ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์ ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: ARMB012791

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ศิลปะ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 4 ต.ค. 58 เวลา 21:31 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ภาพวาดที่แสดงให้เห็นการเจริญเติบโตก้าวหน้าควรเป็นภาพลักษณะใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องวาดภาพเหมือนบุคคลควรศึกษาในเรื่องใด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

“...ดวงตาเบิกกว้าง ลูกตาดำอยู่กลางดวงตาและใหญ่กว่าปกติ มีเส้นรอยย่นหนึ่งเส้นหรือมากกว่าที่ หน้าผาก อ้าปากกว้าง มุมปากด้านล่างตกลง...” จากข้อดังกล่าวภาพนี้แสดงถึงอารมณ์ใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

งานศิลปะในข้อใดใช้เทคนิคน้ำหนักอ่อน-แก่ของการใช้สี

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

“ภาพตอนพระอาทิตย์ใกล้จะตกดิน สีภาพโดยรวมจะดูหม่น ค่อนข้างมืด แต่มีแสงสีสดใสส่องกระทบ กับก้อนเมฆอย่างสวยงาม” ภาพนี้แสดงให้เห็นลักษณะของสีแบบใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดคือแนวคิดของการออกแบบที่ดี

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การออกแบบมีความหมายสัมพันธ์กับข้อใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์หรือตัวชี้วัดที่แสดงถึง “ความพึงพอใจในการออกแบบ”

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงความหมายของศิลปะได้ถูกต้อง

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องของการบรรยายผลงานทางทัศน์ศิลป์

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศิลปะนามธรรม

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

การออกแบบภาพร่างในทางทัศนศิลป์หมายถึงวิธีการใด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ถ้าต้องการวาดภาพท้องฟ้าควรใช้เทคนิคใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับงานศิลปะสื่อผสม

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีการระบายสีน้ำที่ถูกต้องที่สุด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างงานศิลปะสื่อผสม

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

เทคนิคการเขียนภาพสีน้ำแบบเปียกบนเปียกเหมาะสำหรับการระบายสีภาพในส่วนใด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ผลงานนี้สะท้อนให้เห็นสิ่งใด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ผลงานชิ้นนี้ต้องการสื่อให้เห็นสิ่งใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ภาพวาดที่แสดงให้เห็นการเจริญเติบโตก้าวหน้าควรเป็นภาพลักษณะใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องวาดภาพเหมือนบุคคลควรศึกษาในเรื่องใด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

“...ดวงตาเบิกกว้าง ลูกตาดำอยู่กลางดวงตาและใหญ่กว่าปกติ มีเส้นรอยย่นหนึ่งเส้นหรือมากกว่าที่ หน้าผาก อ้าปากกว้าง มุมปากด้านล่างตกลง...” จากข้อดังกล่าวภาพนี้แสดงถึงอารมณ์ใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

งานศิลปะในข้อใดใช้เทคนิคน้ำหนักอ่อน-แก่ของการใช้สี

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

“ภาพตอนพระอาทิตย์ใกล้จะตกดิน สีภาพโดยรวมจะดูหม่น ค่อนข้างมืด แต่มีแสงสีสดใสส่องกระทบ กับก้อนเมฆอย่างสวยงาม” ภาพนี้แสดงให้เห็นลักษณะของสีแบบใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดคือแนวคิดของการออกแบบที่ดี

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การออกแบบมีความหมายสัมพันธ์กับข้อใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์หรือตัวชี้วัดที่แสดงถึง “ความพึงพอใจในการออกแบบ”

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงความหมายของศิลปะได้ถูกต้อง

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องของการบรรยายผลงานทางทัศน์ศิลป์

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศิลปะนามธรรม

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

การออกแบบภาพร่างในทางทัศนศิลป์หมายถึงวิธีการใด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ถ้าต้องการวาดภาพท้องฟ้าควรใช้เทคนิคใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับงานศิลปะสื่อผสม

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีการระบายสีน้ำที่ถูกต้องที่สุด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างงานศิลปะสื่อผสม

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

เทคนิคการเขียนภาพสีน้ำแบบเปียกบนเปียกเหมาะสำหรับการระบายสีภาพในส่วนใด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ผลงานนี้สะท้อนให้เห็นสิ่งใด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ผลงานชิ้นนี้ต้องการสื่อให้เห็นสิ่งใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
20 ส.ค. 2552 ARPA300220 วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 3 15 ข้อ 24,195 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 ก.พ. 2555 ARPA106406 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่11 10 ข้อ 6,050 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 ARPB500253 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 2 17 ข้อ 94,304 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA200203 วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่ 1 20 ข้อ 13,545 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 มี.ค. 2553 ARMB602021 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 1 14 ข้อ 89,224 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 ARPB500253 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 2 17 ข้อ 94,304 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA300218 วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 1 16 ข้อ 62,340 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ม.ค. 2553 ARPA201204 เรื่อง ศิลปะท้องถิ่นน่ารู้ ป.2 15 ข้อ 11,213 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ก.พ. 2553 ARPA301341 เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ป.3 20 ข้อ 33,855 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ก.พ. 2553 ARPA301335 เรื่อง ศิลปะกับความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป.3 20 ข้อ 18,869 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน