รหัสข้อสอบ : MAPA300408
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11
1)
80.75 บาท อ่านได้ว่าอย่างไร
ก.
แปดสิบบาทเจ็ดห้าสตางค์
ข.
แปดสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์
ค.
แปดสิบบาทจุดเจ็ดห้าสตางค์
ง.
แปดสิบบาทจุดเจ็ดห้าบาท
2)
4.50 บาท มีกี่สตางค์
ก.
400 สตางค์
ข.
425 สตางค์
ค.
450 สตางค์
ง.
500 สตางค์
3)
52.25 บาท รวมกับ 19.50 บาท เป็นเงินกี่บาท
ก.
70.75 บาท
ข.
70.25 บาท
ค.
71.75 บาท
ง.
71.25 บาท
4)
62.25 บาท เอาออก 7.75 บาท เป็นเงินกี่บาท
ก.
54.25 บาท
ข.
54.50 บาท
ค.
55.75 บาท
ง.
55.25 บาท
5)
ขณะที่ตัวเรายืน ลำตัวของเราทำมุมอย่างไรกับพื้น
ก.
มุมแหลม
ข.
มุมตรง
ค.
มุมป้าน
ง.
มุมฉาก
6)
(55 – 6) × (63 ÷ 7) = .......
ก.
441
ข.
439
ค.
427
ง.
415
7)
ปลาทู 54 ตัว จัดใส่เข่ง เข่งละ 6 ตัว แล้วนำไปขายเข่งละ 15 บาท จะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่
ก.
150 บาท
ข.
135 บาท
ค.
120 บาท
ง.
105 บาท
8)
54 × 6 = ...... × 54 ตัวเลขในช่องว่างเป็นจำนวนใด
ก.
5
ข.
6
ค.
7
ง.
8
9)
2,578 × 5 = ....... จงเติมคำตอบลงในช่องว่าง
ก.
12,890
ข.
12,800
ค.
13,890
ง.
13,800
10)
34.25 บาท รวมกับ 48.75 บาท เป็นเงินกี่บาท
ก.
80
ข.
81
ค.
82
ง.
83
11)
80.75 บาท อ่านได้ว่าอย่างไร
ก.
แปดสิบบาทเจ็ดห้าสตางค์
ข.
แปดสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์
ค.
แปดสิบบาทจุดเจ็ดห้าสตางค์
ง.
แปดสิบบาทจุดเจ็ดห้าบาท
12)
4.50 บาท มีกี่สตางค์
ก.
400 สตางค์
ข.
425 สตางค์
ค.
450 สตางค์
ง.
500 สตางค์
13)
52.25 บาท รวมกับ 19.50 บาท เป็นเงินกี่บาท
ก.
70.75 บาท
ข.
70.25 บาท
ค.
71.75 บาท
ง.
71.25 บาท
14)
62.25 บาท เอาออก 7.75 บาท เป็นเงินกี่บาท
ก.
54.25 บาท
ข.
54.50 บาท
ค.
55.75 บาท
ง.
55.25 บาท
15)
ขณะที่ตัวเรายืน ลำตัวของเราทำมุมอย่างไรกับพื้น
ก.
มุมแหลม
ข.
มุมตรง
ค.
มุมป้าน
ง.
มุมฉาก
16)
(55 – 6) × (63 ÷ 7) = .......
ก.
441
ข.
439
ค.
427
ง.
415
17)
ปลาทู 54 ตัว จัดใส่เข่ง เข่งละ 6 ตัว แล้วนำไปขายเข่งละ 15 บาท จะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่
ก.
150 บาท
ข.
135 บาท
ค.
120 บาท
ง.
105 บาท
18)
54 × 6 = ...... × 54 ตัวเลขในช่องว่างเป็นจำนวนใด
ก.
5
ข.
6
ค.
7
ง.
8
19)
2,578 × 5 = ....... จงเติมคำตอบลงในช่องว่าง
ก.
12,890
ข.
12,800
ค.
13,890
ง.
13,800
20)
34.25 บาท รวมกับ 48.75 บาท เป็นเงินกี่บาท
ก.
80
ข.
81
ค.
82
ง.
83