ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 16

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013427

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 2 มิ.ย. 60 เวลา 11:24 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน”  บทร้อยกรองนี้เน้นเรื่องใด
 

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน” คำว่า “ยากนาน” ในบทร้อยกรองนี้หมายถึงข้อใด
 

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

 “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน”  คำว่า “สิ่งของต้องประสงค์” มีความหมายคล้ายกับข้อใด
 

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

 “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน”  จากบทร้อยกรองนี้ตรงกับคำขวัญในข้อใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์   มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต   แม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตร   จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา  บทร้อยกรองนี้ตรงกับสำนวนสุภาษิตข้อใด
 
 
 

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์   มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต   แม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตร   จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา   คำว่า “อร่อยจิต” มีความหมายว่าอย่างไร

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์   มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต   แม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตร   จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา   บทร้อยกรองนี้เน้นความสำคัญเรื่องใด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

นกกระ.............อะไรเอ่ย         “นกลายน่ารัก             ฟักไข่เล็กเล็ก   เหมือนของเล่นเด็ก         คนมักนำไปกิน” บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงนกอะไร
 

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

“วันหนึ่งๆ ควรพิจารณาว่าวันนี้เรายิ้มได้บ้างหรือเปล่า ตลอดวันนี้เราได้ยิ้มบ้างไหม ถ้าพิจารณาตลอดวันแล้วว่ายังไม่ได้ยิ้ม ต้อรีบไปยิ้มเสียหาคนมา รับยิ้มให้ได้สักครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนอนหลับสิ้นวันไป ถ้าใจยังไม่เบิกบานปราโมทย์ไม่ปลื้มปิติสักครั้งต้องทำให้ได้”  ข้อใดเป็นข้อสรุปของเรื่องที่ดีที่สุด
 

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

“วันหนึ่งๆ ควรพิจารณาว่าวันนี้เรายิ้มได้บ้างหรือเปล่า ตลอดวันนี้เราได้ยิ้มบ้างไหม ถ้าพิจารณาตลอดวันแล้วว่ายังไม่ได้ยิ้ม ต้อรีบไปยิ้มเสียหาคนมา รับยิ้มให้ได้สักครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนอนหลับสิ้นวันไป ถ้าใจยังไม่เบิกบานปราโมทย์ไม่ปลื้มปิติสักครั้งต้องทำให้ได้”   ผู้เขียนต้องการเน้นสิ่งใดมากที่สุด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

“วันหนึ่งๆ ควรพิจารณาว่าวันนี้เรายิ้มได้บ้างหรือเปล่า ตลอดวันนี้เราได้ยิ้มบ้างไหม ถ้าพิจารณาตลอดวันแล้วว่ายังไม่ได้ยิ้ม ต้อรีบไปยิ้มเสียหาคนมา รับยิ้มให้ได้สักครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนอนหลับสิ้นวันไป ถ้าใจยังไม่เบิกบานปราโมทย์ไม่ปลื้มปิติสักครั้งต้องทำให้ได้”   ข้อใดตรงกับความหมายของคำว่า “ปราโมทย์”

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

“เอ๊ะ! นี่เธอทำไมผู้คนถึงได้เยอะแยะอย่างนี้ ทำเหมือนได้กินฟรี ร้อนก็ร้อน เหม็นกลิ่นควันไฟก็เหม็นรู้อย่างนี้ไม่มาหรอก อยู่กินที่บ้านดีกว่า นี่ถ้าไม่ใช่วันเกิดเธอไม่มาหรอกนะ” เหตุการณ์นี่เกิดขึ้นที่ไหน

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

“เอ๊ะ! นี่เธอทำไมผู้คนถึงได้เยอะแยะอย่างนี้ ทำเหมือนได้กินฟรี ร้อนก็ร้อน เหม็นกลิ่นควันไฟก็เหม็นรู้อย่างนี้ไม่มาหรอก อยู่กินที่บ้านดีกว่า นี่ถ้าไม่ใช่วันเกิดเธอไม่มาหรอกนะ”  ทำไมผู้พูดถึงมาที่นี่

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

“เอ๊ะ! นี่เธอทำไมผู้คนถึงได้เยอะแยะอย่างนี้ ทำเหมือนได้กินฟรี ร้อนก็ร้อน เหม็นกลิ่นควันไฟก็เหม็นรู้อย่างนี้ไม่มาหรอก อยู่กินที่บ้านดีกว่า นี่ถ้าไม่ใช่วันเกิดเธอไม่มาหรอกนะ”  คนพูดกำลังรู้สึกอย่างไร

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

“เอ๊ะ! นี่เธอทำไมผู้คนถึงได้เยอะแยะอย่างนี้ ทำเหมือนได้กินฟรี ร้อนก็ร้อน เหม็นกลิ่นควันไฟก็เหม็นรู้อย่างนี้ไม่มาหรอก อยู่กินที่บ้านดีกว่า นี่ถ้าไม่ใช่วันเกิดเธอไม่มาหรอกนะ”   คำว่า “กินฟรี” ตรงกับการกระทำของใคร

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

     พฤษภกาสร        อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง         สำคัญหมายในกายมี      นรชาติวางวาย     มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตชั่วแต่ชั่วดี           ประดับไว้ในโลกา  บทร้อยกรองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
 

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

พฤษภกาสร        อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง         สำคัญหมายในกายมี      นรชาติวางวาย     มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตชั่วแต่ชั่วดี           ประดับไว้ในโลกา  บทร้อยกรองนี้ต้องการให้ผู้อ่านเป็นอย่างไร
 

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

พฤษภกาสร        อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง         สำคัญหมายในกายมี      นรชาติวางวาย     มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตชั่วแต่ชั่วดี           ประดับไว้ในโลกา  สัตว์ที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทร้อยกรองนี้คือข้อ
 

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

พฤษภกาสร        อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง         สำคัญหมายในกายมี      นรชาติวางวาย     มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตชั่วแต่ชั่วดี           ประดับไว้ในโลกา  คำว่า “มลายสิ้นทั้งอินทรีย์” หมายความว่าอย่างไร
 

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

พฤษภกาสร        อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง         สำคัญหมายในกายมี      นรชาติวางวาย     มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตชั่วแต่ชั่วดี           ประดับไว้ในโลกา  คำในข้อใดที่ความหมายตรงข้ามกับคำว่า “มลาย”
 

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน”  บทร้อยกรองนี้เน้นเรื่องใด
 

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน” คำว่า “ยากนาน” ในบทร้อยกรองนี้หมายถึงข้อใด
 

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

 “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน”  คำว่า “สิ่งของต้องประสงค์” มีความหมายคล้ายกับข้อใด
 

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

 “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน”  จากบทร้อยกรองนี้ตรงกับคำขวัญในข้อใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์   มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต   แม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตร   จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา  บทร้อยกรองนี้ตรงกับสำนวนสุภาษิตข้อใด
 
 
 

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์   มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต   แม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตร   จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา   คำว่า “อร่อยจิต” มีความหมายว่าอย่างไร

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์   มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต   แม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตร   จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา   บทร้อยกรองนี้เน้นความสำคัญเรื่องใด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

นกกระ.............อะไรเอ่ย         “นกลายน่ารัก             ฟักไข่เล็กเล็ก   เหมือนของเล่นเด็ก         คนมักนำไปกิน” บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงนกอะไร
 

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

“วันหนึ่งๆ ควรพิจารณาว่าวันนี้เรายิ้มได้บ้างหรือเปล่า ตลอดวันนี้เราได้ยิ้มบ้างไหม ถ้าพิจารณาตลอดวันแล้วว่ายังไม่ได้ยิ้ม ต้อรีบไปยิ้มเสียหาคนมา รับยิ้มให้ได้สักครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนอนหลับสิ้นวันไป ถ้าใจยังไม่เบิกบานปราโมทย์ไม่ปลื้มปิติสักครั้งต้องทำให้ได้”  ข้อใดเป็นข้อสรุปของเรื่องที่ดีที่สุด
 

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

“วันหนึ่งๆ ควรพิจารณาว่าวันนี้เรายิ้มได้บ้างหรือเปล่า ตลอดวันนี้เราได้ยิ้มบ้างไหม ถ้าพิจารณาตลอดวันแล้วว่ายังไม่ได้ยิ้ม ต้อรีบไปยิ้มเสียหาคนมา รับยิ้มให้ได้สักครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนอนหลับสิ้นวันไป ถ้าใจยังไม่เบิกบานปราโมทย์ไม่ปลื้มปิติสักครั้งต้องทำให้ได้”   ผู้เขียนต้องการเน้นสิ่งใดมากที่สุด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

“วันหนึ่งๆ ควรพิจารณาว่าวันนี้เรายิ้มได้บ้างหรือเปล่า ตลอดวันนี้เราได้ยิ้มบ้างไหม ถ้าพิจารณาตลอดวันแล้วว่ายังไม่ได้ยิ้ม ต้อรีบไปยิ้มเสียหาคนมา รับยิ้มให้ได้สักครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนอนหลับสิ้นวันไป ถ้าใจยังไม่เบิกบานปราโมทย์ไม่ปลื้มปิติสักครั้งต้องทำให้ได้”   ข้อใดตรงกับความหมายของคำว่า “ปราโมทย์”

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

“เอ๊ะ! นี่เธอทำไมผู้คนถึงได้เยอะแยะอย่างนี้ ทำเหมือนได้กินฟรี ร้อนก็ร้อน เหม็นกลิ่นควันไฟก็เหม็นรู้อย่างนี้ไม่มาหรอก อยู่กินที่บ้านดีกว่า นี่ถ้าไม่ใช่วันเกิดเธอไม่มาหรอกนะ” เหตุการณ์นี่เกิดขึ้นที่ไหน

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

“เอ๊ะ! นี่เธอทำไมผู้คนถึงได้เยอะแยะอย่างนี้ ทำเหมือนได้กินฟรี ร้อนก็ร้อน เหม็นกลิ่นควันไฟก็เหม็นรู้อย่างนี้ไม่มาหรอก อยู่กินที่บ้านดีกว่า นี่ถ้าไม่ใช่วันเกิดเธอไม่มาหรอกนะ”  ทำไมผู้พูดถึงมาที่นี่

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

“เอ๊ะ! นี่เธอทำไมผู้คนถึงได้เยอะแยะอย่างนี้ ทำเหมือนได้กินฟรี ร้อนก็ร้อน เหม็นกลิ่นควันไฟก็เหม็นรู้อย่างนี้ไม่มาหรอก อยู่กินที่บ้านดีกว่า นี่ถ้าไม่ใช่วันเกิดเธอไม่มาหรอกนะ”  คนพูดกำลังรู้สึกอย่างไร

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

“เอ๊ะ! นี่เธอทำไมผู้คนถึงได้เยอะแยะอย่างนี้ ทำเหมือนได้กินฟรี ร้อนก็ร้อน เหม็นกลิ่นควันไฟก็เหม็นรู้อย่างนี้ไม่มาหรอก อยู่กินที่บ้านดีกว่า นี่ถ้าไม่ใช่วันเกิดเธอไม่มาหรอกนะ”   คำว่า “กินฟรี” ตรงกับการกระทำของใคร

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

     พฤษภกาสร        อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง         สำคัญหมายในกายมี      นรชาติวางวาย     มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตชั่วแต่ชั่วดี           ประดับไว้ในโลกา  บทร้อยกรองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
 

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

พฤษภกาสร        อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง         สำคัญหมายในกายมี      นรชาติวางวาย     มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตชั่วแต่ชั่วดี           ประดับไว้ในโลกา  บทร้อยกรองนี้ต้องการให้ผู้อ่านเป็นอย่างไร
 

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

พฤษภกาสร        อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง         สำคัญหมายในกายมี      นรชาติวางวาย     มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตชั่วแต่ชั่วดี           ประดับไว้ในโลกา  สัตว์ที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทร้อยกรองนี้คือข้อ
 

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

พฤษภกาสร        อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง         สำคัญหมายในกายมี      นรชาติวางวาย     มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตชั่วแต่ชั่วดี           ประดับไว้ในโลกา  คำว่า “มลายสิ้นทั้งอินทรีย์” หมายความว่าอย่างไร
 

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

พฤษภกาสร        อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง         สำคัญหมายในกายมี      นรชาติวางวาย     มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตชั่วแต่ชั่วดี           ประดับไว้ในโลกา  คำในข้อใดที่ความหมายตรงข้ามกับคำว่า “มลาย”
 

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน