ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์ ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: ARMB012792

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ศิลปะ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 4 ต.ค. 58 เวลา 21:43 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงนิยมใช้ทองแดงเป็นโครงสร้างสำหรับปั้นหุ่นขี้ผึ้งมากกว่าลวดเหล็ก

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงเรียกการปั้นว่า “กระบวนการในทางบวก”

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของงานสถาปัตยกรรม

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

สิ่งใดต่อไปนี้ตรงกับคำว่า “สถาปัตยกรรม” มากที่สุด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดคือรูปแบบของงานศิลปะบาศกนิยม

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ใช้สีสดใสและตัดกันอย่างรุนแรง จัดเป็นงานศิลปะประเภทใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เอกลักษณ์ของงานศิลปะแบบคิวบิสต์

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การออกแบบงานทัศนศิลป์นอกจากจะต้องใช้ความรู้และทักษะในงานกราฟิกแล้วยังต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านใดอีกบ้าง

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การจัดภาพในลักษณะใดที่แสดงถึงการใช้เทคนิคด้านจังหวะเพื่อให้เกิดความงามที่โดดเด่น

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการสร้างสรรค์งานกราฟิก

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการออกแบบ

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เครื่องแขวนปลาตะเพียนของไทยเป็นงานทัศนศิลป์แบบใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เส้นในลักษณะใดที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวและคลี่คลายไม่มีที่สิ้นสุด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

แฟ้มสะสมผลงานมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างไร

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ผลงานที่มีจำนวนมากและจำเป็นต้องจัดเก็บชิ้นงานเป็นกลุ่มควรจัดเก็บไว้ในรูปแบบใด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยชน์ของการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานที่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองต่อไป

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การวิจารณ์ศิลปะมีความสัมพันธ์กับข้อใด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

จุดมุ่งหมายสำคัญของการวิจารณ์ศิลปะคือข้อใด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ทฤษฎีศิลปะข้อใดที่เน้นคุณค่าด้านทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์เป็นสำคัญ

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงต้องมีการวิจารณ์งานศิลปะ

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงนิยมใช้ทองแดงเป็นโครงสร้างสำหรับปั้นหุ่นขี้ผึ้งมากกว่าลวดเหล็ก

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงเรียกการปั้นว่า “กระบวนการในทางบวก”

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของงานสถาปัตยกรรม

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

สิ่งใดต่อไปนี้ตรงกับคำว่า “สถาปัตยกรรม” มากที่สุด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดคือรูปแบบของงานศิลปะบาศกนิยม

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ใช้สีสดใสและตัดกันอย่างรุนแรง จัดเป็นงานศิลปะประเภทใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เอกลักษณ์ของงานศิลปะแบบคิวบิสต์

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การออกแบบงานทัศนศิลป์นอกจากจะต้องใช้ความรู้และทักษะในงานกราฟิกแล้วยังต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านใดอีกบ้าง

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การจัดภาพในลักษณะใดที่แสดงถึงการใช้เทคนิคด้านจังหวะเพื่อให้เกิดความงามที่โดดเด่น

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการสร้างสรรค์งานกราฟิก

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการออกแบบ

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เครื่องแขวนปลาตะเพียนของไทยเป็นงานทัศนศิลป์แบบใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เส้นในลักษณะใดที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวและคลี่คลายไม่มีที่สิ้นสุด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

แฟ้มสะสมผลงานมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างไร

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ผลงานที่มีจำนวนมากและจำเป็นต้องจัดเก็บชิ้นงานเป็นกลุ่มควรจัดเก็บไว้ในรูปแบบใด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยชน์ของการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานที่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองต่อไป

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การวิจารณ์ศิลปะมีความสัมพันธ์กับข้อใด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

จุดมุ่งหมายสำคัญของการวิจารณ์ศิลปะคือข้อใด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ทฤษฎีศิลปะข้อใดที่เน้นคุณค่าด้านทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์เป็นสำคัญ

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงต้องมีการวิจารณ์งานศิลปะ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
22 ต.ค. 2557 ARMB612309 แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่ 2 15 ข้อ 9,562 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
12 ม.ค. 2553 ARPA101092 เรื่อง การเขียนภาพระบายสี ป.1 17 ข้อ 12,263 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 ก.พ. 2555 ARPA106666 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่15 10 ข้อ 31,428 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 ก.พ. 2553 ARPB501497 เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ป.5 20 ข้อ 35,153 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 ARPB500258 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 3 20 ข้อ 26,740 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 ARPB600272 วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 3 20 ข้อ 18,435 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA300218 วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 1 16 ข้อ 62,340 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA200206 วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่ 2 19 ข้อ 59,092 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ม.ค. 2553 ARPA201200 เรื่อง ภาพวาดสวยงาม ป.2 20 ข้อ 17,143 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ก.พ. 2555 ARPA106479 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่3 10 ข้อ 9,439 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน