รหัสข้อสอบ : THPA301653
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 15
1)
ข้อใดอ่านออกเสียงสระ โอะ
ก.
ฝัน
ข.
ฝาน
ค.
ฝั่ง
ง.
ฝน
2)
ข้อใดอ่านออกเสียงสระ อะ
ก.
วัว
ข.
พัด
ค.
ถั่ว
ง.
ตัว
3)
ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำว่า หนัก
ก.
หม้อ
ข.
เก๋
ค.
ฝั่ง
ง.
ข้าม
4)
ข้อใดต่างจากข้ออื่น
ก.
รอ
ข.
ศร
ค.
พร
ง.
กร
5)
ข้อใดประสมสระแบบคงรูปทุกคำ
ก.
ลูกชาย เลือดหมู
ข.
เจ็บป่วย อาหาร
ค.
กางร่ม วิ่งแข่ง
ง.
ร่างกาย กลางวัน
6)
ข้อใดประสมสระแบบแปลงรูปทุกคำ
ก.
โบราณ แข่งขัน
ข.
มะละกอ นาฬิกา
ค.
หนทาง กางเกง
ง.
กักกัน เดินเหิน
7)
ข้อใดประสมสระแบบลดรูปทุกคำ
ก.
ทัพพี รูปภาพ
ข.
วงกลม สมภพ
ค.
สุนัข ปักเป้า
ง.
การบ้าน เฉยเมย
8)
ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ เอก
ก.
ไม่
ข.
ใช่
ค.
ไต่
ง.
ใคร่
9)
ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ จัตวา
ก.
ไหม
ข.
ใต้
ค.
ได้
ง.
ไก่
10)
ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ ต่างจากข้ออื่น
ก.
ไม่
ข.
ใคร่
ค.
ไข้
ง.
ใช้
11)
ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำว่า “ไม่”
ก.
ไม้
ข.
ไส้
ค.
ใส่
ง.
ใจ
12)
ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ ต่างจากคำว่า “บ้าน”
ก.
ไข้
ข.
ไหม้
ค.
ร้าน
ง.
ไส้
13)
ข้อใดอ่านออกเสียงสระแตกต่างจากข้ออื่น
ก.
ขัน
ข.
ผัน
ค.
ตัว
ง.
ฟัน
14)
ข้อใดอ่านออกเสียงสระเดียวกับคำว่า “ถั่ว”
ก.
มัด
ข.
กัด
ค.
พัง
ง.
ขวด
15)
ข้อใดออกเสียงสระต่างจากข้ออื่น
ก.
แข็ง
ข.
เป็น
ค.
เจ็บ
ง.
เค็ม
16)
“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” ในขณะนี้ ฉัน อยู่ที่ไหน
ก.
บ้าน
ข.
โรงเรียน
ค.
โรงแรม
ง.
โรงพยาบาล
17)
“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” สาเหตุที่ทำให้ฉันกลายเป็นคนป่วย คือข้อใด
ก.
รถคว่ำ
ข.
ตกรถบัส
ค.
เดินข้ามถนน
ง.
คนเมายาบ้าขับรถชนรถรับส่งนักเรียน
18)
“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” ฉัน ในที่นี้น่าจะหมายถึงใคร
ก.
ครู
ข.
นักเรียน
ค.
คนขับรถ
ง.
พ่อแม่
19)
“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” อวัยวะส่วนใดของผู้ป่วยที่อาจพิการได้
ก.
ขา
ข.
แขน
ค.
มือ
ง.
หู
20)
“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.
ยาบ้าทำให้แข็งแรง
ข.
ยาบ้าหาซื้อง่าย
ค.
ยาบ้าเป็นยาเสพติด
ง.
เมื่อป่วยต้องกินยาบ้า
21)
ข้อใดอ่านออกเสียงสระ โอะ
ก.
ฝัน
ข.
ฝาน
ค.
ฝั่ง
ง.
ฝน
22)
ข้อใดอ่านออกเสียงสระ อะ
ก.
วัว
ข.
พัด
ค.
ถั่ว
ง.
ตัว
23)
ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำว่า หนัก
ก.
หม้อ
ข.
เก๋
ค.
ฝั่ง
ง.
ข้าม
24)
ข้อใดต่างจากข้ออื่น
ก.
รอ
ข.
ศร
ค.
พร
ง.
กร
25)
ข้อใดประสมสระแบบคงรูปทุกคำ
ก.
ลูกชาย เลือดหมู
ข.
เจ็บป่วย อาหาร
ค.
กางร่ม วิ่งแข่ง
ง.
ร่างกาย กลางวัน
26)
ข้อใดประสมสระแบบแปลงรูปทุกคำ
ก.
โบราณ แข่งขัน
ข.
มะละกอ นาฬิกา
ค.
หนทาง กางเกง
ง.
กักกัน เดินเหิน
27)
ข้อใดประสมสระแบบลดรูปทุกคำ
ก.
ทัพพี รูปภาพ
ข.
วงกลม สมภพ
ค.
สุนัข ปักเป้า
ง.
การบ้าน เฉยเมย
28)
ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ เอก
ก.
ไม่
ข.
ใช่
ค.
ไต่
ง.
ใคร่
29)
ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ จัตวา
ก.
ไหม
ข.
ใต้
ค.
ได้
ง.
ไก่
30)
ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ ต่างจากข้ออื่น
ก.
ไม่
ข.
ใคร่
ค.
ไข้
ง.
ใช้
31)
ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำว่า “ไม่”
ก.
ไม้
ข.
ไส้
ค.
ใส่
ง.
ใจ
32)
ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ ต่างจากคำว่า “บ้าน”
ก.
ไข้
ข.
ไหม้
ค.
ร้าน
ง.
ไส้
33)
ข้อใดอ่านออกเสียงสระแตกต่างจากข้ออื่น
ก.
ขัน
ข.
ผัน
ค.
ตัว
ง.
ฟัน
34)
ข้อใดอ่านออกเสียงสระเดียวกับคำว่า “ถั่ว”
ก.
มัด
ข.
กัด
ค.
พัง
ง.
ขวด
35)
ข้อใดออกเสียงสระต่างจากข้ออื่น
ก.
แข็ง
ข.
เป็น
ค.
เจ็บ
ง.
เค็ม
36)
“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” ในขณะนี้ ฉัน อยู่ที่ไหน
ก.
บ้าน
ข.
โรงเรียน
ค.
โรงแรม
ง.
โรงพยาบาล
37)
“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” สาเหตุที่ทำให้ฉันกลายเป็นคนป่วย คือข้อใด
ก.
รถคว่ำ
ข.
ตกรถบัส
ค.
เดินข้ามถนน
ง.
คนเมายาบ้าขับรถชนรถรับส่งนักเรียน
38)
“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” ฉัน ในที่นี้น่าจะหมายถึงใคร
ก.
ครู
ข.
นักเรียน
ค.
คนขับรถ
ง.
พ่อแม่
39)
“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” อวัยวะส่วนใดของผู้ป่วยที่อาจพิการได้
ก.
ขา
ข.
แขน
ค.
มือ
ง.
หู
40)
“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.
ยาบ้าทำให้แข็งแรง
ข.
ยาบ้าหาซื้อง่าย
ค.
ยาบ้าเป็นยาเสพติด
ง.
เมื่อป่วยต้องกินยาบ้า