ม.6

แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: LAMB610843

จำนวนข้อ

: 32 ข้อ

วิชา

: ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 4 ต.ค. 56 เวลา 15:41 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การอ่านจับใจความ

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/32
คำถาม :

Paragraph 5 (1-9)
     Many video games feature an invincibility power-up that makes the player impervious to damage, at least for a while. As the economic crisis hit in late 2008, some said the same about the industry itself. The theory went that sales of video games, which had been strong in 2008, would also be strong in 2009, because games are a relatively cheap form of entertainment that let people escape from gloomy economic reality.
     At first glance the sales figures seem to debunk the idea that video games are recession-proof. In June 2009, for example, sales of games in America were 31% lower than in June 2008, according to NPD, a market-research firm. In July sales were down 26%, the fifth successive monthly decline. But the year ended with a record-breaking December, as people bought consoles and games for Christmas. Globally, says Piers Harding-Rolls of Screen Digest, a consultancy, sales of games were down by 6.3% in 2009. The decline was biggest in America (9.3%) and smaller in Europe (3.5%) and Japan (2%). The number of Nintendo Wii and Microsoft Xbox 360 consoles sold was flat in 2009; sales of Sony’s PlayStation 3 were up by 22% after a price cut.
     In some respects, this stumble reflects gaming’s new popularity. When it was less of a mainstream activity it was not so connected to the wider economic cycle. The success of the family-friendly Wii has broadened gaming’s appeal, but the new players it has attracted are less avid gamers who are more likely to cut back in hard times. During 2009 more people turned to mobile, web-based or second-hand games, says Mr. Harding-Rolls.
     Another way of looking at things, however, is to say that spending on gaming is driven by big hits, and that the slight decline in 2009 reflects creative rather than economic weakness. Entertainment industries always have their ups and downs, says Shigeru Miyamoto, the creative force behind many of Nintendo’s biggest games. There was an unusually large number of hits in 2008, which boosted sales, and fewer big releases in 2009 until late in the year, which may explain the weak mid-year sales. The biggest hit was “Modern Warfare 2”, released in November, which became the fastest-selling game in history, selling 7m copies worldwide on its first day. The top 20 games took a larger share of sales in 2009 than in 2008, which show that the games industry, like the film industry, is becoming increasingly polarized between hits and misses. Hence the hit-and-miss results of the big publishers of video games.
     Overall, says Mr. Miyamoto, 2009’s crop of games may just have been less compelling. “We were not able to produce fun-enough products,” he says. That highlights the importance of continued innovation, he says—but it leaves unanswered the question of whether gaming is indeed recession-proof.

Why are the sales of video games expected to be strong?

2

ข้อที่ 2/32
คำถาม :

Which paragraph does the passage mention about the causes of sale dip in video game industry?

3

ข้อที่ 3/32
คำถาม :

What is the main idea of the passage?

4

ข้อที่ 4/32
คำถาม :

The word “debunk” can be replaced by _____________.

5

ข้อที่ 5/32
คำถาม :

The phrase “ups and downs” can be replaced by _____________.

6

ข้อที่ 6/32
คำถาม :

The author’s attitude toward video game industry is _____________.

7

ข้อที่ 7/32
คำถาม :

The word “its” refers to _____________.

8

ข้อที่ 8/32
คำถาม :

In 2009, which continent has the biggest fall in sales of games?

9

ข้อที่ 9/32
คำถาม :

According to the passage, when was the biggest hit video game released?

10

ข้อที่ 10/32
คำถาม :

Paragraph 6 (10-16)
     It is time to light the Olympic Torch in a tropical country," Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva told the International Olympic Committee (IOC) as it gathered in Copenhagen to select a site for the 2016 Summer Olympics. "It is Brazil's time." The IOC agreed. On Oct. 2, Rio de Janeiro beat out First World metropolises Madrid, Tokyo and Chicago to become the first South American city to host the Games--sparking a deafening celebration on Copacabana Beach to rival the city's annual Carnaval bacchanal.
     The IOC did more than signal its confidence that the birthplace of bossa nova can put on the world's biggest sports spectacle. No country in Latin America--or anywhere else in the developing world--has hosted an Olympics since 1968, when Mexican soldiers massacred hundreds of prodemocracy demonstrators just days before the opening of the Mexico City Games. By tapping Rio, the IOC affirmed the widely held opinion that Brazil--a democracy and the only nation among the world's 10 largest economies never to have held an Olympics--is the first Latin country developed enough to give the region a second chance. "The IOC decision is an embrace of Brazil's practical way of doing things," says Paulo Sotero, director of the Brazil Institute of the Woodrow Wilson Center in Washington, referring to Lula's unique hybrid of market economics and progressive social policy.
     But Rio has a lot of work to do if it wants applause in 2016. True, athletes will compete in such iconic venues as the Maracanã soccer stadium--the largest in South America--while rowers and triathletes will ply Rio's blue waters beneath the outstretched arms of the titanic Christ the Redeemer statue. But many of the venues for the 2016 Games--including the João Havelange Olympic Stadium, where track-and-field events will take place--don't meet IOC standards or will require extensive renovations. Nearly 20 will need to be built from scratch. Cariocas, as Rio's residents are called, are still reeling from the final bill for 2007's much smaller Pan American Games, which ended up costing the city 10 times the original $177 million estimate. The 2016 Games' $14 billion budget includes a $427 million Olympic Village for athletes, but lodging and security for everybody else are still question marks: Rio is short on hotel rooms, and the city's homicide rate, 47 per 100,000 residents, not only is triple that of Olympic also-ran Chicago but is also up 10% this year.
     Brazil will get a valuable practice run when it hosts the soccer World Cup in 2014; construction of venues for that event has yet to begin. Brazilians have long had to endure the joke that theirs was the country of the future and always would be. With that future just seven years away, they now have to prove they'll be ready.

Which following statement is not TRUE about Brazil?

11

ข้อที่ 11/32
คำถาม :

From the passage, we learnt that sport facilities in Brazil _____________.

12

ข้อที่ 12/32
คำถาม :

According to the passage, where was the IOC meeting held?

13

ข้อที่ 13/32
คำถาม :

The word “it” refers to_____________.

14

ข้อที่ 14/32
คำถาม :

The word “beat out” is closest in meaning to_____________.

15

ข้อที่ 15/32
คำถาม :

The word “endure” is closest in meaning to_____________.

16

ข้อที่ 16/32
คำถาม :

The author’s attitude toward the Summer Olympic to be held in Brazil is _____________.

17

ข้อที่ 17/32
คำถาม :

Paragraph 5 (1-9)
     Many video games feature an invincibility power-up that makes the player impervious to damage, at least for a while. As the economic crisis hit in late 2008, some said the same about the industry itself. The theory went that sales of video games, which had been strong in 2008, would also be strong in 2009, because games are a relatively cheap form of entertainment that let people escape from gloomy economic reality.
     At first glance the sales figures seem to debunk the idea that video games are recession-proof. In June 2009, for example, sales of games in America were 31% lower than in June 2008, according to NPD, a market-research firm. In July sales were down 26%, the fifth successive monthly decline. But the year ended with a record-breaking December, as people bought consoles and games for Christmas. Globally, says Piers Harding-Rolls of Screen Digest, a consultancy, sales of games were down by 6.3% in 2009. The decline was biggest in America (9.3%) and smaller in Europe (3.5%) and Japan (2%). The number of Nintendo Wii and Microsoft Xbox 360 consoles sold was flat in 2009; sales of Sony’s PlayStation 3 were up by 22% after a price cut.
     In some respects, this stumble reflects gaming’s new popularity. When it was less of a mainstream activity it was not so connected to the wider economic cycle. The success of the family-friendly Wii has broadened gaming’s appeal, but the new players it has attracted are less avid gamers who are more likely to cut back in hard times. During 2009 more people turned to mobile, web-based or second-hand games, says Mr. Harding-Rolls.
     Another way of looking at things, however, is to say that spending on gaming is driven by big hits, and that the slight decline in 2009 reflects creative rather than economic weakness. Entertainment industries always have their ups and downs, says Shigeru Miyamoto, the creative force behind many of Nintendo’s biggest games. There was an unusually large number of hits in 2008, which boosted sales, and fewer big releases in 2009 until late in the year, which may explain the weak mid-year sales. The biggest hit was “Modern Warfare 2”, released in November, which became the fastest-selling game in history, selling 7m copies worldwide on its first day. The top 20 games took a larger share of sales in 2009 than in 2008, which show that the games industry, like the film industry, is becoming increasingly polarized between hits and misses. Hence the hit-and-miss results of the big publishers of video games.
     Overall, says Mr. Miyamoto, 2009’s crop of games may just have been less compelling. “We were not able to produce fun-enough products,” he says. That highlights the importance of continued innovation, he says—but it leaves unanswered the question of whether gaming is indeed recession-proof.

Why are the sales of video games expected to be strong?

18

ข้อที่ 18/32
คำถาม :

Which paragraph does the passage mention about the causes of sale dip in video game industry?

19

ข้อที่ 19/32
คำถาม :

What is the main idea of the passage?

20

ข้อที่ 20/32
คำถาม :

The word “debunk” can be replaced by _____________.

21

ข้อที่ 21/32
คำถาม :

The phrase “ups and downs” can be replaced by _____________.

22

ข้อที่ 22/32
คำถาม :

The author’s attitude toward video game industry is _____________.

23

ข้อที่ 23/32
คำถาม :

The word “its” refers to _____________.

24

ข้อที่ 24/32
คำถาม :

In 2009, which continent has the biggest fall in sales of games?

25

ข้อที่ 25/32
คำถาม :

According to the passage, when was the biggest hit video game released?

26

ข้อที่ 26/32
คำถาม :

Paragraph 6 (10-16)
     It is time to light the Olympic Torch in a tropical country," Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva told the International Olympic Committee (IOC) as it gathered in Copenhagen to select a site for the 2016 Summer Olympics. "It is Brazil's time." The IOC agreed. On Oct. 2, Rio de Janeiro beat out First World metropolises Madrid, Tokyo and Chicago to become the first South American city to host the Games--sparking a deafening celebration on Copacabana Beach to rival the city's annual Carnaval bacchanal.
     The IOC did more than signal its confidence that the birthplace of bossa nova can put on the world's biggest sports spectacle. No country in Latin America--or anywhere else in the developing world--has hosted an Olympics since 1968, when Mexican soldiers massacred hundreds of prodemocracy demonstrators just days before the opening of the Mexico City Games. By tapping Rio, the IOC affirmed the widely held opinion that Brazil--a democracy and the only nation among the world's 10 largest economies never to have held an Olympics--is the first Latin country developed enough to give the region a second chance. "The IOC decision is an embrace of Brazil's practical way of doing things," says Paulo Sotero, director of the Brazil Institute of the Woodrow Wilson Center in Washington, referring to Lula's unique hybrid of market economics and progressive social policy.
     But Rio has a lot of work to do if it wants applause in 2016. True, athletes will compete in such iconic venues as the Maracanã soccer stadium--the largest in South America--while rowers and triathletes will ply Rio's blue waters beneath the outstretched arms of the titanic Christ the Redeemer statue. But many of the venues for the 2016 Games--including the João Havelange Olympic Stadium, where track-and-field events will take place--don't meet IOC standards or will require extensive renovations. Nearly 20 will need to be built from scratch. Cariocas, as Rio's residents are called, are still reeling from the final bill for 2007's much smaller Pan American Games, which ended up costing the city 10 times the original $177 million estimate. The 2016 Games' $14 billion budget includes a $427 million Olympic Village for athletes, but lodging and security for everybody else are still question marks: Rio is short on hotel rooms, and the city's homicide rate, 47 per 100,000 residents, not only is triple that of Olympic also-ran Chicago but is also up 10% this year.
     Brazil will get a valuable practice run when it hosts the soccer World Cup in 2014; construction of venues for that event has yet to begin. Brazilians have long had to endure the joke that theirs was the country of the future and always would be. With that future just seven years away, they now have to prove they'll be ready.

Which following statement is not TRUE about Brazil?

27

ข้อที่ 27/32
คำถาม :

From the passage, we learnt that sport facilities in Brazil _____________.

28

ข้อที่ 28/32
คำถาม :

According to the passage, where was the IOC meeting held?

29

ข้อที่ 29/32
คำถาม :

The word “it” refers to_____________.

30

ข้อที่ 30/32
คำถาม :

The word “beat out” is closest in meaning to_____________.

31

ข้อที่ 31/32
คำถาม :

The word “endure” is closest in meaning to_____________.

32

ข้อที่ 32/32
คำถาม :

The author’s attitude toward the Summer Olympic to be held in Brazil is _____________.

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
20 ก.ค. 2556 LAMB610215 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2553) ชุดที่5 20 ข้อ 13,634 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
12 มิ.ย. 2556 LAMB609787 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่10 20 ข้อ 3,075 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ธ.ค. 2553 LAMB603359 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2543) ชุดที่1 20 ข้อ 54,478 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มี.ค. 2553 LAMA302229 ภาษาอังกฤษ ม.3 ชุดที่7 20 ข้อ 41,021 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 มี.ค. 2557 LAMA311602 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่4 15 ข้อ 11,736 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 ต.ค. 2554 LAMB605188 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่7 14 ข้อ 7,257 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 มี.ค. 2553 LAMA002261 ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ชุดที่ 11 20 ข้อ 19,138 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ก.ค. 2556 LAMB610082 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่4 20 ข้อ 3,768 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ก.ค. 2556 LAMB610098 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่4 15 ข้อ 3,358 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
31 มี.ค. 2553 LAMA002281 ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ชุดที่ 20 20 ข้อ 20,150 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน