ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013392

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 30 พ.ค. 60 เวลา 17:09 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับพจนานุกรมได้ถูกต้อง

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

สิ่งใดจะช่วยให้การพุดหรือการเขียนเป็นไปตามลำดับ

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

หากเพื่อนเสียใจที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ไม่ผ่าน ข้อใดสมควรพูดน้อยที่สุด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เคยมีคำกล่าวว่า “ผู้หญิงคือผู้สร้างโลก” เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีความสวยงาม นิ่มนวล อ่อนหวาน และมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้หรือไม่

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เหตุผลที่ผู้เขียนยกมาอ้างความสามารถของผู้หญิงคือข้อใด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ในข้อความนี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์เพื่ออะไร

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโลกตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลย จากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธ ของ พระเทพเวที(ประยุทธ  ปยุตฺโต) ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จากคำสอนนี้ผู้ใดเป็นคนเลวที่สุด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อความนี้สอนว่าอย่างไร

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับข้อความนี้มากที่สุด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

คำในข้อใด มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางทั้งหมด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

คำในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำทั้งหมด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เสือกลัวเชือกผูกเรือจะขาด จากประโยคมีคำที่ประสมสระประสมอยู่กี่คำ

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เมื่อเช้านี้นั่งตกปลาที่ริมแม่น้ำ จากประโยคข้อใดคือภาคแสดงของประโยค

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวลี

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

คำว่า รัตนโกสินทร์ มีกี่คำกี่พยางค์

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ ตรงกับคำว่า แม่บท

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันหมดทุกคำ

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ประโยคในข้อใดไม่ได้ใช้วิสามานยนาม

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดใช้บุรุษสรรพนาม ต่างจากพวก

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับพจนานุกรมได้ถูกต้อง

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

สิ่งใดจะช่วยให้การพุดหรือการเขียนเป็นไปตามลำดับ

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

หากเพื่อนเสียใจที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ไม่ผ่าน ข้อใดสมควรพูดน้อยที่สุด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เคยมีคำกล่าวว่า “ผู้หญิงคือผู้สร้างโลก” เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีความสวยงาม นิ่มนวล อ่อนหวาน และมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้หรือไม่

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เหตุผลที่ผู้เขียนยกมาอ้างความสามารถของผู้หญิงคือข้อใด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ในข้อความนี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์เพื่ออะไร

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโลกตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลย จากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธ ของ พระเทพเวที(ประยุทธ  ปยุตฺโต) ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จากคำสอนนี้ผู้ใดเป็นคนเลวที่สุด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อความนี้สอนว่าอย่างไร

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับข้อความนี้มากที่สุด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

คำในข้อใด มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางทั้งหมด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

คำในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำทั้งหมด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เสือกลัวเชือกผูกเรือจะขาด จากประโยคมีคำที่ประสมสระประสมอยู่กี่คำ

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เมื่อเช้านี้นั่งตกปลาที่ริมแม่น้ำ จากประโยคข้อใดคือภาคแสดงของประโยค

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวลี

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

คำว่า รัตนโกสินทร์ มีกี่คำกี่พยางค์

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ ตรงกับคำว่า แม่บท

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันหมดทุกคำ

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ประโยคในข้อใดไม่ได้ใช้วิสามานยนาม

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดใช้บุรุษสรรพนาม ต่างจากพวก

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน