รหัสข้อสอบ : THMB612684
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ม.6
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 1
1)
   โอ้อกเรามีกรรมทำไฉน     จึงจะได้แนบชิดขนิษฐา
คำที่ขีดเส้นใต้อ่านอย่างไรจึงจะไพเราะ
ก.
อ่านทอดเสียงแล้วปล่อยให้หางเสียงผวนขึ้นจมูก
ข.
อ่านครั่นเสียงให้น้ำเสียงติดขัดสะเทือนอารมณ์
ค.
อ่านเปลี่ยนเสียงจากเสียงต่ำขึ้นไปเสียงสูง
ง.
อ่านหลบเสียงจากเสียงสูงลงไปเสียงต่ำ
2)
ข้อใดอ่านจังหวะวรรคตอนได้ถูกต้อง
ก.
ทั้งองค์/ฐานรานร้าวถึง/เก้าแฉก     เผยอแยกยอด/ทรุดก็/หลุดหัก
ข.
โอ้เจดีย์/ที่สร้างยัง/ร้าง/รัก     เสียดายนัก/นึกน่าน้ำตา/กระเด็น
ค.
กระนี้หรือ/ชื่อเสียง/เกียรติยศ     จะมิหมด/ล่วงหน้า/ทันตาเห็น
ง.
เป็นผู้ดีมี/มากแล้ว/ยากเย็น     คิดก็เป็น/อนิจจังเสีย/ทั้งนั้น
3)
     ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง     เพียงฆ้องกลองระฆัง
แตรสังข์กังสดาลขานเสียง
คำประพันธ์ข้างต้นต้องอ่านตามข้อใด
ก.
     ยูงทองร้อง/กะโต้งโห่งดัง     เพียงฆ้อง/กลองระฆัง//
แตรสังข์/กังสดาลขานเสียง//
ข.
     ยูงทอง/ร้องกะโต้ง/โห่งดัง     เพียงฆ้อง/กลอง/ระฆัง//
แตรสังข์/กังสดาล/ขานเสียง//
ค.
     ยูงทอง/ร้องกะโต้งโห่งดัง     เพียงฆ้อง/กลองระฆัง//
แตรสังข์/กังสดาลขานเสียง//
ง.
     ยูงทอง/ร้องกะโต้งโห่งดัง     เพียงฆ้อง/กลองระฆัง//
แตรสังข์/กังสดาล/ขานเสียง//
4)
คำประพันธ์ในข้อใดมิได้แสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดกระแทกน้ำเสียง
ก.
     เอออุเหม่อิลลาชะล่าไฉน ประพาสบ่เกรงบ่กลัวกระทำ
อุกอาจ อหังการ์
                      
ข.
     เรานี่แหละจะสาปจะสรรให้สาแก่ใจ     นะเจ้าแน่ะนางอิลลา
จะทำไฉน
ค.
     แสงสกาววิโรจน์นภาประจักษ์     แฉล้มเฉลาและโสภิตนัก
ณ ฉันใด
ง.
     กลกะกากะหวาดขมังธนู     บห่อนจะเห็นธวัชริปู
สิล่าถอย
5)
     ขุนผู้คู่กำกับ เป็นเทพหลังพรั่งพฤนท์
ขี่คชินทรพาหนะ นามชนะจำบัง
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการอ่านร่าย
ก.
อ่านคำส่งสัมผัส “พฤนท์” ว่า พริน
ข.
อ่านคำส่งสัมผัส “พฤนท์” ว่า พะรึน
ค.
อ่านคำรับสัมผัส “คชินทร” ว่า คะ-ชิน-ทอน
ง.
อ่านคำรับสัมผัส “คชินทร” ว่า คะ-ชิน-ทะ-ระ
6)
พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ข้อใดเน้นการนำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริง
ก.
โทรทัศน์ดาวเทียมเข้าถึงง่าย ผู้ประกอบการอ้ำอึ้ง คิดต่างจาก กสทช.
ข.
แอร์ นิวซีแลนด์ ยกเลิกเที่ยวบินหลายสายหลังภูเขาไฟยังคงปะทุ
ค.
กฟผ. แจงเครียด คาดปี 56 ความต้องการไฟฟ้าเพิ่ม 3.5 %
ง.
ธุรกิจล่องเรือเจ้าพระยาพุ่งกระฉูด เงินสะพัด 700 ล้าน
7)
    ไข่ตุ๋นเป็นอาหารที่ทำจากไข่ตีกับน้ำหรือน้ำซุป ปรุงรสให้ออกเค็มเล็กน้อย และใส่เครื่องต่างๆ ตามใจชอบ นึ่งให้สุก รับประทานกับข้าว หรือจะรับประทานเปล่าๆ ร้อนๆ ก็คล่องคอดี
ข้อใดไม่ปรากฏในข้อความข้างต้น
ก.
รสชาติไข่ตุ๋น
ข.
วิธีทำไข่ตุ๋น
ค.
วิธีรับประทานไข่ตุ๋น
ง.
ประโยชน์ของไข่ตุ๋น
8)
ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการอ่านเพื่อให้ทราบเรื่องราว
ก.
ตัวละครในเรื่องคือใครบ้าง และมีลักษณะนิสัยอย่างไร
ข.
บทสนทนาของตัวละครในเรื่องมีลักษณะเด่นอย่างไร
ค.
การกระทำของตัวละครทำให้เกิดผลอะไรตามมา
ง.
ตัวละครแต่ละตัวได้กระทำสิ่งใดบ้าง
9)
ข้อใดใช้ภาษาต่างจากข้ออื่น
ก.
น้ำฝนกวาดผืนพสุธาใหม่จนไม่เหลือฝุ่น
ข.
นกเป็นร้อยๆ เริ่มร้องเพลงเพรียกอยู่ตามยอดไม้
ค.
การเกิดใหม่ของพฤกษาทำให้โลกนี้เป็นอุทยานสีเขียว
ง.
กระรอกตกใจกระโดดโหยงๆ เขย่ากิ่งไม้เหนือหัวทำลูกไม้ป่าหล่น
10)
ข้อใดใช้บรรยายโวหาร
ก.
อยู่ๆ มีเสียงพึบพับจากทางด้านขวาราวกับใครสะบัดผ้าผืนใหญ่
ข.
ผมก็ตาค้าง ตั้งท่าจะวิ่งกลับไปหาแม่ที่เดินใกล้เข้ามา
ค.
ใบกล้วยนั้นกำลังโยกซ้ายย้ายขวา พลิกใบไปมา
ง.
รองเท้าใหม่ส่งเสียงกับๆ ก้องไปในราวป่า
11)
ข้อใดใช้ภาษาสอดคล้องกับลักษณะการเขียนย่อความมากที่สุด
ก.
พี่กุ้งสบตาพี่กอล์ฟไม่วางตา
ข.
เธอเป็นคนสวยอย่างร้ายกาจ
ค.
ปิ๊กชงกาแฟได้อร่อยเลิศล้ำ
ง.
เขาไปลอยกระทงกับเพื่อนๆ
12)
     ...จึงเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรเพื่อแสดงปาฐกถา เรื่อง “การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน” แก่สมาชิกชมรมวิชาภาษาไทย...
ข้อใดกล่าวถึงลักษณะเนื้อความในจดหมายได้ถูกต้องที่สุด
ก.
ส่งข่าวเหตุการณ์
ข.
ขอความร่วมมือ
ค.
มีเรื่องปรึกษา
ง.
สมานไมตรี
13)
การเขียนจดหมายกิจธุระในข้อใดใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานภาพของผู้รับ         
ก.
ผู้รับ: พระภิกษุ
คำขึ้นต้น: นมัสการ
คำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูง
ข.
ผู้รับ: คุณครู
คำขึ้นต้น: 
กราบเท้า
คำลงท้าย
ด้วยความเคารพ
ค.
ผู้รับ: วิทยากรพิเศษ
คำขึ้นต้น: 
เรียน
คำลงท้าย
ขอแสดงความนับถือ
ง.
ผู้รับ: คุณปู่
คำขึ้นต้น:
กราบเท้า
คำลงท้าย
ขอแสดงความนับถือ
14)
ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการใช้ภาษาในการเขียนเรียงความ ย่อความ และจดหมายไม่ถูกต้องที่สุด
ก.
การเขียนเรียงความควรใช้ภาษาที่สั้นกระชับและได้ใจความ
ข.
เรียงความสามารถใช้โวหารแบบพรรณนาโวหารได้
ค.
การเขียนย่อความเน้นการพรรณนาเช่นเดียวกับการเขียนเรียงความ
ง.
การเขียนจดหมายส่วนตัวสามารถใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการได้
15)
ถ้านักเรียนมีความจำเป็นต้องกรอกข้อความลงในแบบรายการ นักเรียนควรจะทำสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก
ก.
กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
ข.
อ่านข้อความในแบบแสดงรายการให้เข้าใจ
ค.
เลือกถ้อยคำที่กะทัดรัด เพื่อให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของแบบรายการ
ง.
ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือคำแนะนำในการกรอกแบบรายการนั้นๆ อย่างเคร่งครัด
16)
ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการกรอกแบบรายการสัญญา
ก.
กรอกข้อความอย่างละเอียด
ข.
อ่านแบบรายการสัญญาอย่างละเอียด
ค.
ปรึกษาผู้รู้ก่อนกรอกแบบรายการสัญญา
ง.
ลงลายมือชื่อในแบบรายการที่ไม่ได้กรอกข้อความครบถ้วน
17)
ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมระหว่างผู้ฟังกับผู้พูด
ก.
จับตามองผู้พูดตลอดเวลา
ข.
ปรบมือให้กำลังใจผู้พูด
ค.
แสดงความเข้าใจผ่านทางสีหน้า
ง.
ซักถามผู้พูดเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ ตลอดเวลา
18)
ข้อความต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายในการพูดสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
     ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อธำรงรักษาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น
ก.
เป็นการเร้าความรู้สึก
ข.
บอกเรื่องราวที่ควรรู้แก่ผู้ฟัง
ค.
สร้างความบันเทิงสนุกสนาน
ง.
เป็นการทำให้ผู้ฟังเชื่อด้วยเหตุผล
19)
ข้อความต่อไปนี้ไม่สอดคล้องกับการพูดในโอกาสใด
     ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อธำรงรักษาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น
ก.
การกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “ปราบทุจริต ล้มคอรัปชัน”
ข.
การกล่าวเปิดงานโครงการ “มุมมองและทิศทางการท่องเที่ยว”
ค.
การกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “รักชาติ รักประชาธิปไตย”
ง.
การกล่าวสดุดีบุคคลสำคัญ เนื่องในงานรำลึกทหารผ่านศึก
20)
ข้อความต่อไปนี้มีกลวิธีการลำดับเนื้อหาอย่างไร
     วัลลีเป็นตัวอย่างลูกที่ดี ซึ่งมีความกตัญญู ทุกวันเวลาพักเที่ยงวัลลีต้องเดินกลับบ้านเพื่อไปป้อนอาหารเที่ยงให้คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาต การกระทำของวัลลีนี้สมควรแล้วที่จะได้รับรางวัลดีเด่นด้านความกตัญญู
ก.
ลำดับตามเวลา
ข.
ลำดับตามสถานที่
ค.
ลำดับจากเหตุไปสู่ผล
ง.
ลำดับจากผลไปสู่เหตุ
21)
   โอ้อกเรามีกรรมทำไฉน     จึงจะได้แนบชิดขนิษฐา
คำที่ขีดเส้นใต้อ่านอย่างไรจึงจะไพเราะ
ก.
อ่านทอดเสียงแล้วปล่อยให้หางเสียงผวนขึ้นจมูก
ข.
อ่านครั่นเสียงให้น้ำเสียงติดขัดสะเทือนอารมณ์
ค.
อ่านเปลี่ยนเสียงจากเสียงต่ำขึ้นไปเสียงสูง
ง.
อ่านหลบเสียงจากเสียงสูงลงไปเสียงต่ำ
22)
ข้อใดอ่านจังหวะวรรคตอนได้ถูกต้อง
ก.
ทั้งองค์/ฐานรานร้าวถึง/เก้าแฉก     เผยอแยกยอด/ทรุดก็/หลุดหัก
ข.
โอ้เจดีย์/ที่สร้างยัง/ร้าง/รัก     เสียดายนัก/นึกน่าน้ำตา/กระเด็น
ค.
กระนี้หรือ/ชื่อเสียง/เกียรติยศ     จะมิหมด/ล่วงหน้า/ทันตาเห็น
ง.
เป็นผู้ดีมี/มากแล้ว/ยากเย็น     คิดก็เป็น/อนิจจังเสีย/ทั้งนั้น
23)
     ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง     เพียงฆ้องกลองระฆัง
แตรสังข์กังสดาลขานเสียง
คำประพันธ์ข้างต้นต้องอ่านตามข้อใด
ก.
     ยูงทองร้อง/กะโต้งโห่งดัง     เพียงฆ้อง/กลองระฆัง//
แตรสังข์/กังสดาลขานเสียง//
ข.
     ยูงทอง/ร้องกะโต้ง/โห่งดัง     เพียงฆ้อง/กลอง/ระฆัง//
แตรสังข์/กังสดาล/ขานเสียง//
ค.
     ยูงทอง/ร้องกะโต้งโห่งดัง     เพียงฆ้อง/กลองระฆัง//
แตรสังข์/กังสดาลขานเสียง//
ง.
     ยูงทอง/ร้องกะโต้งโห่งดัง     เพียงฆ้อง/กลองระฆัง//
แตรสังข์/กังสดาล/ขานเสียง//
24)
คำประพันธ์ในข้อใดมิได้แสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดกระแทกน้ำเสียง
ก.
     เอออุเหม่อิลลาชะล่าไฉน ประพาสบ่เกรงบ่กลัวกระทำ
อุกอาจ อหังการ์
                      
ข.
     เรานี่แหละจะสาปจะสรรให้สาแก่ใจ     นะเจ้าแน่ะนางอิลลา
จะทำไฉน
ค.
     แสงสกาววิโรจน์นภาประจักษ์     แฉล้มเฉลาและโสภิตนัก
ณ ฉันใด
ง.
     กลกะกากะหวาดขมังธนู     บห่อนจะเห็นธวัชริปู
สิล่าถอย
25)
     ขุนผู้คู่กำกับ เป็นเทพหลังพรั่งพฤนท์
ขี่คชินทรพาหนะ นามชนะจำบัง
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการอ่านร่าย
ก.
อ่านคำส่งสัมผัส “พฤนท์” ว่า พริน
ข.
อ่านคำส่งสัมผัส “พฤนท์” ว่า พะรึน
ค.
อ่านคำรับสัมผัส “คชินทร” ว่า คะ-ชิน-ทอน
ง.
อ่านคำรับสัมผัส “คชินทร” ว่า คะ-ชิน-ทะ-ระ
26)
พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ข้อใดเน้นการนำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริง
ก.
โทรทัศน์ดาวเทียมเข้าถึงง่าย ผู้ประกอบการอ้ำอึ้ง คิดต่างจาก กสทช.
ข.
แอร์ นิวซีแลนด์ ยกเลิกเที่ยวบินหลายสายหลังภูเขาไฟยังคงปะทุ
ค.
กฟผ. แจงเครียด คาดปี 56 ความต้องการไฟฟ้าเพิ่ม 3.5 %
ง.
ธุรกิจล่องเรือเจ้าพระยาพุ่งกระฉูด เงินสะพัด 700 ล้าน
27)
    ไข่ตุ๋นเป็นอาหารที่ทำจากไข่ตีกับน้ำหรือน้ำซุป ปรุงรสให้ออกเค็มเล็กน้อย และใส่เครื่องต่างๆ ตามใจชอบ นึ่งให้สุก รับประทานกับข้าว หรือจะรับประทานเปล่าๆ ร้อนๆ ก็คล่องคอดี
ข้อใดไม่ปรากฏในข้อความข้างต้น
ก.
รสชาติไข่ตุ๋น
ข.
วิธีทำไข่ตุ๋น
ค.
วิธีรับประทานไข่ตุ๋น
ง.
ประโยชน์ของไข่ตุ๋น
28)
ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการอ่านเพื่อให้ทราบเรื่องราว
ก.
ตัวละครในเรื่องคือใครบ้าง และมีลักษณะนิสัยอย่างไร
ข.
บทสนทนาของตัวละครในเรื่องมีลักษณะเด่นอย่างไร
ค.
การกระทำของตัวละครทำให้เกิดผลอะไรตามมา
ง.
ตัวละครแต่ละตัวได้กระทำสิ่งใดบ้าง
29)
ข้อใดใช้ภาษาต่างจากข้ออื่น
ก.
น้ำฝนกวาดผืนพสุธาใหม่จนไม่เหลือฝุ่น
ข.
นกเป็นร้อยๆ เริ่มร้องเพลงเพรียกอยู่ตามยอดไม้
ค.
การเกิดใหม่ของพฤกษาทำให้โลกนี้เป็นอุทยานสีเขียว
ง.
กระรอกตกใจกระโดดโหยงๆ เขย่ากิ่งไม้เหนือหัวทำลูกไม้ป่าหล่น
30)
ข้อใดใช้บรรยายโวหาร
ก.
อยู่ๆ มีเสียงพึบพับจากทางด้านขวาราวกับใครสะบัดผ้าผืนใหญ่
ข.
ผมก็ตาค้าง ตั้งท่าจะวิ่งกลับไปหาแม่ที่เดินใกล้เข้ามา
ค.
ใบกล้วยนั้นกำลังโยกซ้ายย้ายขวา พลิกใบไปมา
ง.
รองเท้าใหม่ส่งเสียงกับๆ ก้องไปในราวป่า
31)
ข้อใดใช้ภาษาสอดคล้องกับลักษณะการเขียนย่อความมากที่สุด
ก.
พี่กุ้งสบตาพี่กอล์ฟไม่วางตา
ข.
เธอเป็นคนสวยอย่างร้ายกาจ
ค.
ปิ๊กชงกาแฟได้อร่อยเลิศล้ำ
ง.
เขาไปลอยกระทงกับเพื่อนๆ
32)
     ...จึงเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรเพื่อแสดงปาฐกถา เรื่อง “การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน” แก่สมาชิกชมรมวิชาภาษาไทย...
ข้อใดกล่าวถึงลักษณะเนื้อความในจดหมายได้ถูกต้องที่สุด
ก.
ส่งข่าวเหตุการณ์
ข.
ขอความร่วมมือ
ค.
มีเรื่องปรึกษา
ง.
สมานไมตรี
33)
การเขียนจดหมายกิจธุระในข้อใดใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานภาพของผู้รับ         
ก.
ผู้รับ: พระภิกษุ
คำขึ้นต้น: นมัสการ
คำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูง
ข.
ผู้รับ: คุณครู
คำขึ้นต้น: 
กราบเท้า
คำลงท้าย
ด้วยความเคารพ
ค.
ผู้รับ: วิทยากรพิเศษ
คำขึ้นต้น: 
เรียน
คำลงท้าย
ขอแสดงความนับถือ
ง.
ผู้รับ: คุณปู่
คำขึ้นต้น:
กราบเท้า
คำลงท้าย
ขอแสดงความนับถือ
34)
ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการใช้ภาษาในการเขียนเรียงความ ย่อความ และจดหมายไม่ถูกต้องที่สุด
ก.
การเขียนเรียงความควรใช้ภาษาที่สั้นกระชับและได้ใจความ
ข.
เรียงความสามารถใช้โวหารแบบพรรณนาโวหารได้
ค.
การเขียนย่อความเน้นการพรรณนาเช่นเดียวกับการเขียนเรียงความ
ง.
การเขียนจดหมายส่วนตัวสามารถใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการได้
35)
ถ้านักเรียนมีความจำเป็นต้องกรอกข้อความลงในแบบรายการ นักเรียนควรจะทำสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก
ก.
กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
ข.
อ่านข้อความในแบบแสดงรายการให้เข้าใจ
ค.
เลือกถ้อยคำที่กะทัดรัด เพื่อให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของแบบรายการ
ง.
ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือคำแนะนำในการกรอกแบบรายการนั้นๆ อย่างเคร่งครัด
36)
ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการกรอกแบบรายการสัญญา
ก.
กรอกข้อความอย่างละเอียด
ข.
อ่านแบบรายการสัญญาอย่างละเอียด
ค.
ปรึกษาผู้รู้ก่อนกรอกแบบรายการสัญญา
ง.
ลงลายมือชื่อในแบบรายการที่ไม่ได้กรอกข้อความครบถ้วน
37)
ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมระหว่างผู้ฟังกับผู้พูด
ก.
จับตามองผู้พูดตลอดเวลา
ข.
ปรบมือให้กำลังใจผู้พูด
ค.
แสดงความเข้าใจผ่านทางสีหน้า
ง.
ซักถามผู้พูดเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ ตลอดเวลา
38)
ข้อความต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายในการพูดสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
     ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อธำรงรักษาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น
ก.
เป็นการเร้าความรู้สึก
ข.
บอกเรื่องราวที่ควรรู้แก่ผู้ฟัง
ค.
สร้างความบันเทิงสนุกสนาน
ง.
เป็นการทำให้ผู้ฟังเชื่อด้วยเหตุผล
39)
ข้อความต่อไปนี้ไม่สอดคล้องกับการพูดในโอกาสใด
     ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อธำรงรักษาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น
ก.
การกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “ปราบทุจริต ล้มคอรัปชัน”
ข.
การกล่าวเปิดงานโครงการ “มุมมองและทิศทางการท่องเที่ยว”
ค.
การกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “รักชาติ รักประชาธิปไตย”
ง.
การกล่าวสดุดีบุคคลสำคัญ เนื่องในงานรำลึกทหารผ่านศึก
40)
ข้อความต่อไปนี้มีกลวิธีการลำดับเนื้อหาอย่างไร
     วัลลีเป็นตัวอย่างลูกที่ดี ซึ่งมีความกตัญญู ทุกวันเวลาพักเที่ยงวัลลีต้องเดินกลับบ้านเพื่อไปป้อนอาหารเที่ยงให้คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาต การกระทำของวัลลีนี้สมควรแล้วที่จะได้รับรางวัลดีเด่นด้านความกตัญญู
ก.
ลำดับตามเวลา
ข.
ลำดับตามสถานที่
ค.
ลำดับจากเหตุไปสู่ผล
ง.
ลำดับจากผลไปสู่เหตุ