ม.1

อาเซียน

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA110462

จำนวนข้อ

: 25 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 2 ก.ย. 56 เวลา 19:03 น.

ผู้สร้าง : black shadow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/25
คำถาม :

อาเซียนคืออะไร

2

ข้อที่ 2/25
คำถาม :

สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร

3

ข้อที่ 3/25
คำถาม :

บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร

4

ข้อที่ 4/25
คำถาม :

ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

5

ข้อที่ 5/25
คำถาม :

การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร?

6

ข้อที่ 6/25
คำถาม :

ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN)

7

ข้อที่ 7/25
คำถาม :

สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ

8

ข้อที่ 8/25
คำถาม :

อาเชียน บวก 3 มีตัวย่อว่าอย่างไร

9

ข้อที่ 9/25
คำถาม :

อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด

10

ข้อที่ 10/25
คำถาม :

ต้นเหตุการณ์กำเนิดอาเชียน ข้อใดไม่ใช่

11

ข้อที่ 11/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลความร่วมมือของอาเซียน

12

ข้อที่ 12/25
คำถาม :

เริ่มแรก อาเซียน (ASEAN)จัดตั้งโดยประเทศสมาชิก กี่ประเทศ

13

ข้อที่ 13/25
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน

14

ข้อที่ 14/25
คำถาม :

ASEAN + 3 คือข้อใด

15

ข้อที่ 15/25
คำถาม :

ประเทศใดไม่ใช่กลุ่มสมาชิกอาเซียน

16

ข้อที่ 16/25
คำถาม :

ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนคือ

17

ข้อที่ 17/25
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

18

ข้อที่ 18/25
คำถาม :

AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใด

19

ข้อที่ 19/25
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการร่วมกลุ่มของอาเซียน

20

ข้อที่ 20/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นความสำคัญของไทยที่มีต่ออาเซียน

21

ข้อที่ 21/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน

22

ข้อที่ 22/25
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN)

23

ข้อที่ 23/25
คำถาม :

เพลงประจำอาเซียนคือเพลงอะไร

24

ข้อที่ 24/25
คำถาม :

คำขวัญของอาเซียนคือข้อใด

25

ข้อที่ 25/25
คำถาม :

สำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..

คลังข้อสอบ,

 

ข้อสอบ,

 

รวมข้อสอบ,

 

ข้อสอบพร้อมเฉลย,

 

tu get,

 

เลข,

 

คณิต,

 

คณิตศาสตร์,

 

วิทย์,

 

วิทยาศาสตร์,

 

ฟิสิกส์,

 

เคมี,

 

ชีวะ,

 

ชีววิทยา,

 

สุขศึกษา,

 

พละ,

 

พลศึกษา,

 

สังคม,

 

สังคมศึกษา,

 

วิทย์ทั่วไป,

 

ข้อสอบวัดระดับ,

 

ศิลปะ,

 

การงาน,

 

การงานอาชีพ,

 

เทคโนโลยี,

 

ภาษาจีน,

 

ภาษาญี่ปุ่น,

 

ภาษาอังกฤษ,

 

pat,

 

gat,

 

ข้อสอบ reading ,

 

writing,

 

listening ,

 

ข้อสอบโอเน็ต,

 

ข้อสอบ Onet,

 

เซลล์,

 

แรง,

 

ปริมาตร,

 

ดาราศาสตร์,

 

ห่วงโซ่อาหาร,

 

การสืบพันธุ์,

 

พืช,

 

การลำเลียง,

 

จำนวนเต็ม,

 

ครน,

 

หรม,

 

คูณร่วมน้อย,

 

หารร่วมมาก,

 

บวก ลบ คูณ หาร,

 

ตัวสะกด,

 

ภาษาไทย,

 

คำควบกล้ำ,

 

เก็งข้อสอบ,

 

ติวสอบ,

 

แบบฝึกหัด,

 

เฉลย,

 

กฏหมาย,

 

ดนตรี,

 

ดนตรีไทย,

 

ดนตรีสากล,

 

เพลง,

 

เพลงชาติ,

 

พุทธประวัติ,

 

ศาสนา,

 

คำศัพท์,

 

ข้อสอบปฐมวัย,

 

ข้อสอบอนุบาล,

 

โตไปไม่โกง,

 

คณิตเบื้องต้น,

 

cu tep,

 

สอบเข้า ม.1,

 

รับตรง58,

 

สอบตรง58,

 

clearing house ,

 

เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,

 

ONET,

 

GAT PAT,

 

ติว,

 

ติวGAT,

 

เชื่อมโยง,

 

ภาษาญี่ปุ่น,

 

ความถนัด,

 

ภาษาจีน,

 

เกษตร,

 

ข้อสอบ,

 

คลังข้อสอบ,

 

admission,

 

แอดมิชชั่น,

 

รับตรง,

 

โควต้า,

 

สอบตรง,

 

วิทยาศาสตร์,

 

คณิตศาสตร์,

 

สังคม,

 

ภาษาไทย,

 

กลอน,

 

ติวเข้ม,

 

สอบเข้า,

 

สอบเข้า เตรียม,

 

สอบเข้าสาธิต,

 

สอบเข้ามหิดล,

 

สอบเข้าสวนกุหลาบ