ม.6

แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: HEMB012787

จำนวนข้อ

: 38 ข้อ

วิชา

: สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 4 ต.ค. 58 เวลา 20:27 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/38
คำถาม :

กีฬาใดที่มีการนับคะแนนการแข่งขันแตกต่างจากกีฬาอื่น

2

ข้อที่ 2/38
คำถาม :

การแข่งขันกีฬายิมนาสติก ประเภทฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ประเภทชายและหญิงมีความแตกต่างในข้อใด

3

ข้อที่ 3/38
คำถาม :

การแข่งขันกีฬาเทนนิส เมื่อต้องแข่งขันกันในระบบไทเบรก (Tie Break) คะแนนในข้อใดมีผลแพ้ชนะ

4

ข้อที่ 4/38
คำถาม :

การแสดงกระบี่กระบองมีลำดับขั้นตอนอย่างไร

5

ข้อที่ 5/38
คำถาม :

ในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง

6

ข้อที่ 6/38
คำถาม :

สมใจแข่งขันเซปักตะกร้อรายการหนึ่ง ผู้ตัดสิน ขานลูกออก คู่แข่งขันไม่เห็นด้วยกับการขานของผู้ตัดสิน สมใจเห็นว่าลูกนั้นดี สมใจควรปฏิบัติอย่างไร

7

ข้อที่ 7/38
คำถาม :

ในการเป็นผู้ชมกีฬายิมนาสติกที่ดี ข้อใดไม่ควรปฏิบัติมากที่สุด

8

ข้อที่ 8/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นสิทธิในการปฏิบัติงานของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

9

ข้อที่ 9/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นการป้องกันปัญหามลพิษทางขยะที่ดีที่สุด

10

ข้อที่ 10/38
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นโรคติดต่ออันตรายระหว่างประเทศที่พบการระบาดขึ้นอีกหลังจากหยุดการระบาดไประยะหนึ่ง

11

ข้อที่ 11/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นอาการที่บ่งบอกว่านักเรียนกำลังประสบปัญหาความเครียด

12

ข้อที่ 12/38
คำถาม :

ข้อใดจัดว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการ

13

ข้อที่ 13/38
คำถาม :

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการมีภูมิต้านทานโรคของร่างกาย

14

ข้อที่ 14/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นองค์ประกอบของร่างกาย (Body composition) ที่มีมากที่สุด

15

ข้อที่ 15/38
คำถาม :

หากมีผู้มาขอคำแนะนำเรื่องวิธีการเลือกหมวกกันน็อกที่ถูกต้อง นักเรียนจะแนะนำอย่างไร

16

ข้อที่ 16/38
คำถาม :

เหตุใดการใช้กระบวนการทางประชาสังคมจึงทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

17

ข้อที่ 17/38
คำถาม :

ข้อใดเป็น “ค่านิยม” ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงในสังคม

18

ข้อที่ 18/38
คำถาม :

สารเสพติดประเภทใดที่จัดเป็นกลุ่มเดียวกับ “ยาไอซ์”

19

ข้อที่ 19/38
คำถาม :

หากนักเรียนช่วยคนขึ้นมาจากการจมน้ำสิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือข้อใด

20

ข้อที่ 20/38
คำถาม :

กีฬาใดที่มีการนับคะแนนการแข่งขันแตกต่างจากกีฬาอื่น

21

ข้อที่ 21/38
คำถาม :

การแข่งขันกีฬายิมนาสติก ประเภทฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ประเภทชายและหญิงมีความแตกต่างในข้อใด

22

ข้อที่ 22/38
คำถาม :

การแข่งขันกีฬาเทนนิส เมื่อต้องแข่งขันกันในระบบไทเบรก (Tie Break) คะแนนในข้อใดมีผลแพ้ชนะ

23

ข้อที่ 23/38
คำถาม :

การแสดงกระบี่กระบองมีลำดับขั้นตอนอย่างไร

24

ข้อที่ 24/38
คำถาม :

ในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง

25

ข้อที่ 25/38
คำถาม :

สมใจแข่งขันเซปักตะกร้อรายการหนึ่ง ผู้ตัดสิน ขานลูกออก คู่แข่งขันไม่เห็นด้วยกับการขานของผู้ตัดสิน สมใจเห็นว่าลูกนั้นดี สมใจควรปฏิบัติอย่างไร

26

ข้อที่ 26/38
คำถาม :

ในการเป็นผู้ชมกีฬายิมนาสติกที่ดี ข้อใดไม่ควรปฏิบัติมากที่สุด

27

ข้อที่ 27/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นสิทธิในการปฏิบัติงานของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

28

ข้อที่ 28/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นการป้องกันปัญหามลพิษทางขยะที่ดีที่สุด

29

ข้อที่ 29/38
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นโรคติดต่ออันตรายระหว่างประเทศที่พบการระบาดขึ้นอีกหลังจากหยุดการระบาดไประยะหนึ่ง

30

ข้อที่ 30/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นอาการที่บ่งบอกว่านักเรียนกำลังประสบปัญหาความเครียด

31

ข้อที่ 31/38
คำถาม :

ข้อใดจัดว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการ

32

ข้อที่ 32/38
คำถาม :

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการมีภูมิต้านทานโรคของร่างกาย

33

ข้อที่ 33/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นองค์ประกอบของร่างกาย (Body composition) ที่มีมากที่สุด

34

ข้อที่ 34/38
คำถาม :

หากมีผู้มาขอคำแนะนำเรื่องวิธีการเลือกหมวกกันน็อกที่ถูกต้อง นักเรียนจะแนะนำอย่างไร

35

ข้อที่ 35/38
คำถาม :

เหตุใดการใช้กระบวนการทางประชาสังคมจึงทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

36

ข้อที่ 36/38
คำถาม :

ข้อใดเป็น “ค่านิยม” ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงในสังคม

37

ข้อที่ 37/38
คำถาม :

สารเสพติดประเภทใดที่จัดเป็นกลุ่มเดียวกับ “ยาไอซ์”

38

ข้อที่ 38/38
คำถาม :

หากนักเรียนช่วยคนขึ้นมาจากการจมน้ำสิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือข้อใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
30 ก.ย. 2552 HEMA300628 วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่7 20 ข้อ 13,676 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2552 HEPA200358 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 5 10 ข้อ 9,300 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ต.ค. 2552 HEMA100740 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่26 20 ข้อ 22,115 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ม.ค. 2553 HEPA301269 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.3 ชุดที่2 15 ข้อ 14,639 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ก.ย. 2552 HEMA200636 วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่8 18 ข้อ 33,244 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ต.ค. 2552 HEPB400719 แนวข้อสอบพลศึกษา 19 ข้อ 114,649 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 ต.ค. 2552 HEMA100737 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่23 20 ข้อ 19,391 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 มี.ค. 2553 HEMA302253 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่11 14 ข้อ 54,652 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มี.ค. 2553 HEMA302233 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่1 10 ข้อ 57,746 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ต.ค. 2552 HEMA100741 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่27 15 ข้อ 30,770 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน