ป.6

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THPB613317

จำนวนข้อ

: 20 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 17 ม.ค. 60 เวลา 14:12 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/20
คำถาม :

การเติมคำราชาศัพท์ข้อใดในช่องว่างจึงจะได้ความหมายถูกต้อง
 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี …………….. ในการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

2

ข้อที่ 2/20
คำถาม :

คำในข้อใดเติมในช่องว่างได้ถูกต้อง
 

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อที่แพร่ ……………. ได้อย่างรวดเร็ว

3

ข้อที่ 3/20
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยครวม

4

ข้อที่ 4/20
คำถาม :

คำภาษาต่างประเทศคำใดที่มีความหมายต่างกับคำอื่น

5

ข้อที่ 5/20
คำถาม :

สำนวนใดมีความหมายเกี่ยวกับการพูด

6

ข้อที่ 6/20
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับบทกลอนได้ถูกต้อง
   ก. แหล่งกำเนิดที่ทำกินถิ่นอาศัย
   ข. อยู่ร่มเย็นภายใต้พระบารมี
   ค. แผ่นดินไทยยิ่งใหญ่ด้วยก่อเกิด
   ง. ทุกภาคแคว้นทั่วแดนแสนสุขใจ

7

ข้อที่ 7/20
คำถาม :

ข้อใดแสดงถึงศิลปะในการใช้คำเหมือนบทร้อยกรองที่กำหนดให้
 

  หนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยชื่น ระรวยรื่นรินรินกลิ่นเกสร  

8

ข้อที่ 8/20
คำถาม :

ข้อใดแสดงถึงความเชื่อในสังคมไทย

9

ข้อที่ 9/20
คำถาม :

คำประพันธ์ใดให้ข้อคิดในการนำไปปฏิบัติ

10

ข้อที่ 10/20
คำถาม :

ข้อใดให้คติในการดำเนินชีวิต
 

   รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก เลือกท้องใบลาน
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คดข้าวใส่จาน พานเอาคนข้างหลังไว้
ของกรมศิลปากร

11

ข้อที่ 11/20
คำถาม :

อ่านเรื่องที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม
   “จับแพะชนแกะ” เป็นสำนวนที่มีความหมายว่า ทำอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทน เพื่อให้ลุล่วงไป ทั้งนี้เนื่องจากแพะกับแกะมีลักษณะบางอย่างคล้ายกันจึงพอกล้อมแกล้มแทนกันได้ แพะกับแกะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกัน มีรูปร่างคล้ายกัน แต่มีลักษณะสำคัญที่แตกต่างกัน คือ แพะมีเคราใต้คาง ส่วนแกะไม่มี แกะจะมีต่อมกลิ่นสาบที่หว่างกีบ แต่แพะจะไม่มีต่อมกลิ่นสาบที่หว่างกีบ โดยแพะตัวผู้จะมีต่อมกลิ่นสาบที่ใต้โคนหาง แพะมักมีเขายาวคล้ายดาบโค้งไปทางข้างหลัง ส่วนแกะมักมีเขาม้วนกลับไปใต้หู แพะมีขนเป็นเส้นตรง ๆ สั้น ๆ แต่แกะมีขนยาวม้วนหนาไปทั่วตัว
(จาก องค์ความรู้ ภาษา – วัฒนธรรม โดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา)

แพะกับแกะมีสิ่งใดคล้ายกัน

12

ข้อที่ 12/20
คำถาม :

อ่านเรื่องที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม
   “จับแพะชนแกะ” เป็นสำนวนที่มีความหมายว่า ทำอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทน เพื่อให้ลุล่วงไป ทั้งนี้เนื่องจากแพะกับแกะมีลักษณะบางอย่างคล้ายกันจึงพอกล้อมแกล้มแทนกันได้ แพะกับแกะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกัน มีรูปร่างคล้ายกัน แต่มีลักษณะสำคัญที่แตกต่างกัน คือ แพะมีเคราใต้คาง ส่วนแกะไม่มี แกะจะมีต่อมกลิ่นสาบที่หว่างกีบ แต่แพะจะไม่มีต่อมกลิ่นสาบที่หว่างกีบ โดยแพะตัวผู้จะมีต่อมกลิ่นสาบที่ใต้โคนหาง แพะมักมีเขายาวคล้ายดาบโค้งไปทางข้างหลัง ส่วนแกะมักมีเขาม้วนกลับไปใต้หู แพะมีขนเป็นเส้นตรง ๆ สั้น ๆ แต่แกะมีขนยาวม้วนหนาไปทั่วตัว
(จาก องค์ความรู้ ภาษา – วัฒนธรรม โดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา)

แพะกับแกะมีสิ่งใดคล้ายกัน

13

ข้อที่ 13/20
คำถาม :

การเขียนจดหมายถึงบุคคลในข้อใดใช้คำขึ้นต้นว่า “กราบเท้า…..ที่เคารพ” และลงท้ายว่า “ด้วยความเคารพอย่างสูง”

14

ข้อที่ 14/20
คำถาม :

การเขียนจดหมายถึงบุคคลในข้อใดใช้คำขึ้นต้นว่า “กราบเท้า…..ที่เคารพ” และลงท้ายว่า “ด้วยความเคารพอย่างสูง”

15

ข้อที่ 15/20
คำถาม :

   ดอกฝ้ายเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังว่า “เมื่อวานฉันเก็บกระเป๋าเงินได้ที่สนามหญ้าของโรงเรียน จึงนำไปให้คุณครูเพื่อคืนเจ้าของ”
ดอกฝ้ายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกอย่างไรมากที่สุด

16

ข้อที่ 16/20
คำถาม :

   ดอกฝ้ายเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังว่า “เมื่อวานฉันเก็บกระเป๋าเงินได้ที่สนามหญ้าของโรงเรียน จึงนำไปให้คุณครูเพื่อคืนเจ้าของ”
ดอกฝ้ายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกอย่างไรมากที่สุด

17

ข้อที่ 17/20
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยค

18

ข้อที่ 18/20
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยค

19

ข้อที่ 19/20
คำถาม :

อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคำถาม
 

   พอสิ้นแสงสุริยาในอากาศ             ก็โอภาสจันทร์แจ่มจำรัสฉาย
น้ำค้างโรยโปรายปรายกระจายพราย   พระพายชายพัดเชยรำเพยพาน

จากนิทานคำกลอน เรื่อง ลักษณวงศ์ ของสุนทรภู่

ข้อใดเป็นศิลปะการใช้คำของบทร้อยกรองข้างต้น

20

ข้อที่ 20/20
คำถาม :

อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคำถาม
 

   พอสิ้นแสงสุริยาในอากาศ             ก็โอภาสจันทร์แจ่มจำรัสฉาย
น้ำค้างโรยโปรายปรายกระจายพราย   พระพายชายพัดเชยรำเพยพาน

จากนิทานคำกลอน เรื่อง ลักษณวงศ์ ของสุนทรภู่

ข้อใดเป็นศิลปะการใช้คำของบทร้อยกรองข้างต้น

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน