ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 20

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013422

จำนวนข้อ

: 50 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 2 มิ.ย. 60 เวลา 09:55 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/50
คำถาม :

บุคลิกภาพสัมพันธ์กับการปรับตัวอย่างไร

2

ข้อที่ 2/50
คำถาม :

ข้อใดแสดงถึงทัศนะของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ

3

ข้อที่ 3/50
คำถาม :

บุคลิกภาพคืออะไร

4

ข้อที่ 4/50
คำถาม :

. คำกล่าวใดถูกต้อง

5

ข้อที่ 5/50
คำถาม :

Persona เป็นภาษาอะไร

6

ข้อที่ 6/50
คำถาม :

ต้นกำเนิดบุคลิกภาพเริ่มต้นที่สถาบันใด

7

ข้อที่ 7/50
คำถาม :

นักจิตวิทยามีความเห็นหรือมุมมองบุคลิกภาพในทำนองเดียวกับบุคคลในอาชีพใด?

8

ข้อที่ 8/50
คำถาม :

ผลจากการศึกษาค้นคว้าด้านจิตวิทยาพบว่าวัยที่สำคัญต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพคือวัยใด?

9

ข้อที่ 9/50
คำถาม :

Persona แปลว่าอะไร

10

ข้อที่ 10/50
คำถาม :

การปรับตัวคืออะไร

11

ข้อที่ 11/50
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

12

ข้อที่ 12/50
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัญหาที่เป็นสาเหตุให้คนเราต้องปรับตัว

13

ข้อที่ 13/50
คำถาม :

บุคคลใดได้รับประโยชน์จากการศึกษาเรื่องการปรับตัว

14

ข้อที่ 14/50
คำถาม :

ปัญหาความเจ็บป่วยทางจิตใจเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกระดับ

15

ข้อที่ 15/50
คำถาม :

จากผลการวิจัยพบว่าเด็กในครอบครัวใดอดทนต่อความคับข้องใจได้มากที่สุด

16

ข้อที่ 16/50
คำถาม :

ข้อใดคือการปรับตัวของครูให้เข้ากับคนอื่นและหน่วยงาน

17

ข้อที่ 17/50
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของครูที่ปรับตัวให้สอดคล้องกับการทำงาน

18

ข้อที่ 18/50
คำถาม :

ครูจะสร้างความประทับใจที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานหรือองค์กร ได้อย่างไร

19

ข้อที่ 19/50
คำถาม :

ครูสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กรได้อย่างไร

20

ข้อที่ 20/50
คำถาม :

ทำไมครูถึงต้องทำงานเป็นทีม

21

ข้อที่ 21/50
คำถาม :

ทีมงานในโรงเรียนประกอบไปด้วยกลุ่ม

22

ข้อที่ 22/50
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา

23

ข้อที่ 23/50
คำถาม :

พฤติกรรมใดเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นทีม

24

ข้อที่ 24/50
คำถาม :

การทำงานร่วมกับเพื่อนครูในโรงเรียนเป็นไปด้วยดี ยกเว้น

25

ข้อที่ 25/50
คำถาม :

พฤติกรรมที่ไม่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

26

ข้อที่ 26/50
คำถาม :

บุคลิกภาพสัมพันธ์กับการปรับตัวอย่างไร

27

ข้อที่ 27/50
คำถาม :

ข้อใดแสดงถึงทัศนะของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ

28

ข้อที่ 28/50
คำถาม :

บุคลิกภาพคืออะไร

29

ข้อที่ 29/50
คำถาม :

. คำกล่าวใดถูกต้อง

30

ข้อที่ 30/50
คำถาม :

Persona เป็นภาษาอะไร

31

ข้อที่ 31/50
คำถาม :

ต้นกำเนิดบุคลิกภาพเริ่มต้นที่สถาบันใด

32

ข้อที่ 32/50
คำถาม :

นักจิตวิทยามีความเห็นหรือมุมมองบุคลิกภาพในทำนองเดียวกับบุคคลในอาชีพใด?

33

ข้อที่ 33/50
คำถาม :

ผลจากการศึกษาค้นคว้าด้านจิตวิทยาพบว่าวัยที่สำคัญต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพคือวัยใด?

34

ข้อที่ 34/50
คำถาม :

Persona แปลว่าอะไร

35

ข้อที่ 35/50
คำถาม :

การปรับตัวคืออะไร

36

ข้อที่ 36/50
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

37

ข้อที่ 37/50
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัญหาที่เป็นสาเหตุให้คนเราต้องปรับตัว

38

ข้อที่ 38/50
คำถาม :

บุคคลใดได้รับประโยชน์จากการศึกษาเรื่องการปรับตัว

39

ข้อที่ 39/50
คำถาม :

ปัญหาความเจ็บป่วยทางจิตใจเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกระดับ

40

ข้อที่ 40/50
คำถาม :

จากผลการวิจัยพบว่าเด็กในครอบครัวใดอดทนต่อความคับข้องใจได้มากที่สุด

41

ข้อที่ 41/50
คำถาม :

ข้อใดคือการปรับตัวของครูให้เข้ากับคนอื่นและหน่วยงาน

42

ข้อที่ 42/50
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของครูที่ปรับตัวให้สอดคล้องกับการทำงาน

43

ข้อที่ 43/50
คำถาม :

ครูจะสร้างความประทับใจที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานหรือองค์กร ได้อย่างไร

44

ข้อที่ 44/50
คำถาม :

ครูสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กรได้อย่างไร

45

ข้อที่ 45/50
คำถาม :

ทำไมครูถึงต้องทำงานเป็นทีม

46

ข้อที่ 46/50
คำถาม :

ทีมงานในโรงเรียนประกอบไปด้วยกลุ่ม

47

ข้อที่ 47/50
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา

48

ข้อที่ 48/50
คำถาม :

พฤติกรรมใดเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นทีม

49

ข้อที่ 49/50
คำถาม :

การทำงานร่วมกับเพื่อนครูในโรงเรียนเป็นไปด้วยดี ยกเว้น

50

ข้อที่ 50/50
คำถาม :

พฤติกรรมที่ไม่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน