รหัสข้อสอบ : MAPB613523
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 126 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2
1)
ก.
ข.
ค.
ง.
2)
ก.
ข.
ค.
ง.
3)
ก.
3 ตัว
ข.
5 ตัว
ค.
15 ตัว
ง.
20 ตัว
4)
ก.
ข.
ค.
ง.
5)
ทศนิยมข้อใดต่อไปนี้อยู่ในลำดับที่สอง หากเรียงจากมากไปหาน้อย 2.320, 2.230 ,2.044, 2.33
ก.
2.320
ข.
2.230
ค.
2.044
ง.
2.33
6)
11.87 มีค่าเท่ากับเท่าใด
ก.
ข.
ค.
ง.
7)
ค่าประมาณจำนวนเต็มพันของ 736,200 มีค่าเท่ากับข้อใด
ก.
740,000
ข.
746,200
ค.
735,000
ง.
736,000
8)
ค่าประมาณเต็มแสนและเต็มหมื่นของจำนวนใดมีค่าเท่ากัน
ก.
326,025
ข.
99,021
ค.
194,421
ง.
93,999
9)
ตัวเลขจำนวนใดไม่ได้มีค่าประมาณเต็มร้อยและเต็มพัน ต่างกันอยู่ 400
ก.
1,425
ข.
8,932
ค.
4,400
ง.
42,420
10)
จงหา ห.ร.ม. ของ 42, 63 และ 21
ก.
3
ข.
7
ค.
21
ง.
63
11)
ห.ร.ม. ของ 18 และ 30 มีค่าต่างจาก ห.ร.ม. ของ 16, 21 และ 25 อยู่เท่าใด
ก.
8
ข.
6
ค.
5
ง.
1
12)
ในงานกาชาด คนสวนซื้อต้นไม้มา 3 ชนิด คือ กุหลาบ 49 ต้น ชบาแก้ว 42 ต้น และ ดอกรัก 28 ต้น ถ้าต้องการแบ่งต้นไม้แต่ละชนิดไว้ด้วยกันโดยแบ่งให้ได้แต่ละกองเยอะที่สุดเท่า ๆ กัน โดยไม่มีดอกไม้ชนิดอื่นปนอยู่ อยากทราบว่าจะ แบ่งต้นไม้ได้กองละกี่ต้น และจะแบ่งดอกชบาแก้วได้กี่กอง
ก.
แบ่งดอกไม้ได้กองละ  6 ต้น และแบ่งดอกชบาแก้ว ได้เป็น 6 กอง
ข.
แบ่งดอกไม้ได้กองละ  6 ต้น และแบ่งดอกชบาแก้ว ได้เป็น 7 กอง
ค.
แบ่งดอกไม้ได้กองละ  7 ต้น และแบ่งดอกชบาแก้ว ได้เป็น 6 กอง
ง.
แบ่งดอกไม้ได้กองละ  7 ต้น และแบ่งดอกชบาแก้ว ได้เป็น 7 กอง
13)
จงหา ค.ร.น. ของ 32, 16 และ  6
ก.
10
ข.
16
ค.
54
ง.
96
14)
ค.ร.น. ของ 30 และ 12 มีค่ามากกว่า 6% ของ 150 อยู่เท่าใด
ก.
60
ข.
51
ค.
54
ง.
3
15)
วัดอรุณฯ เริ่มตีระฆังในตอนเช้าครั้งแรกเวลา 04.00 น. หลังจากนั้นจะตีทุก ๆ 15 นาที ส่วนวัดเทพศิรินทร์ฯ ตีระฆังครั้งแรกพร้อมกับวัดอรุณ และจะตีทุก ๆ 25 นาที อยากทราบว่าวัดทั้งสองจะตีระฆังพร้อมกันครั้งที่ 3 เวลาเท่าใด (รวมครั้งแรกด้วย)
ก.
05.15 น.
ข.
05.30 น.
ค.
06.15 น.
ง.
06.30 น.
16)
ร้อยละ 15 ของ 240 มีค่าเท่าใด
ก.
36
ข.
24
ค.
15
ง.
240
17)
แม่มีเงิน 2,000 บาท แบ่งให้น้องไป 20% ของเงินที่มีอยู่ แบ่งให้พี่ไป 30% ของเงินที่เหลือ อยากทราบว่าแม่จะเหลือเงินเท่าใด
ก.
1,120 บาท
ข.
1,000 บาท
ค.
975 บาท
ง.
900 บาท
18)
พ่อค้าซื้อตู้เย็นมาในราคา 3,000 บาท และตั้งราคาขาย 3,400 บาท หากลูกค้าชำระด้วยเงินสดจะลด 11% และหากชำระด้วยบัตรเครดิตจะลด 5% อยากทราบว่า ลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสดจะได้รับส่วนลดมากกว่าชำระด้วยบัตรเครดิตเท่าไร และต้องชำระเงินเท่าใด
ก.
ลูกค้าเงินสดได้รับส่วนลดมากกว่า 374 บาท และต้องชำระเงิน  3,026 บาท
ข.
ลูกค้าเงินสดได้รับส่วนลดมากกว่า 204  บาท และต้องชำระเงิน  3,026 บาท
ค.
ลูกค้าเงินสดได้รับส่วนลดมากกว่า 170 บาท และต้องชำระเงิน  3,100 บาท
ง.
ลูกค้าเงินสดได้รับส่วนลดมากกว่า 374 บาท และต้องชำระเงิน  3,100 บาท
19)
หากหมุนวงล้อดังกล่าว 1 รอบ โอกาสที่เข็มจะชี้ที่รูปสามเหลี่ยมเป็นเท่าใด
ก.
มีโอกาสน้อยกว่ารูปวงกลม
ข.
มีโอกาสน้อยกว่ารูปวงกลมรวมกับรูปสี่เหลี่ยม
ค.
มีโอกาส 60%
ง.
มีโอกาสเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมรวมกับรูปวงกลม
20)
รุจิราเดินทางไปเสี่ยงเซียมซีในวัดหัวลำโพง โดยมีหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 20 และเสี่ยงเซียมซีครั้งละ 1 หมายเลข และนำหมายเลขที่เสี่ยงทายได้ใส่กลับไปที่กระบอกเซียมซี ก่อนจะทำการเสี่ยงทายใหม่ทุกครั้ง อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ผิด
ก.
รุจิรามีโอกาสเสี่ยงทายได้หมายเลข 20
ข.
หากการเสี่ยงทายครั้งแรก รุจิราเสี่ยงทายได้หมายเลข 3 การเสี่ยงทายครั้งถัดไปจะทำให้มีโอกาสได้หมายเลข 3 น้อยกว่าหมายเลขอื่น ๆ
ค.
รุจิราไม่มีโอกาสเสี่ยงทายได้หมายเลข 3 และ 5 ในครั้งเดียวกัน
ง.
รุจิรามีโอกาสเสี่ยงทายได้หมายเลขทุกหมายเลขเท่า ๆ กัน
21)
เด็กชายเอต้องการเล่นช้อนปลาในงานวัด โดยเขาสังเกตว่าในบ่อมีปลากัด 1 ตัว ปลาหางนกยูง 3 ตัว และปลาทอง 6 ตัว หากเขาช้อนปลาขึ้นมา 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ตัว โดยไม่ปล่อยปลาที่ช้อนขึ้นมาได้แล้วคืนลงไปในบ่อ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.
การช้อนครั้งแรกมีโอกาสเป็นปลากัดทั้งหมด
ข.
การช้อนครั้งแรกไม่มีโอกาสได้ปลาหางนกยูงทั้ง 3 ตัว
ค.
หลังจากการช้อนทั้งสองครั้ง มีโอกาสที่จะไม่เหลือปลาทองอยู่ในบ่อเลย
ง.
หากการช้อนครั้งแรกได้ ปลากัด 1 ตัว ปลาทอง 2 ตัว การช้อนครั้งถัดไปจะมีโอกาสได้ปลาหางนกยูงมากกว่าปลาทอง
22)
ก.
1
ข.
10
ค.
11
ง.
32
23)
ก.
14
ข.
28
ค.
56
ง.
112
24)
ก.
ข.
ค.
ง.
25)
ก.
ข.
ค.
ง.
26)
1 + 2 + 3 + … + 12 มีค่าเท่ากับเท่าใด
ก.
60
ข.
68
ค.
76
ง.
78
27)
1 + 2 + 3 + … + 15 มีค่าต่างกับ 2 + 4 + 6 + … + 20 อยู่เท่าใด
ก.
10
ข.
20
ค.
110
ง.
120
28)
2,302 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร
ก.
2 + 3,000 + 200
ข.
2,000 + 3,000 + 0 + 200
ค.
300 + 2,000 + 2
ง.
2 + 3 + 0 + 2
29)
300,000 + 50,000 + 2,000 + 1 เป็นการกระจายของตัวเลขจำนวนใด
ก.
350,201
ข.
355,210
ค.
352,001
ง.
352,100
30)
0.1 + 500+ 0.09 + 2,000 + 4 เป็นการกระจายของตัวเลขจำนวนใด
ก.
2,504.19
ข.
2,540.91
ค.
5,204.19
ง.
5,204.91
31)
กระบะทรายใบหนึ่งมีความกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร มีความสูง 6 เซนติเมตร อยากทราบว่ากระบะทรายนี้มีความจุเท่าใด
ก.
18 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข.
180 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค.
120 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
210 ลูกบาศก์เซนติเมตร
32)
ก.
ข.
ค.
ง.
33)
ตู้ปลาทะเลขนาดใหญ่ มีความกว้าง 4 เมตร มีความยาวมากกว่าความกว้าง 2 เมตร และสูง 10 เมตร ใส่ทรายทะเลรองพื้นความสูง 3 เมตร อยากทราบว่าถ้าต้องการใส่น้ำลงไปโดยเหลือความสูงด้านบนที่ไม่ใส่น้ำ 1 เมตร จะต้องเติมน้ำลงไปเป็นปริมาตรเท่าใด
ก.
240 ลบ.ม.
ข.
72 ลบ.ม.
ค.
144 ลบ.ม.
ง.
168 ลบ.ม.
34)
ตัวประกอบของ 41 มีกี่จำนวน
ก.
1 จำนวน
ข.
2 จำนวน
ค.
3 จำนวน
ง.
4 จำนวน
35)
ข้อใดแยกตัวประกอบได้ถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง.
36)
ผลรวมของตัวประกอบเฉพาะของจำนวน 84 มีค่าต่างกับ ผลรวมของตัวประกอบร่วมของ 30 และ 15 อยู่เท่าไร
ก.
11
ข.
12
ค.
13
ง.
14
37)

คุณสมบัติต่อไปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด
“ด้านตรงข้ามขนานกันและมีความยาวเท่ากัน มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก”

ก.
สี่เหลี่ยมุมฉาก
ข.
สี่เหลี่ยมด้านขนาน
ค.
สี่เหลี่ยมรูปว่าว
ง.
สี่เหลี่ยมคางหมู
38)
หากนำรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน ด้านละ 4 เซนติเมตร จำนวนสามรูป และรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวที่มีเส้นทแยงมุมยาว 2 และ 6 เซนติมเมตร อีก 1 รูปมาต่อกัน จะมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าใด
ก.
48 ตารางเซนติเมตร
ข.
51 ตารางเซนติเมตร
ค.
54 ตารางเซนติเมตร
ง.
60 ตารางเซนติเมตร
39)
พ่อมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดถนน ความยาวติดถนน 60 เมตร และมีความลึกน้อยกว่าความยาว 15 เมตร หากจะแบ่งให้ลูก ๆ 3 คน คนละเท่า ๆ กัน โดยให้ที่ดินแต่ละแปลงติดถนน มีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน ที่ดินที่ลูกแต่ละคนได้จะมีความยาวรอบรูปเท่าใด
ก.
75 เมตร
ข.
105 เมตร
ค.
130 เมตร
ง.
150 เมตร
40)
ก.
ข.
ค.
ง.
41)
พื้นที่สามเหลี่ยมในรูปมีขนาดน้อยกว่าหรือมากกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ 8 เซนติเมตร
ก.
พื้นที่สามเหลี่ยมมีขนาดน้อยกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 ตารางเซนติเมตร
ข.
พื้นที่สามเหลี่ยมมีขนาดน้อยกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 13 ตารางเซนติเมตร
ค.
พื้นที่สามเหลี่ยมมีขนาดมากกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 ตารางเซนติเมตร
ง.
พื้นที่สามเหลี่ยมมีขนาดมากกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 13 ตารางเซนติเมตร
42)
เส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมที่กำหนด มีความยาว 35 เซนติเมตร อยากทราบว่า ความยาวฐานและความสูงของสามเหลี่ยมรูปดังกล่าวเป็นเท่าใด
ก.
ฐานยาว 13 เซนติเมตร สูง 2 เซนติเมตร
ข.
ฐานยาว 12 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร
ค.
ฐานยาว 13 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร
ง.
ฐานยาว 20 เซนติเมตร สูง 2 เซนติเมตร
43)
วงกลมวงหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร อยากทราบว่าวงกลมวงนี้มีพื้นที่และเส้นรอบวงเท่าใด
ก.
พื้นที่ 308 ตารางเซนติเมตร และเส้นรอบวง 66 เซนติเมตร
ข.
พื้นที่ 308 ตารางเซนติเมตร และเส้นรอบวง 44 เซนติเมตร
ค.
พื้นที่ 154 ตารางเซนติเมตร และเส้นรอบวง 66 เซนติเมตร
ง.
พื้นที่ 154 ตารางเซนติเมตร และเส้นรอบวง 44 เซนติเมตร
44)
วงกลมที่มีเส้นรอบรูป 88 ซม. มีพื้นที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของวงกลมที่มีรัศมี 7 ซม.
ก.
100 เปอร์เซ็นต์
ข.
200 เปอร์เซ็นต์
ค.
300 เปอร์เซ็นต์
ง.
400 เปอร์เซ็นต์
45)
พื้นที่วงแหวนส่วนที่แรเงาด้วยสีฟ้ามีขนาดกี่ตารางเมตร
ก.
154 ตารางเมตร
ข.
616   ตารางเมตร
ค.
1,232 ตารางเมตร
ง.
1,386 ตารางเมตร
46)

แผนผังแสดงที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ภายในสถานีสวนเกษตรพอเพียง

โรงเลี้ยงหมูมีขนาดใหญ่กว่าเล้าไก่กี่ตารางเมตร
ก.
1 ตารางเมตร
ข.
75 ตารางเมตร
ค.
100 ตารางเมตร
ง.
25 ตารางเมตร
47)
จากแผนที่ที่กำหนดให้ การเดินทางจากสถานีตำรวจไปยังโรงเรียนมีระยะทางไกลกว่าการเดินทางจากบ้านไปสถานีรถไฟเท่าไร
ก.
ไกลกว่า 600 เมตร
ข.
ไกลกว่า 750 เมตร
ค.
ไกลกว่า 725 เมตร
ง.
ไกลกว่า 625 เมตร
48)

ไปรษณีย์อยู่ทางทิศใต้ของบ้านนายแดง 2 กิโลเมตร
ร้านอาหารอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของร้านเสริมสวย 3 กิโลเมตร
โรงละครอยู่ทางทิศเหนือของไปรษณีย์ 4 กิโลเมตร
ร้านเสริมสวยอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านนายแดง 2 กิโลเมตร

อยากทราบว่าสถานที่ใดอยู่ใกล้กันมากที่สุดโดยประมาณ
ก.
ร้านอาหาร และ โรงละคร
ข.
ร้านเสริมสวย และ ไปรษณีย์
ค.
โรงละคร และ ร้านเสริมสวย
ง.
ร้านอาหาร และ บ้านของแดง
49)
กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง CD ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง EF มุม A และ มุม B ในข้อใดเป็นมุมที่อยู่ในเงื่อนไข “มุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัด”
ก.
ข.
ค.
ง.
50)
ส่วนของเส้นตรง AB และ ส่วนของเส้นตรง CD ในข้อใดขนานกัน
ก.
ข.
ค.
ง.
51)
จากภาพดังกล่าว มุม D มีขนาดเท่าใด
ก.
25 องศา
ข.
30 องศา
ค.
55 องศา
ง.
305 องศา
52)

จากกราฟที่กำหนดให้ ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ก.
ยอดขายผลไม้เดือนมกราคมรวมกับเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับยอดขายเดือนเมษายน
ข.
ยอดขายเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับเดือนพฤษภาคม
ค.
ยอดขาย 6 เดือนแรกของปีรวม 22 ตัน
ง.
ยอดขายเฉลี่ย 6 เดือน เป็น 3.5 ตัน
53)

จากแผนภูมิแท่งที่กำหนด ค่าเฉลี่ยของคะแนนทุกวิชา ของ ด.ญ.ก้อย มีค่าน้อยกว่าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของ ด.ช.โป้ง อยู่เท่าใด

ก.
35 คะแนน
ข.
5 คะแนน
ค.
20 คะแนน
ง.
10 คะแนน
54)
จากแผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนอาหารทะเลที่ขายได้ของร้านอาหารบ้านริมน้ำ ปีใดที่ขายกุ้งได้มากที่สุด
ก.
ข.
ค.
ง.
55)

หากต่อภาพดังกล่าวให้มีแกนสมมาตร หลังจากต่อภาพแล้ว จะมีเส้นรอบรูปเท่าใด

ก.
23 หน่วย
ข.
30 หน่วย
ค.
46 หน่วย
ง.
60 หน่วย
56)
หากต่อส่วนที่แรเงาออกไปให้มีแกนสมมาตร มีรูปร่างคล้ายต้นคริสต์มาส โดยรูปที่ต่อออกไปมีขนาดเท่าเดิม จะทำให้พื้นที่แรเงามีขนาดเท่าใด
ก.
10.5 ตารางหน่วย
ข.
21 ตารางหน่วย
ค.
22 ตารางหน่วย
ง.
23 ตารางหน่วย
57)
ส่วนที่แรเงามีพื้นที่กี่ตารางหน่วย
ก.
44 ตารางหน่วย
ข.
45 ตารางหน่วย
ค.
55 ตารางหน่วย
ง.
56 ตารางหน่วย
58)
เส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวกว่าหรือสั้นกว่าเส้นรอบรูปส่วนที่แรเงา อยู่เท่าใด
ก.
เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวกว่าเส้นรอบรูปส่วนที่แรเงา 4.5 หน่วย
ข.
เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวกว่าเส้นรอบรูปส่วนที่แรเงา 5.5 หน่วย
ค.
เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสั้นกว่าเส้นรอบรูปส่วนที่แรเงา 37.5 หน่วย
ง.
เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสั้นกว่าเส้นรอบรูปส่วนที่แรเงา 4.5 หน่วย
59)
จงหาพื้นที่แรเงาของรูปต่อไปนี้
ก.
42 ตารางหน่วย
ข.
84 ตารางหน่วย
ค.
154 ตารางหน่วย
ง.
196 ตารางหน่วย
60)

จงหาพื้นที่แรเงาของรูปต่อไปนี้

ก.
203 ตารางหน่วย
ข.
154 ตารางหน่วย
ค.
105 ตารางหน่วย
ง.
49 ตารางหน่วย
61)
ข้อใดต่อไปนี้บอกส่วนประกอบพื้นผิวของรูปทรงที่กำหนดได้ถูกต้อง
ก.
ทรงกระบอกประกอบด้วย พื้นที่วงกลมเล็ก 2 วง และพื้นที่วงกลมใหญ่ 1 วง
ข.
ทรงกรวย ประกอบด้วยพื้นที่วงกลม 1 วง และพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า 1 แผ่น
ค.
ทรงปริซึมสามเหลี่ยม ประกอบด้วย พื้นที่สามเหลี่ยม 2 แผ่น และพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจตุรัส 3 แผ่น
ง.
ทรงพีระมิด ประกอบด้วย สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 แผ่น และสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 3 แผ่น
62)

รูปคลีในข้อใด เมื่อประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตแล้ว ได้รูปทรงต่างจากข้ออื่น

 

ก.
ข.
ค.
ง.
63)
จากรูปภาพที่กำหนด ไม่สามารถประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตชนิดใดได้
ก.
ทรงกรวย
ข.
พีระมิดฐานหกเหลี่ยม
ค.
พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
ง.
ปริซึมฐานสี่เหลี่ยม
64)
ก.
ข.
ค.
ง.
65)
ก.
ข.
ค.
ง.
66)
ก.
3 ตัว
ข.
5 ตัว
ค.
15 ตัว
ง.
20 ตัว
67)
ก.
ข.
ค.
ง.
68)
ทศนิยมข้อใดต่อไปนี้อยู่ในลำดับที่สอง หากเรียงจากมากไปหาน้อย 2.320, 2.230 ,2.044, 2.33
ก.
2.320
ข.
2.230
ค.
2.044
ง.
2.33
69)
11.87 มีค่าเท่ากับเท่าใด
ก.
ข.
ค.
ง.
70)
ค่าประมาณจำนวนเต็มพันของ 736,200 มีค่าเท่ากับข้อใด
ก.
740,000
ข.
746,200
ค.
735,000
ง.
736,000
71)
ค่าประมาณเต็มแสนและเต็มหมื่นของจำนวนใดมีค่าเท่ากัน
ก.
326,025
ข.
99,021
ค.
194,421
ง.
93,999
72)
ตัวเลขจำนวนใดไม่ได้มีค่าประมาณเต็มร้อยและเต็มพัน ต่างกันอยู่ 400
ก.
1,425
ข.
8,932
ค.
4,400
ง.
42,420
73)
จงหา ห.ร.ม. ของ 42, 63 และ 21
ก.
3
ข.
7
ค.
21
ง.
63
74)
ห.ร.ม. ของ 18 และ 30 มีค่าต่างจาก ห.ร.ม. ของ 16, 21 และ 25 อยู่เท่าใด
ก.
8
ข.
6
ค.
5
ง.
1
75)
ในงานกาชาด คนสวนซื้อต้นไม้มา 3 ชนิด คือ กุหลาบ 49 ต้น ชบาแก้ว 42 ต้น และ ดอกรัก 28 ต้น ถ้าต้องการแบ่งต้นไม้แต่ละชนิดไว้ด้วยกันโดยแบ่งให้ได้แต่ละกองเยอะที่สุดเท่า ๆ กัน โดยไม่มีดอกไม้ชนิดอื่นปนอยู่ อยากทราบว่าจะ แบ่งต้นไม้ได้กองละกี่ต้น และจะแบ่งดอกชบาแก้วได้กี่กอง
ก.
แบ่งดอกไม้ได้กองละ  6 ต้น และแบ่งดอกชบาแก้ว ได้เป็น 6 กอง
ข.
แบ่งดอกไม้ได้กองละ  6 ต้น และแบ่งดอกชบาแก้ว ได้เป็น 7 กอง
ค.
แบ่งดอกไม้ได้กองละ  7 ต้น และแบ่งดอกชบาแก้ว ได้เป็น 6 กอง
ง.
แบ่งดอกไม้ได้กองละ  7 ต้น และแบ่งดอกชบาแก้ว ได้เป็น 7 กอง
76)
จงหา ค.ร.น. ของ 32, 16 และ  6
ก.
10
ข.
16
ค.
54
ง.
96
77)
ค.ร.น. ของ 30 และ 12 มีค่ามากกว่า 6% ของ 150 อยู่เท่าใด
ก.
60
ข.
51
ค.
54
ง.
3
78)
วัดอรุณฯ เริ่มตีระฆังในตอนเช้าครั้งแรกเวลา 04.00 น. หลังจากนั้นจะตีทุก ๆ 15 นาที ส่วนวัดเทพศิรินทร์ฯ ตีระฆังครั้งแรกพร้อมกับวัดอรุณ และจะตีทุก ๆ 25 นาที อยากทราบว่าวัดทั้งสองจะตีระฆังพร้อมกันครั้งที่ 3 เวลาเท่าใด (รวมครั้งแรกด้วย)
ก.
05.15 น.
ข.
05.30 น.
ค.
06.15 น.
ง.
06.30 น.
79)
ร้อยละ 15 ของ 240 มีค่าเท่าใด
ก.
36
ข.
24
ค.
15
ง.
240
80)
แม่มีเงิน 2,000 บาท แบ่งให้น้องไป 20% ของเงินที่มีอยู่ แบ่งให้พี่ไป 30% ของเงินที่เหลือ อยากทราบว่าแม่จะเหลือเงินเท่าใด
ก.
1,120 บาท
ข.
1,000 บาท
ค.
975 บาท
ง.
900 บาท
81)
พ่อค้าซื้อตู้เย็นมาในราคา 3,000 บาท และตั้งราคาขาย 3,400 บาท หากลูกค้าชำระด้วยเงินสดจะลด 11% และหากชำระด้วยบัตรเครดิตจะลด 5% อยากทราบว่า ลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสดจะได้รับส่วนลดมากกว่าชำระด้วยบัตรเครดิตเท่าไร และต้องชำระเงินเท่าใด
ก.
ลูกค้าเงินสดได้รับส่วนลดมากกว่า 374 บาท และต้องชำระเงิน  3,026 บาท
ข.
ลูกค้าเงินสดได้รับส่วนลดมากกว่า 204  บาท และต้องชำระเงิน  3,026 บาท
ค.
ลูกค้าเงินสดได้รับส่วนลดมากกว่า 170 บาท และต้องชำระเงิน  3,100 บาท
ง.
ลูกค้าเงินสดได้รับส่วนลดมากกว่า 374 บาท และต้องชำระเงิน  3,100 บาท
82)
หากหมุนวงล้อดังกล่าว 1 รอบ โอกาสที่เข็มจะชี้ที่รูปสามเหลี่ยมเป็นเท่าใด
ก.
มีโอกาสน้อยกว่ารูปวงกลม
ข.
มีโอกาสน้อยกว่ารูปวงกลมรวมกับรูปสี่เหลี่ยม
ค.
มีโอกาส 60%
ง.
มีโอกาสเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมรวมกับรูปวงกลม
83)
รุจิราเดินทางไปเสี่ยงเซียมซีในวัดหัวลำโพง โดยมีหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 20 และเสี่ยงเซียมซีครั้งละ 1 หมายเลข และนำหมายเลขที่เสี่ยงทายได้ใส่กลับไปที่กระบอกเซียมซี ก่อนจะทำการเสี่ยงทายใหม่ทุกครั้ง อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ผิด
ก.
รุจิรามีโอกาสเสี่ยงทายได้หมายเลข 20
ข.
หากการเสี่ยงทายครั้งแรก รุจิราเสี่ยงทายได้หมายเลข 3 การเสี่ยงทายครั้งถัดไปจะทำให้มีโอกาสได้หมายเลข 3 น้อยกว่าหมายเลขอื่น ๆ
ค.
รุจิราไม่มีโอกาสเสี่ยงทายได้หมายเลข 3 และ 5 ในครั้งเดียวกัน
ง.
รุจิรามีโอกาสเสี่ยงทายได้หมายเลขทุกหมายเลขเท่า ๆ กัน
84)
เด็กชายเอต้องการเล่นช้อนปลาในงานวัด โดยเขาสังเกตว่าในบ่อมีปลากัด 1 ตัว ปลาหางนกยูง 3 ตัว และปลาทอง 6 ตัว หากเขาช้อนปลาขึ้นมา 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ตัว โดยไม่ปล่อยปลาที่ช้อนขึ้นมาได้แล้วคืนลงไปในบ่อ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.
การช้อนครั้งแรกมีโอกาสเป็นปลากัดทั้งหมด
ข.
การช้อนครั้งแรกไม่มีโอกาสได้ปลาหางนกยูงทั้ง 3 ตัว
ค.
หลังจากการช้อนทั้งสองครั้ง มีโอกาสที่จะไม่เหลือปลาทองอยู่ในบ่อเลย
ง.
หากการช้อนครั้งแรกได้ ปลากัด 1 ตัว ปลาทอง 2 ตัว การช้อนครั้งถัดไปจะมีโอกาสได้ปลาหางนกยูงมากกว่าปลาทอง
85)
ก.
1
ข.
10
ค.
11
ง.
32
86)
ก.
14
ข.
28
ค.
56
ง.
112
87)
ก.
ข.
ค.
ง.
88)
ก.
ข.
ค.
ง.
89)
1 + 2 + 3 + … + 12 มีค่าเท่ากับเท่าใด
ก.
60
ข.
68
ค.
76
ง.
78
90)
1 + 2 + 3 + … + 15 มีค่าต่างกับ 2 + 4 + 6 + … + 20 อยู่เท่าใด
ก.
10
ข.
20
ค.
110
ง.
120
91)
2,302 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร
ก.
2 + 3,000 + 200
ข.
2,000 + 3,000 + 0 + 200
ค.
300 + 2,000 + 2
ง.
2 + 3 + 0 + 2
92)
300,000 + 50,000 + 2,000 + 1 เป็นการกระจายของตัวเลขจำนวนใด
ก.
350,201
ข.
355,210
ค.
352,001
ง.
352,100
93)
0.1 + 500+ 0.09 + 2,000 + 4 เป็นการกระจายของตัวเลขจำนวนใด
ก.
2,504.19
ข.
2,540.91
ค.
5,204.19
ง.
5,204.91
94)
กระบะทรายใบหนึ่งมีความกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร มีความสูง 6 เซนติเมตร อยากทราบว่ากระบะทรายนี้มีความจุเท่าใด
ก.
18 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข.
180 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค.
120 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง.
210 ลูกบาศก์เซนติเมตร
95)
ก.
ข.
ค.
ง.
96)
ตู้ปลาทะเลขนาดใหญ่ มีความกว้าง 4 เมตร มีความยาวมากกว่าความกว้าง 2 เมตร และสูง 10 เมตร ใส่ทรายทะเลรองพื้นความสูง 3 เมตร อยากทราบว่าถ้าต้องการใส่น้ำลงไปโดยเหลือความสูงด้านบนที่ไม่ใส่น้ำ 1 เมตร จะต้องเติมน้ำลงไปเป็นปริมาตรเท่าใด
ก.
240 ลบ.ม.
ข.
72 ลบ.ม.
ค.
144 ลบ.ม.
ง.
168 ลบ.ม.
97)
ตัวประกอบของ 41 มีกี่จำนวน
ก.
1 จำนวน
ข.
2 จำนวน
ค.
3 จำนวน
ง.
4 จำนวน
98)
ข้อใดแยกตัวประกอบได้ถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง.
99)
ผลรวมของตัวประกอบเฉพาะของจำนวน 84 มีค่าต่างกับ ผลรวมของตัวประกอบร่วมของ 30 และ 15 อยู่เท่าไร
ก.
11
ข.
12
ค.
13
ง.
14
100)

คุณสมบัติต่อไปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด
“ด้านตรงข้ามขนานกันและมีความยาวเท่ากัน มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก”

ก.
สี่เหลี่ยมุมฉาก
ข.
สี่เหลี่ยมด้านขนาน
ค.
สี่เหลี่ยมรูปว่าว
ง.
สี่เหลี่ยมคางหมู
101)
หากนำรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน ด้านละ 4 เซนติเมตร จำนวนสามรูป และรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวที่มีเส้นทแยงมุมยาว 2 และ 6 เซนติมเมตร อีก 1 รูปมาต่อกัน จะมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าใด
ก.
48 ตารางเซนติเมตร
ข.
51 ตารางเซนติเมตร
ค.
54 ตารางเซนติเมตร
ง.
60 ตารางเซนติเมตร
102)
พ่อมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดถนน ความยาวติดถนน 60 เมตร และมีความลึกน้อยกว่าความยาว 15 เมตร หากจะแบ่งให้ลูก ๆ 3 คน คนละเท่า ๆ กัน โดยให้ที่ดินแต่ละแปลงติดถนน มีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน ที่ดินที่ลูกแต่ละคนได้จะมีความยาวรอบรูปเท่าใด
ก.
75 เมตร
ข.
105 เมตร
ค.
130 เมตร
ง.
150 เมตร
103)
ก.
ข.
ค.
ง.
104)
พื้นที่สามเหลี่ยมในรูปมีขนาดน้อยกว่าหรือมากกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ 8 เซนติเมตร
ก.
พื้นที่สามเหลี่ยมมีขนาดน้อยกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 ตารางเซนติเมตร
ข.
พื้นที่สามเหลี่ยมมีขนาดน้อยกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 13 ตารางเซนติเมตร
ค.
พื้นที่สามเหลี่ยมมีขนาดมากกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 ตารางเซนติเมตร
ง.
พื้นที่สามเหลี่ยมมีขนาดมากกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 13 ตารางเซนติเมตร
105)
เส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมที่กำหนด มีความยาว 35 เซนติเมตร อยากทราบว่า ความยาวฐานและความสูงของสามเหลี่ยมรูปดังกล่าวเป็นเท่าใด
ก.
ฐานยาว 13 เซนติเมตร สูง 2 เซนติเมตร
ข.
ฐานยาว 12 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร
ค.
ฐานยาว 13 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร
ง.
ฐานยาว 20 เซนติเมตร สูง 2 เซนติเมตร
106)
วงกลมวงหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร อยากทราบว่าวงกลมวงนี้มีพื้นที่และเส้นรอบวงเท่าใด
ก.
พื้นที่ 308 ตารางเซนติเมตร และเส้นรอบวง 66 เซนติเมตร
ข.
พื้นที่ 308 ตารางเซนติเมตร และเส้นรอบวง 44 เซนติเมตร
ค.
พื้นที่ 154 ตารางเซนติเมตร และเส้นรอบวง 66 เซนติเมตร
ง.
พื้นที่ 154 ตารางเซนติเมตร และเส้นรอบวง 44 เซนติเมตร
107)
วงกลมที่มีเส้นรอบรูป 88 ซม. มีพื้นที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของวงกลมที่มีรัศมี 7 ซม.
ก.
100 เปอร์เซ็นต์
ข.
200 เปอร์เซ็นต์
ค.
300 เปอร์เซ็นต์
ง.
400 เปอร์เซ็นต์
108)
พื้นที่วงแหวนส่วนที่แรเงาด้วยสีฟ้ามีขนาดกี่ตารางเมตร
ก.
154 ตารางเมตร
ข.
616   ตารางเมตร
ค.
1,232 ตารางเมตร
ง.
1,386 ตารางเมตร
109)

แผนผังแสดงที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ภายในสถานีสวนเกษตรพอเพียง

โรงเลี้ยงหมูมีขนาดใหญ่กว่าเล้าไก่กี่ตารางเมตร
ก.
1 ตารางเมตร
ข.
75 ตารางเมตร
ค.
100 ตารางเมตร
ง.
25 ตารางเมตร
110)
จากแผนที่ที่กำหนดให้ การเดินทางจากสถานีตำรวจไปยังโรงเรียนมีระยะทางไกลกว่าการเดินทางจากบ้านไปสถานีรถไฟเท่าไร
ก.
ไกลกว่า 600 เมตร
ข.
ไกลกว่า 750 เมตร
ค.
ไกลกว่า 725 เมตร
ง.
ไกลกว่า 625 เมตร
111)

ไปรษณีย์อยู่ทางทิศใต้ของบ้านนายแดง 2 กิโลเมตร
ร้านอาหารอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของร้านเสริมสวย 3 กิโลเมตร
โรงละครอยู่ทางทิศเหนือของไปรษณีย์ 4 กิโลเมตร
ร้านเสริมสวยอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านนายแดง 2 กิโลเมตร

อยากทราบว่าสถานที่ใดอยู่ใกล้กันมากที่สุดโดยประมาณ
ก.
ร้านอาหาร และ โรงละคร
ข.
ร้านเสริมสวย และ ไปรษณีย์
ค.
โรงละคร และ ร้านเสริมสวย
ง.
ร้านอาหาร และ บ้านของแดง
112)
กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง CD ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง EF มุม A และ มุม B ในข้อใดเป็นมุมที่อยู่ในเงื่อนไข “มุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัด”
ก.
ข.
ค.
ง.
113)
ส่วนของเส้นตรง AB และ ส่วนของเส้นตรง CD ในข้อใดขนานกัน
ก.
ข.
ค.
ง.
114)
จากภาพดังกล่าว มุม D มีขนาดเท่าใด
ก.
25 องศา
ข.
30 องศา
ค.
55 องศา
ง.
305 องศา
115)

จากกราฟที่กำหนดให้ ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ก.
ยอดขายผลไม้เดือนมกราคมรวมกับเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับยอดขายเดือนเมษายน
ข.
ยอดขายเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับเดือนพฤษภาคม
ค.
ยอดขาย 6 เดือนแรกของปีรวม 22 ตัน
ง.
ยอดขายเฉลี่ย 6 เดือน เป็น 3.5 ตัน
116)

จากแผนภูมิแท่งที่กำหนด ค่าเฉลี่ยของคะแนนทุกวิชา ของ ด.ญ.ก้อย มีค่าน้อยกว่าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของ ด.ช.โป้ง อยู่เท่าใด

ก.
35 คะแนน
ข.
5 คะแนน
ค.
20 คะแนน
ง.
10 คะแนน
117)
จากแผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนอาหารทะเลที่ขายได้ของร้านอาหารบ้านริมน้ำ ปีใดที่ขายกุ้งได้มากที่สุด
ก.
ข.
ค.
ง.
118)

หากต่อภาพดังกล่าวให้มีแกนสมมาตร หลังจากต่อภาพแล้ว จะมีเส้นรอบรูปเท่าใด

ก.
23 หน่วย
ข.
30 หน่วย
ค.
46 หน่วย
ง.
60 หน่วย
119)
หากต่อส่วนที่แรเงาออกไปให้มีแกนสมมาตร มีรูปร่างคล้ายต้นคริสต์มาส โดยรูปที่ต่อออกไปมีขนาดเท่าเดิม จะทำให้พื้นที่แรเงามีขนาดเท่าใด
ก.
10.5 ตารางหน่วย
ข.
21 ตารางหน่วย
ค.
22 ตารางหน่วย
ง.
23 ตารางหน่วย
120)
ส่วนที่แรเงามีพื้นที่กี่ตารางหน่วย
ก.
44 ตารางหน่วย
ข.
45 ตารางหน่วย
ค.
55 ตารางหน่วย
ง.
56 ตารางหน่วย
121)
เส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวกว่าหรือสั้นกว่าเส้นรอบรูปส่วนที่แรเงา อยู่เท่าใด
ก.
เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวกว่าเส้นรอบรูปส่วนที่แรเงา 4.5 หน่วย
ข.
เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวกว่าเส้นรอบรูปส่วนที่แรเงา 5.5 หน่วย
ค.
เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสั้นกว่าเส้นรอบรูปส่วนที่แรเงา 37.5 หน่วย
ง.
เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสั้นกว่าเส้นรอบรูปส่วนที่แรเงา 4.5 หน่วย
122)
จงหาพื้นที่แรเงาของรูปต่อไปนี้
ก.
42 ตารางหน่วย
ข.
84 ตารางหน่วย
ค.
154 ตารางหน่วย
ง.
196 ตารางหน่วย
123)

จงหาพื้นที่แรเงาของรูปต่อไปนี้

ก.
203 ตารางหน่วย
ข.
154 ตารางหน่วย
ค.
105 ตารางหน่วย
ง.
49 ตารางหน่วย
124)
ข้อใดต่อไปนี้บอกส่วนประกอบพื้นผิวของรูปทรงที่กำหนดได้ถูกต้อง
ก.
ทรงกระบอกประกอบด้วย พื้นที่วงกลมเล็ก 2 วง และพื้นที่วงกลมใหญ่ 1 วง
ข.
ทรงกรวย ประกอบด้วยพื้นที่วงกลม 1 วง และพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า 1 แผ่น
ค.
ทรงปริซึมสามเหลี่ยม ประกอบด้วย พื้นที่สามเหลี่ยม 2 แผ่น และพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจตุรัส 3 แผ่น
ง.
ทรงพีระมิด ประกอบด้วย สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 แผ่น และสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 3 แผ่น
125)

รูปคลีในข้อใด เมื่อประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตแล้ว ได้รูปทรงต่างจากข้ออื่น

 

ก.
ข.
ค.
ง.
126)
จากรูปภาพที่กำหนด ไม่สามารถประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตชนิดใดได้
ก.
ทรงกรวย
ข.
พีระมิดฐานหกเหลี่ยม
ค.
พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
ง.
ปริซึมฐานสี่เหลี่ยม