ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013397

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 31 พ.ค. 60 เวลา 13:50 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ประโยคในข้อใดเป็นการสื่อสารที่แตกต่างจากพวก

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

การเขียนเรียงความ ส่วนของเรื่องราวและรายละเอียดจะประกอบอยู่ส่วนใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ควรกล่าวคำใดเป็นอันดับแรกเมื่อเป็นฝ่ายรับโทรศัพท์

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีการย่อความที่ถูกต้อง

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่มารยาทของผู้ฟังที่ดี

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงกาพย์ยานี 11 ไม่ถูกต้อง

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่คำไทยแท้ทั้งหมด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาอื่น

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดสำคัญที่สุดในการเขียนสรุปเรื่อง

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การเขียนโฆษณาไม่ควรใช้ภาษาอย่างไร

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ในการเขียนบัตรอวยพร สิ่งสำคัญที่สุดคืออะไร

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

บัตรที่ใช้เขียนอวยพรควรมีลักษณะเช่นไร

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงลักษณะกาพย์สุรางคนางค์ 28 ไม่ถูกต้อง

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

หากต้องการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงญาติผู้ใหญ่ ควรใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรงที่นักเขียนอาศัยจิตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้งพราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวนขณะที่นักหนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา  ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวีจึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง  จาก มติชนรายสัปดาห์  นักข่าวต้องใช้ความสามารถด้านใดมากที่สุด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรงที่นักเขียนอาศัยจิตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้งพราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวนขณะที่นักหนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา  ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวีจึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง จาก มติชนรายสัปดาห์ ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร 
 

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรงที่นักเขียนอาศัยจิตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้งพราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวนขณะที่นักหนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา  ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวีจึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง จาก มติชนรายสัปดาห์  ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร
 

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรงที่นักเขียนอาศัยจิตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้งพราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวนขณะที่นักหนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา  ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวีจึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง จาก มติชนรายสัปดาห์  งานเขียนในหนังสือเรื่องใดต้องใช้ความจริงมากที่สุด
 

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ประโยคในข้อใดเป็นการสื่อสารที่แตกต่างจากพวก

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

การเขียนเรียงความ ส่วนของเรื่องราวและรายละเอียดจะประกอบอยู่ส่วนใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ควรกล่าวคำใดเป็นอันดับแรกเมื่อเป็นฝ่ายรับโทรศัพท์

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีการย่อความที่ถูกต้อง

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่มารยาทของผู้ฟังที่ดี

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงกาพย์ยานี 11 ไม่ถูกต้อง

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่คำไทยแท้ทั้งหมด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาอื่น

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดสำคัญที่สุดในการเขียนสรุปเรื่อง

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การเขียนโฆษณาไม่ควรใช้ภาษาอย่างไร

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ในการเขียนบัตรอวยพร สิ่งสำคัญที่สุดคืออะไร

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

บัตรที่ใช้เขียนอวยพรควรมีลักษณะเช่นไร

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงลักษณะกาพย์สุรางคนางค์ 28 ไม่ถูกต้อง

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

หากต้องการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงญาติผู้ใหญ่ ควรใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรงที่นักเขียนอาศัยจิตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้งพราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวนขณะที่นักหนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา  ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวีจึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง  จาก มติชนรายสัปดาห์  นักข่าวต้องใช้ความสามารถด้านใดมากที่สุด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรงที่นักเขียนอาศัยจิตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้งพราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวนขณะที่นักหนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา  ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวีจึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง จาก มติชนรายสัปดาห์ ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร 
 

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรงที่นักเขียนอาศัยจิตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้งพราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวนขณะที่นักหนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา  ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวีจึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง จาก มติชนรายสัปดาห์  ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร
 

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรงที่นักเขียนอาศัยจิตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้งพราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวนขณะที่นักหนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา  ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวีจึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง จาก มติชนรายสัปดาห์  งานเขียนในหนังสือเรื่องใดต้องใช้ความจริงมากที่สุด
 

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน