ม.6

ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2557 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB613239

จำนวนข้อ

: 25 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 7 ธ.ค. 59 เวลา 11:09 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/25
คำถาม :

สำนวนใดสะท้อนค่านิยม

2

ข้อที่ 2/25
คำถาม :

สำนวนใดเหมาะสมที่จะเติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้
   เราควรสำนึกความชอบ ความถนัด และความสามารถของเราก่อนจะเลือกเรียนสาขาใด สาขาหนึ่ง อย่า_________เลือกเพราะความนิยมหรือเพราะเพื่อนเลือก

3

ข้อที่ 3/25
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นภาษาทางการ
   ๑) ห้องคนไข้ไม่ใช่สถานที่ที่จะอ้อยอิ่งอยู่นานๆ/ ๒) การเยี่ยมคนไข้เพียงสิบหรือสิบห้านาทีนับว่าเหมาะสม/ ๓) และพอมีแขกคนใหม่มาเยี่ยมอยู่ก่อนควรขอตัวลาทันที/ ๔) เพราะที่ทางอยู่ห้องไม่กว้างขวาง ไม่น่าที่ผู้มาเยี่ยมจะอยู่กันเป็นกลุ่ม/ ๕) อีกอย่างจะแย่งอากาศคนไข้ เก้าอี้ที่นั่งก็มีน้อย

4

ข้อที่ 4/25
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ส่วนใดใช้ระดับภาษาต่างกับส่วนอื่น
   ๑) การฟังที่ดีช่วยให้ผู้ฟังสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านอื่นๆ ของตนได้/ ๒) กล่าวคือในขณะที่ฟังนั้นผู้ฟังจะได้เรียนรู้กระบวนการและลักษณะการพูดที่ดีของผู้อื่น/ ๓) นับตั้งแต่ได้วิเคราะห์การเลือกเรื่องของผู้พูด สังเกตบุคลิกภาพที่ดีของผู้พูด/ ๔) ตลอดจนสังเกตความสามารถในการใช้สำนวนภาษาของผู้พูด/ ๕) สุดท้ายแล้วผู้ฟังก็ยังเอากลับมาพัฒนาทักษะการพูดของตัวเองได้

5

ข้อที่ 5/25
คำถาม :

ข้อใดผู้เขียนไม่มีเจตนาแนะให้ทำ

6

ข้อที่ 6/25
คำถาม :

คำในข้อใดใช้ได้มากกว่า 1 ความหมายทุกคำ

7

ข้อที่ 7/25
คำถาม :

ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้คำภาษาอังกฤษ

8

ข้อที่ 8/25
คำถาม :

ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

9

ข้อที่ 9/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้
   ปัจจุบันเชื่อกันว่าสมองของคนเราเริ่มสร้างความทรงจำได้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เด็กแรกเกิดมักจะหยุดร้องไห้เมื่อได้ยินเสียงรายการโทรทัศน์ที่แม่ดูเป็นประจำในช่วงระหว่างตั้งครรภ์ เสียงนั้นทำให้ทารกนึกถึงความสุขสบายที่เคยได้รับในตอนที่ยังอยู่ในท้องแม่

10

ข้อที่ 10/25
คำถาม :

ข้อใดมีการใช้เหตุผล

11

ข้อที่ 11/25
คำถาม :

การแสดงเหตุผลในข้อใดต่างกับข้ออื่น

12

ข้อที่ 12/25
คำถาม :

ข้อความส่วนใดเป็นการแสดงทรรศนะ
   ๑) ปัญหาน้ำมันรั่วไหลลงทะเลส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและห่วงโซ่อาหาร/ ๒) ทั้งยังกระทบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/ ๓) อุตสาหกรรมประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง/ ๔) สิ่งเหล่านี้ในระยะต้นยังไม่เห็นผลร้าย/ ๕) น่าจะตั้งผู้เชี่ยวชาญศึกษาผลกระทบที่ครอบคลุมผลเสียในระยะยาว

13

ข้อที่ 13/25
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นการแสดงทรรศนะ
   ๑) เมื่อลูกทำผิด พ่อแม่หลายคนก็ดุว่าลูก/ ๒) บางคนพูดเสียดสีประชดประชันลูก/ ๓) ด้วยคิดว่าการทำเช่นนี้จะช่วยให้ลูกมีพฤติกรรมดีขึ้น/ ๔) แท้ที่จริงการทำเช่นนี้นอกจกจะไม่ช่วยให้ลูกมีพฤติกรรมดีขึ้นแล้ว อาจทำให้ลูกมีพฤติกรรมเลวลงไปอีกเนื่องจากลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ทำร้ายจิตใจเขา/ ๕) พ่อแม่ควรพูดกับลูกดีๆ เพื่อให้ลูกสำนึกผิดและมีกำลังใจทำดีต่อไป

14

ข้อที่ 14/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้
   ภูกระดึงเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายในระบบนิเวศ การมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่จะเกิดการทำลายระบบนิเวศ หากมีกระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูกระดึงจะเกิดอะไรขึ้น นอกจากนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นแล้ว ร้านค้าร้านอาหารก็คงจะเต็มไปหมด

15

ข้อที่ 15/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้
   คอเลสเตอรอลเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหัวใจและระบบหลอดเลือดก็จริง แต่สารชนิดนี้ก็เป็นสารเบื้องต้นในการสร้างฮอร์โมนทุกชนิดของร่างกายและเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ของระบบประสาท สารคอเลสเตอรอลที่อยู่บริเวณผิวหนังเมื่อถูกแสงอัตราไวโอเลตก็จะเปลี่ยนเป็นวิตามินดีซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย

16

ข้อที่ 16/25
คำถาม :

ส่วนใดไม่มีการโน้มน้าวใจ
   ๑) จังหวัดเชียงใหม่จัดงานชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย/ ๒) เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความงามของธรรมชาติและรักษาอัตลักษณ์วิถีแห่งชาติพันธุ์/ ๓) และเป็นงานเดียวที่คุณจะได้สัมผัสความหลากหลายของชาติพันธุ์/ ๔) ได้ชื่นชมวิถีชีวิตในวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า/ ๕) พบกันวันที่ ๘-๑๓ สิงหาคมนี้ ที่สวนล้านนา

17

ข้อที่ 17/25
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เมื่อเรียงลำดับถูกต้องแล้ว ข้อใดเป็นลำดับที่ ๔
   ๑. ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำมาหากินโดยการเพาะปลูกจึงขุดคลองชักน้ำเข้าไปในไร่นาเพื่อหล่อเลี้ยงพืชพรรณ
   ๒. แผ่นดินโดยรอบคลองที่ขุดนั้นนอกจากจะใช้เพาะปลูกแล้วยังใช้อยู่อาศัยด้วย
   ๓. ในสมัยโบราณการดำรงชีวิตของคนไทยต้องอาศัยแม่น้ำเป็นหลัก
   ๔. ด้วยเหตุผลที่มีคลองผ่านนี้เองจึงมักเรียกพื้นที่บริเวณรอบๆ ว่าบาง เช่น บางเขน บางกรวย เป็นต้น
   ๕. พื้นที่ถัดจากแม่น้ำเข้าไปมักเป็นที่ราบลุ่มดินดี เหมาะแก่การเพาะปลูก

18

ข้อที่ 18/25
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ได้ถูกต้อง
   ๑. เมื่อวัวควายเดินไปตามกอหญ้า หางและขาจะปัดแมลงให้กระโดดหรือบินขึ้นมา
   ๒. ทำให้เราเข้าใจว่าพวกมันกำลังหาปลา ปู กินเป็นอาหาร
   ๓. นกยางกรอก นกยางควาย และนกเอี้ยงที่เห็นเดินอยู่ตามท้องนา
   ๔. นกพวกนี้ก็ได้จิกแมลงเป็นอาหาร
   ๕. แต่ที่จริงนกพวกนี้เดินตามวัวควายในนา

19

ข้อที่ 19/25
คำถาม :

คำประพันธุ์ข้อใดใช้ขึ้นต้นคำนำของเรียงความเรื่อง “หญิงไทยกับการรักนวลสงวนตัว” ได้

20

ข้อที่ 20/25
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่สะกดผิด

21

ข้อที่ 21/25
คำถาม :

ข้อใดใช้คำผิดความหมาย

22

ข้อที่ 22/25
คำถาม :

ข้อใดใช้คำถูกความหมาย

23

ข้อที่ 23/25
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษากำกวม

24

ข้อที่ 24/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยค

25

ข้อที่ 25/25
คำถาม :

ส่วนใดของข้อความต่อไปนี้ใช้บรรยายโวหาร
   ๑) ศาลาท่าน้ำที่มองเห็นแต่ไกลสร้างด้วยไม้โปร่งโล่งสบาย/ ๒) มีหลังคามุงกระเบื้องแบบโบราณสีแดงแต่ซีดจางลงจนจืด/ ๓) ขณะเราไปถึงช่างกำลังปีนขึ้นไปซ่อมชายคาที่ชำรุด/ ๔) สองฟากซ้ายขวามีม้ายาวสีขาวสะอาดสะอ้านสำหรับนั่งเล่นผ่อนอารมณ์/ ๕) ข้างๆ มีซุ้มไม้ระแนงปลูกไม้เลื้อยร่มครื้มออกดอกสีขาวเป็นพวง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน