ม.6

แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB610830

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 3 ต.ค. 56 เวลา 15:49 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 1-2
     ถ้าเอาธรรมะออกไปแล้ว มนุษย์จะเลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ไม่มีธรรมะแล้ว อันธพาลเต็มบ้านเต็มเมือง ไม่มีความผาสุกเลย ในโลกสัตว์เดรัจฉานไม่มีอันธพาลอย่างนี้ ไม่มีอันธพาลขนาดที่ว่า เอาก้อนหินมาดักรถยนต์ให้สะดุดแล้วล้มคว่ำ แล้วก็มาปล้นเอาของในรถยนต์ ถอดเอาเสื้อผ้าของคนในรถเหลือแต่กางเกงในนั้น สัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้

ผู้กล่าวข้อความนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไร

2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

ข้อความนี้ควรอยู่ที่ใด

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 3-5
     สถาบันฝ่ายครูได้รับการวิจารณ์ว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนล้วนแต่มีกำลังปัญญาไม่ดี และไม่มีความสามารถที่จะศึกษาทางอื่นได้แล้ว จึงหันมาศึกษาทางครู จึงเป็นผลที่ทำให้บ้านเมืองมีแต่ครูที่ไม่มีคุณภาพทางด้านความรู้การทำงานและความประพฤติ แล้วก็ทำให้การศึกษาของเด็กเลวและเรียวลงทุกที ข้อวิจารณ์นี้จะจริงหรือไม่ ไม่เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องโต้แย้ง สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าผู้ที่เป็นครูและผู้บริหารการศึกษาทุกฝ่ายต้องมั่นในอุดมคติและพยายามทำงานให้ดีที่สุดที่จะดีได้ เพื่อสร้างคุณค่าของผู้ที่เป็นครูและเชิดชูสถาบันของตนตลอดจนสอนศิษย์ให้มีความรู้ดีและมีความประพฤติดี

ข้อความนี้มีใจความโดยย่อตรงกับข้อใด

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

ผู้กล่าวข้อความนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไร

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ข้อความนี้สื่อสารโดยตรงถึงกลุ่มบุคคลใด

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับคำคือ  คำสมาส และคำสมาสแบบสนธิ ได้ถูกต้อง

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

ข้อใดประกอบด้วยคำประสมทุกคำ

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่มิใช่คำซ้อนผสมอยู่

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ข้อใดเป็นภาษาทางการ

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

ข้อใดไม่มีภาษากำกวม

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

ข้อใดมิได้เล่นคำพ้อง

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

ข้อใดใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสม

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่สะกดถูกทุกคำ

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทั้ง5เสียง

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 1-2
     ถ้าเอาธรรมะออกไปแล้ว มนุษย์จะเลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ไม่มีธรรมะแล้ว อันธพาลเต็มบ้านเต็มเมือง ไม่มีความผาสุกเลย ในโลกสัตว์เดรัจฉานไม่มีอันธพาลอย่างนี้ ไม่มีอันธพาลขนาดที่ว่า เอาก้อนหินมาดักรถยนต์ให้สะดุดแล้วล้มคว่ำ แล้วก็มาปล้นเอาของในรถยนต์ ถอดเอาเสื้อผ้าของคนในรถเหลือแต่กางเกงในนั้น สัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้

ผู้กล่าวข้อความนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไร

17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

ข้อความนี้ควรอยู่ที่ใด

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 3-5
     สถาบันฝ่ายครูได้รับการวิจารณ์ว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนล้วนแต่มีกำลังปัญญาไม่ดี และไม่มีความสามารถที่จะศึกษาทางอื่นได้แล้ว จึงหันมาศึกษาทางครู จึงเป็นผลที่ทำให้บ้านเมืองมีแต่ครูที่ไม่มีคุณภาพทางด้านความรู้การทำงานและความประพฤติ แล้วก็ทำให้การศึกษาของเด็กเลวและเรียวลงทุกที ข้อวิจารณ์นี้จะจริงหรือไม่ ไม่เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องโต้แย้ง สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าผู้ที่เป็นครูและผู้บริหารการศึกษาทุกฝ่ายต้องมั่นในอุดมคติและพยายามทำงานให้ดีที่สุดที่จะดีได้ เพื่อสร้างคุณค่าของผู้ที่เป็นครูและเชิดชูสถาบันของตนตลอดจนสอนศิษย์ให้มีความรู้ดีและมีความประพฤติดี

ข้อความนี้มีใจความโดยย่อตรงกับข้อใด

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

ผู้กล่าวข้อความนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไร

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ข้อความนี้สื่อสารโดยตรงถึงกลุ่มบุคคลใด

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับคำคือ  คำสมาส และคำสมาสแบบสนธิ ได้ถูกต้อง

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

ข้อใดประกอบด้วยคำประสมทุกคำ

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่มิใช่คำซ้อนผสมอยู่

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

ข้อใดเป็นภาษาทางการ

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

ข้อใดไม่มีภาษากำกวม

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

ข้อใดมิได้เล่นคำพ้อง

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

ข้อใดใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสม

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่สะกดถูกทุกคำ

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทั้ง5เสียง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
18 ส.ค. 2552 THPA300053 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่1 20 ข้อ 80,097 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500124 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่7 10 ข้อ 22,525 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPA300254 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่8 10 ข้อ 21,408 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPB400075 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่7 10 ข้อ 16,893 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500112 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่2 10 ข้อ 27,960 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPB400074 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่6 10 ข้อ 17,433 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101157 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่9 20 ข้อ 21,511 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101150 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่2 20 ข้อ 99,891 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100505 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่8 15 ข้อ 18,435 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101161 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่13 15 ข้อ 21,102 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน