ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 10

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013414

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 1 มิ.ย. 60 เวลา 11:20 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

คำราชาศัพท์ในข้อใดไม่เข้าพวก

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

“คุณเป็นผู้หญิง แล้วคิดอย่างไร ถึงอยากขับเครื่องบินล่ะ” คำพูดแบบนี้ควรตรงกับข้อใดมากที่สุด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

นักเรียนคิดว่า ข้อใดใช้รูปวรรณยุกต์ตรีถูกต้องทุกคำ
 

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ราชาศัพท์สำหรับพระสงฆ์

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

คำว่า “มาก” ถ้าเป็นภาษาปาก ควรเป็นคำใดจึงจะเป็นภาษาเขียนที่เหมาะสม

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

พระสงฆ์จะใช้สรรพนามบุรุษที่ 2 กับพระเจ้าแผ่นดิน ควรใช้คำใดจึงจะถูกต้อง

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคำแสงหรือคำคะนอง

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

นักเรียนคิดว่า ภาษาที่ใช้ในวงการธุรกิจควรเป็นข้อใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ลักษณะเนื้อเรื่องโดยสรุปของนิทานพื้นบ้านมักเป็นอย่างไร

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

“ลักษณะโดยรวมของประเภทงานประพันธ์”  ควรเรียกว่าอะไร
 

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

“พจนานุกรมนักเรียน” ควรเป็นหนังสือประเภทไหน
 

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

“หนังสือที่แต่งเป็นความเรียง สละสลวยไม่มีลักษณะบังคับในการแต่ง” เป็นคำจำกัดความของข้อใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

สระในข้อใด เรียงถูกต้องตามพจนานุกรม

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

จากบทอาขยานของนักเรียนต่อไปนี้ ควรเติมคำใดลงในช่องว่างจึงจะถูกต้อง “เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะ............ เหมือนหนึ่ง................มีดีที่แววขน”
 

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

“ใจสะอาด ใจสว่าง ใจสงบ ถ้ามีครบควรเรียก..........” นักเรียนคิดว่า ควรเรียกอะไรดี

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นอักษรนำทุกคำ

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเขียนคำพ้องเสียงไม่ถูกต้อง
 

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเขียนคำพ้องเสียงไม่ถูกต้อง “แม่ขับ.........ไปซื้อมะม่วงกวนสาม.......... ขณะที่ฉันกำลัง ..............น้ำต้นไม่ที่บ้านเมื่อเช้านี้” ใช้คำในข้อใดเติม ลงในช่องว่างจึงจะถูกต้อง
 
 

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ประโยคใดมีคำ แม่ ก กา  ทุกคำ

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำควบแท้ทุกคำ

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

คำราชาศัพท์ในข้อใดไม่เข้าพวก

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

“คุณเป็นผู้หญิง แล้วคิดอย่างไร ถึงอยากขับเครื่องบินล่ะ” คำพูดแบบนี้ควรตรงกับข้อใดมากที่สุด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

นักเรียนคิดว่า ข้อใดใช้รูปวรรณยุกต์ตรีถูกต้องทุกคำ
 

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ราชาศัพท์สำหรับพระสงฆ์

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

คำว่า “มาก” ถ้าเป็นภาษาปาก ควรเป็นคำใดจึงจะเป็นภาษาเขียนที่เหมาะสม

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

พระสงฆ์จะใช้สรรพนามบุรุษที่ 2 กับพระเจ้าแผ่นดิน ควรใช้คำใดจึงจะถูกต้อง

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคำแสงหรือคำคะนอง

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

นักเรียนคิดว่า ภาษาที่ใช้ในวงการธุรกิจควรเป็นข้อใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ลักษณะเนื้อเรื่องโดยสรุปของนิทานพื้นบ้านมักเป็นอย่างไร

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

“ลักษณะโดยรวมของประเภทงานประพันธ์”  ควรเรียกว่าอะไร
 

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

“พจนานุกรมนักเรียน” ควรเป็นหนังสือประเภทไหน
 

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

“หนังสือที่แต่งเป็นความเรียง สละสลวยไม่มีลักษณะบังคับในการแต่ง” เป็นคำจำกัดความของข้อใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

สระในข้อใด เรียงถูกต้องตามพจนานุกรม

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

จากบทอาขยานของนักเรียนต่อไปนี้ ควรเติมคำใดลงในช่องว่างจึงจะถูกต้อง “เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะ............ เหมือนหนึ่ง................มีดีที่แววขน”
 

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

“ใจสะอาด ใจสว่าง ใจสงบ ถ้ามีครบควรเรียก..........” นักเรียนคิดว่า ควรเรียกอะไรดี

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นอักษรนำทุกคำ

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเขียนคำพ้องเสียงไม่ถูกต้อง
 

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเขียนคำพ้องเสียงไม่ถูกต้อง “แม่ขับ.........ไปซื้อมะม่วงกวนสาม.......... ขณะที่ฉันกำลัง ..............น้ำต้นไม่ที่บ้านเมื่อเช้านี้” ใช้คำในข้อใดเติม ลงในช่องว่างจึงจะถูกต้อง
 
 

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ประโยคใดมีคำ แม่ ก กา  ทุกคำ

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำควบแท้ทุกคำ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน