ม.3

ข้อสอบ Pre O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ปี2554) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA311420

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 6 ก.พ. 57 เวลา 15:06 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :

ตัวเลือกใดสัมพันธ์กันมากที่สุดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา

2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

“ทำให้คนไทยมีเกราะทางจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นเพราะหากสามารถปรับจิตใจให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้ ก็เหมือนกับชีวิตได้รับวัคซีนป้องกันภัยให้จิตใจชั้นดี” ข้อความนี้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบใด

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

ใครเป็นมิตร “ร่วมทุกข์ร่วมสุข”

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

“เป็นเรื่องของธรรมชาติ น้ำมาเดี๋ยวก็ไหลไป อยู่ใต้ฟ้าไปกลัวอะไรกับฝน” ผู้กล่าวข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า มีแนวโน้มว่ายึดหลักธรรมใด

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

วิชาชีวิตที่ดีต้องเรียนรู้จากวิกฤติมหาอุทกภัย ควรปฏิบัติอย่างไรที่จะทำให้คนไทยอยู่กับน้ำอย่างมีความสุข

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

สายบัวคิดว่า “สาเหตุที่สอบตกเพราะตื่นสาย การนอนตื่นสายเพราะนอนดึก และการนอนดึกเพราะชอบดูทีวี” จะสอดคล้องกับทฤษฎีใด

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

ใครปฏิบัติตามข้อคิดที่ได้จากเรื่อง สุวรรณหังสชาดก

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

ใครปฏิบัติตนตามทิศเบื้องขวาได้อย่างเหมาะสม

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ใครปฏิบัติตนในการสนทนากับพระภิกษุได้ถูกต้อง

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

ลุงแดงมีบ้านอยู่ 1 หลัง แต่ลุงแดงไม่มีภรรยา และญาติพี่น้อง เมื่อลุงแดงถึงแก่กรรม ทรัพย์สินตกเป็นของใคร

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

ตัวเลือกใด หมายถึง สิทธิของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

สาเหตุใดที่ทำให้ภูมิภาคต่าง ๆ มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

ระบบการปกครองแบบใดที่มุ่งมั่นให้ประชาชนเชื่อมั่นในตัวผู้นำที่สามารถนำพาประเทศได้

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

การกระทำของใครถือเป็นการกระทำเพื่อป้องกันตนหรือผู้อื่นพอสมควรแก่เหตุ ซึ่งกฎหมายอาญาถือว่าไม่เป็นความผิด

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

ลัดดา เกิดวันที่ 4 มกราคม 2536 เมื่อมีการกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 5 มกราคม 2555
ลัดดาจะไปเลือกตั้งได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

ตัวเลือกใดสัมพันธ์กันมากที่สุดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา

17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

“ทำให้คนไทยมีเกราะทางจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นเพราะหากสามารถปรับจิตใจให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้ ก็เหมือนกับชีวิตได้รับวัคซีนป้องกันภัยให้จิตใจชั้นดี” ข้อความนี้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบใด

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

ใครเป็นมิตร “ร่วมทุกข์ร่วมสุข”

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

“เป็นเรื่องของธรรมชาติ น้ำมาเดี๋ยวก็ไหลไป อยู่ใต้ฟ้าไปกลัวอะไรกับฝน” ผู้กล่าวข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า มีแนวโน้มว่ายึดหลักธรรมใด

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

วิชาชีวิตที่ดีต้องเรียนรู้จากวิกฤติมหาอุทกภัย ควรปฏิบัติอย่างไรที่จะทำให้คนไทยอยู่กับน้ำอย่างมีความสุข

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

สายบัวคิดว่า “สาเหตุที่สอบตกเพราะตื่นสาย การนอนตื่นสายเพราะนอนดึก และการนอนดึกเพราะชอบดูทีวี” จะสอดคล้องกับทฤษฎีใด

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

ใครปฏิบัติตามข้อคิดที่ได้จากเรื่อง สุวรรณหังสชาดก

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

ใครปฏิบัติตนตามทิศเบื้องขวาได้อย่างเหมาะสม

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

ใครปฏิบัติตนในการสนทนากับพระภิกษุได้ถูกต้อง

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

ลุงแดงมีบ้านอยู่ 1 หลัง แต่ลุงแดงไม่มีภรรยา และญาติพี่น้อง เมื่อลุงแดงถึงแก่กรรม ทรัพย์สินตกเป็นของใคร

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

ตัวเลือกใด หมายถึง สิทธิของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

สาเหตุใดที่ทำให้ภูมิภาคต่าง ๆ มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

ระบบการปกครองแบบใดที่มุ่งมั่นให้ประชาชนเชื่อมั่นในตัวผู้นำที่สามารถนำพาประเทศได้

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

การกระทำของใครถือเป็นการกระทำเพื่อป้องกันตนหรือผู้อื่นพอสมควรแก่เหตุ ซึ่งกฎหมายอาญาถือว่าไม่เป็นความผิด

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

ลัดดา เกิดวันที่ 4 มกราคม 2536 เมื่อมีการกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 5 มกราคม 2555
ลัดดาจะไปเลือกตั้งได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
26 ส.ค. 2552 SOPA300387 วิชาสังคม ชุดที่9 ป.3 19 ข้อ 9,443 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 SOPA300155 วิชาสังคมศึกษา ป.3 ชุดที่3 20 ข้อ 16,232 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
6 พ.ย. 2552 SOMA100798 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่29 20 ข้อ 17,171 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ก.ย. 2552 SOMA100538 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่12 20 ข้อ 11,149 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 SOPB600194 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่1 20 ข้อ 69,489 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2552 SOPB500343 วิชาสังคม ป.5 ชุดที่4 20 ข้อ 13,370 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SOPB500252 วิชาสังคม ป.5 ชุดที่10 20 ข้อ 12,318 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ส.ค. 2552 SOPB600444 วิชาสังคมศึกษา ป.6 20 ข้อ 47,037 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 ส.ค. 2552 SOPA100329 วิชาสังคม ชุดที่1 ป.1 20 ข้อ 8,712 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
6 พ.ย. 2552 SOMA100801 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่32 20 ข้อ 23,242 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน