ม.6

ข้อสอบ PAT 2 ปี 2552 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613206

จำนวนข้อ

: 36 ข้อ

วิชา

: PAT 2

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 28 ต.ค. 59 เวลา 16:51 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/36
คำถาม :

ยีนที่ทำให้เกิดโรคฮีโมฟีเลียเป็นยีนด้อยบนโครโมโซม X หากครอบครัวหนึ่งมีแม่เป็นโรคฮีโมฟีเลียและพ่อมีลักษณะเป็นปกติ ข้อใดถูก

2

ข้อที่ 2/36
คำถาม :

กฎแห่งการแยก (Law of Segregation) สอดคล้องกับการแบ่งเซลล์ในระยะใด

3

ข้อที่ 3/36
คำถาม :

ต้นถั่วเฮเทอโรไซกัสที่มีลักษณะสูงและเมล็ดสีเหลือง มีจีโนไทป์เป็น TtYy เกิดการผสมภายในต้นเดียวกัน โอกาสที่จะเกิดลูกเป็นต้นสูงเมล็ดสีเหลือง หรือต้นเตี้ยเมล็ดสีเหลืองเป็นเท่าใด

4

ข้อที่ 4/36
คำถาม :

ตารางลักษณะต่างๆ ที่ควบคุมมัลติเปิลแอลลีล
 

จำนวนยีนที่ควบคุม ก. 1 คู่ ข. หลายคู่
ลักษณะที่แสดงออก ค. มีความแตกต่างอย่างเด่นชัด ง. มีความแตกต่างกันเล็กน้อย
การควบคุมลักษณะ จ. ยีนหลายแอลลีลในตำแหน่งเดียวกันบนฮอมอโลกัสโครโมโซม ฉ. ยีนหลายแอลลีลในหลายตำแหน่งของฮอมอโลกัสโครโมโซม
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ช. มี ซ. มีน้อยมาก


ลักษณะที่ควบคุมด้วยมัลติเปิลแอลลีลมีลักษณะตรงกับข้อใด

5

ข้อที่ 5/36
คำถาม :

ให้กระต่ายขนสีดำเป็นลักษณะเด่น ขนสีน้ำตาลเป็นลักษณะด้อย ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล การทดลองที่สามารถทดสอบได้ว่ากระต่ายขนสีดำที่มีอยู่เป็นพันธุ์แท้คือข้อใด

6

ข้อที่ 6/36
คำถาม :

ข้อใดถูก

7

ข้อที่ 7/36
คำถาม :

ภาพโครงสร้างส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอลักษณะ  และ  คืออะไร ตามลำดับ

8

ข้อที่ 8/36
คำถาม :

สารในข้อใดไม่อยู่ในวัฏจักรเครบส์

9

ข้อที่ 9/36
คำถาม :

ภาพไมโทคอนเดรียวัฏจักรเครบส์เกิดขึ้นที่บริเวณใด

10

ข้อที่ 10/36
คำถาม :

การสังเคราะห์โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ จำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของออร์แกเนลล์ในข้อใด
   ก. เอนโดพาสมิกเรติคูลัม
   ข. ไรโบโซม
   ค. กอลจิคอมเพล็กซ์
   ง. ไมโครทิวบูล

11

ข้อที่ 11/36
คำถาม :

คอเลสเทอรอลไกลโคเจน และไคทิน จัดเป็นสารอินทรีย์ประเภทใด ตามลำดับ

12

ข้อที่ 12/36
คำถาม :

ภาพโครงสร้างหัวใจคนจากข้อมูลในภาพ
   ก. เลือดในหลอดเลือดหมายเลข 1 เป็นเลือดที่มีออกซิเจนมาก
   ข. หลอดเลือดหมายเลข 2 นำเลือดไปปอด
   ค. ลิ้นไตรคัสปิด เป็นลิ้นที่กั้นระหว่างห้องหัวใจหมายเลข 3 กับหมายเลข 4
   ง. หลอดเลือดหมายเลข 5 นำเลือดจากหัว และแขนเข้าสู่หัวใจ
ข้อใดถูก

13

ข้อที่ 13/36
คำถาม :

เซลล์ในข้อใดมีสภาพเป็นดิพลอยด์ทั้งหมด

14

ข้อที่ 14/36
คำถาม :

ถ้าต่อมไทรอยด์ถูกทำลายในผู้ใหญ่ จะเกิดผลอย่างไรต่อร่างกาย

15

ข้อที่ 15/36
คำถาม :

สารในข้อใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหารของคน
   ก. ทริปซิน
   ข. กรดไฮโดรคลอริก
   ค. เพปซิน
   ง. โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต

16

ข้อที่ 16/36
คำถาม :

การสร้างภูมิคุ้มกันในคน ข้อใดถูก
   ก. การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแบบคุ้มกันก่อเอง (active immunization)
   ข. การเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมแม่ เป็นการให้ภูมิคุ้มกันเทียบได้กับการเล่นกับเพื่อนที่ติดหวัด
   ค. การเป็นโรคหัดตั้งแต่เด็ก เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแบบภูมิคุ้มกันรับมา (passive immunization) ทำให้ไม่เป็นโรคนี้อีกตลอดชีวิต

17

ข้อที่ 17/36
คำถาม :

การทำงานและการหลั่งสารสื่อประสาทของระบบประสาทอัตโนวัติชนิดซิมพาเทติกในข้อใดถูกต้อง
   ก. นำคำสั่งกระตุ้นต่อมน้ำลายให้หลั่งน้ำลาย
   ข. นำคำสั่งให้กระเพาะปัสสาวะบีบตัว
   ค. เซลล์ประสาทก่อนไซแนปส์ หลั่งแอซิติลโคลีนมายังเซลล์ประสาทหลังไซแนปส์
   ง. เซลล์ประสาทหลังไซแนปส์ หลั่งนอร์เอพิเนฟรินมาควบคุมการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ

18

ข้อที่ 18/36
คำถาม :

กระบวนการในข้อใด ทำให้ได้เซลล์ใหม่ซึ่งมีจำนวนชุดของโครโมโซมเท่าเซลล์เดิม

19

ข้อที่ 19/36
คำถาม :

ยีนที่ทำให้เกิดโรคฮีโมฟีเลียเป็นยีนด้อยบนโครโมโซม X หากครอบครัวหนึ่งมีแม่เป็นโรคฮีโมฟีเลียและพ่อมีลักษณะเป็นปกติ ข้อใดถูก

20

ข้อที่ 20/36
คำถาม :

กฎแห่งการแยก (Law of Segregation) สอดคล้องกับการแบ่งเซลล์ในระยะใด

21

ข้อที่ 21/36
คำถาม :

ต้นถั่วเฮเทอโรไซกัสที่มีลักษณะสูงและเมล็ดสีเหลือง มีจีโนไทป์เป็น TtYy เกิดการผสมภายในต้นเดียวกัน โอกาสที่จะเกิดลูกเป็นต้นสูงเมล็ดสีเหลือง หรือต้นเตี้ยเมล็ดสีเหลืองเป็นเท่าใด

22

ข้อที่ 22/36
คำถาม :

ตารางลักษณะต่างๆ ที่ควบคุมมัลติเปิลแอลลีล
 

จำนวนยีนที่ควบคุม ก. 1 คู่ ข. หลายคู่
ลักษณะที่แสดงออก ค. มีความแตกต่างอย่างเด่นชัด ง. มีความแตกต่างกันเล็กน้อย
การควบคุมลักษณะ จ. ยีนหลายแอลลีลในตำแหน่งเดียวกันบนฮอมอโลกัสโครโมโซม ฉ. ยีนหลายแอลลีลในหลายตำแหน่งของฮอมอโลกัสโครโมโซม
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ช. มี ซ. มีน้อยมาก


ลักษณะที่ควบคุมด้วยมัลติเปิลแอลลีลมีลักษณะตรงกับข้อใด

23

ข้อที่ 23/36
คำถาม :

ให้กระต่ายขนสีดำเป็นลักษณะเด่น ขนสีน้ำตาลเป็นลักษณะด้อย ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล การทดลองที่สามารถทดสอบได้ว่ากระต่ายขนสีดำที่มีอยู่เป็นพันธุ์แท้คือข้อใด

24

ข้อที่ 24/36
คำถาม :

ข้อใดถูก

25

ข้อที่ 25/36
คำถาม :

ภาพโครงสร้างส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอลักษณะ  และ  คืออะไร ตามลำดับ

26

ข้อที่ 26/36
คำถาม :

สารในข้อใดไม่อยู่ในวัฏจักรเครบส์

27

ข้อที่ 27/36
คำถาม :

ภาพไมโทคอนเดรียวัฏจักรเครบส์เกิดขึ้นที่บริเวณใด

28

ข้อที่ 28/36
คำถาม :

การสังเคราะห์โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ จำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของออร์แกเนลล์ในข้อใด
   ก. เอนโดพาสมิกเรติคูลัม
   ข. ไรโบโซม
   ค. กอลจิคอมเพล็กซ์
   ง. ไมโครทิวบูล

29

ข้อที่ 29/36
คำถาม :

คอเลสเทอรอลไกลโคเจน และไคทิน จัดเป็นสารอินทรีย์ประเภทใด ตามลำดับ

30

ข้อที่ 30/36
คำถาม :

ภาพโครงสร้างหัวใจคนจากข้อมูลในภาพ
   ก. เลือดในหลอดเลือดหมายเลข 1 เป็นเลือดที่มีออกซิเจนมาก
   ข. หลอดเลือดหมายเลข 2 นำเลือดไปปอด
   ค. ลิ้นไตรคัสปิด เป็นลิ้นที่กั้นระหว่างห้องหัวใจหมายเลข 3 กับหมายเลข 4
   ง. หลอดเลือดหมายเลข 5 นำเลือดจากหัว และแขนเข้าสู่หัวใจ
ข้อใดถูก

31

ข้อที่ 31/36
คำถาม :

เซลล์ในข้อใดมีสภาพเป็นดิพลอยด์ทั้งหมด

32

ข้อที่ 32/36
คำถาม :

ถ้าต่อมไทรอยด์ถูกทำลายในผู้ใหญ่ จะเกิดผลอย่างไรต่อร่างกาย

33

ข้อที่ 33/36
คำถาม :

สารในข้อใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหารของคน
   ก. ทริปซิน
   ข. กรดไฮโดรคลอริก
   ค. เพปซิน
   ง. โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต

34

ข้อที่ 34/36
คำถาม :

การสร้างภูมิคุ้มกันในคน ข้อใดถูก
   ก. การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแบบคุ้มกันก่อเอง (active immunization)
   ข. การเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมแม่ เป็นการให้ภูมิคุ้มกันเทียบได้กับการเล่นกับเพื่อนที่ติดหวัด
   ค. การเป็นโรคหัดตั้งแต่เด็ก เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแบบภูมิคุ้มกันรับมา (passive immunization) ทำให้ไม่เป็นโรคนี้อีกตลอดชีวิต

35

ข้อที่ 35/36
คำถาม :

การทำงานและการหลั่งสารสื่อประสาทของระบบประสาทอัตโนวัติชนิดซิมพาเทติกในข้อใดถูกต้อง
   ก. นำคำสั่งกระตุ้นต่อมน้ำลายให้หลั่งน้ำลาย
   ข. นำคำสั่งให้กระเพาะปัสสาวะบีบตัว
   ค. เซลล์ประสาทก่อนไซแนปส์ หลั่งแอซิติลโคลีนมายังเซลล์ประสาทหลังไซแนปส์
   ง. เซลล์ประสาทหลังไซแนปส์ หลั่งนอร์เอพิเนฟรินมาควบคุมการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ

36

ข้อที่ 36/36
คำถาม :

กระบวนการในข้อใด ทำให้ได้เซลล์ใหม่ซึ่งมีจำนวนชุดของโครโมโซมเท่าเซลล์เดิม

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน