ม.4

แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB411060

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.4

สร้างเมื่อ

: 21 พ.ย. 56 เวลา 14:01 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เสียงและการได้ยิน , แรง มวล และการเคลื่อนที่ , คลื่น

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 20 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 500 เมตร

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

เด็กคนหนึ่งออกกำลังกายด้วยการวิ่งด้วยอัตราเร็ว 6 เมตรต่อวินาที เป็นเวลา 1 นาที วิ่งด้วยอัตราเร็ว 5 เมตรต่อวินาที อีก 1 นาที แล้วเดินด้วยอัตราเร็ว 1 เมตรต่อวินาที อีก 1 นาที จงหาอัตราเฉลี่ยในช่วงเวลา 3 นาที

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เด็กคนหนึ่งเดินไปทางทิศเหนือได้ระยะทาง 300 เมตร จากนั้นเดินทางไปทางทิศตะวันออกได้ระยะทาง 400 เมตร ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 500 วินาที เด็กคนนี้เดินทางด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าไร

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 4.9 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดลูกบอลจึงจะเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ถ้าปล่อยให้ก้อนหินตกจากยอดตึกสู่พื้น การเคลื่อนที่ของก้อนหินก่อนจะกระทบพื้นจะเป็นตามข้อใด ถ้าไม่คิดแรงต้านของอากาศ

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ถ้าปล่อยให้วัตถุตกลงในแนวดิ่งอย่างเสรี หากวัตถุนั้นตกกระทบพื้นดินในเวลา 5 วินาที ถามว่าวัตถุจะกระทบพื้นดินด้วยความเร็วเท่ากับกี่เมตรต่อวินาที

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

รถยนต์ A เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งโดยอัตราเร็วเพิ่มขึ้น 2 เมตรต่อวินาที ทุก 1 วินาที เมื่อสิ้นวินาทีที่ 5 รถจะมีอัตราเร็วเท่าใด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

กราฟของความเร็ว v กับเวลา t ข้อใดสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่ง

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

จากรูปแสดงจุดห่างสม่ำเสมอกันบนแถบกระดาษที่ผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 50 ครั้ง/วินาที ข้อความใดถูกต้องสำหรับการเคลื่อนที่นี้

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

รถไต่ถังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอและวิ่งครบรอบได้ 5 รอบในเวลา 2 วินาที หากคิดในแง่ความถี่ของการเคลื่อนที่ ความถี่จะเป็นเท่าใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

เมื่อคลื่นเดินทางจากน้ำลึกสู่น้ำตื้น ข้อใดต่อไปนี้ถูก

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

คลื่นเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง ปริมาณใดต่อไปนี้ไม่เปลี่ยนแปลง

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ถ้ากระทุ่มน้ำเป็นจังหวะสม่ำเสมอ ลูกปิงปองที่ลอยอยู่ห่างออกไปจะเคลื่อนที่อย่างไร

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เมื่อคลื่นเคลื่อนจากตัวกลางที่หนึ่งไปยังตัวกลางที่สองโดยอัตราเร็วของคลื่นลดลงถามว่า สำหรับคลื่นในตัวกลางที่สอง ข้อความใดถูกต้อง

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

คลื่นใดต่อไปนี้ เป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
   1. คลื่นแสง
   2. คลื่นเสียง
   3. คลื่นผิวน้ำ
คำตอบที่ถูกต้องคือ

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ชาวประมงส่งคลื่นโซนาร์ไปยังฝูงปลา พบว่าช่วงเวลาที่คลื่นออกไปจากเครื่องส่งจนกลับมาถึงเครื่องเป็น 1.0 วินาทีพอดี จงหาว่าปลาอยู่ห่างจากเรือเท่าใด (กำหนดให้ความเร็วของคลื่นในน้ำเป็น 1,540 เมตรต่อวินาที)

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เสียงผ่านหน้าต่างในแนวตั้งฉาก มีค่าความเข้มเสียงที่ผ่านหน้าต่างเฉลี่ย 1.0×10-4 วัตต์ต่อตารางเมตร หน้าต่างกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร กำลังเฉลี่ยที่ผ่านหน้าต่างมีค่าเท่าใด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ถ้าดีดกีตาร์แล้วพบว่าเสียงที่ได้ยินต่ำกว่าปกติ จะมีวิธีปรับแก้ไขให้เสียงสูงขึ้นได้อย่างไร

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ในการเทียบเสียงกีตาร์กับหลอดเทียบเสียงมาตรฐานเมื่อดีดสายกีตาร์พร้อมกับหลอดเทียบเสียง เกิดบีตส์ขึ้นที่ความถี่หนึ่ง แต่เมื่อขันให้สายตึงขึ้นเล็กน้อยความถี่ของบีตส์สูงขึ้น ความถี่ของเสียงกีตาร์เดิมเป็นอย่างไร

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการบุผนังของโรงภาพยนตร์ด้วยวัตถุกลืนเสียง

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 20 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 500 เมตร

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

เด็กคนหนึ่งออกกำลังกายด้วยการวิ่งด้วยอัตราเร็ว 6 เมตรต่อวินาที เป็นเวลา 1 นาที วิ่งด้วยอัตราเร็ว 5 เมตรต่อวินาที อีก 1 นาที แล้วเดินด้วยอัตราเร็ว 1 เมตรต่อวินาที อีก 1 นาที จงหาอัตราเฉลี่ยในช่วงเวลา 3 นาที

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เด็กคนหนึ่งเดินไปทางทิศเหนือได้ระยะทาง 300 เมตร จากนั้นเดินทางไปทางทิศตะวันออกได้ระยะทาง 400 เมตร ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 500 วินาที เด็กคนนี้เดินทางด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าไร

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 4.9 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดลูกบอลจึงจะเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ถ้าปล่อยให้ก้อนหินตกจากยอดตึกสู่พื้น การเคลื่อนที่ของก้อนหินก่อนจะกระทบพื้นจะเป็นตามข้อใด ถ้าไม่คิดแรงต้านของอากาศ

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ถ้าปล่อยให้วัตถุตกลงในแนวดิ่งอย่างเสรี หากวัตถุนั้นตกกระทบพื้นดินในเวลา 5 วินาที ถามว่าวัตถุจะกระทบพื้นดินด้วยความเร็วเท่ากับกี่เมตรต่อวินาที

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

รถยนต์ A เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งโดยอัตราเร็วเพิ่มขึ้น 2 เมตรต่อวินาที ทุก 1 วินาที เมื่อสิ้นวินาทีที่ 5 รถจะมีอัตราเร็วเท่าใด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

กราฟของความเร็ว v กับเวลา t ข้อใดสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่ง

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

จากรูปแสดงจุดห่างสม่ำเสมอกันบนแถบกระดาษที่ผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 50 ครั้ง/วินาที ข้อความใดถูกต้องสำหรับการเคลื่อนที่นี้

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

รถไต่ถังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอและวิ่งครบรอบได้ 5 รอบในเวลา 2 วินาที หากคิดในแง่ความถี่ของการเคลื่อนที่ ความถี่จะเป็นเท่าใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

เมื่อคลื่นเดินทางจากน้ำลึกสู่น้ำตื้น ข้อใดต่อไปนี้ถูก

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

คลื่นเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง ปริมาณใดต่อไปนี้ไม่เปลี่ยนแปลง

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ถ้ากระทุ่มน้ำเป็นจังหวะสม่ำเสมอ ลูกปิงปองที่ลอยอยู่ห่างออกไปจะเคลื่อนที่อย่างไร

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เมื่อคลื่นเคลื่อนจากตัวกลางที่หนึ่งไปยังตัวกลางที่สองโดยอัตราเร็วของคลื่นลดลงถามว่า สำหรับคลื่นในตัวกลางที่สอง ข้อความใดถูกต้อง

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

คลื่นใดต่อไปนี้ เป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
   1. คลื่นแสง
   2. คลื่นเสียง
   3. คลื่นผิวน้ำ
คำตอบที่ถูกต้องคือ

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ชาวประมงส่งคลื่นโซนาร์ไปยังฝูงปลา พบว่าช่วงเวลาที่คลื่นออกไปจากเครื่องส่งจนกลับมาถึงเครื่องเป็น 1.0 วินาทีพอดี จงหาว่าปลาอยู่ห่างจากเรือเท่าใด (กำหนดให้ความเร็วของคลื่นในน้ำเป็น 1,540 เมตรต่อวินาที)

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เสียงผ่านหน้าต่างในแนวตั้งฉาก มีค่าความเข้มเสียงที่ผ่านหน้าต่างเฉลี่ย 1.0×10-4 วัตต์ต่อตารางเมตร หน้าต่างกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร กำลังเฉลี่ยที่ผ่านหน้าต่างมีค่าเท่าใด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ถ้าดีดกีตาร์แล้วพบว่าเสียงที่ได้ยินต่ำกว่าปกติ จะมีวิธีปรับแก้ไขให้เสียงสูงขึ้นได้อย่างไร

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ในการเทียบเสียงกีตาร์กับหลอดเทียบเสียงมาตรฐานเมื่อดีดสายกีตาร์พร้อมกับหลอดเทียบเสียง เกิดบีตส์ขึ้นที่ความถี่หนึ่ง แต่เมื่อขันให้สายตึงขึ้นเล็กน้อยความถี่ของบีตส์สูงขึ้น ความถี่ของเสียงกีตาร์เดิมเป็นอย่างไร

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการบุผนังของโรงภาพยนตร์ด้วยวัตถุกลืนเสียง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
28 ต.ค. 2558 SCMB612890 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่5 20 ข้อ 3,720 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
31 ต.ค. 2556 SCMB610990 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่2 22 ข้อ 7,507 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 พ.ค. 2554 SCMB603846 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2546) ชุดที่1 15 ข้อ 7,818 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 พ.ย. 2556 SCMB411067 แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่6 15 ข้อ 37,210 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 พ.ย. 2556 SCMB411062 แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่3 15 ข้อ 14,633 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ต.ค. 2558 SCMB612867 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์(2550) ชุดที่1 20 ข้อ 2,903 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2556 SCMB610224 ข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์(2550) 20 ข้อ 150,770 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 พ.ย. 2556 SCMB411061 แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่2 15 ข้อ 14,040 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 พ.ค. 2554 SCMB603836 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2543) ชุดที่1 15 ข้อ 12,166 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 พ.ย. 2556 SCMB411060 แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่1 20 ข้อ 176,029 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน