสำเร็จรูปกับน้ำส้มที่คั้นเอง น้ำส้มแบบใด ประหยัดเงินได้มากกว่ากันจึงได้สำรวจราคาขายส้มเขียวหวานพบว่าส้มเขียวหวานราคากิโลกรัมละ 45 บาท เมื่อนำส้มเขียวหวาน 1 กิโลกรัม มาคั้นน้ำจะได้น้ำส้มปริมาณ 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่น้ำส้มเขียวหวานคั้นสำเร็จรูป 100% ราคาลิตรละ 72 บาท นักเรียนคิดว่าปัญญาควรเลือกซื้อน้ำส้มเขียวหวานคั้นสำเร็จรูป 100% หรือซื้อส้มเขียวหวานสดมาคั้นเองจึงจะประหยัดเงินกว่าและประหยัดเงินกี่บาท (เมื่อกำหนดให้คุณค่าทางโภชนาการของน้ำส้มเขียวหวานคั้นสำเร็จรูป 100% และน้ำส้มเขียวหวานคั้นสดไม่แตกต่างกัน) 

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานและหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลม จากข้อมูลข้างต้นนักเรียนสรุปได้หรือไม่ว่าสมบัติดังกล่าวเป็นสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

บอยนำยางลบแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากมาสองแท่ง จากนั้นเขาตัดยางลบแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉาก ตามแนวเส้นทแยงมุมให้ขาดออกจากกัน อยากทราบว่า ปริมาตรของยางลบที่ตัดออกเกี่ยวข้องกับปริมาตรของยางลบทั้งก้อนอย่างไร

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

สมศักดิ์ต้องการหาความสูงของตึกหลังหนึ่ง จึงใช้กระดาษแข็งตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มีด้านประกอบมุมฉาก AC ยาว 30 เซนติเมตร และ BC ยาว 20 เซนติเมตร สมศักดิ์นำรูปสามเหลี่ยมมุมฉากดังกล่าวมาเล็งยอดตึก ณ ตำแหน่งที่เขาอยู่ห่างจากตึก 45 เมตร ดังรูป ถ้าความสูงของสมศักดิ์วัดจากเท้าถึงตาได้ 1.50 เมตร อยากทราบว่าตึกนี้สูงกี่เมตร

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

เติมบุญต้องการหาความสูงของตึกหลังหนึ่ง เขาจึงใช้กระจกแผ่นหนึ่งวางบนพื้นระหว่างตัวเขาและตึก เมื่อเขาอยู่ห่างจากกระจก 4.5 เมตร และกระจกห่างจากตึก 63 เมตร ดังรูป เขาจะมองเห็นยอดตึกในกระจกพอดี อยากทราบว่า ตึกหลังนี้สูงกี่เมตร ถ้าความสูงของเติมบุญวัดจากเท้าถึงตาได้ 1.8 เมตร

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

น้ำตาลทำกล้องรูเข็มอย่างง่ายจากกระป๋องทรงกระบอกเพื่อนำไปใช้หาความกว้างของแม่น้ำ น้ำตาลยืนอยู่ริมฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ และใช้กล้องรูเข็มส่องดูตึกซึ่งอยู่บนฝั่งแม่น้ำตรงข้าม โดยถือกล้องรูเข็มให้ขนานกับพื้นดิน น้ำตาลทราบว่าตึกสูงประมาณ 40 เมตร ช่องรูเข็มอยู่ห่างจากฉากรับภาพ 30 เซนติเมตร และมองเห็นภาพหัวกลับบนฉากรับภาพสูง 4 เซนติเมตรจากข้อมูลข้างต้นน้ำตาลเขียนแผนภาพได้ ดังนี้       ให้ ความกว้างของแม่น้ำ (QO) เท่ากับ x เมตร       AB แทน ความสูงของภาพที่ปรากฏบนฉากรับภาพ เท่ากับ 4 เซนติเมตร       PO แทน ระยะจากฉากรับภาพถึงช่องรูเข็ม เท่ากับ 30 เซนติเมตร       CD แทน ความสูงของตึกประมาณ 40 เมตร หรือ 4,000 เซนติเมตร อยากทราบว่า น้ำตาลหาความกว้างของแม่น้ำได้ประมาณกี่เมตร

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

กราฟของสมการในข้อใดไม่ใช่เส้นตรง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน