ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 7

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013396

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 31 พ.ค. 60 เวลา 10:59 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

แนวทางการบริหารที่รัฐบาลนำมาใช้ในการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ คือข้อใด
 

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (PBB) เกี่ยวข้องกับแผนการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ด้านใดมากที่สุด
 

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ตามข้อใดสามารถอธิบายความหมายระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (PBB) ได้ดีที่สุด
 

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

. การดำเนินการที่ได้ผลผลิตมากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด หมายถึงข้อใด
 

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ขั้นตอนแรกของการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (PBB) คือข้อใด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

หน่วยงานที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (PBB) คือข้อใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้น่าจะอยู่ในกระบวนการการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (PBB) ข้อใด   

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดที่เป็นระบบ กรอบโครงสร้างที่ชัดเจน เป็นการขยายความการบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นผลงาน (PBB) ข้อใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

เหตุที่ต้องใช้การบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (PBB) เพราะการทำงบประมาณแบบเดิมมีจุดอ่อน

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ปัญหาของการบริหารงบประมาณในปัจจุบันคือ

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใด คือลักษณะของการศึกษาตลอดชีวิต

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดคือการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทย

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใด ต่อไปนี้คือวิสัยทัศน์แนวโน้มสังคมไทย

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใด เป็นลักษณะด้านปัญหาของคนไทยที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

พื้นฐานความคิดปรัชญาการศึกษาไทยตามหลักพุทธศาสนา มุ่งพัฒนาในด้านใด
 

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใด คือ จุดมุ่งหมายของการศึกษา
 

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใด เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา
 

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือข้อใด
 

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

สอดคล้องกับ PDCA มากที่สุด
 

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ใครเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผอ.สพท.ตามกฎ ก.ค.ฉบับที่25
 

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

แนวทางการบริหารที่รัฐบาลนำมาใช้ในการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ คือข้อใด
 

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (PBB) เกี่ยวข้องกับแผนการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ด้านใดมากที่สุด
 

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ตามข้อใดสามารถอธิบายความหมายระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (PBB) ได้ดีที่สุด
 

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

. การดำเนินการที่ได้ผลผลิตมากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด หมายถึงข้อใด
 

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ขั้นตอนแรกของการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (PBB) คือข้อใด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

หน่วยงานที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (PBB) คือข้อใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้น่าจะอยู่ในกระบวนการการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (PBB) ข้อใด   

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดที่เป็นระบบ กรอบโครงสร้างที่ชัดเจน เป็นการขยายความการบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นผลงาน (PBB) ข้อใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

เหตุที่ต้องใช้การบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (PBB) เพราะการทำงบประมาณแบบเดิมมีจุดอ่อน

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ปัญหาของการบริหารงบประมาณในปัจจุบันคือ

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใด คือลักษณะของการศึกษาตลอดชีวิต

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดคือการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทย

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใด ต่อไปนี้คือวิสัยทัศน์แนวโน้มสังคมไทย

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใด เป็นลักษณะด้านปัญหาของคนไทยที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

พื้นฐานความคิดปรัชญาการศึกษาไทยตามหลักพุทธศาสนา มุ่งพัฒนาในด้านใด
 

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใด คือ จุดมุ่งหมายของการศึกษา
 

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใด เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา
 

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือข้อใด
 

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

สอดคล้องกับ PDCA มากที่สุด
 

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ใครเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผอ.สพท.ตามกฎ ก.ค.ฉบับที่25
 

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน