รหัสข้อสอบ : THPA301657
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 13
1)
ข้อใดเป็นกลุ่มคำ
ก.
เจ้าแต้มนอนอยู่กลางแดด
ข.
ดอกกุหลาบในกระถาง
ค.
เราต้องเข้าแถวซื้ออาหาร
ง.
เจ้าดำเห่า
2)
ข้อใดเป็นกลุ่มคำ
ก.
ผู้หญิงวันนี้
ข.
ครูสอนวันนี้
ค.
เราจะแข่งกีฬาพรุ่งนี้
ง.
เราป่วยเมื่อวานนี้
3)
ข้อใดเป็นกลุ่มคำ
ก.
เรากินข้าว
ข.
พ่อช่วยดูแลธนา
ค.
ที่นี่กรุงเทพฯ
ง.
ฉันชอบปลูกดอกไม้
4)
ข้อใดเป็นประโยค
ก.
รายการอาหาร
ข.
วิชาสังคมศึกษา
ค.
การ์ตูนคุณหนู
ง.
เราชอบดูว่าว
5)
ข้อใดเป็นประโยค
ก.
ข่าวภาคดึก
ข.
มนุษย์ยุคหิน
ค.
ท้องฟ้าสีคราม
ง.
เรือลอยอยู่ในทะเล
6)
ข้อใดเป็นประโยค
ก.
สายลมสองเรา
ข.
ป้าพายเรือ
ค.
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ง.
ไข่นกกระจอกเทศ
7)
ข้อใดเป็นพยางค์เพียงอย่างเดียว
ก.
นิ
ข.
ดู
ค.
โต
ง.
จะ
8)
ข้อใดมี 3 พยางค์
ก.
ผลิต
ข.
มรรยาท
ค.
กรรมสิทธิ์
ง.
กลไก
9)
“ผักคะน้าต้นใหญ่” วลีนี้มีกี่คำ กี่พยางค์
ก.
4 คำ 4 พยางค์
ข.
3 คำ 5 พยางค์
ค.
5 คำ 4 พยางค์
ง.
5 คำ 5 พยางค์
10)
“หนังสือการ์ตูน” วลีนี้มีกี่คำ กี่พยางค์
ก.
1 คำ 1 พยางค์
ข.
4 คำ 4 พยางค์
ค.
4 คำ 1 พยางค์
ง.
1 คำ 4 พยางค์
11)
ข้อใดมีพยางค์ต่างจากข้ออื่น
ก.
รัฐสภา
ข.
ตุ๊กตา
ค.
นามธรรม
ง.
โฆษณา
12)
ข้อใดต่างจากข้ออื่น
ก.
ดนัยวิ่งเร็ว
ข.
น้องร้องไห้
ค.
ฉันกิน
ง.
ฝนตกหนัก
13)
“แม่ตียุงตาย” ข้อใดคือกรรม
ก.
แม่
ข.
ตี
ค.
ยุง
ง.
ตาย
14)
“หมาของป้ากำลังแทะกระดูก” ข้อใดคือภาคประธานของประโยค
ก.
หมา
ข.
หมาของป้า
ค.
กำลังแทะ
ง.
กำลังแทะกระดูก
15)
ใครปฏิบัติตนในการอ่านไม่เหมาะสม
ก.
มดนั่งอ่านในท่าที่สบาย
ข.
ฝ้ายจับใจความสำคัญของเรื่องเมื่ออ่านจบ
ค.
เก่งอ่านออกเสียงคำควบกล้ำอย่างชัดเจน
ง.
นกอ่านเสียงดังฟังชัดในห้องสมุด
16)
“คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน” ผลของการทำกรรมชั่วคือข้อใด
ก.
ดีใจ
ข.
ทุกข์ใจ
ค.
สุขใจ
ง.
พอใจ
17)
“คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน” ข้อใดเป็นการกระทำความชั่ว
ก.
ยิงนก
ข.
เล่นน้ำ
ค.
ขายของ
ง.
ปลูกผัก
18)
“คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน” คำว่า “เศร้าโศก” ในข้อความนี้หมายถึงข้อใด
ก.
ลำบาก
ข.
สบาย
ค.
สุข
ง.
ทุกข์
19)
“คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน” ผู้กล่าวข้อความนี้น่าจะเป็นใคร
ก.
ฤๅษี
ข.
พระสงฆ์
ค.
นักธุรกิจ
ง.
นักเรียน
20)
“คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน” จากข้อความนี้สรุปได้อย่างไร
ก.
คนทำชั่วย่อมได้รับทุกข์
ข.
คนทำชั่วย่อมมีความสุข
ค.
คนทำชั่วได้ดี
ง.
คนทำดีมีสุข
21)
ข้อใดเป็นกลุ่มคำ
ก.
เจ้าแต้มนอนอยู่กลางแดด
ข.
ดอกกุหลาบในกระถาง
ค.
เราต้องเข้าแถวซื้ออาหาร
ง.
เจ้าดำเห่า
22)
ข้อใดเป็นกลุ่มคำ
ก.
ผู้หญิงวันนี้
ข.
ครูสอนวันนี้
ค.
เราจะแข่งกีฬาพรุ่งนี้
ง.
เราป่วยเมื่อวานนี้
23)
ข้อใดเป็นกลุ่มคำ
ก.
เรากินข้าว
ข.
พ่อช่วยดูแลธนา
ค.
ที่นี่กรุงเทพฯ
ง.
ฉันชอบปลูกดอกไม้
24)
ข้อใดเป็นประโยค
ก.
รายการอาหาร
ข.
วิชาสังคมศึกษา
ค.
การ์ตูนคุณหนู
ง.
เราชอบดูว่าว
25)
ข้อใดเป็นประโยค
ก.
ข่าวภาคดึก
ข.
มนุษย์ยุคหิน
ค.
ท้องฟ้าสีคราม
ง.
เรือลอยอยู่ในทะเล
26)
ข้อใดเป็นประโยค
ก.
สายลมสองเรา
ข.
ป้าพายเรือ
ค.
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ง.
ไข่นกกระจอกเทศ
27)
ข้อใดเป็นพยางค์เพียงอย่างเดียว
ก.
นิ
ข.
ดู
ค.
โต
ง.
จะ
28)
ข้อใดมี 3 พยางค์
ก.
ผลิต
ข.
มรรยาท
ค.
กรรมสิทธิ์
ง.
กลไก
29)
“ผักคะน้าต้นใหญ่” วลีนี้มีกี่คำ กี่พยางค์
ก.
4 คำ 4 พยางค์
ข.
3 คำ 5 พยางค์
ค.
5 คำ 4 พยางค์
ง.
5 คำ 5 พยางค์
30)
“หนังสือการ์ตูน” วลีนี้มีกี่คำ กี่พยางค์
ก.
1 คำ 1 พยางค์
ข.
4 คำ 4 พยางค์
ค.
4 คำ 1 พยางค์
ง.
1 คำ 4 พยางค์
31)
ข้อใดมีพยางค์ต่างจากข้ออื่น
ก.
รัฐสภา
ข.
ตุ๊กตา
ค.
นามธรรม
ง.
โฆษณา
32)
ข้อใดต่างจากข้ออื่น
ก.
ดนัยวิ่งเร็ว
ข.
น้องร้องไห้
ค.
ฉันกิน
ง.
ฝนตกหนัก
33)
“แม่ตียุงตาย” ข้อใดคือกรรม
ก.
แม่
ข.
ตี
ค.
ยุง
ง.
ตาย
34)
“หมาของป้ากำลังแทะกระดูก” ข้อใดคือภาคประธานของประโยค
ก.
หมา
ข.
หมาของป้า
ค.
กำลังแทะ
ง.
กำลังแทะกระดูก
35)
ใครปฏิบัติตนในการอ่านไม่เหมาะสม
ก.
มดนั่งอ่านในท่าที่สบาย
ข.
ฝ้ายจับใจความสำคัญของเรื่องเมื่ออ่านจบ
ค.
เก่งอ่านออกเสียงคำควบกล้ำอย่างชัดเจน
ง.
นกอ่านเสียงดังฟังชัดในห้องสมุด
36)
“คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน” ผลของการทำกรรมชั่วคือข้อใด
ก.
ดีใจ
ข.
ทุกข์ใจ
ค.
สุขใจ
ง.
พอใจ
37)
“คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน” ข้อใดเป็นการกระทำความชั่ว
ก.
ยิงนก
ข.
เล่นน้ำ
ค.
ขายของ
ง.
ปลูกผัก
38)
“คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน” คำว่า “เศร้าโศก” ในข้อความนี้หมายถึงข้อใด
ก.
ลำบาก
ข.
สบาย
ค.
สุข
ง.
ทุกข์
39)
“คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน” ผู้กล่าวข้อความนี้น่าจะเป็นใคร
ก.
ฤๅษี
ข.
พระสงฆ์
ค.
นักธุรกิจ
ง.
นักเรียน
40)
“คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน” จากข้อความนี้สรุปได้อย่างไร
ก.
คนทำชั่วย่อมได้รับทุกข์
ข.
คนทำชั่วย่อมมีความสุข
ค.
คนทำชั่วได้ดี
ง.
คนทำดีมีสุข