ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 18

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013418

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 1 มิ.ย. 60 เวลา 15:56 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

จริยธรรมสำหรับครูประการหนึ่งคือความงาม 4  อย่างได้แก่ งามรูป งานเสียง งามประพฤติและงามกริยา ข้อใดคืองามความประพฤติ

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จริยธรรมของครูสัมพันธักับข้อใดมากที่สุด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การใส่เครื่องประดับราคาแพง จัดอยู่ในกลุ่มใด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ค่านิยมที่เชื่อเรื่องบุญธรรม จัดอยู่ในกลุ่มใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

การที่ครูบริการผู้ปกครองนักเรียนด้วยความเสมอภาค เมตตา เอื้อเฟื้อ มีนำใจ จัดว่ามีค่านิยมสร้างสรรค์ด้านใด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การที่ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแยกเรื่องสวนรวมออกจากส่วนตัว จัดอยู่ในค่านิยมข้อใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ค่านิยมการทำงานที่ไม่เหมาะสมของครู

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ครูควรปฏิบัติตนในค่านิยมที่พึ่งประสงค์

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นค่านิยมที่ดีของครู

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดหมายถึงวินัยของครู

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ทำไมข้าราชการครูถึงต้องมีวินัย

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

โทษสำหรับความผิดวินัยไม่ร้ายแรง

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดคือโทษวินัยร้ายแรง

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัย

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

การดำเนินการตามข้อใดไม่ต้องทำเป็นหนังสือ

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ความผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหน่อย

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

โทษทางวินัยไม่ต้องห้ามการเลื่อนขั้นเงินเดือน

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ไม่ใช่ความผิดเล็กน้อยและไม่ถึงกับความผิดร้ายแรง

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

การละทิ้งหน้าที่ราชการ ติดต่อกันในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควรและ ไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีก หากมีเหตุอันสมควรลดหย่อนให้ลงโทษระดับใด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดควรพิจารณาก่อน

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

จริยธรรมสำหรับครูประการหนึ่งคือความงาม 4  อย่างได้แก่ งามรูป งานเสียง งามประพฤติและงามกริยา ข้อใดคืองามความประพฤติ

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จริยธรรมของครูสัมพันธักับข้อใดมากที่สุด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การใส่เครื่องประดับราคาแพง จัดอยู่ในกลุ่มใด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ค่านิยมที่เชื่อเรื่องบุญธรรม จัดอยู่ในกลุ่มใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

การที่ครูบริการผู้ปกครองนักเรียนด้วยความเสมอภาค เมตตา เอื้อเฟื้อ มีนำใจ จัดว่ามีค่านิยมสร้างสรรค์ด้านใด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การที่ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแยกเรื่องสวนรวมออกจากส่วนตัว จัดอยู่ในค่านิยมข้อใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ค่านิยมการทำงานที่ไม่เหมาะสมของครู

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ครูควรปฏิบัติตนในค่านิยมที่พึ่งประสงค์

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นค่านิยมที่ดีของครู

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดหมายถึงวินัยของครู

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ทำไมข้าราชการครูถึงต้องมีวินัย

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

โทษสำหรับความผิดวินัยไม่ร้ายแรง

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดคือโทษวินัยร้ายแรง

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัย

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

การดำเนินการตามข้อใดไม่ต้องทำเป็นหนังสือ

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ความผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหน่อย

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

โทษทางวินัยไม่ต้องห้ามการเลื่อนขั้นเงินเดือน

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ไม่ใช่ความผิดเล็กน้อยและไม่ถึงกับความผิดร้ายแรง

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

การละทิ้งหน้าที่ราชการ ติดต่อกันในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควรและ ไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีก หากมีเหตุอันสมควรลดหย่อนให้ลงโทษระดับใด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดควรพิจารณาก่อน

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน