ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 21

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013424

จำนวนข้อ

: 50 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 2 มิ.ย. 60 เวลา 10:21 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/50
คำถาม :

หากได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าโครงการปฏิบัติอย่างไรอาจส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมที่ไม่บรรลุผล

2

ข้อที่ 2/50
คำถาม :

องค์ประกอบการทำงานเป็นทีม
 

3

ข้อที่ 3/50
คำถาม :

ลักษณะทีมที่ขาดคุณภาพจะมีลักษณะอย่างไร

4

ข้อที่ 4/50
คำถาม :

ครูไม่ควรปฏิบัติตัวอย่างไรหากต้องการเป็นสมาชิกของทีมที่ดี

5

ข้อที่ 5/50
คำถาม :

ทีมจะมีประสิทธิภาพเว้นแต่

6

ข้อที่ 6/50
คำถาม :

การทำงานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพ เว้นแต่

7

ข้อที่ 7/50
คำถาม :

ความคิดสร้างสรรค์มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด

8

ข้อที่ 8/50
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะคิดสร้างสรรค์

9

ข้อที่ 9/50
คำถาม :

. ทำไมถึงพัฒนาครูให้มีความคิดสร้างสรรค์

10

ข้อที่ 10/50
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายตรงกับความคิดสร้าง

11

ข้อที่ 11/50
คำถาม :

สิ่งใดเชื่อถือได้มากที่สุด

12

ข้อที่ 12/50
คำถาม :

จากข้อ 36 ต้องดำเนินการภายในกี่วัน

13

ข้อที่ 13/50
คำถาม :

ครูควรทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี

14

ข้อที่ 14/50
คำถาม :

หากครูไม่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีจะมีผลเสียตามข้อใด

15

ข้อที่ 15/50
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเป็นพลเมืองที่ดี

16

ข้อที่ 16/50
คำถาม :

ผลเสียของการไม่ดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดี

17

ข้อที่ 17/50
คำถาม :

บทบาทของครูในการเป็นพลเมืองที่ดี

18

ข้อที่ 18/50
คำถาม :

. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ครูเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

19

ข้อที่ 19/50
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความคิดเชิงบวก

20

ข้อที่ 20/50
คำถาม :

มนุษย์สัมพันธ์ของครูจัดอยู่ในข้อใด

21

ข้อที่ 21/50
คำถาม :

ลักษณะของครูคนใดไม่บ่งบอกว่ามีมนุษย์สัมพันธ์ดี

22

ข้อที่ 22/50
คำถาม :

ลักษณะต่อไปนี้พฤติกรรมด้านมนุษย์สัมพันธ์

23

ข้อที่ 23/50
คำถาม :

พฤติกรรมตามข้อใดแสดงถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ขั้นสูงสุด

24

ข้อที่ 24/50
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์

25

ข้อที่ 25/50
คำถาม :

การเริ่มต้นของการสร้างมนุษย์สัมพันธ์

26

ข้อที่ 26/50
คำถาม :

หากได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าโครงการปฏิบัติอย่างไรอาจส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมที่ไม่บรรลุผล

27

ข้อที่ 27/50
คำถาม :

องค์ประกอบการทำงานเป็นทีม
 

28

ข้อที่ 28/50
คำถาม :

ลักษณะทีมที่ขาดคุณภาพจะมีลักษณะอย่างไร

29

ข้อที่ 29/50
คำถาม :

ครูไม่ควรปฏิบัติตัวอย่างไรหากต้องการเป็นสมาชิกของทีมที่ดี

30

ข้อที่ 30/50
คำถาม :

ทีมจะมีประสิทธิภาพเว้นแต่

31

ข้อที่ 31/50
คำถาม :

การทำงานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพ เว้นแต่

32

ข้อที่ 32/50
คำถาม :

ความคิดสร้างสรรค์มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด

33

ข้อที่ 33/50
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะคิดสร้างสรรค์

34

ข้อที่ 34/50
คำถาม :

. ทำไมถึงพัฒนาครูให้มีความคิดสร้างสรรค์

35

ข้อที่ 35/50
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายตรงกับความคิดสร้าง

36

ข้อที่ 36/50
คำถาม :

สิ่งใดเชื่อถือได้มากที่สุด

37

ข้อที่ 37/50
คำถาม :

จากข้อ 36 ต้องดำเนินการภายในกี่วัน

38

ข้อที่ 38/50
คำถาม :

ครูควรทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี

39

ข้อที่ 39/50
คำถาม :

หากครูไม่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีจะมีผลเสียตามข้อใด

40

ข้อที่ 40/50
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเป็นพลเมืองที่ดี

41

ข้อที่ 41/50
คำถาม :

ผลเสียของการไม่ดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดี

42

ข้อที่ 42/50
คำถาม :

บทบาทของครูในการเป็นพลเมืองที่ดี

43

ข้อที่ 43/50
คำถาม :

. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ครูเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

44

ข้อที่ 44/50
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความคิดเชิงบวก

45

ข้อที่ 45/50
คำถาม :

มนุษย์สัมพันธ์ของครูจัดอยู่ในข้อใด

46

ข้อที่ 46/50
คำถาม :

ลักษณะของครูคนใดไม่บ่งบอกว่ามีมนุษย์สัมพันธ์ดี

47

ข้อที่ 47/50
คำถาม :

ลักษณะต่อไปนี้พฤติกรรมด้านมนุษย์สัมพันธ์

48

ข้อที่ 48/50
คำถาม :

พฤติกรรมตามข้อใดแสดงถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ขั้นสูงสุด

49

ข้อที่ 49/50
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์

50

ข้อที่ 50/50
คำถาม :

การเริ่มต้นของการสร้างมนุษย์สัมพันธ์

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน