รหัสข้อสอบ : MAPA101175
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 38 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาวและระยะทาง
1)
ต้นมะพร้าวสูงกว่าต้นมะละกอ ต้นมะละกอสูงกว่าต้นมะเขือ ต้นไม้ใดสูงที่สุด
ก.
ต้นมะเขือ
ข.
ต้นมะละกอ
ค.
ต้นมะพร้าว
2)

จากรูป สัตว์ตัวใดสูงที่สุด

ก.
ม้าลาย
ข.
ช้าง
ค.
หมี
3)

จากรูป สัตว์ตัวใดเตี้ยกว่าหมี

ก.
ลิง
ข.
ม้าลาย
ค.
ช้าง
4)

จากรูป สัตว์ตัวใดสูงกว่าหมี

ก.
ลิง กับ ม้าลาย
ข.
ช้าง กับ ลิง
ค.
ช้าง กับ ม้าลาย
5)

จากรูป สัตว์ตัวใดสูงเป็นลำดับที่ 2

ก.
ช้าง
ข.
ม้าลาย
ค.
หมี
6)

จากรูป ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก.
ช้างสูงกว่าสัตว์ทุกๆ ตัว
ข.
ม้าลายสูงกว่าหมีแต่เตี้ยกว่าช้าง
ค.
หมีสูงกว่าช้างแต่เตี้ยกว่าม้าลาย
7)
จากรูป ลุงทวีสูงกว่าป้าตองกี่หน่วยกลาง
ก.
3 หน่วยกลาง
ข.
6 หน่วยกลาง
ค.
8 หน่วยกลาง
8)
จากรูป ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
ลุงทวีสูง 14 หน่วยกลาง
ข.
ก้อยสูง 10 หน่วยกลาง
ค.
หมอกสูง 5 หน่วยกลาง
9)
จากรูป ก้อยสูงกว่าหมอกกี่หน่วยกลาง
ก.
6 หน่วยกลาง
ข.
4 หน่วยกลาง
ค.
2 หน่วยกลาง
10)
จากรูป คนที่สูงที่สุดสูงกว่าคนที่เตี้ยที่สุดกี่หน่วยกลาง
ก.
8 หน่วยกลาง
ข.
10 หน่วยกลาง
ค.
12 หน่วยกลาง
11)
จากรูป ข้อใดถูกต้อง
ก.
ก้อยสูงกว่าป้าตอง ป้าตองสูงกว่าหมอก
ข.
ลุงทวีสูงกว่าหมอก หมอกสูงกว่าป้าตอง
ค.
ป้าตองสูงกว่าหมอก หมอกสูงกว่าก้อย
12)
จากรูป ข้อใดเรียงลำดับคนที่สูงที่สุดไปเตี้ยที่สุดได้ถูกต้อง
ก.
ลุงทวี ป้าตอง ก้อย หมอก
ข.
ลุงทวี ก้อย ป้าตอง หมอก
ค.
หมอก ป้าตอง ก้อย ลุงทวี
13)
ไม้บรรทัดยาวกว่าพู่กัน พู่กันยาวกว่าดินสอ สิ่งของใดสั้นที่สุด
ก.
ไม้บรรทัด
ข.
พู่กัน
ค.
ดินสอ
14)
"ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนยาว 35 ก้าว ระยะทางจากโรงเรียนถึงตลาดยาว 25 ก้าว ระยะทางจากโรงเรียนถึงโรงพยาบาลยาว 30 ก้าว" ระยะทางจากไหนถึงไหนไกลที่สุด
ก.
จากบ้านถึงโรงเรียน
ข.
จากโรงเรียนถึงตลาด
ค.
จากโรงเรียนถึงโรงพยาบาล
15)
"ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนยาว 35 ก้าว ระยะทางจากโรงเรียนถึงตลาดยาว 25 ก้าว ระยะทางจากโรงเรียนถึงโรงพยาบาลยาว 30 ก้าว" หากเดินทางจากโรงเรียนไปถึงตลาด แล้วเดินต่อไปอีก 10 ก้าว จะมีระยะทางเท่ากับจากไหนถึงไหน
ก.
จากโรงเรียนถึงโรงพยาบาล
ข.
จากบ้านถึงโรงเรียน
ค.
จากโรงเรียนถึงตลาด
16)
สัตว์ตัวใดต่อไปนี้ มีความสูงมากกว่าตัวอื่นๆ
ก.
ม้า
ข.
เป็ด
ค.
ยีราฟ
17)
สัตว์ตัวใดต่อไปนี้ มีความยาวมากกว่าตัวอื่นๆ
ก.
หนอน
ข.
งู
ค.
ไส้เดือน
18)
“กมลสูงกว่าทินกร แต่เตี้ยกว่าสุชาติ” ใครสูงที่สุด
ก.
กมล
ข.
ทินกร
ค.
สุชาติ
19)
“เชือกสั้นกว่าริบบิ้น แต่ยาวกว่าโบผูกผม” สิ่งใดสั้นที่สุด
ก.
เชือก
ข.
ริบบิ้น
ค.
โบผูกผม
20)
ต้นมะพร้าวสูงกว่าต้นมะละกอ ต้นมะละกอสูงกว่าต้นมะเขือ ต้นไม้ใดสูงที่สุด
ก.
ต้นมะเขือ
ข.
ต้นมะละกอ
ค.
ต้นมะพร้าว
21)

จากรูป สัตว์ตัวใดสูงที่สุด

ก.
ม้าลาย
ข.
ช้าง
ค.
หมี
22)

จากรูป สัตว์ตัวใดเตี้ยกว่าหมี

ก.
ลิง
ข.
ม้าลาย
ค.
ช้าง
23)

จากรูป สัตว์ตัวใดสูงกว่าหมี

ก.
ลิง กับ ม้าลาย
ข.
ช้าง กับ ลิง
ค.
ช้าง กับ ม้าลาย
24)

จากรูป สัตว์ตัวใดสูงเป็นลำดับที่ 2

ก.
ช้าง
ข.
ม้าลาย
ค.
หมี
25)

จากรูป ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก.
ช้างสูงกว่าสัตว์ทุกๆ ตัว
ข.
ม้าลายสูงกว่าหมีแต่เตี้ยกว่าช้าง
ค.
หมีสูงกว่าช้างแต่เตี้ยกว่าม้าลาย
26)
จากรูป ลุงทวีสูงกว่าป้าตองกี่หน่วยกลาง
ก.
3 หน่วยกลาง
ข.
6 หน่วยกลาง
ค.
8 หน่วยกลาง
27)
จากรูป ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
ลุงทวีสูง 14 หน่วยกลาง
ข.
ก้อยสูง 10 หน่วยกลาง
ค.
หมอกสูง 5 หน่วยกลาง
28)
จากรูป ก้อยสูงกว่าหมอกกี่หน่วยกลาง
ก.
6 หน่วยกลาง
ข.
4 หน่วยกลาง
ค.
2 หน่วยกลาง
29)
จากรูป คนที่สูงที่สุดสูงกว่าคนที่เตี้ยที่สุดกี่หน่วยกลาง
ก.
8 หน่วยกลาง
ข.
10 หน่วยกลาง
ค.
12 หน่วยกลาง
30)
จากรูป ข้อใดถูกต้อง
ก.
ก้อยสูงกว่าป้าตอง ป้าตองสูงกว่าหมอก
ข.
ลุงทวีสูงกว่าหมอก หมอกสูงกว่าป้าตอง
ค.
ป้าตองสูงกว่าหมอก หมอกสูงกว่าก้อย
31)
จากรูป ข้อใดเรียงลำดับคนที่สูงที่สุดไปเตี้ยที่สุดได้ถูกต้อง
ก.
ลุงทวี ป้าตอง ก้อย หมอก
ข.
ลุงทวี ก้อย ป้าตอง หมอก
ค.
หมอก ป้าตอง ก้อย ลุงทวี
32)
ไม้บรรทัดยาวกว่าพู่กัน พู่กันยาวกว่าดินสอ สิ่งของใดสั้นที่สุด
ก.
ไม้บรรทัด
ข.
พู่กัน
ค.
ดินสอ
33)
"ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนยาว 35 ก้าว ระยะทางจากโรงเรียนถึงตลาดยาว 25 ก้าว ระยะทางจากโรงเรียนถึงโรงพยาบาลยาว 30 ก้าว" ระยะทางจากไหนถึงไหนไกลที่สุด
ก.
จากบ้านถึงโรงเรียน
ข.
จากโรงเรียนถึงตลาด
ค.
จากโรงเรียนถึงโรงพยาบาล
34)
"ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนยาว 35 ก้าว ระยะทางจากโรงเรียนถึงตลาดยาว 25 ก้าว ระยะทางจากโรงเรียนถึงโรงพยาบาลยาว 30 ก้าว" หากเดินทางจากโรงเรียนไปถึงตลาด แล้วเดินต่อไปอีก 10 ก้าว จะมีระยะทางเท่ากับจากไหนถึงไหน
ก.
จากโรงเรียนถึงโรงพยาบาล
ข.
จากบ้านถึงโรงเรียน
ค.
จากโรงเรียนถึงตลาด
35)
สัตว์ตัวใดต่อไปนี้ มีความสูงมากกว่าตัวอื่นๆ
ก.
ม้า
ข.
เป็ด
ค.
ยีราฟ
36)
สัตว์ตัวใดต่อไปนี้ มีความยาวมากกว่าตัวอื่นๆ
ก.
หนอน
ข.
งู
ค.
ไส้เดือน
37)
“กมลสูงกว่าทินกร แต่เตี้ยกว่าสุชาติ” ใครสูงที่สุด
ก.
กมล
ข.
ทินกร
ค.
สุชาติ
38)
“เชือกสั้นกว่าริบบิ้น แต่ยาวกว่าโบผูกผม” สิ่งใดสั้นที่สุด
ก.
เชือก
ข.
ริบบิ้น
ค.
โบผูกผม