ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 8

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013408

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 1 มิ.ย. 60 เวลา 09:37 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

“คุณพ่อของแทมมี่เสียชีวิต เธอร่ำไห้ปานจะ............. “ ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

“คนที่ชอบวิวาทกันอยู่เสมอ เมื่ออยู่ใกล้กัน” ตรงกับสำนวนใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การใช้ภาษาเพื่อการเขียนโฆษณา

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ภาษาโฆษณาไม่ควรเป็นข้อใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะบังคับของโคลงสี่สุภาพ

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการท่องอาขยาน

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

คำจำกัดความที่สำคัญ “อาขยาน” คือข้อใด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

“กาพย์ยานีลำนำ            สิบเอ็ดคำจำอย่าคลาย วรรคหน้าห้าคำหมาย      วรรคหลังหกยกแสดง”  อยากราบว่า “กาพย์ยานี” มีจำนวนคำทั้งบาทเท่าไร
 

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดควรเป็นคำจำกัดความของ “บทความ”

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

“ถึงบางพูดพูดดีเป็นศักดิ์ศรี” คำที่พิมพ์ตัวคำควรเป็นคำพ้องรูปชนิดใด (เรียงตามลำดับ)
 

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ธรณีนี่นี้                          เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์            หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหาร            เราชอบ เราผิดท่านมล้าง               ดาบนี้คืนสนอง                                      (ศรีปราชญ์)  บทร้อยกรองข้างต้น เป็นบทร้อยกรองประเภทใด
 

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ธรณีนี่นี้                          เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์            หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหาร            เราชอบ เราผิดท่านมล้าง               ดาบนี้คืนสนอง                                      (ศรีปราชญ์)  “เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้คืนสนอง” สรุปความได้ตรงกับสำนวนในข้อใดมากที่สุด
 

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ไฟคือความอบอุ่นค้ำจุนโลก การบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่ แสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรี ไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพรรณนา                                               จิตเทพ  บทร้อยกรองนี้ชี้ให้เห็นประโยชน์สิ่งใดมากที่สุด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ไฟคือความอบอุ่นค้ำจุนโลก การบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่ แสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรี ไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพรรณนา                                               จิตเทพ  นักเรียนคิดว่า คำในข้อใดมีความหมายตรงกันข้าม “ราตรี”

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ไฟคือความอบอุ่นค้ำจุนโลก การบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่ แสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรี ไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพรรณนา                                               จิตเทพ  ข้อใดไม่ใช่สัมผัสใน

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ไฟคือความอบอุ่นค้ำจุนโลก การบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่ แสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรี ไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพรรณนา                                               จิตเทพ  “คุณอนันต์” ควรหมายความว่าอย่างไรจึงจะชัดเจนที่สุด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

“ราชสีห์ตัวเดียวเที่ยวกลางป่า ถูกหมาบ้ากัดป่นจนฉิบหาย เพราะหมามากปากช่วยกันกัดตาย อาจทำลายราชสีห์ผู้มีฤทธิ์” บทร้อยกรองนี้ ผู้ประพันธ์ต้องการสอนเรื่องอะไร
 

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ในการเขียนเรื่องย่อจากวรรณคดี ถ้าเป็นคำราชาศัพท์ นักเรียนต้องมีข้อปฏิบัติในการเขียนอย่างไร
 

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

“เทพนิยาย” ควรเป็นประเภทของนิทานเล่มใด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

นิทานมุขตลกเรื่องศรีธนญชัย มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

“คุณพ่อของแทมมี่เสียชีวิต เธอร่ำไห้ปานจะ............. “ ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

“คนที่ชอบวิวาทกันอยู่เสมอ เมื่ออยู่ใกล้กัน” ตรงกับสำนวนใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การใช้ภาษาเพื่อการเขียนโฆษณา

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ภาษาโฆษณาไม่ควรเป็นข้อใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะบังคับของโคลงสี่สุภาพ

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการท่องอาขยาน

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

คำจำกัดความที่สำคัญ “อาขยาน” คือข้อใด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

“กาพย์ยานีลำนำ            สิบเอ็ดคำจำอย่าคลาย วรรคหน้าห้าคำหมาย      วรรคหลังหกยกแสดง”  อยากราบว่า “กาพย์ยานี” มีจำนวนคำทั้งบาทเท่าไร
 

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดควรเป็นคำจำกัดความของ “บทความ”

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

“ถึงบางพูดพูดดีเป็นศักดิ์ศรี” คำที่พิมพ์ตัวคำควรเป็นคำพ้องรูปชนิดใด (เรียงตามลำดับ)
 

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ธรณีนี่นี้                          เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์            หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหาร            เราชอบ เราผิดท่านมล้าง               ดาบนี้คืนสนอง                                      (ศรีปราชญ์)  บทร้อยกรองข้างต้น เป็นบทร้อยกรองประเภทใด
 

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ธรณีนี่นี้                          เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์            หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหาร            เราชอบ เราผิดท่านมล้าง               ดาบนี้คืนสนอง                                      (ศรีปราชญ์)  “เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้คืนสนอง” สรุปความได้ตรงกับสำนวนในข้อใดมากที่สุด
 

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ไฟคือความอบอุ่นค้ำจุนโลก การบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่ แสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรี ไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพรรณนา                                               จิตเทพ  บทร้อยกรองนี้ชี้ให้เห็นประโยชน์สิ่งใดมากที่สุด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ไฟคือความอบอุ่นค้ำจุนโลก การบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่ แสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรี ไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพรรณนา                                               จิตเทพ  นักเรียนคิดว่า คำในข้อใดมีความหมายตรงกันข้าม “ราตรี”

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ไฟคือความอบอุ่นค้ำจุนโลก การบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่ แสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรี ไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพรรณนา                                               จิตเทพ  ข้อใดไม่ใช่สัมผัสใน

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ไฟคือความอบอุ่นค้ำจุนโลก การบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่ แสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรี ไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพรรณนา                                               จิตเทพ  “คุณอนันต์” ควรหมายความว่าอย่างไรจึงจะชัดเจนที่สุด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

“ราชสีห์ตัวเดียวเที่ยวกลางป่า ถูกหมาบ้ากัดป่นจนฉิบหาย เพราะหมามากปากช่วยกันกัดตาย อาจทำลายราชสีห์ผู้มีฤทธิ์” บทร้อยกรองนี้ ผู้ประพันธ์ต้องการสอนเรื่องอะไร
 

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ในการเขียนเรื่องย่อจากวรรณคดี ถ้าเป็นคำราชาศัพท์ นักเรียนต้องมีข้อปฏิบัติในการเขียนอย่างไร
 

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

“เทพนิยาย” ควรเป็นประเภทของนิทานเล่มใด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

นิทานมุขตลกเรื่องศรีธนญชัย มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน