รหัสข้อสอบ : THPB413207
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การใช้สระ
1)
คำที่ใช้สระ ใอ มีอยู่ด้วยกันกี่คำ
ก.
ใ- เรียกว่า สระ ใ (ไม้ม้วน)
ข.
ใ- เรียกว่าสระ ใ (ไม้มลาย)
ค.
ไ- เรียกว่า สระ ไ (ไม้มลาย)
ง.
ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
2)
คำในข้อใดใช้สระผิด
ก.
สะไภ้
ข.
ใคร
ค.
ลำไย
ง.
ใกล้
3)
คำที่ใช้สระ ใ-  มีอยู่ด้วยกันกี่คำ
ก.
๑๐ คำ
ข.
๑๕ คำ
ค.
๒๐ คำ
ง.
๒๕ คำ
4)
คำในข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ
ก.
น้ำใส  ไหลเย็น
ข.
สะใภ้  ไกล้เคียง
ค.
ไสไม้  เยื่อไย
ง.
ใบไม้  ตะใบ
5)
คำในข้อใดต่อไปนี้ผิด
ก.
อภัย
ข.
ร้องไห้
ค.
สดไส
ง.
ไอยรา
6)
จงเติมคำในข้อความให้สมบูรณ์ “ในลำ___ ของบางคนมีพยาธิ ___ เดือนอาศัยอยู่
ก.
ไส้, ใส้
ข.
สั้ย, ไส้
ค.
ไส้, ไส้
ง.
ใส้, ใส้
7)
ชื่อจังหวัดในข้อใดเขียนผิด
ก.
ชื่อจังหวัดในข้อใดเขียนผิด
ข.
อุไทยธานี
ค.
ชัยนาท
ง.
เชียงใหม่
8)
ข้อใดมีคำที่เขียนผิด
ก.
ปัจจัย ไกล ไสยศาสตร์
ข.
น้ำไหล ทิศใต้ ผู้ใหญ่
ค.
สงไสย เยาว์ไว อาศัย
ง.
อนามัย เหลวไหล วินัย
9)
ข้อใดผิด
ก.
ไอยรา แปลว่า ช้าง
ข.
อาชาไนย แปลว่า สิงโต
ค.
ไชย แปลว่า ดีเจริญ
ง.
ภูวไนย แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน
10)

จงเติมคำว่า ใย หรือ ไย ให้ถูกต้อง
“ เยื่อ___  ,  ___ดี , ___แมงมุม , ลำ___ ”

ก.
ใย, ใย, ไย, ไย
ข.
ใย, ไย, ใย, ไย
ค.
ไย, ใย, ไย , ใย
ง.
ไย, ไย, ใย, ใย
11)

จงเติมคำว่า ใคร่, ไคร่ ให้ถูกต้อง
“รัก___ , ตะ___น้ำ , ____ครวญ”

ก.
ใคร่, ไคร่, ใคร่
ข.
ใคร่, ใคร่, ไคร่
ค.
ไคร่, ไคร่, ใคร่
ง.
ใคร่, ใคร่, ไคร่
12)

จงเติมคำว่า ไตย , ตรัย หรือ ไต ให้ถูกต้อง
“ ประชาธิป____ , พระรัตน____ ”

ก.
ไต , ตรัย
ข.
ไตย , ไต
ค.
ตรัย , ตรัย
ง.
ไตย , ตรัย
13)
คำในข้อใดมีความหมายว่า กษัตริย์
ก.
ภูวไนย
ข.
ภูวในย
ค.
ภูวนัย
ง.
ภูวใน
14)

จงเติมคำว่า นัย, นัยน์, ใน, ไน
“วิ___ , ___ล่อน , เหล็ก___ , ___ตา”

ก.
นัย, ไน, ใน, นัย
ข.
นัย, ไน, ใน, นัยน์
ค.
นัย, ใน, ใน, นัยน์
ง.
นัย, ไน, ไน, นัย
15)
“ผู้___บ้าน ลงบัน___ เพื่อจะไปอนา___” จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
ใย่, ใด, มัย
ข.
ใหญ่, ได, ไม
ค.
ใญ่, ได, มัย
ง.
ใหญ่, ได, มัย
16)
“เมื่อครั้งเยาว์___ เขาอา___อยู่กับ คุณลุงที่เป็น___การ” จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
วัย, ศัย, อัย
ข.
ไว, ศัย, ไอย
ค.
ไวย, ไศ, อัย
ง.
วัน, ไศย, อัย
17)
“น้องหน้าตาสด___ มีนิ___ช่างสังเกตและช่างสง___” จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
ใส, ไส, สัย
ข.
ใส, สัย, สัย
ค.
ไส, สัย, สัย
ง.
ไส, สัย, สัย
18)
“เราคน___ ควรให้อ___ และรัก___กัน” จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
ไทย , พัย, ใคร่
ข.
ทัย, ภัย, ใคร่
ค.
ไทย, ภัย, ใคร่
ง.
ไทย, ภัย, ไคร่
19)
“คุณแม่มีผ้า___ผืน___” จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
ใหม, ใหม่
ข.
ใหม, ใม่
ค.
ไหม, ไหม่
ง.
ไหม, ใหม่
20)
“เขามีความ___ฝันจะเป็นนักวิ___” จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
ไฝ่, ไจ
ข.
ใฝ่, จัย
ค.
ไฝ่, จัย
ง.
ใฝ่, ไจย
21)
คำที่ใช้สระ ใอ มีอยู่ด้วยกันกี่คำ
ก.
ใ- เรียกว่า สระ ใ (ไม้ม้วน)
ข.
ใ- เรียกว่าสระ ใ (ไม้มลาย)
ค.
ไ- เรียกว่า สระ ไ (ไม้มลาย)
ง.
ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
22)
คำในข้อใดใช้สระผิด
ก.
สะไภ้
ข.
ใคร
ค.
ลำไย
ง.
ใกล้
23)
คำที่ใช้สระ ใ-  มีอยู่ด้วยกันกี่คำ
ก.
๑๐ คำ
ข.
๑๕ คำ
ค.
๒๐ คำ
ง.
๒๕ คำ
24)
คำในข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ
ก.
น้ำใส  ไหลเย็น
ข.
สะใภ้  ไกล้เคียง
ค.
ไสไม้  เยื่อไย
ง.
ใบไม้  ตะใบ
25)
คำในข้อใดต่อไปนี้ผิด
ก.
อภัย
ข.
ร้องไห้
ค.
สดไส
ง.
ไอยรา
26)
จงเติมคำในข้อความให้สมบูรณ์ “ในลำ___ ของบางคนมีพยาธิ ___ เดือนอาศัยอยู่
ก.
ไส้, ใส้
ข.
สั้ย, ไส้
ค.
ไส้, ไส้
ง.
ใส้, ใส้
27)
ชื่อจังหวัดในข้อใดเขียนผิด
ก.
ชื่อจังหวัดในข้อใดเขียนผิด
ข.
อุไทยธานี
ค.
ชัยนาท
ง.
เชียงใหม่
28)
ข้อใดมีคำที่เขียนผิด
ก.
ปัจจัย ไกล ไสยศาสตร์
ข.
น้ำไหล ทิศใต้ ผู้ใหญ่
ค.
สงไสย เยาว์ไว อาศัย
ง.
อนามัย เหลวไหล วินัย
29)
ข้อใดผิด
ก.
ไอยรา แปลว่า ช้าง
ข.
อาชาไนย แปลว่า สิงโต
ค.
ไชย แปลว่า ดีเจริญ
ง.
ภูวไนย แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน
30)

จงเติมคำว่า ใย หรือ ไย ให้ถูกต้อง
“ เยื่อ___  ,  ___ดี , ___แมงมุม , ลำ___ ”

ก.
ใย, ใย, ไย, ไย
ข.
ใย, ไย, ใย, ไย
ค.
ไย, ใย, ไย , ใย
ง.
ไย, ไย, ใย, ใย
31)

จงเติมคำว่า ใคร่, ไคร่ ให้ถูกต้อง
“รัก___ , ตะ___น้ำ , ____ครวญ”

ก.
ใคร่, ไคร่, ใคร่
ข.
ใคร่, ใคร่, ไคร่
ค.
ไคร่, ไคร่, ใคร่
ง.
ใคร่, ใคร่, ไคร่
32)

จงเติมคำว่า ไตย , ตรัย หรือ ไต ให้ถูกต้อง
“ ประชาธิป____ , พระรัตน____ ”

ก.
ไต , ตรัย
ข.
ไตย , ไต
ค.
ตรัย , ตรัย
ง.
ไตย , ตรัย
33)
คำในข้อใดมีความหมายว่า กษัตริย์
ก.
ภูวไนย
ข.
ภูวในย
ค.
ภูวนัย
ง.
ภูวใน
34)

จงเติมคำว่า นัย, นัยน์, ใน, ไน
“วิ___ , ___ล่อน , เหล็ก___ , ___ตา”

ก.
นัย, ไน, ใน, นัย
ข.
นัย, ไน, ใน, นัยน์
ค.
นัย, ใน, ใน, นัยน์
ง.
นัย, ไน, ไน, นัย
35)
“ผู้___บ้าน ลงบัน___ เพื่อจะไปอนา___” จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
ใย่, ใด, มัย
ข.
ใหญ่, ได, ไม
ค.
ใญ่, ได, มัย
ง.
ใหญ่, ได, มัย
36)
“เมื่อครั้งเยาว์___ เขาอา___อยู่กับ คุณลุงที่เป็น___การ” จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
วัย, ศัย, อัย
ข.
ไว, ศัย, ไอย
ค.
ไวย, ไศ, อัย
ง.
วัน, ไศย, อัย
37)
“น้องหน้าตาสด___ มีนิ___ช่างสังเกตและช่างสง___” จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
ใส, ไส, สัย
ข.
ใส, สัย, สัย
ค.
ไส, สัย, สัย
ง.
ไส, สัย, สัย
38)
“เราคน___ ควรให้อ___ และรัก___กัน” จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
ไทย , พัย, ใคร่
ข.
ทัย, ภัย, ใคร่
ค.
ไทย, ภัย, ใคร่
ง.
ไทย, ภัย, ไคร่
39)
“คุณแม่มีผ้า___ผืน___” จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
ใหม, ใหม่
ข.
ใหม, ใม่
ค.
ไหม, ไหม่
ง.
ไหม, ใหม่
40)
“เขามีความ___ฝันจะเป็นนักวิ___” จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
ไฝ่, ไจ
ข.
ใฝ่, จัย
ค.
ไฝ่, จัย
ง.
ใฝ่, ไจย