ม.6

แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: ARMB012802

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: ศิลปะ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 6 ต.ค. 58 เวลา 23:03 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

นาฏศิลป์และการละคร , ศิลปะกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :

การแสดงในข้อใดแตกต่างจากพวก

2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

รำกลองยาวสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างไร

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

บทร้องที่ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไร

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

ข้อใดที่กล่าวถึงลักษณะของการแสดงโขนได้อย่างถูกต้อง
     ก. นำวรรณคดีเรื่องใดมาแสดงก็ได้
     ข. ผู้แสดงต้องสวมหัวโขน
     ค. ตัวละครพูดเอง ร้องเอง
     ง. แต่งกายในชุดยืนเครื่องพระ นาง ยักษ์ ลิง

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

พราะเหตุใดผู้แสดงที่แสดงโขนเป็นตัวพระและตัวนางจึงไม่เจรจาบทด้วยตนเอง

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

จากภาพเป็นการแสดงประเภทใด

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรคำนึงในการประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นคู่

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ปฏิมากรรมพระพุทธรูปปางลีลา นำไปสู่แนวคิดในการประดิษฐ์ท่ารำชุดการแสดงใด

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

อรอุมาเป็นชาวไทยมุสลิมกำลังจะจัดงานแต่งงานที่บ้าน อรอุมาควรเลือกชุดการแสดงใดมาใช้ในงาน

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

คติความเชื่อทางด้านนาฏศิลป์ที่ผู้แสดงต้องขอขมาผู้อาวุโสหลังจบการแสดง สะท้อนให้เห็นลักษณะของสังคมไทยในเรื่องใด

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของวรรณกรรมที่มีต่อนาฏศิลป์ได้ถูกต้องที่สุด

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ศิลปะแขนงวิจิตรศิลป์ที่สอดแทรกอยู่ในการแสดงโขนที่เห็นได้เด่นชัดกว่าศิลปะแขนงอื่นๆ คือข้อใด

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

การแสดงพื้นเมืองเป็นการแสดงที่สะท้อนออกมาในรูปแบบใดชัดเจนที่สุด

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

การแสดงในข้อใดแตกต่างจากพวก

17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

รำกลองยาวสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างไร

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

บทร้องที่ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไร

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

ข้อใดที่กล่าวถึงลักษณะของการแสดงโขนได้อย่างถูกต้อง
     ก. นำวรรณคดีเรื่องใดมาแสดงก็ได้
     ข. ผู้แสดงต้องสวมหัวโขน
     ค. ตัวละครพูดเอง ร้องเอง
     ง. แต่งกายในชุดยืนเครื่องพระ นาง ยักษ์ ลิง

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

พราะเหตุใดผู้แสดงที่แสดงโขนเป็นตัวพระและตัวนางจึงไม่เจรจาบทด้วยตนเอง

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

จากภาพเป็นการแสดงประเภทใด

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรคำนึงในการประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นคู่

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

ปฏิมากรรมพระพุทธรูปปางลีลา นำไปสู่แนวคิดในการประดิษฐ์ท่ารำชุดการแสดงใด

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

อรอุมาเป็นชาวไทยมุสลิมกำลังจะจัดงานแต่งงานที่บ้าน อรอุมาควรเลือกชุดการแสดงใดมาใช้ในงาน

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

คติความเชื่อทางด้านนาฏศิลป์ที่ผู้แสดงต้องขอขมาผู้อาวุโสหลังจบการแสดง สะท้อนให้เห็นลักษณะของสังคมไทยในเรื่องใด

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของวรรณกรรมที่มีต่อนาฏศิลป์ได้ถูกต้องที่สุด

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ศิลปะแขนงวิจิตรศิลป์ที่สอดแทรกอยู่ในการแสดงโขนที่เห็นได้เด่นชัดกว่าศิลปะแขนงอื่นๆ คือข้อใด

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

การแสดงพื้นเมืองเป็นการแสดงที่สะท้อนออกมาในรูปแบบใดชัดเจนที่สุด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
17 ก.พ. 2553 ARPB601541 เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6 20 ข้อ 30,201 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA100192 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่5 19 ข้อ 7,589 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPB400234 วิชาศิลปะ ป.4 ชุดที่ 4 17 ข้อ 52,603 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA100154 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่3 7 ข้อ 6,952 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
6 ต.ค. 2558 ARMB012803 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่2 15 ข้อ 8,157 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ม.ค. 2553 ARPA201208 เรื่อง ดนตรีกับชีวิต ป.2 20 ข้อ 42,694 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ม.ค. 2553 ARPA201208 เรื่อง ดนตรีกับชีวิต ป.2 20 ข้อ 42,694 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA300224 วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 4 12 ข้อ 13,790 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.พ. 2553 ARPB601539 เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6 20 ข้อ 64,055 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
6 ต.ค. 2558 ARMB012802 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่1 15 ข้อ 5,218 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน