ม.6

แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: HEMB012759

จำนวนข้อ

: 44 ข้อ

วิชา

: สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 26 ก.ย. 58 เวลา 11:40 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/44
คำถาม :

การมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวของวัยรุ่นอาจส่งผลให้ตั้งครรภ์ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

2

ข้อที่ 2/44
คำถาม :

ข้อใดคือสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกเมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศ

3

ข้อที่ 3/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่อิทธิพลของครอบครัวที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางเพศของวัยรุ่น

4

ข้อที่ 4/44
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะของครอบครัวที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

5

ข้อที่ 5/44
คำถาม :

วัฒนธรรมใดของชาวตะวันตก ที่วัยรุ่นในสังคมไทยไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

6

ข้อที่ 6/44
คำถาม :

ข้อใดคือแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมที่สุด

7

ข้อที่ 7/44
คำถาม :

ควรปลูกฝังค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นในเรื่องใดมากที่สุด

8

ข้อที่ 8/44
คำถาม :

อิทธิพลใดมีผลต่อค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นมากที่สุด

9

ข้อที่ 9/44
คำถาม :

ข้อใดเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายหญิง ที่แสดงต่อเพื่อนชาย

10

ข้อที่ 10/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตนตามค่านิยมทางเพศที่เหมาะสม

11

ข้อที่ 11/44
คำถาม :

การปฏิบัติในข้อใดสอดคล้องกับค่านิยมรักนวลสงวนตัว

12

ข้อที่ 12/44
คำถาม :

ในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อใดคือปัจจัยที่สำคัญที่สุด

13

ข้อที่ 13/44
คำถาม :

บุคคลในข้อใดสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

14

ข้อที่ 14/44
คำถาม :

เพราะเหตุใด มนุษย์จึงต้องมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

15

ข้อที่ 15/44
คำถาม :

หากเพื่อนของนักเรียนพูดถึงเรื่องราวที่ไม่ดีของบุคคลที่ 3 ให้นักเรียนฟัง ซึ่งเป็นบุคคลที่นักเรียนรู้จักและคุ้นเคย นักเรียนควรทำอย่างไร

16

ข้อที่ 16/44
คำถาม :

การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นควรยึดหลักการใด

17

ข้อที่ 17/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตนเมื่อพบกับเพื่อนใหม่

18

ข้อที่ 18/44
คำถาม :

สิ่งใดจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคมได้มากที่สุด

19

ข้อที่ 19/44
คำถาม :

การเลี้ยงลูกแบบตามใจมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

20

ข้อที่ 20/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ยาลดความอ้วน

21

ข้อที่ 21/44
คำถาม :

เพราะเหตุใด วัยรุ่นจึงติดสารเสพติดได้ง่ายที่สุด

22

ข้อที่ 22/44
คำถาม :

การเสพสารเสพติด จะส่งผลเสียต่อตนเองในเรื่องใดมากที่สุด

23

ข้อที่ 23/44
คำถาม :

การมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวของวัยรุ่นอาจส่งผลให้ตั้งครรภ์ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

24

ข้อที่ 24/44
คำถาม :

ข้อใดคือสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกเมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศ

25

ข้อที่ 25/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่อิทธิพลของครอบครัวที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางเพศของวัยรุ่น

26

ข้อที่ 26/44
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะของครอบครัวที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

27

ข้อที่ 27/44
คำถาม :

วัฒนธรรมใดของชาวตะวันตก ที่วัยรุ่นในสังคมไทยไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

28

ข้อที่ 28/44
คำถาม :

ข้อใดคือแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมที่สุด

29

ข้อที่ 29/44
คำถาม :

ควรปลูกฝังค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นในเรื่องใดมากที่สุด

30

ข้อที่ 30/44
คำถาม :

อิทธิพลใดมีผลต่อค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นมากที่สุด

31

ข้อที่ 31/44
คำถาม :

ข้อใดเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายหญิง ที่แสดงต่อเพื่อนชาย

32

ข้อที่ 32/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตนตามค่านิยมทางเพศที่เหมาะสม

33

ข้อที่ 33/44
คำถาม :

การปฏิบัติในข้อใดสอดคล้องกับค่านิยมรักนวลสงวนตัว

34

ข้อที่ 34/44
คำถาม :

ในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อใดคือปัจจัยที่สำคัญที่สุด

35

ข้อที่ 35/44
คำถาม :

บุคคลในข้อใดสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

36

ข้อที่ 36/44
คำถาม :

เพราะเหตุใด มนุษย์จึงต้องมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

37

ข้อที่ 37/44
คำถาม :

หากเพื่อนของนักเรียนพูดถึงเรื่องราวที่ไม่ดีของบุคคลที่ 3 ให้นักเรียนฟัง ซึ่งเป็นบุคคลที่นักเรียนรู้จักและคุ้นเคย นักเรียนควรทำอย่างไร

38

ข้อที่ 38/44
คำถาม :

การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นควรยึดหลักการใด

39

ข้อที่ 39/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตนเมื่อพบกับเพื่อนใหม่

40

ข้อที่ 40/44
คำถาม :

สิ่งใดจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคมได้มากที่สุด

41

ข้อที่ 41/44
คำถาม :

การเลี้ยงลูกแบบตามใจมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

42

ข้อที่ 42/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ยาลดความอ้วน

43

ข้อที่ 43/44
คำถาม :

เพราะเหตุใด วัยรุ่นจึงติดสารเสพติดได้ง่ายที่สุด

44

ข้อที่ 44/44
คำถาม :

การเสพสารเสพติด จะส่งผลเสียต่อตนเองในเรื่องใดมากที่สุด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
30 ก.ย. 2552 HEMA300628 วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่7 20 ข้อ 13,676 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ก.ย. 2552 HEMA300590 วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่1 13 ข้อ 90,683 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ก.ย. 2552 HEMA200632 วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่4 15 ข้อ 40,435 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ต.ค. 2552 HEMB000749 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่4 20 ข้อ 12,639 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 ก.ย. 2552 HEMA200557 วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่1 15 ข้อ 74,680 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ต.ค. 2552 HEMB000759 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่11 20 ข้อ 16,736 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ก.ย. 2552 HEMA100520 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่8 20 ข้อ 12,003 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ต.ค. 2552 HEMB000756 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่8 20 ข้อ 15,281 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ต.ค. 2552 HEMB000750 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่5 20 ข้อ 26,154 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 ต.ค. 2552 HEMA100736 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่22 20 ข้อ 18,033 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน