ม.6

แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB610829

จำนวนข้อ

: 32 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 3 ต.ค. 56 เวลา 13:32 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การอ่าน

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/32
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 1-6
     วันนี้ผมตื่นแต่เช้ามืด แต่รู้สึกว่าจะเป็นไข้ หนาวๆร้อนๆ คิดว่าจะไม่ไปโรงเรียน ตามปกติผมมักจะฝืนไปโรงเรียนเสมอ แม้ว่าให้จะเจ็บป่วยมากน้อย เช่น ตาแดง คางทูม บางครั้งไปโรงเรียนแล้วครูเคยไล่กลับบ้าน เพราะเกรงว่าจะติดเพื่อนนักเรียนอื่นๆ ที่เล่ามาข้างต้นและจะเล่าต่อไปนั้นเรื่องประมาณเกือบ 40 ปีแล้ว เวลานั้นผมอายุประมาณสิบขวบเศษๆเมื่อผมล้างหน้าล้างตาเสร็จ ก็ปรากฏว่าบิดาของผมตื่นก่อนแล้ว บิดาของผมป่วยเป็นฝีที่หลังอยู่หลายวัน ตามปกติท่านควรจะอยู่ในมุ้ง แต่เช้ามืด วันนั้นท่านก็ตื่นเช้า พอเห็นผมเข้าท่านก็รู้สึกดีใจ เรียกไปซื้อโจ๊กให้กินหน่อยเถิด” บ้านเราอยู่ที่ตรอกวานิช ระหว่างตลาดน้อยกับวัดปทุมคงคา ถ้าไปซื้อโจ๊กต้องเดินไปสำเพ็ง แม้แต่โรงเรียนผมก็ตั้งใจจะไม่ไปแล้ว ถ้าไปซื้อโจ๊กให้เตี่ย ต้องผลัดผ้าโสร่งที่นุ่งอยู่เป็นนุ่งกางเกง ต้องใส่เสื้อใหม่ ต้องเดินไปสิบห้านาที เดินกลับมาสิบห้านาที ใครจะไป? ทั้งตัวเราเองก็ตะครั่นตะครอไม่ใคร่สบายอยู่แล้ว ผมอิดเอื้อนอยู่ เตี่ยทำไมไม่ใช้คนอื่น ทำไมต้องมาใช้ผมอยู่คนเดียวบิดาของผมไม่พูดอะไร ท่านเป็นคนที่ไม่ช่างพูดเป็นปกติอยู่แล้ว แม้แต่จะดุลูกก็ไม่อยากพูด ผมคิดไปคิดมา เตี่ยใช้ทั้งทีต้องไปซื้อโจ๊กให้หน่อย แต่ได้กระบิดกระบวนอยู่แล้วตั้งครึ่งชั่วโมงและก่อนจะออกเดินทางไปซื้อที่สำเพ็งก็ต้องแสดงฤทธิ์ด้วยการทำหน้าเง้าหน้างอ กระฟัดกระเฟียดให้เป็นที่ประจักษ์บ่ายวันนั้น บิดาของผมนอนหลับไปได้สักหนึ่งชั่วโมง หมอก็มาเยี่ยม คลำดูชีพจร บิดาของผมสิ้นลมไปแล้วทุกวันนี้ผมยังเสียดายโอกาสในวันสุดท้ายแห่งชีวิตของบิดาผม ท่านให้โอกาสผมรับใช้ท่าน แต่ผมไม่ได้รับโอกาสนั้นด้วยหน้าชื่นตาบาน กลับทำให้ขุ่นหมองใจท่าน ข้อแก้ตัวใดๆ ฟังไม่ขึ้นทั้งสิ้น รวมทั้งข้ออ้างว่าไม่ใคร่สบาย

ข้อความนี้จัดเป็นข้อความประเภทใด

2

ข้อที่ 2/32
คำถาม :

ข้อความนี้ควรตั้งชื่อเรียกว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

3

ข้อที่ 3/32
คำถาม :

ผู้กล่าวข้อความนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไร

4

ข้อที่ 4/32
คำถาม :

ผู้กล่าวข้อความประเภทนี้น่าจะเป็นคนประเภทใด

5

ข้อที่ 5/32
คำถาม :

ผู้กล่าวข้อความนี้มีความรู้สึกอย่างไร

6

ข้อที่ 6/32
คำถาม :

ข้อความนี้มีใจความโดยย่อตรงกับข้อใด

7

ข้อที่ 7/32
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 7-10
     ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์ ผมก็ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์ และหนังสืออื่นๆ ที่ไม่แพงนัก จะฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ก็ได้โดยไม่ต้องทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกันโรคแก่ผมฟรี กับบริการการแพทย์ รักษาพยาบาลอย่างถูกอย่างดี เจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอพยาบาลได้สะดวก ผมจำเป็นต้องมีเวลาว่างสำหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะที่เขียวชะอุ่ม สามารถมีบทบาท และชมศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี วัฒนธรรมต่างๆ เที่ยวงานวัน งานลอยกระทง งานนักขัตฤกษ์ งานกุศลอะไรก็ได้พอสมควร ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ น้ำดื่มบริสุทธิ์สำหรับดื่ม เรื่องอะไรที่ผมเองไม่ได้ หรือได้แต่ของไม่ดี ผมก็จะขอความร่วมมือกับเพื่อนฝูงในรูปสหกรณ์ หรือ สโมสร หรือสหภาพ จะได้ช่วยซึ่งกันและกัน เรื่องที่ผมจะเรียกร้องข้างต้นนี้ ผมไม่เรียกร้องเปล่า ผมยินดีเสียภาษีอากรให้ส่วนรวมตามอัตภาพ ผมต้องการโอกาสที่มีส่วนในสังคมรอบตัวผม ต้องการมีส่วนในการวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ เมียผมก็ต้องการโอกาสต่างๆ เช่นเดียวกับผม และเราสองคนควรจะได้รับความรู้และวิธีการวางแผนครอบครัว  เมื่อแก่ผมและเมียก็ควรได้ประโยชน์ตอบแทนจากการประกันสังคม ซึ่งผมได้จ่ายบำรุงตลอดมา เมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆ อย่างบ้าๆ คือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน้ำหรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษ เมื่อตายแล้ว ยังมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่ เก็บไว้ให้เมียผมพอใจในชีวิตของเธอ ถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้ เลี้ยงให้โต แต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้ นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการบำรุงชีวิตของคนอื่นๆ บ้าง ตายแล้ว เผาผมเถิด อย่างฝัง คนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและทำกิน และอย่าทำพิธีรีตอง ในงานศพให้วุ่นวายไป นี่แหละคือความหมายของชีวิต นี่แหละคือการพัฒนาที่จะควรให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกคน

ผู้กล่าวข้อความประเภทนี้น่าจะเป็นคนประเภทใด

8

ข้อที่ 8/32
คำถาม :

ผู้กล่าวข้อความนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไร

9

ข้อที่ 9/32
คำถาม :

บทความนี้เหมาะสมกับผู้อ่านประเภทใด

10

ข้อที่ 10/32
คำถาม :

ผู้เขียนน่าจะทำงานในสายอาชีพใด

11

ข้อที่ 11/32
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 11-15
     เมื่อแม่หลับไปแล้ว ลูกก็กลับมาพบคุณหมอที่ห้องหัก เพื่อสอบถามอาการและวิธีการรักษา ลูกสบายใจขึ้นที่อาการป่วยทางกายของแม่จะหายขาดแน่นอน แต่ยังเป็นห่วงเรื่องทางใจของแม่ว่าว่าจะยังกังวลมากน้อยแค่ไหน แม่จะลืมมันได้หรือไม่ ส่วนเรื่องภาระทางบ้านแม่ไม่ต้องเป็นห่วง ลูกจะพยายามหางานทำเพิ่มเติมและจะเป็นเสาหลักของครอบครัวให้ได้ ลูกกลับมาถึงบ้านพร้อมกับน้ำตานองหน้า ใจหนึ่งดีใจที่แม่จะหายป่วยในไม่ช้า แต่อีกใจหนึ่งก็คิดถึงเรื่องเงินที่จะต้องนำมารักษาแม่ หากยังหางานทำเพิ่มเติมไม่ได้ คงต้องขอกู้เพื่อนบ้าน จะทำอย่างไรได้ เพื่อแม่ก็ยอมทุกอย่าง ขอเพียงอย่างเดียวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองแม่ให้ปลอดภัย

ข้อความนี้จัดเป็นข้อความประเภทใด

12

ข้อที่ 12/32
คำถาม :

ข้อความนี้มีใจความโดยย่อตรงกับข้อใด

13

ข้อที่ 13/32
คำถาม :

ข้อความนี้ควรตั้งชื่อเรียกว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

14

ข้อที่ 14/32
คำถาม :

ท้ายที่สุดของเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นอย่างไร

15

ข้อที่ 15/32
คำถาม :

ความคิดและการกระทำของลูกตรงกับสำนวนใด

16

ข้อที่ 16/32
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 11-15
     เมื่อแม่หลับไปแล้ว ลูกก็กลับมาพบคุณหมอที่ห้องหัก เพื่อสอบถามอาการและวิธีการรักษา ลูกสบายใจขึ้นที่อาการป่วยทางกายของแม่จะหายขาดแน่นอน แต่ยังเป็นห่วงเรื่องทางใจของแม่ว่าว่าจะยังกังวลมากน้อยแค่ไหน แม่จะลืมมันได้หรือไม่ ส่วนเรื่องภาระทางบ้านแม่ไม่ต้องเป็นห่วง ลูกจะพยายามหางานทำเพิ่มเติมและจะเป็นเสาหลักของครอบครัวให้ได้ ลูกกลับมาถึงบ้านพร้อมกับน้ำตานองหน้า ใจหนึ่งดีใจที่แม่จะหายป่วยในไม่ช้า แต่อีกใจหนึ่งก็คิดถึงเรื่องเงินที่จะต้องนำมารักษาแม่ หากยังหางานทำเพิ่มเติมไม่ได้ คงต้องขอกู้เพื่อนบ้าน จะทำอย่างไรได้ เพื่อแม่ก็ยอมทุกอย่าง ขอเพียงอย่างเดียวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองแม่ให้ปลอดภัย

ข้อความนี้จัดเป็นข้อความประเภทใด

17

ข้อที่ 17/32
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 1-6
     วันนี้ผมตื่นแต่เช้ามืด แต่รู้สึกว่าจะเป็นไข้ หนาวๆร้อนๆ คิดว่าจะไม่ไปโรงเรียน ตามปกติผมมักจะฝืนไปโรงเรียนเสมอ แม้ว่าให้จะเจ็บป่วยมากน้อย เช่น ตาแดง คางทูม บางครั้งไปโรงเรียนแล้วครูเคยไล่กลับบ้าน เพราะเกรงว่าจะติดเพื่อนนักเรียนอื่นๆ ที่เล่ามาข้างต้นและจะเล่าต่อไปนั้นเรื่องประมาณเกือบ 40 ปีแล้ว เวลานั้นผมอายุประมาณสิบขวบเศษๆเมื่อผมล้างหน้าล้างตาเสร็จ ก็ปรากฏว่าบิดาของผมตื่นก่อนแล้ว บิดาของผมป่วยเป็นฝีที่หลังอยู่หลายวัน ตามปกติท่านควรจะอยู่ในมุ้ง แต่เช้ามืด วันนั้นท่านก็ตื่นเช้า พอเห็นผมเข้าท่านก็รู้สึกดีใจ เรียกไปซื้อโจ๊กให้กินหน่อยเถิด” บ้านเราอยู่ที่ตรอกวานิช ระหว่างตลาดน้อยกับวัดปทุมคงคา ถ้าไปซื้อโจ๊กต้องเดินไปสำเพ็ง แม้แต่โรงเรียนผมก็ตั้งใจจะไม่ไปแล้ว ถ้าไปซื้อโจ๊กให้เตี่ย ต้องผลัดผ้าโสร่งที่นุ่งอยู่เป็นนุ่งกางเกง ต้องใส่เสื้อใหม่ ต้องเดินไปสิบห้านาที เดินกลับมาสิบห้านาที ใครจะไป? ทั้งตัวเราเองก็ตะครั่นตะครอไม่ใคร่สบายอยู่แล้ว ผมอิดเอื้อนอยู่ เตี่ยทำไมไม่ใช้คนอื่น ทำไมต้องมาใช้ผมอยู่คนเดียวบิดาของผมไม่พูดอะไร ท่านเป็นคนที่ไม่ช่างพูดเป็นปกติอยู่แล้ว แม้แต่จะดุลูกก็ไม่อยากพูด ผมคิดไปคิดมา เตี่ยใช้ทั้งทีต้องไปซื้อโจ๊กให้หน่อย แต่ได้กระบิดกระบวนอยู่แล้วตั้งครึ่งชั่วโมงและก่อนจะออกเดินทางไปซื้อที่สำเพ็งก็ต้องแสดงฤทธิ์ด้วยการทำหน้าเง้าหน้างอ กระฟัดกระเฟียดให้เป็นที่ประจักษ์บ่ายวันนั้น บิดาของผมนอนหลับไปได้สักหนึ่งชั่วโมง หมอก็มาเยี่ยม คลำดูชีพจร บิดาของผมสิ้นลมไปแล้วทุกวันนี้ผมยังเสียดายโอกาสในวันสุดท้ายแห่งชีวิตของบิดาผม ท่านให้โอกาสผมรับใช้ท่าน แต่ผมไม่ได้รับโอกาสนั้นด้วยหน้าชื่นตาบาน กลับทำให้ขุ่นหมองใจท่าน ข้อแก้ตัวใดๆ ฟังไม่ขึ้นทั้งสิ้น รวมทั้งข้ออ้างว่าไม่ใคร่สบาย

ข้อความนี้จัดเป็นข้อความประเภทใด

18

ข้อที่ 18/32
คำถาม :

ข้อความนี้ควรตั้งชื่อเรียกว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

19

ข้อที่ 19/32
คำถาม :

ผู้กล่าวข้อความนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไร

20

ข้อที่ 20/32
คำถาม :

ผู้กล่าวข้อความประเภทนี้น่าจะเป็นคนประเภทใด

21

ข้อที่ 21/32
คำถาม :

ผู้กล่าวข้อความนี้มีความรู้สึกอย่างไร

22

ข้อที่ 22/32
คำถาม :

ข้อความนี้มีใจความโดยย่อตรงกับข้อใด

23

ข้อที่ 23/32
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 7-10
     ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์ ผมก็ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์ และหนังสืออื่นๆ ที่ไม่แพงนัก จะฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ก็ได้โดยไม่ต้องทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกันโรคแก่ผมฟรี กับบริการการแพทย์ รักษาพยาบาลอย่างถูกอย่างดี เจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอพยาบาลได้สะดวก ผมจำเป็นต้องมีเวลาว่างสำหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะที่เขียวชะอุ่ม สามารถมีบทบาท และชมศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี วัฒนธรรมต่างๆ เที่ยวงานวัน งานลอยกระทง งานนักขัตฤกษ์ งานกุศลอะไรก็ได้พอสมควร ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ น้ำดื่มบริสุทธิ์สำหรับดื่ม เรื่องอะไรที่ผมเองไม่ได้ หรือได้แต่ของไม่ดี ผมก็จะขอความร่วมมือกับเพื่อนฝูงในรูปสหกรณ์ หรือ สโมสร หรือสหภาพ จะได้ช่วยซึ่งกันและกัน เรื่องที่ผมจะเรียกร้องข้างต้นนี้ ผมไม่เรียกร้องเปล่า ผมยินดีเสียภาษีอากรให้ส่วนรวมตามอัตภาพ ผมต้องการโอกาสที่มีส่วนในสังคมรอบตัวผม ต้องการมีส่วนในการวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ เมียผมก็ต้องการโอกาสต่างๆ เช่นเดียวกับผม และเราสองคนควรจะได้รับความรู้และวิธีการวางแผนครอบครัว  เมื่อแก่ผมและเมียก็ควรได้ประโยชน์ตอบแทนจากการประกันสังคม ซึ่งผมได้จ่ายบำรุงตลอดมา เมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆ อย่างบ้าๆ คือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน้ำหรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษ เมื่อตายแล้ว ยังมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่ เก็บไว้ให้เมียผมพอใจในชีวิตของเธอ ถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้ เลี้ยงให้โต แต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้ นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการบำรุงชีวิตของคนอื่นๆ บ้าง ตายแล้ว เผาผมเถิด อย่างฝัง คนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและทำกิน และอย่าทำพิธีรีตอง ในงานศพให้วุ่นวายไป นี่แหละคือความหมายของชีวิต นี่แหละคือการพัฒนาที่จะควรให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกคน

ผู้กล่าวข้อความประเภทนี้น่าจะเป็นคนประเภทใด

24

ข้อที่ 24/32
คำถาม :

ผู้กล่าวข้อความนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไร

25

ข้อที่ 25/32
คำถาม :

บทความนี้เหมาะสมกับผู้อ่านประเภทใด

26

ข้อที่ 26/32
คำถาม :

ผู้เขียนน่าจะทำงานในสายอาชีพใด

27

ข้อที่ 27/32
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 11-15
     เมื่อแม่หลับไปแล้ว ลูกก็กลับมาพบคุณหมอที่ห้องหัก เพื่อสอบถามอาการและวิธีการรักษา ลูกสบายใจขึ้นที่อาการป่วยทางกายของแม่จะหายขาดแน่นอน แต่ยังเป็นห่วงเรื่องทางใจของแม่ว่าว่าจะยังกังวลมากน้อยแค่ไหน แม่จะลืมมันได้หรือไม่ ส่วนเรื่องภาระทางบ้านแม่ไม่ต้องเป็นห่วง ลูกจะพยายามหางานทำเพิ่มเติมและจะเป็นเสาหลักของครอบครัวให้ได้ ลูกกลับมาถึงบ้านพร้อมกับน้ำตานองหน้า ใจหนึ่งดีใจที่แม่จะหายป่วยในไม่ช้า แต่อีกใจหนึ่งก็คิดถึงเรื่องเงินที่จะต้องนำมารักษาแม่ หากยังหางานทำเพิ่มเติมไม่ได้ คงต้องขอกู้เพื่อนบ้าน จะทำอย่างไรได้ เพื่อแม่ก็ยอมทุกอย่าง ขอเพียงอย่างเดียวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองแม่ให้ปลอดภัย

ข้อความนี้จัดเป็นข้อความประเภทใด

28

ข้อที่ 28/32
คำถาม :

ข้อความนี้มีใจความโดยย่อตรงกับข้อใด

29

ข้อที่ 29/32
คำถาม :

ข้อความนี้ควรตั้งชื่อเรียกว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

30

ข้อที่ 30/32
คำถาม :

ท้ายที่สุดของเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นอย่างไร

31

ข้อที่ 31/32
คำถาม :

ความคิดและการกระทำของลูกตรงกับสำนวนใด

32

ข้อที่ 32/32
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 11-15
     เมื่อแม่หลับไปแล้ว ลูกก็กลับมาพบคุณหมอที่ห้องหัก เพื่อสอบถามอาการและวิธีการรักษา ลูกสบายใจขึ้นที่อาการป่วยทางกายของแม่จะหายขาดแน่นอน แต่ยังเป็นห่วงเรื่องทางใจของแม่ว่าว่าจะยังกังวลมากน้อยแค่ไหน แม่จะลืมมันได้หรือไม่ ส่วนเรื่องภาระทางบ้านแม่ไม่ต้องเป็นห่วง ลูกจะพยายามหางานทำเพิ่มเติมและจะเป็นเสาหลักของครอบครัวให้ได้ ลูกกลับมาถึงบ้านพร้อมกับน้ำตานองหน้า ใจหนึ่งดีใจที่แม่จะหายป่วยในไม่ช้า แต่อีกใจหนึ่งก็คิดถึงเรื่องเงินที่จะต้องนำมารักษาแม่ หากยังหางานทำเพิ่มเติมไม่ได้ คงต้องขอกู้เพื่อนบ้าน จะทำอย่างไรได้ เพื่อแม่ก็ยอมทุกอย่าง ขอเพียงอย่างเดียวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองแม่ให้ปลอดภัย

ข้อความนี้จัดเป็นข้อความประเภทใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
19 ส.ค. 2552 THPB500118 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่5 10 ข้อ 261,850 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500110 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่1 10 ข้อ 38,542 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500114 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่3 10 ข้อ 20,755 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ก.พ. 2553 THPA301645 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่1 20 ข้อ 74,966 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPB000295 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ชุดที่3 10 ข้อ 17,148 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 มี.ค. 2553 THMB602005 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ 29,603 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPB500280 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่11 10 ข้อ 16,420 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 มี.ค. 2553 THPB501973 ภาษาไทย ป.5 ชุดที่4 16 ข้อ 17,236 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.พ. 2553 THPA201553 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่6 20 ข้อ 34,661 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 มี.ค. 2553 THMB602009 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ข้อ 15,843 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน