ม.3

แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 1 โดยครูแพรไหม

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA313375

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 17 มี.ค. 60 เวลา 10:27 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดมิใช่จุดประสงค์หลักของการก่อการร้ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

กระบวนการก่อการร้ายในประเทศฝรั่งเศสส่งผลกระทบต่อสังคมด้านใดน้อยที่สุด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดประเทศไทยต้องให้ความร่วมมือในการต่อต้านขบวนการก่อการร้ายสากล

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดถือว่าเป็นการฉ้อราษฏร์บังหลวง

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดมิใช่ผลกกระทบจากปัญหาคอรัปชั่น

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฏร์บังหลวงในข้อใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

โครงการหลวงสำหรับชาวไทยภูเขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาใดเป็นสำคัญ

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดมิใช่การป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้แสดงถึงความยากจน

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงข้อมูลความยากจนของประชากรได้ดีที่สุด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ปัญหาในข้อใดมิใช่ผลสืบเนื่องโดยตรงจากปัญหาความยากจน

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

จากการแก้ปัญหาที่ดินทำกินตามแนวทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ข้อใดต่อไปนี้มีความสำคัญ

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ในการแบ่งคนกลุ่มน้อย

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมามีส่วนร่วมกับปัญหาใดต่อไปนี้มากที่สุด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่พัฒนาพื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย โดยการตั้งเป็นหมู่บ้านสำหรับชาวไทยภูเขาคือโครงการในข้อใด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการนับศักราชของมนุษย์โบราณ

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

พระเยซูถือกำเนิดในพุทธศักราชที่เท่าใด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การเริ่มต้นการนับศักราช

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ลักษณะการดำรงชีวิตในข้อใดไม่ได้เริ่มต้นในยุคหินใหม่

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

โลหะชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้คือข้อใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดมิใช่จุดประสงค์หลักของการก่อการร้ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

กระบวนการก่อการร้ายในประเทศฝรั่งเศสส่งผลกระทบต่อสังคมด้านใดน้อยที่สุด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดประเทศไทยต้องให้ความร่วมมือในการต่อต้านขบวนการก่อการร้ายสากล

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดถือว่าเป็นการฉ้อราษฏร์บังหลวง

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดมิใช่ผลกกระทบจากปัญหาคอรัปชั่น

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฏร์บังหลวงในข้อใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

โครงการหลวงสำหรับชาวไทยภูเขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาใดเป็นสำคัญ

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดมิใช่การป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้แสดงถึงความยากจน

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงข้อมูลความยากจนของประชากรได้ดีที่สุด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ปัญหาในข้อใดมิใช่ผลสืบเนื่องโดยตรงจากปัญหาความยากจน

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

จากการแก้ปัญหาที่ดินทำกินตามแนวทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ข้อใดต่อไปนี้มีความสำคัญ

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ในการแบ่งคนกลุ่มน้อย

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมามีส่วนร่วมกับปัญหาใดต่อไปนี้มากที่สุด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่พัฒนาพื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย โดยการตั้งเป็นหมู่บ้านสำหรับชาวไทยภูเขาคือโครงการในข้อใด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการนับศักราชของมนุษย์โบราณ

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

พระเยซูถือกำเนิดในพุทธศักราชที่เท่าใด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การเริ่มต้นการนับศักราช

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ลักษณะการดำรงชีวิตในข้อใดไม่ได้เริ่มต้นในยุคหินใหม่

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

โลหะชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้คือข้อใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน