ม.4

แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB411060

จำนวนข้อ

: 20 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.4

สร้างเมื่อ

: 21 พ.ย. 56 เวลา 14:01 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เสียงและการได้ยิน , แรง มวล และการเคลื่อนที่ , คลื่น

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/20
คำถาม :

รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 20 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 500 เมตร

2

ข้อที่ 2/20
คำถาม :

เด็กคนหนึ่งออกกำลังกายด้วยการวิ่งด้วยอัตราเร็ว 6 เมตรต่อวินาที เป็นเวลา 1 นาที วิ่งด้วยอัตราเร็ว 5 เมตรต่อวินาที อีก 1 นาที แล้วเดินด้วยอัตราเร็ว 1 เมตรต่อวินาที อีก 1 นาที จงหาอัตราเฉลี่ยในช่วงเวลา 3 นาที

3

ข้อที่ 3/20
คำถาม :

เด็กคนหนึ่งเดินไปทางทิศเหนือได้ระยะทาง 300 เมตร จากนั้นเดินทางไปทางทิศตะวันออกได้ระยะทาง 400 เมตร ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 500 วินาที เด็กคนนี้เดินทางด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าไร

4

ข้อที่ 4/20
คำถาม :

โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 4.9 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดลูกบอลจึงจะเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุด

5

ข้อที่ 5/20
คำถาม :

ถ้าปล่อยให้ก้อนหินตกจากยอดตึกสู่พื้น การเคลื่อนที่ของก้อนหินก่อนจะกระทบพื้นจะเป็นตามข้อใด ถ้าไม่คิดแรงต้านของอากาศ

6

ข้อที่ 6/20
คำถาม :

ถ้าปล่อยให้วัตถุตกลงในแนวดิ่งอย่างเสรี หากวัตถุนั้นตกกระทบพื้นดินในเวลา 5 วินาที ถามว่าวัตถุจะกระทบพื้นดินด้วยความเร็วเท่ากับกี่เมตรต่อวินาที

7

ข้อที่ 7/20
คำถาม :

รถยนต์ A เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งโดยอัตราเร็วเพิ่มขึ้น 2 เมตรต่อวินาที ทุก 1 วินาที เมื่อสิ้นวินาทีที่ 5 รถจะมีอัตราเร็วเท่าใด

8

ข้อที่ 8/20
คำถาม :

กราฟของความเร็ว v กับเวลา t ข้อใดสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่ง

9

ข้อที่ 9/20
คำถาม :

จากรูปแสดงจุดห่างสม่ำเสมอกันบนแถบกระดาษที่ผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 50 ครั้ง/วินาที ข้อความใดถูกต้องสำหรับการเคลื่อนที่นี้

10

ข้อที่ 10/20
คำถาม :

รถไต่ถังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอและวิ่งครบรอบได้ 5 รอบในเวลา 2 วินาที หากคิดในแง่ความถี่ของการเคลื่อนที่ ความถี่จะเป็นเท่าใด

11

ข้อที่ 11/20
คำถาม :

เมื่อคลื่นเดินทางจากน้ำลึกสู่น้ำตื้น ข้อใดต่อไปนี้ถูก

12

ข้อที่ 12/20
คำถาม :

คลื่นเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง ปริมาณใดต่อไปนี้ไม่เปลี่ยนแปลง

13

ข้อที่ 13/20
คำถาม :

ถ้ากระทุ่มน้ำเป็นจังหวะสม่ำเสมอ ลูกปิงปองที่ลอยอยู่ห่างออกไปจะเคลื่อนที่อย่างไร

14

ข้อที่ 14/20
คำถาม :

เมื่อคลื่นเคลื่อนจากตัวกลางที่หนึ่งไปยังตัวกลางที่สองโดยอัตราเร็วของคลื่นลดลงถามว่า สำหรับคลื่นในตัวกลางที่สอง ข้อความใดถูกต้อง

15

ข้อที่ 15/20
คำถาม :

คลื่นใดต่อไปนี้ เป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
   1. คลื่นแสง
   2. คลื่นเสียง
   3. คลื่นผิวน้ำ
คำตอบที่ถูกต้องคือ

16

ข้อที่ 16/20
คำถาม :

ชาวประมงส่งคลื่นโซนาร์ไปยังฝูงปลา พบว่าช่วงเวลาที่คลื่นออกไปจากเครื่องส่งจนกลับมาถึงเครื่องเป็น 1.0 วินาทีพอดี จงหาว่าปลาอยู่ห่างจากเรือเท่าใด (กำหนดให้ความเร็วของคลื่นในน้ำเป็น 1,540 เมตรต่อวินาที)

17

ข้อที่ 17/20
คำถาม :

เสียงผ่านหน้าต่างในแนวตั้งฉาก มีค่าความเข้มเสียงที่ผ่านหน้าต่างเฉลี่ย 1.0×10-4 วัตต์ต่อตารางเมตร หน้าต่างกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร กำลังเฉลี่ยที่ผ่านหน้าต่างมีค่าเท่าใด

18

ข้อที่ 18/20
คำถาม :

ถ้าดีดกีตาร์แล้วพบว่าเสียงที่ได้ยินต่ำกว่าปกติ จะมีวิธีปรับแก้ไขให้เสียงสูงขึ้นได้อย่างไร

19

ข้อที่ 19/20
คำถาม :

ในการเทียบเสียงกีตาร์กับหลอดเทียบเสียงมาตรฐานเมื่อดีดสายกีตาร์พร้อมกับหลอดเทียบเสียง เกิดบีตส์ขึ้นที่ความถี่หนึ่ง แต่เมื่อขันให้สายตึงขึ้นเล็กน้อยความถี่ของบีตส์สูงขึ้น ความถี่ของเสียงกีตาร์เดิมเป็นอย่างไร

20

ข้อที่ 20/20
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการบุผนังของโรงภาพยนตร์ด้วยวัตถุกลืนเสียง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 ก.พ. 2555 SCMB607085 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน ชุดที่4 10 ข้อ 5,014 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 พ.ย. 2558 SCMB612932 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่10 15 ข้อ 29,140 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ส.ค. 2555 SCMB608099 ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 1 25 ข้อ 117,902 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2556 SCMB610057 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่4 20 ข้อ 22,639 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 มี.ค. 2557 SCMB611574 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่2 25 ข้อ 6,883 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ธ.ค. 2556 SCMB611119 แนวข้อสอบ PAT 3 ปี 2552 ชุดที่ 2 25 ข้อ 30,953 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 ก.ค. 2557 SCMB612028 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่2 11 ข้อ 24,231 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 ธ.ค. 2554 SCMB605634 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน ชุดที่2 10 ข้อ 7,440 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ต.ค. 2558 SCMB612906 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่9 16 ข้อ 4,830 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 มิ.ย. 2557 SCMB611985 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่1 12 ข้อ 10,854 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน