รหัสข้อสอบ : THPA300053
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 28
1)
ข้อใดคือคำคล้องจอง 1 พยางค์
ก.
มี – มาก
ข.
ปาน – จาน
ค.
น้อม – นิด
ง.
ปลา – ปู
2)
ข้อใดไม่ใช่คำคล้องจอง 2 พยางค์
ก.
หัวใจ – จัดการ
ข.
ยางลบ – พบกัน
ค.
ดินสอ – กอไผ่
ง.
ปากกา – นาปรัง
3)
คำในข้อใดมี 4 พยางค์
ก.
ปฐมฤกษ์
ข.
หัตถกรรม
ค.
สาธารณสุข
ง.
โรคาพยาธิ
4)
คำใดเป็นคำควบไม่แท้
ก.
ทลาย
ข.
ทราย
ค.
มณฑา
ง.
มณโฑ
5)
คำใดอ่านออกเสียงพยัญชนะเพียงตัวเดียว
ก.
สรวง
ข.
ปลา
ค.
ขวาน
ง.
คลอง
6)
คำใดต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองพร้อมกัน
ก.
บาตร
ข.
เตรียม
ค.
เหนียว
ง.
เทโว
7)
อ่านบทประพันธ์นี้แล้วตอบคำถาม ข้อ 7 – 9 จากบทกลอนที่อ่าน ขาดคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดใด แสนเสียดายนันทาที่น่ารัก ชะล่านักเลี่ยงออกนอกถนน มัวแต่เพลินปลาบปลื้มจนลืมตน ถูกรถยนต์แล่นทับดับชีวา นิจจาเอ๋ยเคยเห็นทุกเย็นเช้า กลับเหลือแต่กรงเปล่าไม่เห็นหน้า เคยวิ่งเล่นด้วยกันทุกวันมา ช่างทิ้งข้าเปลี่ยวเปล่าเศร้าใจเอย
ก.
แม่กง
ข.
แม่กม
ค.
แม่เกย
ง.
ครบทุกมาตราตัวสะกด
8)
แสนเสียดายนันทาที่น่ารัก ชะล่านักเลี่ยงออกนอกถนน มัวแต่เพลินปลาบปลื้มจนลืมตน ถูกรถยนต์แล่นทับดับชีวา นิจจาเอ๋ยเคยเห็นทุกเย็นเช้า กลับเหลือแต่กรงเปล่าไม่เห็นหน้า เคยวิ่งเล่นด้วยกันทุกวันมา ช่างทิ้งข้าเปลี่ยวเปล่าเศร้าใจเอย บทกลอนที่อ่านมีคำที่สะกดด้วย “แม่กด” กี่คำ
ก.
1 คำ
ข.
2 คำ
ค.
3 คำ
ง.
4 คำ
9)
“แสนเสียดายนันทาที่น่ารัก” กลอนวรรคนี้มีทั้งหมดกี่พยางค์
ก.
5 พยางค์
ข.
6 พยางค์
ค.
7 พยางค์
ง.
8 พยางค์
10)
ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก.
โจ้ก
ข.
คอมพิวเทอร์
ค.
สาคูใส้หมู
ง.
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
11)
ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก.
กะเพาะ
ข.
กระทิ
ค.
กระจอก
ง.
กระเพลา
12)
ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก.
คมำ
ข.
ขโมย
ค.
คระน้า
ง.
นาฑี
13)
ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก.
เค้ก
ข.
โน๊ด
ค.
เชิ๋ต
ง.
คุ๊กกี๊
14)
ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก.
สถิต
ข.
จำนงค์
ค.
ดำรงค์
ง.
สังวาลย์
15)
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 15 – 18 อักษรนำเป็นสัตว์สี่เท้า ทุกค่ำเช้าเฝ้าบ้านไม่ห่างหาย อักษรนำอีกหนึ่งชอบทำลาย แต่ตะกายโดดแผลวเมื่อแมวมา อักษรนำอีกหนึ่งคือเรื่องรส ต้องเหยาะหยดน้ำตาลเพิ่มรสา เกิดอาหารอักษรนำอันโอชา เร่งค้นหาคำใดไวไวเอย รุจี ตันติอัศวโยธี “อักษรนำเป็นสัตว์สี่เท้า ทุกค่ำเช้าเฝ้าบ้านไม่ห่างหาย” หมายถึงสัตว์ชนิดใด
ก.
หนู
ข.
หมู
ค.
หมา
ง.
แมว
16)
“อักษรนำอีกหนึ่งชอบทำลาย แต่ตะกายโดดแผลวเมื่อแมวมา” หมายถึงสัตว์ชนิดใด
ก.
หนู
ข.
ยุง
ค.
ปลวก
ง.
แมลงสาบ
17)
“อักษรนำอีกหนึ่งคือเรื่องรส ต้องเหยาะหยดน้ำตาลเพิ่มรสา” หมายถึงรสอะไร
ก.
รสขม
ข.
รสเค็ม
ค.
รสหวาน
ง.
รสเปรี้ยว
18)
“เกิดอาหารอักษรนำอันโอชา” หมายถึงอะไร
ก.
ข้าว
ข.
ขนม
ค.
บะหมี่
ง.
ก๋วยเตี๋ยว
19)
แม่พูดว่า “อย่าทำอย่างนี้ อย่าทำอย่างนี้” ควรใช้เครื่องหมายวรรคตอนใดแทนข้อความ
ก.
ยมก
ข.
จุลภาค
ค.
อัศเจรีย์
ง.
อัญประกาศ
20)
ชม. อ่านว่าอย่างไร
ก.
ชม
ข.
ชมเชย
ค.
ชั่วโมง
ง.
เชียงใหม่
21)
ข้อใดคือคำคล้องจอง 1 พยางค์
ก.
มี – มาก
ข.
ปาน – จาน
ค.
น้อม – นิด
ง.
ปลา – ปู
22)
ข้อใดไม่ใช่คำคล้องจอง 2 พยางค์
ก.
หัวใจ – จัดการ
ข.
ยางลบ – พบกัน
ค.
ดินสอ – กอไผ่
ง.
ปากกา – นาปรัง
23)
คำในข้อใดมี 4 พยางค์
ก.
ปฐมฤกษ์
ข.
หัตถกรรม
ค.
สาธารณสุข
ง.
โรคาพยาธิ
24)
คำใดเป็นคำควบไม่แท้
ก.
ทลาย
ข.
ทราย
ค.
มณฑา
ง.
มณโฑ
25)
คำใดอ่านออกเสียงพยัญชนะเพียงตัวเดียว
ก.
สรวง
ข.
ปลา
ค.
ขวาน
ง.
คลอง
26)
คำใดต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองพร้อมกัน
ก.
บาตร
ข.
เตรียม
ค.
เหนียว
ง.
เทโว
27)
อ่านบทประพันธ์นี้แล้วตอบคำถาม ข้อ 7 – 9 จากบทกลอนที่อ่าน ขาดคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดใด แสนเสียดายนันทาที่น่ารัก ชะล่านักเลี่ยงออกนอกถนน มัวแต่เพลินปลาบปลื้มจนลืมตน ถูกรถยนต์แล่นทับดับชีวา นิจจาเอ๋ยเคยเห็นทุกเย็นเช้า กลับเหลือแต่กรงเปล่าไม่เห็นหน้า เคยวิ่งเล่นด้วยกันทุกวันมา ช่างทิ้งข้าเปลี่ยวเปล่าเศร้าใจเอย
ก.
แม่กง
ข.
แม่กม
ค.
แม่เกย
ง.
ครบทุกมาตราตัวสะกด
28)
แสนเสียดายนันทาที่น่ารัก ชะล่านักเลี่ยงออกนอกถนน มัวแต่เพลินปลาบปลื้มจนลืมตน ถูกรถยนต์แล่นทับดับชีวา นิจจาเอ๋ยเคยเห็นทุกเย็นเช้า กลับเหลือแต่กรงเปล่าไม่เห็นหน้า เคยวิ่งเล่นด้วยกันทุกวันมา ช่างทิ้งข้าเปลี่ยวเปล่าเศร้าใจเอย บทกลอนที่อ่านมีคำที่สะกดด้วย “แม่กด” กี่คำ
ก.
1 คำ
ข.
2 คำ
ค.
3 คำ
ง.
4 คำ
29)
“แสนเสียดายนันทาที่น่ารัก” กลอนวรรคนี้มีทั้งหมดกี่พยางค์
ก.
5 พยางค์
ข.
6 พยางค์
ค.
7 พยางค์
ง.
8 พยางค์
30)
ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก.
โจ้ก
ข.
คอมพิวเทอร์
ค.
สาคูใส้หมู
ง.
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
31)
ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก.
กะเพาะ
ข.
กระทิ
ค.
กระจอก
ง.
กระเพลา
32)
ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก.
คมำ
ข.
ขโมย
ค.
คระน้า
ง.
นาฑี
33)
ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก.
เค้ก
ข.
โน๊ด
ค.
เชิ๋ต
ง.
คุ๊กกี๊
34)
ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก.
สถิต
ข.
จำนงค์
ค.
ดำรงค์
ง.
สังวาลย์
35)
อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 15 – 18 อักษรนำเป็นสัตว์สี่เท้า ทุกค่ำเช้าเฝ้าบ้านไม่ห่างหาย อักษรนำอีกหนึ่งชอบทำลาย แต่ตะกายโดดแผลวเมื่อแมวมา อักษรนำอีกหนึ่งคือเรื่องรส ต้องเหยาะหยดน้ำตาลเพิ่มรสา เกิดอาหารอักษรนำอันโอชา เร่งค้นหาคำใดไวไวเอย รุจี ตันติอัศวโยธี “อักษรนำเป็นสัตว์สี่เท้า ทุกค่ำเช้าเฝ้าบ้านไม่ห่างหาย” หมายถึงสัตว์ชนิดใด
ก.
หนู
ข.
หมู
ค.
หมา
ง.
แมว
36)
“อักษรนำอีกหนึ่งชอบทำลาย แต่ตะกายโดดแผลวเมื่อแมวมา” หมายถึงสัตว์ชนิดใด
ก.
หนู
ข.
ยุง
ค.
ปลวก
ง.
แมลงสาบ
37)
“อักษรนำอีกหนึ่งคือเรื่องรส ต้องเหยาะหยดน้ำตาลเพิ่มรสา” หมายถึงรสอะไร
ก.
รสขม
ข.
รสเค็ม
ค.
รสหวาน
ง.
รสเปรี้ยว
38)
“เกิดอาหารอักษรนำอันโอชา” หมายถึงอะไร
ก.
ข้าว
ข.
ขนม
ค.
บะหมี่
ง.
ก๋วยเตี๋ยว
39)
แม่พูดว่า “อย่าทำอย่างนี้ อย่าทำอย่างนี้” ควรใช้เครื่องหมายวรรคตอนใดแทนข้อความ
ก.
ยมก
ข.
จุลภาค
ค.
อัศเจรีย์
ง.
อัญประกาศ
40)
ชม. อ่านว่าอย่างไร
ก.
ชม
ข.
ชมเชย
ค.
ชั่วโมง
ง.
เชียงใหม่