ม.2

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA210545

จำนวนข้อ

: 20 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 13 ก.ย. 56 เวลา 17:04 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

แรงและการเคลื่อนที่

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/20
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระจัด 1. เป็นความยาวเส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่ 2. เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง 3. เป็นปริมาณสเกลาร์

2

ข้อที่ 2/20
คำถาม :

มดแดงขับรถตรงไปทางทิศตะวันออก 15 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงไปทางทิศเหนือ 20 กม. จงหาการกระจัดของการเดินทางในครั้งนี้

3

ข้อที่ 3/20
คำถาม :

วัตถุอันหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 350 ม. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่กลับมาถึงที่เดิมจะได้การกระจัดและระยะทางเท่าใด

4

ข้อที่ 4/20
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรง

5

ข้อที่ 5/20
คำถาม :

ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารซึ่งสูง 20 เมตรโยนวัตถุขึ้นสูงจากชั้นดาดฟ้า 5 เมตร วัตถุลอยขึ้นไป แล้วตกลงมายังพื้นดินด้านล่าง วัตถุมีการกระจัดและระยะทางเท่าใด

6

ข้อที่ 6/20
คำถาม :

ในการเดินทางโดยรถยนต์จากบ้านไปห้างสรรพสินค้าใช้เวลา ทั้งสิ้น 30 นาทีพบว่าในขณะที่รถเคลื่อนตัวได้รถวิ่งด้วยความเร็ว คงที่ 60 กม./ชม. และในขณะที่การจราจรติดขัดรถมีความเร็ว 0 กม./ชม.ถ้าระยะจากบ้าน ไปห้างสรรพสินค้าเท่ากับ 20 กม. และรถวิ่งเป็นทางตรง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ความเร็วขณะใดๆ ในขณะที่รถเคลื่อนตัวได้ = 60 กม./ชม. 2. ความเร็วขณะใดๆ ในขณะที่การจราจรติดขัด= 0 กม./ชม. 3. ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง = 60 กม./ชม.

7

ข้อที่ 7/20
คำถาม :

ไตรภพขับรถจากบ้านไปตามถนนตรงไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 12 กม. แล้วเลี้ยวไปทางทิศเหนือเป็นระยะ 9 กม. ก็ถึงหน้าที่ทำงานพอดีโดยใช้เวลาเดินทาง 20 นาทีจงหาว่า ไตรภพขับรถด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด

8

ข้อที่ 8/20
คำถาม :

จากข้อ 7. ไตรภพขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด

9

ข้อที่ 9/20
คำถาม :

สุดใจวิ่งเป็นทางตรงด้วยความเร็ว 5 เมตร/วินาที ได้ระยะทาง 80 เมตร ต่อมาจึงเดินด้วยความเร็ว 1 เมตร/วินาที ได้ระยะทาง 20 เมตรแล้ววิ่งย้อนกลับด้วยความเร็ว 3 เมตร/วินาทีได้ระยะทาง 30 เมตรสุดใจวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด

10

ข้อที่ 10/20
คำถาม :

ลูกบอล 2 ลูก เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากันในเวลาที่ เท่ากันแต่มีทิศทางต่างกันปริมาณใดของการเคลื่อนที่ของลูกบอลทั้งสองลูกมีค่าเท่ากัน

11

ข้อที่ 11/20
คำถาม :

เด็กคนหนึ่งเดินด้วยความเร็วคงที่จากหน้าโรงเรียนไปยังร้านหนังสือ ใช้เวลา 15 นาที ยืนเลือกหนังสือเป็นเวลา 5 นาที จากนั้น เดินจากร้านหนังสือไปยังป้ายรถเมล์เพื่อกลับบ้านใช้เวลา 5 นาที ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อเดินทางจากโรงเรียนไปร้านหนังสือ =2 ม./วินาที 2. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อยืนเลือกหนังสือที่ร้านหนังสือ = 2 ม./วินาที 3. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อเดินจากร้านหนังสือไปป้ายรถเมล์ = -4 ม./วินาที 4. ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง = 0.8 ม./วินาทีเด็กคนหนึ่งเดินด้วยความเร็วคงที่จากหน้าโรงเรียนไปยังร้านหนังสือ ใช้เวลา 15 นาที ยืนเลือกหนังสือเป็นเวลา 5 นาที จากนั้น เดินจากร้านหนังสือไปยังป้ายรถเมล์เพื่อกลับบ้านใช้เวลา 5 นาที
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
   1. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อเดินทางจากโรงเรียนไปร้านหนังสือ =2 ม./วินาที
   2. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อยืนเลือกหนังสือที่ร้านหนังสือ = 2 ม./วินาที
   3. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อเดินจากร้านหนังสือไปป้ายรถเมล์ = -4 ม./วินาที
   4. ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง = 0.8 ม./วินาที

12

ข้อที่ 12/20
คำถาม :

สุขสันต์เดินจากบ้านไปทางทิศตะวันออกได้ทาง 80 ม. จากนั้นเดินไป ทางทิศเหนือได้ทาง 60 ม. โดยใช้เวลาในการเดิน 10 วินาที สุขสันต์เดินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด

13

ข้อที่ 13/20
คำถาม :

จากข้อ 12. สุขสันต์เดินด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด

14

ข้อที่ 14/20
คำถาม :

ค่าที่อ่านได้จากมาตรวัดความเร็วบนรถยนต์คือค่าใด

15

ข้อที่ 15/20
คำถาม :

ถ้าวายุขับรถวนรอบบ้านเป็นวงกลมดังรูป นักเรียนคิดว่าข้อใด น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดถ้าวายุขับรถวนรอบบ้านเป็นวงกลมดังรูป นักเรียนคิดว่าข้อใด น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด

16

ข้อที่ 16/20
คำถาม :

สายธารเดินจากบ้านไปโรงเรียนซึ่งมีระยะทาง 10 กม. โดยในช่วง 5 กม. แรกวิ่งด้วยอัตราเร็ว 10 กม./ชม. และ 5 กม.หลังเดิน ด้วยอัตราเร็ว 5 กม./ชม. จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง

17

ข้อที่ 17/20
คำถาม :

กวางวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 30 กม./ชม. กวางจะวิ่งไปได้เป็นระยะทางเท่าใดในเวลา 5 นาที

18

ข้อที่ 18/20
คำถาม :

ภูผาเดินจากบ้านไปทางทิศตะวันตกได้ทาง 160 ม. ในเวลา 12 วินาทีจากนั้นเดินทางไปทางทิศเหนือได้ทาง 120 ม.ใน เวลา 8 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการเดินของภูผา

19

ข้อที่ 19/20
คำถาม :

จากข้อ 18. จงหาความเร็วเฉลี่ยในการเดินของภูผา

20

ข้อที่ 20/20
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. อัตราเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ 2. ความเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ 3. อัตราเร็วเป็นปริมาณที่มีขนาดแต่ไม่มีทิศทาง 4. ความเร็วเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ระบบกำลังประมวลผล

 • ข้อปัจจุบัน
 • ข้อที่ทำแล้ว
 • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
 • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
18 ส.ค. 2552 SCPB500060 ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2(ภาคความรู้) 15 ข้อ 36,093 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 ม.ค. 2553 SCPA101144 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ป.1 ชุดที่1 14 ข้อ 26,361 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ก.พ. 2555 SCPA106497 วิทยาศาสตร์ ป.1 ชุดที่10 10 ข้อ 18,182 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
12 พ.ย. 2552 SCMA100814 วิชาวิทยาศาสตร์ม.1 ชุดที่21 16 ข้อ 34,202 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 SCPA300052 ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ต่อ 10 ข้อ 30,463 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ก.พ. 2555 SCPA106512 วิทยาศาสตร์ ป.1 ชุดที่24 10 ข้อ 17,467 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 SCPA300051 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 10 ข้อ 80,544 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ก.พ. 2555 SCPA106500 วิทยาศาสตร์ ป.1 ชุดที่13 10 ข้อ 9,138 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ม.ค. 2558 SCPB612469 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่2 11 ข้อ 81,932 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 มี.ค. 2554 SCMA103596 วิชาวิทยาศาสตร์ม.1 ชุดที่26 15 ข้อ 28,854 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน