รหัสข้อสอบ : THPA312097
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง การใช้คำหรือกลุ่มคำ
1)
ที่ห้องดนตรีมีระนาดสอง......
ก.
ราง
ข.
ตัว
2)
คอยไปเถิด......เขาจะต้องกลับมา
ก.
ในไม่ช้า
ข.
สักวันหนึ่ง
3)
จะลำบากยากเย็นอย่างไรเราก็ต้อง.......
ก.
อดทน
ข.
มานะ
4)
คนสวมเสื้อผ้าป้องกันความอายหรือ....ตา
ก.
อุจาด
ข.
ทุเรศ
5)
จักรเย็บผ้า.....นี้ใช้ดีมาก
ก.
หลัง
ข.
เครื่อง
6)
ที่ห้องดนตรีมีระนาดสอง......
ก.
ราง
ข.
ตัว
7)
คอยไปเถิด......เขาจะต้องกลับมา
ก.
ในไม่ช้า
ข.
สักวันหนึ่ง
8)
จะลำบากยากเย็นอย่างไรเราก็ต้อง.......
ก.
อดทน
ข.
มานะ
9)
คนสวมเสื้อผ้าป้องกันความอายหรือ....ตา
ก.
อุจาด
ข.
ทุเรศ
10)
จักรเย็บผ้า.....นี้ใช้ดีมาก
ก.
หลัง
ข.
เครื่อง